Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 12/01/2023, 15:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến việc thành lập Trung tâm xúc tiến tư vấn đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/01/2023

* Nội dung câu hỏi:

Kiến nghị Chính phủ thành lập Trung tâm xúc tiến tư vấn đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện chức năng đấu thầu trên phạm vi cả tỉnh vì hiện tại trên địa bàn tỉnh có các Trung tâm nhỏ lẻ trực thuộc các sở hoạt động chưa hiệu quả

* Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Trung tâm xúc tiến đầu tư ở cấp địa phương được thành lập và có chức năng hoạt động theo quy định tại khoản 4, Điều 91 “Cơ quan xúc tiến đầu tư ” và Điều 88 “Nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư ” Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư nhằm thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm: (1) Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư ; (2) Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư ; (3) Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư ; (4) Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; (5) Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư ; (6) Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư ; (7) Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư ; (8) Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư. Chức năng đấu thầu là hoạt động chuyên môn theo Luật Đấu thầu do cơ quan chuyên môn về đấu thầu thực hiện. Do vậy, không có căn cứ pháp lý để giao cơ quan xúc tiến đầu tư thực hiện chức năng về đấu thầu.

TTR

Lượt người xem:  Views:   17
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết