Lịch tiếp công dân
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh (từ tháng 08/2021 đến tháng 12/2021)
 
Thông báo Lịch tiếp công dân của TT. HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021
 
Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
 
Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
 
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
 
Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021)NewLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021)
29/11/2021 16:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021)
29/11/2021 16:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 22/11 đến ngày 26/11/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 22/11 đến ngày 26/11/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 22/11 đến ngày 26/11/2021)

​Xem tại đây: 690-LCT-VP 22.11-26.11.2021.PDF

22/11/2021 11:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 22/11 đến ngày 26/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 22/11 đến ngày 26/11/2021)
22/11/2021 11:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11/2021)
15/11/2021 14:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11/2021)
15/11/2021 14:00NoĐã ban hành
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XVLỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV

Lich TXCT sau KH2 1.jpg

Lich TXCT sau KH2 2.jpg

08/11/2021 19:00Đã ban hànhLịch tiếp xúc cử triLỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV
08/11/2021 19:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 08/11 đến ngày 12/11/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 08/11 đến ngày 12/11/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 08/11 đến ngày 12/11/2021)

​Xem tại đây: 653-LCT-VP-08.11-12.11.2021.PDF

08/11/2021 10:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 08/11 đến ngày 12/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 08/11 đến ngày 12/11/2021)
08/11/2021 10:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tháng 11 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnhLịch công tác tháng 11 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
Lịch công tác tháng 11 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
04/11/2021 15:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tháng 11 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tháng 11 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
04/11/2021 15:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVBộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV

​Xem trả lời tại đây: 12190-BTC-TCDT TL KNCT.PDF

01/11/2021 18:00Đã ban hànhThông báoBộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV
01/11/2021 18:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 01/11 đến ngày 05/11/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 01/11 đến ngày 05/11/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 01/11 đến ngày 05/11/2021)
01/11/2021 11:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 01/11 đến ngày 05/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 01/11 đến ngày 05/11/2021)
01/11/2021 11:00NoĐã ban hành
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVBộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV

​Văn bản trả lời, xem tại đây: 11143-BGTVT-KCHT TL KNCT TAY NINH SAU KHT1.QHXV.PDF

01/11/2021 10:00Đã ban hànhThông báoBộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV
01/11/2021 10:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 25/10 đến ngày 30/10/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 25/10 đến ngày 30/10/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 25/10 đến ngày 30/10/2021)

​Xem tại đây: LCT_VP_25.10 - 30.10.2021.pdf

25/10/2021 17:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 25/10 đến ngày 30/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 25/10 đến ngày 30/10/2021)
25/10/2021 17:00NoĐã ban hành
Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XVKỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XV
Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XV

​- Tài liệu họp ngày 20/10/2021:

   + Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Giam sat tra loi KNCT KH11.rar

   + Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Bao cao CP ve tinh hinh KTXH nam 2021, du kien nam 2022.rar

   + Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Bao cao UBKT tham tra tinh hinh KTXH nam 2021, du kien nam 2022.rar

   + Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Bao cao MTTQVN tong hop yk, kien nghi cua cu tri va Nhan dan.rar

  + Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Bao cao UBXH tham tra BC cua CP ve COVID-19.rar

- Tài liệu họp ngày 21/10/2021:

  + Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Bao cao CP ve ctac phong chong Covid-19.rar

​- Tài liệu họp ngày 23 và 24/10/2021:

  + Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021: Bao cao CP ve cong tac phong chong toi pham va VPPL.rar

  + Báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Bao cao cong tac 2021 cua VKSTC.rar

  + Báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: Bao cao TATC ve cong tac cua cac Toa an.rar

  + Báo cáo về công tác thi hành án năm 2021: Bao cao CP ve Cong tac Thi hanh an 2021.rar

  + Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021: Bao cao CP ve cong tac PCTN nam 2021.rar

  + Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến: Du thao NQ to chuc phien toa truc tuyen.rar

​- Tài liệu họp ngày 25/10/2021:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự: Luat SDBS Bo Luat To tung hinh su.rar

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê: Luat Thong ke - Sua doi.rar

​- Tài liệu họp ngày 26/10/2021:

+ Dự án Luật Cảnh sát cơ động: Luat Canh sat co dong.rar

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Luat So huu tri tue.rar

​- Tài liệu họp ngày 27/10/2021:

+ Về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng: TP Hai Phong.rar

+ Về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An: Nghe An.rar

+ Về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa: Thanh Hoa.rar

+ Về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế: Thua Thien Hue.rar

Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020: Quy BHXH 2020.rar

Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020: Bao hiem y te 2020.rar

+ Thực hiện NQ số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới BHYT toàn dân trong 02 năm 2019-2020: Thuc hien NQ68 ve BHYT.rar

​- Tài liệu họp ngày 28/10/2021:

+ Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Luat Thi dua Khen thuong.rar

+ Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi): Luat Dien anh - Sua Doi.rar

​- Tài liệu họp ngày 29/10/2021:

+ Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi): Luat Kinh doanh bao hiem_Sua doi.rar

​- Tài liệu họp ngày 30/10/2021:

+ Dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025: Co cau lai nen KT 2021 - 2025.rar

+ Về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) quốc gia: Quy hoach su dung dat Quoc gia 2021 - 2030.rar


19/10/2021 17:00Đã ban hànhTài liệu các Kỳ họpKỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XV
19/10/2021 17:00NoĐã ban hành
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIVBộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

​Xem tại đây: 4013-BQP-TM TLKN SAU KHT1.PDF

18/10/2021 11:00Đã ban hànhThông báoBộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
18/10/2021 11:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)

​Xem tại đây: 598-LCT-VP 18.10-22.10.2021.PDF

18/10/2021 10:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)
18/10/2021 10:00NoĐã ban hành
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh Quý III năm 2021 - Nguồn Địa phươngCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh Quý III năm 2021 - Nguồn Địa phương
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh Quý III năm 2021 - Nguồn Địa phương
14/10/2021 17:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh Quý III năm 2021 - Nguồn Địa phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh Quý III năm 2021 - Nguồn Địa phương
14/10/2021 17:00NoĐã ban hành
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh Quý III năm 2021 - Nguồn Trung ươngCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh Quý III năm 2021 - Nguồn Trung ương
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh Quý III năm 2021 - Nguồn Trung ương
14/10/2021 16:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh Quý III năm 2021 - Nguồn Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh Quý III năm 2021 - Nguồn Trung ương
14/10/2021 16:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
11/10/2021 15:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
11/10/2021 15:00NoĐã ban hành
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XVLỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV

Lich TXCT truoc KH2 1.jpg

Lich TXCT truoc KH2 2.jpg

05/10/2021 15:00Đã ban hànhLịch tiếp xúc cử triLỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV
05/10/2021 15:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021
02/10/2021 19:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021
02/10/2021 19:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)
02/10/2021 19:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)
02/10/2021 19:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)
27/09/2021 11:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)
27/09/2021 11:00NoĐã ban hành
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XVTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

​- Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Du kien noi dung KH2.pdf

​- Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi):

+ Cập nhật đến ngày 05/10/2021: Luat Kinh doanh bao hiem_SD_05.10.2021.rar

+ Cập nhật đến ngày 20/9/2021: Luat KDBH - SD.rar

​- Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi):

+ Cập nhật đến ngày 29/9/2021:  Luat TDKT.rar

+ Cập nhật đến ngày 20/9/2021: Du an Luat thi dua khen thuong.rar

​- Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng hình sự:

+ Cập nhật đến ngày 05/10/2021: Luat SDBS Bo Luat To tung hinh su_05.10.2021.rar

+ Cập nhật đến ngày 21/9/2021: Luat SDBS mot so dieu cua Bo luat to tung hinh su.rar

​- Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ:

+ Cập nhật đến ngày 04/10/2021: Luat So huu tri tue_04.10.2021.rar

+ Cập nhật đến ngày 21/9/2021: Luat So huu tri tue.rar

​- Luật Điện ảnh (sửa đổi) - Cập nhật ngày 04/10/2021Luat Dien anh - SD.rar

​- Luật Cảnh sát cơ động - Cập nhật ngày 04/10/2021Luat Canh sat co dong.rar

20/09/2021 15:00Đã ban hànhTài liệu góp ý LuậtTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV
20/09/2021 15:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021)
20/09/2021 14:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021)
20/09/2021 14:00NoĐã ban hành
Công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây NinhCông khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh
Công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh
14/09/2021 10:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh
14/09/2021 10:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)
13/09/2021 11:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)
13/09/2021 11:00NoĐã ban hành
Công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây NinhCông khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh
Công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh
10/09/2021 17:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Tây Ninh
10/09/2021 17:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)
03/09/2021 16:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)
03/09/2021 16:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021

​Xem tại đây: 500-LCT-VP T9.2021.pdf

01/09/2021 17:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021
01/09/2021 17:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)
30/08/2021 18:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)
30/08/2021 18:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021)

​Xem tại đây: 486-LCT-VP 23.8-27.8.2021.PDF

23/08/2021 14:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021)
23/08/2021 14:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021)

​Xem tại đây: 478-LCT-VP 16.8-20.8.2021.PDF

16/08/2021 12:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021)
16/08/2021 12:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO