Giới thiệu
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Đơn vị huyện Gò DầuĐơn vị huyện Gò Dầu

Tổ đại biểu đơn vị huyện Gò Dầu

 

Đại biểu Võ Văn Dũng - Tổ trưởng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 16/10/1967.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Nông lâm, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Nơi làm việc: Văn phòng HĐND và UBND huyện Gò Dầu.

Nơi ở hiện nay: Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh​.

Đại biểu Võ Thị Hồng Linh - Tổ phó kiêm Thư ký

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 31/5/1977.

Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Gò Dầu

Nơi làm việc: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Gò Dầu.

Nơi ở hiện nay: Số 232, ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.​

Đại biểu Võ Hoàng Khải

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 26/10/1956.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nơi ở hiện nay: p Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Dương Văn Thắng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 21/01/1964.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Kinh tế - Chính trị, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc.

Nơi làm việc: Sở Tài chính 

Nơi ở hiện nay: số 030, đường Pasteur, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Loan

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 16/9/1979.

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Thú y, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật.

Nơi làm việc: Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: số 116, đường Huỳnh Công Nghệ, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​​

 

05/11/2015 10:00Đã ban hànhĐơn vị huyện Gò DầuBài viếtĐơn vị huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/11/2015 10:00NoĐã ban hành
Đơn vị huyện Tân ChâuĐơn vị huyện Tân Châu

Tổ đại biểu đơn vị huyện Tân Châu​


Đại biểu Võ Đức Trong - Tổ trưởng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 04/5/1969.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ nông học, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nơi ở hiện nay: Tổ 5, ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Quyền Anh Dũng - Tổ phó kiêm Thư ký

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 08/6/1960.

Trình độ chuyên môn: Đại học Biên phòng (Cán bộ chỉ huy tham mưu cao cấp), Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Chỉ huy Trưởng tham mưu – Tác chiến.

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: số 061, Khu phố 1, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Lý

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 01/01/1964.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội (chuyên ngành Xã hội học), Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: UBMTTQ Việt Nam Tỉnh.

Nơi ở hiện nay: số 9A/11, đường Nguyễn Văn Tốt, Khu phố 2, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Lê Quang Tuấn

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 1963.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụBí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc.

Nơi làm việc: Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Phan Văn Hùng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 17/3/1957.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc.

Nơi làm việc: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su 1-5 Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Mai Văn Hải

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 15/7/1961.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học, Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụBí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng. ​

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.

Nơi ở hiện nay: số 322, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 

05/11/2015 10:00Đã ban hànhĐơn vị huyện Tân ChâuBài viếtĐơn vị huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/11/2015 10:00NoĐã ban hành
Đơn vị huyện Tân BiênĐơn vị huyện Tân Biên

Tổ đại biểu đơn vị huyên Tân Biên

Đại biểu Trần Văn Chiến -Tổ Trưởng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 15/5/1964.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh ​tế, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Biên.

Nơi làm việc: Huyện ủy Tân Biên.

Nơi ở hiện nay: Số 32, Đường 30 - 4, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


 

Đại biểu Nguyễn Thành Tuân - Tổ phó kiêm Thư ký

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 14/3/1958.

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh​.

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: H153/11, Khu phố 2, đường Hùng Vương, thị trấn Hoà Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Phan Thị Điệp

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 10/3/1965.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử Đảng, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụUỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Võ Thiện Trí

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 08/8/1958.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học, Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức.

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 

05/11/2015 10:00Đã ban hànhĐơn vị huyện Tân BiênBài viếtĐơn vị huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/11/2015 10:00NoĐã ban hành
Đơn vị huyện Châu ThànhĐơn vị huyện Châu Thành

Tổ đại biểu đơn vị huyện Châu Thành​

 Đại biểu Đặng Thị Phượng - Tổ trưởng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 24/02/1957.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa, Cử nhân kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh. ​

Nơi làm việc: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: F54, đường Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu La Hữu Nghị - Tổ phó kiêm Thư ký

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 22/10/1969.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụChủ tịch. 

Nơi làm việc: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 3, Phường 3, Nhà công vụ UBND tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Võ Hùng Việt

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 16/5/1956.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lý, Cử nhân Hành chính, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: 60 đường Bời Lời, ấp Ninh Phú, xã Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

Đại biểu Lâm Tấn Đông 

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 28/8/1958.

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, Đại học Văn hóa, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụỦy viên Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: số 11/1 ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​

Đại biểu Trần Văn Sỹ

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 17/02/1969.

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc. ​

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: số 069, đường Trương Quyền, Khu phố 1, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Hoàng Bá Vượng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 11/12/1956.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Giáo hạt, Hạt Tây Ninh; Thư ký Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Tây Ninh, Trưởng khu phố 2 thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. ​

Nơi làm việc: Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

 


05/11/2015 10:00Đã ban hànhĐơn vị huyện Châu ThànhBài viếtĐơn vị huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/11/2015 10:00NoĐã ban hành
Đơn vị huyện Bến CầuĐơn vị huyện Bến Cầu

Tổ đại biểu đơn vị huyện Bến Cầu

 

Đại biểu Phạm Văn Cao - Tổ trưởng

 

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 01/7/1958.

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. 

Nơi làm việc: Công an tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 341, Khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

 

Đại biểu Nguyễn Văn Không

 

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 28/11/1955.

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, ngành Trinh sát; Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh. 

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: p Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.​

 


05/11/2015 10:00Đã ban hànhĐơn vị huyện Bến CầuBài viếtĐơn vị huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/11/2015 10:00NoĐã ban hành
Đơn vị huyện Trảng Bàng​Đơn vị huyện Trảng Bàng​

Tổ đại biểu đơn vị huyện Trảng Bàng​


Đại biểu Nguyễn Minh Triều 

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 30/10/1960.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụUỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Huyện ủy huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Văn phòng Huyện ủy huyện Hòa Thành.

Nơi ở hiện nay: Khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Nguyễn Nam Hùng - Tổ phó kiêm Thư ký

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 27/02/1962.

Trình độ chuyên môn: Đại học Tổng hợp chuyên ngành sử học, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụTrưởng phòng Dân Nguyện - Thông tin, Tổ Trưởng Tổ biên tập chương trình “Tiếng nói cử tri”.

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.

Nơi ở hiện nay: 12B22, Khu phố 1, Phường I, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Nguyễn Văn Bênh

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 16/6/1958.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Đại học Sư phạm, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính.

Nơi làm việc: Ban Nội chính Tỉnh ủy

Nơi ở hiện nay: Số 104, Khu phố 2, Phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

Đại biểu Lê Anh Tuấn - Tổ trưởng​

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 05/8/1969.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban ( chuyên trách), Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: 069, Ngô Gia Tự, Khu phố 2, Phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Phan Thị Ngọc Liên

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 15/5/1963.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính - Đại học Y, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Giám đốc kiêm Chi Cục trưởng.

Nơi làm việc: Sở Y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 62, đường 30/4, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Thành viên - Đại biểu Trần Lưu Quang

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 30/8/1967.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụỦy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ.

Nơi làm việc: Tỉnh uỷ Tây Ninh

Nơi ở hiện nay: Số 46, đường Võ Thị Sáu, Khu phố 4, Phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

 


05/11/2015 10:00Đã ban hànhĐơn vị huyện Trảng Bàng​Bài viếtĐơn vị huyện Trảng Bàng​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/11/2015 10:00NoĐã ban hành
Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân​Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân​

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

2. Đôn đốc, kim tra Uỷ ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

3. Giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương;

4. Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân; xem xét kết quả giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân khi cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân;

5. Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

6. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp;

7. Trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân;

8. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

9. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ;

10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm hai lần thông báo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân”.

Danh sách Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

02/11/2015 16:00Đã ban hànhThường Trực Hội Đồng Nhân Dân​Bài viếtThường Trực Hội Đồng Nhân Dân​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/11/2015 16:00NoĐã ban hành
Danh sách Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhDanh sách Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Danh sách Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

 

DANH SÁCH ​

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH​

Chủ tịch HĐND tỉnh - Đại biểu Võ Hùng Việt

HungViet1872011_162957.bmp

Sinh năm: 16/5/1956.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lý, Cử nhân Hành chính, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: 60 đường Bời Lời, ấp Ninh Phú, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Đại biểu Phan Thị Điệp

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 10/3/1965.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân lịch sử Đảng, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh - Đại biểu Lâm Tấn Đông 

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 28/8/1958.

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, Đại học Văn hóa, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụỦy viên Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 11/1 ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​

02/11/2015 16:00Đã ban hànhThường Trực Hội Đồng Nhân Dân​Bài viếtDanh sách Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/11/2015 16:00NoĐã ban hành
Ban Kinh Tế - Ngân Sách​Ban Kinh Tế - Ngân Sách​

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

CỦA BAN KINH TẾ - NGẤN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

               1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường;

               2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;

               3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường;

               4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường tại địa phương;

               5. Kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường;

               6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân.
02/11/2015 16:00Đã ban hànhBan Kinh Tế - Ngân Sách​Bài viếtBan Kinh Tế - Ngân Sách​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/11/2015 16:00NoĐã ban hành
Ban Văn Hóa - Xã HộiBan Văn Hóa - Xã Hội

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

CỦA BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH​

​         1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và chính sách tôn giáo;

2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và chính sách tôn giáo do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;   

3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và chính sách tôn giáo; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và chính sách tôn giáo; 

4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và chính sách tôn giáo tại địa phương;

5. Kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và chính sách tôn giáo;

6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân.
02/11/2015 16:00Đã ban hànhBan Văn Hóa - Xã HộiBài viếtBan Văn Hóa - Xã Hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/11/2015 16:00NoĐã ban hành
Ban Pháp Chế​Ban Pháp Chế​

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

CỦA BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH​

​         1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; 

2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;   

3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;

4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;

5. Tham gia xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật ở địa phương;

6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân.
02/11/2015 16:00Đã ban hànhBan Pháp Chế​Bài viếtBan Pháp Chế​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/11/2015 16:00NoĐã ban hành
Thư ký kỳ họpThư ký kỳ họp

Đoàn thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 

ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

Trưởng Đoàn - Đại biểu Mai Văn Hải

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 15/7/1961.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học, Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụBí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng. ​

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.

Nơi ở hiện nay: số 322, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

 

Thành viên - Đại biểu Nguyễn Nam Hùng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 27/02/1962.

Trình độ chuyên môn: Đại học Tổng hợp chuyên ngành sử học, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụTrưởng phòng Dân Nguyện Thông Tin, Tổ Trưởng Tổ biên tập chương trình “Tiếng nói cử tri”.

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.

Nơi ở hiện nay: 12B22, Khu phố 1, Phường I, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Thành viên - Đại biểu Hồ Ngọc Minh Trí

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 07/12/1980.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sinh học, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụHuyện ủy viên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn.

Nơi làm việc: Huyện đoàn Hòa Thành.

Nơi ở hiện nay: số 132, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 1, thị trấn Hoà Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.​​

 

02/11/2015 16:00Đã ban hànhBài viếtThư ký kỳ họp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/11/2015 16:00NoĐã ban hành
Đơn vị Thị xã Tây NinhĐơn vị Thị xã Tây Ninh
Tổ đại biểu đơn vị thành phố Tây Ninh

 

Đại biểu Nguyễn Nam Hưng - Tổ trưởng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 06/3/1971.

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoà Thành.

Nơi ở hiện nay: Số 2, hẻm 58, đường CMT8, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Nguyễn Xuân Hiền - Tổ phó kiêm Thư ký

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 15/02/1967.

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng ban (kiêm nhiệm) Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh​.

Nơi ở hiện nay: số 18, hẻm 53, đường số 57 – Điện Biên Phủ, ấp Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Lê Minh Trọng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 14/3/1955.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Hành chính, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: số 76, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 27/7/1957.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh.

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: số 3042, ấp An Đước, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Nguyễn Văn Trứ

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 05/10/1964.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân (Chỉ huy tham mưu cao cấp, Binh chủng hợp thành), Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Chỉ huy trưởng.

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 3, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Quyên

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 26/02/1978.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Hóa thực phẩm, Cử nhân Anh văn, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp.

Nơi làm việc: Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: 69/10B, Khu phố 1, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Nguyễn Hồng Thanh

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 12/12/1972.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thị ủy.

Nơi làm việc: Thành ủy thành phố Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

02/11/2015 16:00Đã ban hànhĐơn vị Thị xã Tây NinhĐơn vị Thị xã Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/11/2015 16:00NoĐã ban hành
Đơn vị huyện Hòa ThànhĐơn vị huyện Hòa Thành

Tổ đại biểu đơn vị huyện Hòa Thành​

Đại biểu Nguyễn Văn Hùng - Tổ Trưởng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG

Sinh năm: 09/4/1962.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Đại học chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Trưởng Ban Pháp chế ( chuyên trách).​

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.

Nơi ở hiện nay: Hẻm 7, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


Đại biểu Hồ Ngọc Minh Trí - Tổ phó kiêm Thư ký

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG

Sinh năm: 07/12/1980.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sinh học, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụHuyện ủy viên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn.

​Nơi làm việc: Huyện đoàn Hòa Thành.

Nơi ở hiện nay: Số 132, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 1, thị trấn Hoà Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


Đại biểu Nguyễn Thị Băng Tâm

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 21/10/1966.

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng chuyên ngành Tín dụng, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụGiám đốc

Nơi làm việc: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoà Thành.

Nơi ở hiện nay: A9/48A, Khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Lê Minh Trúc

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 13/11/1978.

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc

Nơi làm việc: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu -Thương mại - Công nghệ - Vận tải Hùng Duy.

Nơi ở hiện nay: Số 8/1 Khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Nguyễn Đài Thy

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 24/6/1973.

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụTỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nơi ở hiện nay: Số 23, Hẻm 60 – CMT8, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Lý Bá Thuận

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 1966.   

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Chuyên ngành thống kê.

Nghề nghiệp, chức vụChủ tịch Hội đồng quản trị.

Nơi làm việc: Quỹ tín dụng nhân dân Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: 43/3B Khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu Phan Văn Sử

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 15/3/1959.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụTỉnh ủy viên​, Giám đốc Sở nội vụ

Nơi làm việc: Sở nội vụ tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 218, đường 30-4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


02/11/2015 16:00Đã ban hànhĐơn vị huyện Hòa ThànhĐơn vị huyện Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/11/2015 16:00NoĐã ban hành
Đơn vị huyện Dương Minh ChâuĐơn vị huyện Dương Minh Châu

Tổ đại biểu đơn vị huyện Dương Minh Châu

Đại biểu Trần Thị Ngọc Thu - Tổ trưởng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 09/4/1960.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụnguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh.

Nơi ở hiện nay: Nhà số 55, đường số 54A, đường Điện Biên Phủ, ấp Ninh Tân, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương - Tổ phó kiêm Thư ký

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 04/5/1978.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Tổ 6, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​

Đại biểu Nguyễn Ngọc Dũng

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 07/7/1957.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Giáo dục học, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban pháp chế.

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 29, đường B, Khu phố 1, Phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 

Đại biểu Lê Thành Công

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 16/4/1956.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - ngành quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế - ngành Kinh tế chính trị, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên - Kiêm Giám đốc.

Nơi làm việc: Công ty TNHH MTV khai thác Thuỷ lợi Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 286, đường Lạc Long Quân, khu phố 4, Phường 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 


Đại biểu Nguyễn Thành Kỉnh

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 01/11/1956.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Tiến sĩ Giáo dục học, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụPhó Giám đốc.

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: số 32/1, Khu phố 2, Phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 

Đại biểu Huỳnh Văn Quang

http://vphdnd.tayninh.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadTN/2011-9/TNINH-Le%20Minh%20Trong.BMP1592011_103221.JPG 

Sinh năm: 02/7/1958.

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính, Cử nhân Hành chính, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh..

Nơi làm việc: UBND tỉnh.

Nơi ở hiện nay: Số 241, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​

02/11/2015 16:00Đã ban hànhĐơn vị huyện Dương Minh ChâuĐơn vị huyện Dương Minh Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/11/2015 16:00NoĐã ban hành
THÔNG BÁO