Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 12/01/2023, 16:00
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến tiêu chuẩn khai thác cây trồng chính trong rừng trồng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/01/2023
* Nội dung câu hỏi:
Về tiêu chuẩn khai thác cây trồng chính trong rừng trồng: theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 55 Luật Lâm nghiệp về khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ là rừng trồng: “được khai thác cây trồng chính khi đạt tiêu chuẩn khai thác theo phương thức khai thác chọn hoặc chặt trắng theo băng, đám rừng”. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định về tiêu chuẩn khai thác đối với từng loại cây trồng chính cụ thể. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn hoặc xem xét bổ sung quy định tiêu chuẩn khai thác cây trồng chính trong rừng trồng đối với từng loài cây cụ thể để làm cơ sở cho địa phương căn cứ thực hiện.
* Nội dung trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Cây trồng lâm nghiệp chính đã được quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 17/2022TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/11- BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh (Thông tư số 17/2022/4 T - BNNTNT) là loài cây thân gỗ được trồng phù hợp với mục đích sử dụng rừng. Danh mục cây trồng lâm nghiệp chính được quy định tại Điều 5 Thông tư số 22/202 l/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

Chủ rừng quyết định việc khai thác cây trồng chính theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 20 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, cụ thể:

- Khai thác tỉa thưa cây trồng chính phải bảo đảm mật độ còn lại ít nhất 600 cây/ha và phân bố đều trong lô. Khai thác chọn cây trồng chính cường độ không quá 20% trữ lượng. Khai thác trắng theo băng thì chiêu rộng băng không quá 30 m; khai thác trắng theo đám thì diện tích đám không quá 3 ha, tổng diện tích khai thác hằng năm không vượt quá 20% tổng diện tích rừng đã đạt tiêu chuẩn phòng hộ”. 

- Rừng trồng khai thác đảm bảo tiêu chuẩn rừng trồng sau thời gian kiến thiết cơ bản, cụ thể: (i) Đối với nhóm loài cây sinh trưởng nhanh, theo tiêu chuẩn TCVN 12509-1:2018; (ii) Đối với nhóm loài cây sinh trưởng chậm, theo tiêu chuẩn TCVN 12509-2:2018.

- Hồ sơ, trình tự thủ tục khai thác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định vê quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
TTRLượt người xem:  Views:   15
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết