Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 16/04/2018, 16:00
Thông báo kết quả kiểm tra Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang hoạt động về lĩnh vực xay bã mì khô
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2018
THÔNG BÁO 
 V/v: kết quả kiểm tra Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang theo văn bản số 18/VP ngày 22/02/2018 của HĐND tỉnh về việc chuyển đơn khiếu nại của công dân 


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 18/VP ngày 22/02/2018 về việc chuyển đơn khiếu nại của công dân Trịnh Hoàng Dũng – ngụ số 99b, ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, với nội dung Đơn khiếu nại: Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang (Công ty) gây tiếng ồn, bụi. 
Ngày 01/03/2018 và 28/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh, UBND xã Tân Bình, Ban quản lý ấp Tân Trung, mời ông Trịnh Hoàng Dũng và 06 người dân cùng ký đơn khiếu nại (03/6 người dân vắng do không có mặt tại địa phương hoặc bệnh) để giám sát thực tế tình hình hoạt động và đo đạc các thông số về tiếng ồn, bụi, kết quả như sau: 
1. Tình hình hoạt động 
Nhà máy của Công ty hoạt động về lĩnh vực xay bã mì khô, có địa chỉ tại ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh. Công ty được UBND thành phố Tây Ninh xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường tại văn bản số 22/GXN-UBND ngày 08/7/2016, với công suất 900 tấn sản phẩm bột khô/năm, Nhà máy sử dụng motơ điện để hoạt động 04 cối nghiền và 01 cối trộn (chạy luân phiên, mỗi lần chạy 02 cối nghiền).
2. Kết quả kiểm tra
2.1. Kiểm tra đột xuất ngày 01/3/2018
Thời điểm kiểm tra, Nhà máy đang hoạt động 02 cối nghiền. Kết quả đo đạc, lấy mẫu mẫu phân tích bụi, tiếng ồn do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện so sánh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – QCVN 05:2013/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – QCVN 26:2010/BTNMT trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ (Phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm):
- Mẫu 1 tại hộ ông Trịnh Hoàng Dũng: tiếng ồn = 58,3 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ là ≤ 70 dBA; bụi = 0,169 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3. 
- Mẫu 2 tại cổng ra vào Nhà máy đối diện khu vực các hộ dân ký đơn khiếu nại: tiếng ồn = 59,6 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ là ≤ 70 dBA; bụi = 0,186 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3.
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và các hộ dân đồng thống nhất trong thời hạn 15 – 20 ngày, Công ty bổ sung thêm biện pháp hạn chế tiếng ồn và bụi phát sinh bằng việc xây dựng tường có vật liệu cách âm cao bằng mái nhà ông Dũng và làm mái tole để che chắn hạn chế bụi từ cối nghiền phát tán qua nhà ông Dũng (hộ dân gần nhất).
2.2. Ngày 28/3/2018
Thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra ngày 01/3/2018, Công ty đã thực hiện biện pháp để hạn chế tiếng ồn, bụi như sau: 
- Sử dụng vật liệu bông xốp để cách âm tại vị trí đối diện kho chứa thành phẩm, nguyên liệu có chiều dài 8, chiều cao 4 – 5 m và vị trí đường vào nhà máy giáp phía sau nhà ông Dũng có chiều dài 8, chiều cao 1 m. 
- Sử dụng mái tole để che chắn bụi phát tán tại khu vực tường rào nhà máy giáp phía sau nhà ông Dũng. 
Kết quả đo đạc, lấy mẫu mẫu phân tích bụi, tiếng ồn do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện so sánh Quy chuẩn quy định (Phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm):
- Mẫu 1 tại hộ ông Trịnh Hoàng Dũng: tiếng ồn = 56,8 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ ≤ 70 dBA; bụi = 0,12 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3. 
- Mẫu 2 đối diện cổng ra vào Nhà máy tại khu vực hộ Ngô Thị Mỹ Dung: tiếng ồn = 59,7 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ ≤ 70 dBA; bụi = 0,19 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3.
3. Kết quả kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh trước đây
Ngày 18/5/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh và UBND xã Tân Bình kiểm tra và đo đạc, lấy mẫu tiếng ồn, bụi của Nhà máy theo đơn khiếu nại của cử tri. Theo văn bản số 39/P.TNMT ngày 11/7/2016 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh về việc thông báo kết quả kiểm tra và kết quả kiểm mẫu khí thải, với nội dung như sau: “…Đối với mẫu không khí xung quanh (khu vực tại hộ dân Nguyễn Thị Phụng) kết quả cho thấy: Các chỉ tiêu Độ ồn, bụi, SO2, NO2, CO đều nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT…”.
4. Kết luận – Kiến nghị 
4.1. Kết luận
Từ yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Công ty đã thực hiện một số biện pháp hạn chế tiếng ồn, giảm bụi của Nhà máy phát tán ra môi trường như đã nêu trên. Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích thông số bụi đều đạt quy chuẩn quy định, thông số tiếng ồn đạt quy chuẩn giới hạn trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ, nếu tiếng ồn này so sánh trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 06 giờ thì vượt 1,03 lần.  
4.2. Kiến nghị
UBND thành phố Tây Ninh: chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp UBND xã Tân Bình thông báo kết quả kiểm tra và giải thích, trả lời các vấn đề liên quan về bảo vệ môi trường đến Công ty và các hộ dân xung quanh Nhà máy; yêu cầu Nhà máy của Công ty chỉ được hoạt động từ 06 giờ đến 21 giờ trong ngày. Nếu Nhà máy hoạt động từ 21 giờ đến 06 giờ thì phải có biện pháp khắc phục tiếng ồn đạt quy chuẩn quy định được ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra chấp thuận và thông báo đến người dân mới được hoạt động; vận động các hộ dân giám sát hoạt động của Doanh nghiệp nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật./.
VP.HĐND tỉnh

Lượt người xem:  Views:   108
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết