Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 01/10/2018, 09:00
THÔNG BÁO Kết quả xử lý Đơn xin cứu xét của ông Lê Văn Long phản ánh Nhà máy chế biến khoai mì thuộc Công ty TNHH MTV Tiến Dương hoạt động phát sinh mùi hôi, âm thanh lớn, gây ô nhiễm nước ngầm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/10/2018
THÔNG BÁO
Kết quả xử lý Đơn xin cứu xét của ông Lê Văn Long phản ánh Nhà máy 
chế biến khoai mì thuộc Công ty TNHH MTV Tiến Dương hoạt động 
phát sinh mùi hôi, âm thanh lớn, gây ô nhiễm nước ngầm 


Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn xin cứu xét của Lê Văn Long, ngụ tại Nhà số 4B, tổ 10, ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh phản ánh Nhà máy chế biến khoai mì thuộc Công ty TNHH MTV Tiến Dương (Công ty), ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh hoạt động phát sinh mùi hôi, âm thanh lớn, gây ô nhiễm nước ngầm. Ngày 27/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh, UBND xã Bình Minh, Ban quản lý ấp Bàu Lùn kiểm tra, khảo sát thực tế, lấy ý kiến các hộ dân phản ánh và lấy mẫu, phân tích chất lượng nước ngầm và đo độ ồn, không khí xung quanh. Kết quả như sau:
1. Tình hình thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty:
Qua kết quả kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Nhà máy thuộc Công ty trong thời gian qua thì Công ty đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định như: được UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trừơng chi tiết tại Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 19/8/2014, đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải theo phương án xử lý đạt quy chuẩn cột A được Sở Tài nguyên và Môi trường: xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại Công văn số 1552/STNMT-CCBVMT ngày 23/5/2014, cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Giấy phép số 3650/GP-STNMT (gia hạn lần 1) ngày 17/7/2017,....
2. Kết quả khảo sát lấy ý kiến của các hộ dân:
- Về nước sinh hoạt: người dân đang sử dụng là từ giếng khoan, nước có ván vàng để qua đêm có màng nổi lên, mùi tanh.
- Về mùi hôi: Hoạt động của Nhà máy có phát sinh mùi hôi đặt trưng của ngành chế biến khoai mì, mùi hôi phát tán về phía nhà dân phụ thuộc hướng gió. Trước đây Công ty có các hầm nước thải cũ phát sinh nhiều mùi hôi, hiện Công ty đã lấp các hầm trên nên không còn mùi hôi.
- Về tiếng ồn: hoạt động Nhà máy có phát sinh tiếng ồn.
3. Kết quả đo đạc, phân tích không khí xung quanh, tiếng ồn, nước ngầm tại nhà một số hộ dân phản ánh:
- Không khí xung quanh, tiếng ồn: Vào thời điểm Đoàn kiểm tra Nhà máy đang hoạt động bình thường, Đoàn lấy 01 mẫu không khí xung quanh và đo độ ồn tại khu vực nhà hộ dân Nguyễn Văn Đức so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – QCVN 05:2013/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT: các thông số gây mùi gồm H2S, NH3 và tiếng ồn đều đạt quy chuẩn.
- Nước ngầm: Kết quả phân tích chất lượng nước giếng của hộ Nguyễn Thị Kim Hoàng cách Nhà máy khoảng 150 m, hộ Võ Hoài Phương cách nhà máy khoảng 150 m (là các hộ phản ánh nước ô nhiễm), kết quả có 06/07 thông số đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 09-MT:2015/BTNMT, riêng thông số pH tại hộ Võ Hoài Phương có giá trị là 4,07 chưa đạt, thấp hơn quy chuẩn 1,13 lần; tại hộ Nguyễn Thị Kim Hoàng có giá trị 5,15 chưa đạt, thấp hơn quy chuẩn 1,06 lần. 
4. Kết luận: 
Qua kết quả kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công ty trong thời gian qua, Công ty đã thực hiện các các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo quy định như đã nêu trên.
Kết quả đo đạc, phân tích các thông số gây mùi (H2S, NH3) và tiếng ồn đều đạt quy chuẩn. Chất lượng nước giếng khu vực trên có 06/07 thông số phân tích đạt quy chuẩn, riêng thông số pH không đạt, thấp hơn quy chuẩn từ 1,06 lần đến 1,13 lần là do tính chất đặc trưng về địa chất của khu vực, không có cơ sở là do tác động của Nhà máy (Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2017 thì giá trị pH nước dưới đất tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh khá thấp mang tính chất đặc trưng về địa chất của khu vực). Để khắc phục thông số pH, người dân nên chứa nước trong các bể qua đêm, lắng, lọc thì pH trong nước có thể tăng lên 5,5 sử dụng được cho sinh hoạt.
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan thông báo nội dung này đến người dân được biết./.

VP.HĐND tỉnh

Lượt người xem:  Views:   145
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin cần biết