Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 13/09/2022, 17:00
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan điều chỉnh tăng mức lương hưu, trợ cấp cho đối tượng tham gia kháng chiến thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1975
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/09/2022

Nội dung câu hỏi: ​Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng mức lương hưu, trợ cấp cho đối tượng tham gia kháng chiến thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1975 vì số đối tượng này không còn nhiều và hiện mức hưởng quá thấp so với các đối tượng tham gia kháng chiến sau năm 1975.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội thì “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội” theo đó mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở mức tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội và thời gian người lao động đã đóng bảo hiếm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người lao động cao hay thấp tùy thuộc vào thời gian đóng và mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi còn làm việc. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, đặc biệt là những người nghỉ hưu trước năm 1995 những người có mức lương hưu thấp. Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu thời gian qua, đời sống của người nghỉ hưu đã từng bước được cải thiện; bên cạnh đó Chính phủ cũng đã quan tâm hơn đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp và đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu ở các thời kỳ. 

Theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương bảy Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã chỉ rõ: “lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ bảo hiễm xã hội và ngân sách nhà nước, quan tâm điều chỉnh thoả đáng đối với nhóm đổi tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ Triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, theo đó: (i) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021; (ii) Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước năm 1995 sau khi thực hiện điều chỉnh 7,4% có mức hưởng thấp hơn 2.300.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/tháng, đối với người sau điều chỉnh có mức hưởng cao hơn 2.300.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh lên mức bằng 2.500.000 đồng/tháng. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận ý kiến của cử tri. Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về nội dung thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và đề xuất về nội dung thực hiện điều chỉnh lương hưu (trong đó có nội dung kiến nghị của cử tri) trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
TTR


Lượt người xem:  Views:   14
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết