Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 13/09/2022, 17:00
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/09/2022

Nội dung câu hỏi: Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ hưu trí và tử tuất nhưng không có chế độ thai sản. Kiến nghị bổ sung chế độ thai sản đối với bảo hiểm tự nguyện.


Bộ Lao động - Thưcmg binh và Xã hội trả lời như sau:  
Ngày 23/5/2018 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trong đó có nội dung: “Nghiên cứu thiết kê các gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng. Mở rộng các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, tạo điều kiện chuyển đổi thuận lợi giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc, hướng tới chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với toàn bộ người lao động có việc làm có thu nhập và tiền lương khi có đủ điều kiện cần thiết.
Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hanh Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết sổ 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; trong đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức có liên quan tiến hành đánh giá tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội. Như vây nội dung kiến nghị của cử tri sẽ được trao đổi, thảo luận trong quá trình nghiên cứu và đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội liên quan đến nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết sổ 28-NQ/TW nêu trên.
TTRLượt người xem:  Views:   10
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết