Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 12/01/2023, 16:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến Điều 28 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/01/2023
* Nội dung câu hỏi:
Theo Điều 28 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định: “Đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng”. Trong trường hợp này, khi ký hợp đồng, nhà thầu cung cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình được cấp sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu rất khó khăn trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu có được xem là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ năng lực hay không? Kiến nghị Chính phủ quy định rõ theo hướng “nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình được cấp trước thời điểm đóng thầu mới được trao hợp đồng hoặc nhà thầu chỉ cần xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình (được cấp sau thời điểm đóng thầu) trước khi trao hợp đồng”. Mặt khác, đối với gói thầu Tư vấn cũng không có quy định rõ về trường hợp này. Đề nghị bổ sung quy định về trường hợp này đối với gói thầu tư vấn.

* Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời:
Theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 08/2022/TTT3KHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chửng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hcrp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chi năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.

Theo đó, chứng chỉ năng lực hoạt động là điều kiện để thi công công trình nên nhà thầu chỉ cần xuất trình trước khi được trao hợp đồng. Trong quá trình tham dự thầu, nhà thầu vẫn có thể nộp bổ sung chứng chỉ đã nêu. Sau khi được xét duyệt trúng thầu, nhà thầu cần xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (kể cả chứng chỉ được cấp sau thời điểm đóng thầu) để được trao hợp đồng.

Liên quan đến chứng chỉ năng lực đối với gói thầu tư vấn trong một số ngành nghề cụ thể, việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu thực hiện theo tiêu chí quy định trong E-HSMT trên cơ sở phù hợp với Mẩu E-HSMT tư vấn ban hành kèm Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT. 

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục ghi nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Thông tư sổ 08/2022/TT-BKHĐT để bổ sung, hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
TTRLượt người xem:  Views:   21
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết