Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 17/01/2023, 15:00
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến kinh phí trồng rừng thay thế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/01/2023
* Nội dung câu hỏi:
Theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế sẽ nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo số tiền được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau khi địa phương hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng thay thế, kinh phí trồng rừng thay thế do chủ dự án nộp vẫn còn kết dư tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (dự phòng phí không sử dụng hết, đơn giá trồng rừng có thay đổi…). Tuy nhiên, chưa có quy định về xử lý số tiền trồng rừng thay thế do chủ dự án nộp còn kết dư tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sau khi địa phương hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng thay thế. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung quy định về xử lý số tiền trồng rừng thay thế do chủ dự án nộp còn kết dư tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sau khi địa phương hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng thay thế và ngược lại, trường hợp thiếu kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng thay thế do yếu tố trượt giá (vượt quá chi phí dự phòng được tính tại thời điểm chủ đầu tư nộp tiền).
* Trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyểt định đơn giá trồng rừng, tổng số tiền phải nộp, thời gian Chủ dự án phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế. Đơn giá trồng rừng thay thế được tính theo mức dự toán trồng rừng (phòng hộ, đặc dụng) trên địa bàn tỉnh tại thời điểm Chủ dự án đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế.
Do vậy, không phát sinh trường hợp kết dư hoặc thiếu kinh phí trồng rừng thay thế và không cần thiết quy định xử lý số tiền trồng rừng thay thế kết dư hoặc thiếu do chủ dự án nộp tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trong Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT.
TTR
Lượt người xem:  Views:   18
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết