Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 05/12/2022, 10:00
Ban Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2022
Nội dung câu hỏi: Chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện nay rất nhiều, đề cương báo cáo giữa Đảng và Nhà nước chưa đồng bộ, trong khi hầu hết thông tin liên quan đến PCTN đều xuất phát từ hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan Nhà nước (theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ); từ đó dẫn đến một số nội dung yêu cầu báo cáo của Đảng không thể đáp ứng được, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động PCTN, tiêu cực của các cơ quan, địa phương. Kiến nghị Ban Nội chính Trung ương thống nhất với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ tổ chức rà soát tất cả các chế độ báo cáo công tác PCTN, tiêu cực hiện hành để đồng bộ với chế độ báo cáo về công tác PCTN, tiêu cực của Đảng; lộ trình sắp tới cần thể chế hóa quy định về phòng, chống tiêu cực để cơ quan Nhà nước có cơ sở phân công cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn…

Nội dung trả lời: Căn cứ Quy định số 75-QĐ/TW, ngày 08/3/2017 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Trung ương đã ban hành văn bản hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương  thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng để áp dụng thống nhất trên cả nước. Quá trình xây dựng, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có liên quan rà soát, đối chiếu, đảm bảo đồng bộ giữa quy định của Đảng với các quy định của Nhà nước về chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, do đặc thù công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và việc triển khai thực hiện của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, nên một số nội dung, yêu cầu báo cáo có sự khác nhau. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương sẽ phối hợp vói các cơ quan có liên quan rà soát, điều chỉnh các quy định của Nhà nước về chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để áp dụng thống nhất, đồng bộ với quy định của Đảng.
TTR
Lượt người xem:  Views:   20
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết