Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
LỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2022LỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2022
LỊCH CÔNG TÁC
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2022
Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

03/10

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanTrụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Đoàn +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ ba

04/10

8 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Trụ sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

LĐ Đoàn +

PCT. Thy +

LĐ Ban KTNS

14 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng thủ dân sự

Trụ sở

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

LĐ Đoàn +

PCT. Phong +

LĐ Ban PC

Thứ tư

05/10

8 giờDự Hội thảo khoa học tham vấn hoàn thiện báo cáo khuyến nghị chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2013Học viện Chính trị khu vực IIPTĐ. Thuý
Cả ngàyTham dự diễn tập thử Khu vực phòng thủ tỉnh (lần 1)Theo kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ năm

06/10

14 giờĐoàn ĐBQH tỉnh làm việc với sở, ngành, doanh nghiệp trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

LĐ Đoàn +

PCT. Phong

Thứ sáu

07/10

7 giờ 30 phútDự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy

Thứ hai

10/10

7 giờ 30 phút Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý

8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự cấp huyệnChi cục Thi hành án dân sự huyện Châu ThànhPB. Khánh
14 giờChi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 10/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Đảng viên

Chi bộ

Thứ ba

11/10

8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự cấp huyệnChi cục Thi hành án dân sự huyện Tân ChâuPB. Khánh
8 giờĐoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Hội trường

Sở Giáo dục và Đào tạo

PCT. Thy +

PTĐ. Thuý +

ĐBQH

14 giờ

UBND

huyện Gò Dầu

PTĐ. Thuý
Cả ngàyTham dự diễn tập thử Khu vực phòng thủ tỉnh (lần 2)Theo Kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ tư

12/10

8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự cấp huyệnChi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây NinhPB. Khánh
Cả ngàyTham dự diễn tập thử Khu vực phòng thủ tỉnh (lần 2)Theo Kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ năm

13/10

7 giờ 30 phútĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân tỉnh

ĐBQH. Hậu
14 giờĐoàn ĐBQH tỉnh họp góp ý đối với dự án Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

LĐ Đoàn +

LĐ Ban

Thứ sáu

14/10

8 giờĐoàn ĐBQH tỉnh họp góp ý đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

LĐ Đoàn +

PCT. Thy +

LĐ Ban

Thứ hai

17/10

8 giờDự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số của tỉnh Tây Ninh năm 2022

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐ Ban +

LĐVP

8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về quy trình rà soát và việc triển khai chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

UBND

huyện Tân Biên

TT. HĐND
ChiềuBan Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2026 họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Trụ sở Tỉnh uỷ

PCT. Thy

Thứ ba

18/10

8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về quy trình rà soát và việc triển khai chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

UBND

huyện Tân Châu

TT. HĐND

Thứ tư

19/10

SángBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về quy trình rà soát và việc triển khai chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnhSở Lao động, Thương binh và Xã hộiTT. HĐND

Thứ năm

20/10

7 giờ 30 phútThường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân

tỉnh

PCT. Thy +

PB. Chi +

ĐB. Nhàn

Cả ngàyTham dự Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnhTheo Kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong

Thứ sáu

21/10

Cả ngàyTham dự Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnhTheo Kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong

Thứ bảy

22/10

Cả ngàyTham dự Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnhTheo Kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong

Thứ hai

24/10

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanTrụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ ba

25/10

14 giờ Ban Biên tập Chương trình Tiếng nói cử tri họp định kỳ tháng 10/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ tư

26/10

SángBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy

Thứ năm

27/10

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanTrụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ 6

28/10

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanTrụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ hai

31/10

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanTrụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP


Ghi chú:

          - Từ ngày 20/10 đến ngày 18/11/2022: Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV tại Hà Nội.

          - Từ ngày 10/10 đến ngày 28/10/2022: Bà Huỳnh Vương Hiếu - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Chi - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 2) tại trường Quân sự Quân khu 7.

          Trên đây là lịch công tác tháng 10/2022 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

TTR


05/12/2022 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 11:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022LỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022
LỊCH CÔNG TÁC
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022
Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ ba

01/11

7 giờ 30 phútBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
15 giờDự lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đài Phát thanh – Truyền hình Tây Ninh (01/11/1977 – 01/11/2022)

Trung tâm

phim trường Đài PTTH Tây Ninh

PCT. Phong +

CVP. Khánh

Cả ngàyTiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Cầu Khởi +

Lộc Ninh

PB. Khánh
Cả ngàyDự thính kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XVHà NộiPB. Cường

Thứ tư

02/11

Cả ngàyTiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Đồng Khởi +

Biên Giới

PCT. Phong

Thái Bình +

Thanh Điền

PB. Tấn +

PB. Chi

Hiệp Ninh +

Ninh Thạnh

PB. Cường +

PCVP. Thư

Truông Mít +

Bến Củi

PB. Khánh

Thứ năm

03/11

8 giờTiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnhLong Vĩnh

PB. Tấn +

PB. Chi

Cả ngày

Trường Tây +

Long Thành Bắc

PCT. Thy +

CVP. Khánh

Hảo Đước +

Phước Vinh

PCT. Phong

Phường 3 +

Phường IV

PB. Cường +

PCVP. Thư

Phước Minh +

Phước Ninh

PB. Khánh

Thứ sáu

04/11

8 giờTiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnhThành LongPCT. Phong
Trí Bình

PB. Tấn +

PB. Chi

Cả ngày

Trường Đông +

Trường Hoà

PCT. Thy +

CVP. Khánh

Thứ hai

07/11

8 giờDự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022Khu di tích C5, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân BiênPCT. Thy
Cả ngàyTiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Tân Phú +

Tân Hưng

PB. Hiếu +

ĐB. Hương

Thứ ba

08/11

Cả ngàyTiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Tân Hội +

Tân Hiệp

PB. Hiếu +

ĐB. Hương

Thứ tư

09/11

Cả ngàyTiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Thạnh Đông +

Thị trấn Tân Châu

PB. Hiếu +

ĐB. Hương

Cả ngàyTiếp và làm việc với đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp

Theo kế hoạch

cụ thể

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ năm

10/11

7 giờTiếp và làm việc với đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp

Theo kế hoạch

cụ thể

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

7 giờ 30 phútĐảng đoàn HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 11/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Thành viên

Đảng đoàn

8 giờThường trực HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 11/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

14 giờChi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 11/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Đảng viên

Chi bộ

Thứ sáu

11/11

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ hai

14/11

Cả ngàyDự thính kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XVHà Nội

PCT. Thy +

PB. Tấn

Thứ ba

15/11

SángThường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

Cả ngàyDự thính kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XVHà Nội

PCT. Thy +

PB. Tấn

Thứ tư

16/11

SángBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
Sáng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Huyện Tân Châu

PCT. Thy +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ năm

17/11

7 giờ 30 phútThường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân

tỉnh

PCT. Phong +

CVP. Khánh +

ĐB. Hạnh

8 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

PTĐ. Thuý
14 giờ

UBND xã Tân Bình

Huyện Tân Biên

Thứ sáu

18/11

SángThường trực HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giải trình về việc thực hiện các chính sách để đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

8 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV

UBND phường IV

Thành phố TN

PTĐ. Thuý
14 giờTrung tâm văn hoá phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng
ChiềuBan Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ hai

21/11

ChiềuBan Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ ba

22/11

SángBan Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

LĐ Ban +

LĐVP

ChiềuBan Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ tư

23/11

SángBan Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

LĐ Ban +

LĐVP

ChiềuBan Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ năm

24/11

SángBan Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

7 giờ 30 phútDự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Biên

Phòng họp BTV

Huyện uỷ Tân Biên

PCT. Thy
14 giờ Ban Biên tập Chương trình Tiếng nói cử tri họp định kỳ tháng 11/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ sáu

25/11

14 giờDự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2022

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT +

LĐ Đoàn +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ hai

28/11

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Đoàn +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ ba

29/11

SángBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy

Thứ tư

30/11

Cả ngàyHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý


Ghi chú: Từ ngày 20/10 đến ngày 15/11/2022: Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV tại Hà Nội.       

          Trên đây là lịch công tác tháng 11/2022 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

TTR
05/12/2022 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 11:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2022LỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2022
LỊCH CÔNG TÁC
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2022
Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ năm

01/12

7 giờ 30 phútBan Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

8 giờDự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2022

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐ 03 Ban +

CVP. Khánh

14 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ sáu

02/12

Cả ngàyHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐ 03 Ban +

CVP. Khánh

Thứ hai

05/12

Cả ngàyDự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ ba

06/12

Cả ngàyDự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ tư

07/12

Cả ngàyHội đồng nhân dân tỉnh họp kỳ họp thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ năm

08/12

7 giờ 30 phútĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân tỉnh

PTĐ. Thuý
Cả ngàyHội đồng nhân dân tỉnh họp kỳ họp thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ sáu

09/12

Cả ngàyHội đồng nhân dân tỉnh họp kỳ họp thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ hai

12/12

14 giờChi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 12/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Đảng viên

Chi bộ

Thứ ba

13/12

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanTrụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ tư

14/12

Cả ngàyDự họp kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Biên

Phòng họp BTVHU

Tân Biên

PCT. Thy

Thứ năm

15/12

7 giờ 30 phútThường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân

tỉnh

PCT. Thy +

PB. Khánh +

ĐB. Hương

Cả ngàyDự họp kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Biên

Phòng họp BTVHU

Tân Biên

PCT. Thy
Cả ngàyDự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý

Cả ngàyDự kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Trảng Bàng khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường 29/4

Trảng Bàng

PCT. Phong
Cả ngàyDự kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố Tây Ninh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường

UBND TPTN

PB. Cường +

PCVP. Thư

Thứ sáu

16/12

Cả ngàyDự kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Trảng Bàng khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường 29/4

Trảng Bàng

PCT. Phong
Cả ngàyDự kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố Tây Ninh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường

UBND TPTN

PB. Cường +

PCVP. Thư

Thứ hai

19/12

Cả ngàyĐoàn ĐBQH tỉnh giám sát "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"UBND thị xã Trảng Bàng; UBND huyện Bến Cầu

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ ba

20/12

Cả ngàyĐoàn ĐBQH tỉnh giám sát "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"UBND huyện Dương Minh Châu; Sở Y tế

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ tư

21/12

6 giờViếng nghĩa trang liệt sĩ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022)Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân BiênTT. HĐND
ChiềuBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
Cả ngàyDự kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Dương Minh Châu

Hội trường A

VP HĐND và UBND huyện DMC

TT. HĐND

Thứ năm

22/12

14 giờThường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình "Việc thực hiện các chính sách để đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh"

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Cả ngàyDự kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Dương Minh Châu

Hội trường A

VP HĐND và UBND huyện DMC

TT. HĐND

Thứ sáu

23/12

14 giờ Ban Biên tập Chương trình Tiếng nói cử tri họp định kỳ tháng 12/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ hai

26/12

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanTrụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ ba

27/12

SángBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
ChiềuĐoàn ĐBQH tỉnh giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"

UBND

huyện Châu Thành

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ tư

28/12

SángĐoàn ĐBQH tỉnh giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"

UBND

huyện Gò Dầu

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ năm

29/12

SángHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý

Cả ngàyĐoàn ĐBQH tỉnh giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"UBND thị xã Hòa Thành; Sở Giáo dục và Đào tạo

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ sáu

30/12

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanTrụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Trên đây là lịch công tác tháng 12/2022 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.
TTR


05/12/2022 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 11:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
(Từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022)
Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

05/12

Cả ngàyDự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ ba

06/12

Cả ngàyDự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ tư

07/12

Cả ngàyHội đồng nhân dân tỉnh họp kỳ họp thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ năm

08/12

7 giờ

30 phút

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân tỉnh

PTĐ. Thuý
Cả ngàyHội đồng nhân dân tỉnh họp kỳ họp thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ sáu

09/12

Cả ngàyHội đồng nhân dân tỉnh họp kỳ họp thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Trên đây là lịch công tác tuần (từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022) của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

TTR


05/12/2022 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 11:00NoĐã ban hành
Ban Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũngBan Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng
Nội dung câu hỏi: Chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện nay rất nhiều, đề cương báo cáo giữa Đảng và Nhà nước chưa đồng bộ, trong khi hầu hết thông tin liên quan đến PCTN đều xuất phát từ hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan Nhà nước (theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ); từ đó dẫn đến một số nội dung yêu cầu báo cáo của Đảng không thể đáp ứng được, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động PCTN, tiêu cực của các cơ quan, địa phương. Kiến nghị Ban Nội chính Trung ương thống nhất với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ tổ chức rà soát tất cả các chế độ báo cáo công tác PCTN, tiêu cực hiện hành để đồng bộ với chế độ báo cáo về công tác PCTN, tiêu cực của Đảng; lộ trình sắp tới cần thể chế hóa quy định về phòng, chống tiêu cực để cơ quan Nhà nước có cơ sở phân công cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn…

Nội dung trả lời: Căn cứ Quy định số 75-QĐ/TW, ngày 08/3/2017 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Trung ương đã ban hành văn bản hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương  thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng để áp dụng thống nhất trên cả nước. Quá trình xây dựng, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có liên quan rà soát, đối chiếu, đảm bảo đồng bộ giữa quy định của Đảng với các quy định của Nhà nước về chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, do đặc thù công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và việc triển khai thực hiện của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, nên một số nội dung, yêu cầu báo cáo có sự khác nhau. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương sẽ phối hợp vói các cơ quan có liên quan rà soát, điều chỉnh các quy định của Nhà nước về chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để áp dụng thống nhất, đồng bộ với quy định của Đảng.
TTR
05/12/2022 10:00Đã ban hànhThông báoTinBan Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
Ban Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị của tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV liên quan đến thể chế hoá quy định của Đảng về phòng, chống tiêu cựcBan Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị của tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV liên quan đến thể chế hoá quy định của Đảng về phòng, chống tiêu cực

Nội dung câu hỏi: ​19 hành vi tiêu cực tại Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực là quy định của Đảng, một số hành vi không có chế tài pháp luật tương ứng cụ thể ; trong khi cơ quan thanh tra là cơ quan Nhà nước, khi kết luận sai phạm phải căn cứ theo quy định pháp luật cụ thể. Mặt khác, một số nội dung trong Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW thuộc chức năng của tổ chức Đảng , cơ quan Thanh tra không thể áp dụng như một cơ sở pháp lý. Do đó, để có thể giao nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực cho cơ quan Thanh tra thì các quy định tại Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW cần được thể chế hóa thành quy định pháp luật; hoặc có cơ chế rõ ràng để cơ quan Thanh tra vận dụng. Thực tiễn hiện nay do không có cơ chế áp dụng, Thanh tra tỉnh đã linh hoạt tham mưu UBND tỉnh triển khai Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW và sử dụng số liệu kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (mà không liên quan tham nhũng) để phiên sang các hành vi tiêu cực tương ứng. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, trong thời gian tới vẫn cần phải có cơ chế cụ thể để đưa Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW vào thực tiễn quản lý nhà nước.


Nội dung trả lời: Ngày 01/8/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tiêu cực, Ban Chi đạo giao Đảng đoàn Quốc hội chủ trì, phối hợp với với các cơ quan liên quan “chỉ đạo rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả”. Đảng đoàn Quốc hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện(3) và đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ nêu trên.

TTR

05/12/2022 10:00Đã ban hànhThông báoTinBan Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị của tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV liên quan đến thể chế hoá quy định của Đảng về phòng, chống tiêu cực/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
(Từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2022)

Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

26/9

13 giờ 30 phútTham dự quay phim diễn tập khu vực phòng thủ tỉnhTheo lịch cụ thể

PCT. Thy +

PCT. Phong

13 giờ 30 phútDự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố Tây Ninh và phường, xã quý 3/2022

Phòng họp số 1

UBND TPTN

PB. Cường

Thứ ba

27/9

7 giờ

30 phút

Dự Lễ khánh thành công trình 10 phòng học (khối B)

Trường Tiểu học

thị trấn Bến Cầu

PCT. Phong
8 giờDự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

LĐ Đoàn +

CVP. Khánh +

PB. Chi +

PB. Hiếu +

PB. Cường

14 giờBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
14 giờBan Biên tập Chương trình Tiếng nói cử tri họp định kỳ tháng 9/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ tư

28/9

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ năm

29/9

7 giờ

30 phút

Đảng đoàn HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 10/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Thành viên

Đảng đoàn

8 giờThường trực HĐND tỉnh họp phiên định kỳ tháng 10/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

14 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ sáu

30/9

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

Ghi chú:

          - Từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2022: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

          - Từ ngày 24/9 đến ngày 02/10/2022: Lãnh đạo chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia đoàn đi công tác tại Hà Lan và Thuỵ Sỹ.

          Trên đây là lịch công tác tuần (từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2022) của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

TTR


05/12/2022 10:00Đã ban hànhLịch Công tácLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
(Từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2022)
Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

03/10

Cả ngàyXử lý công việc cơ quan

Trụ sở

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ ba

04/10

8 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Trụ sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

LĐ Đoàn +

PCT. Thy +

LĐ Ban KTNS

14 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng thủ dân sự

Trụ sở

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

LĐ Đoàn +

PCT. Phong +

LĐ Ban PC

Thứ tư

05/10

8 giờDự Hội thảo khoa học tham vấn hoàn thiện báo cáo khuyến nghị chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2013Học viện Chính trị khu vực IIPTĐ. Thuý
Cả ngàyTham dự diễn tập thử khu vực phòng thủ tỉnh (lần 1)Theo kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ năm

06/10

14 giờĐoàn ĐBQH tỉnh làm việc với sở, ngành, doanh nghiệp trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

LĐ Đoàn +

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ sáu

07/10

7 giờ

30 phút

Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
Trên đây là lịch công tác tuần (từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2022) của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.
TTR
05/12/2022 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
(Từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022)
Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

10/10

7 giờ

15 phút

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy

7 giờ

30 phút

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐ Ban +

LĐVP

8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự cấp huyệnChi cục Thi hành án dân sự huyện Châu ThànhPB. Khánh

9 giờ

30 phút

Dự Chương trình trao học bổng "Vì đàn em thân yêu" năm 2022

Hội trường

Tỉnh đoàn

PTĐ. Thuý
15 giờChi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 10/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Đảng viên

Chi bộ

Thứ ba

11/10

8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự cấp huyệnChi cục Thi hành án dân sự huyện Tân ChâuPB. Khánh
8 giờĐoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Hội trường

Sở Giáo dục và Đào tạo

PTĐ. Thuý +

ĐBQH

14 giờ

UBND

huyện Gò Dầu

PTĐ. Thuý
14 giờThường trực HĐND tỉnh họp phiên đột xuất tháng 10/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ tư

12/10

8 giờDự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2022; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khoá XIII và định hướng tuyên truyền

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý

8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự cấp huyệnChi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây NinhPB. Khánh
14 giờBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy

Thứ năm

13/10

7 giờ

30 phút

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân tỉnh

ĐBQH. Hậu
13 giờ 30 phútTham dự diễn tập thử Khu vực phòng thủ tỉnh (lần 2)Theo Kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

14 giờĐoàn ĐBQH tỉnh họp góp ý đối với dự án Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

LĐ Đoàn +

LĐ Ban

Thứ sáu

14/10

7 giờ

30 phút

Dự Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ VIIIKhách sạn Sunrise

PCT. Phong +

LĐ Đoàn +

LĐVP

8 giờĐoàn ĐBQH tỉnh họp góp ý đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

LĐ Đoàn +

PCT. Thy +

LĐ Ban

8 giờTham dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Tây Ninh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường UBND

Thành phố Tây Ninh

TT. HĐND +

PB. Cường +

LĐVP

Cả ngàyTham dự diễn tập thử Khu vực phòng thủ tỉnh (lần 2)Theo Kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Ghi chú: Từ ngày 10/10 đến ngày 28/10/2022: Bà Huỳnh Vương Hiếu - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Chi - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 2) tại trường Quân sự Quân khu 7.
Trên đây là lịch công tác tuần (từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022) của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.
TTR


05/12/2022 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 23/10 đến ngày 28/10/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 23/10 đến ngày 28/10/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
(Từ ngày 23/10 đến ngày 28/10/2022)

Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Chủ nhật

23/10

8 giờDự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Hà Nội

PCT. Thy +

CVP. Khánh

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Phong +

LĐ Ban +

PCVP. Thư

Thứ hai

24/10

14 giờBan Biên tập Chương trình Tiếng nói cử tri họp định kỳ tháng 10/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ ba

25/10

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanTrụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ tư

26/10

14 giờBan Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2026 họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy

Thứ năm

27/10

9 giờĐi trao nhà đại đoàn kếtHuyện Gò Dầu PCT. Thy

Thứ sáu

28/10

7 giờ

30 phút

Đoàn công tác số 1 của Thường trực HĐND tỉnh đi khảo sát tình hình thực hiện các chính sách để đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnhUBND Phường Long Hoa và UBND xã Trường Đông

PCT. Thy +

PB. Cường

Đoàn công tác số 2 của Thường trực HĐND tỉnh đi khảo sát tình hình thực hiện các chính sách để đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnhUBND xã Trí Bình và UBND xã Thành Long

PCT. Phong +

CVP. Khánh +

PB. Tấn +

PB. Khánh +

ĐB. Nhàn

Ghi chú: 
- Từ ngày 10/10 đến ngày 28/10/2022: Bà Huỳnh Vương Hiếu - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Chi - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 2) tại trường Quân sự Quân khu 7.
- Từ ngày 20/10 đến ngày 15/11/2022: Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV tại Hà Nội.
Trên đây là lịch công tác tuần (từ ngày 23/10 đến ngày 28/10/2022) của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.
TTR


05/12/2022 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 23/10 đến ngày 28/10/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
(Từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2022)

Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

17/10

8 giờDự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số của tỉnh Tây Ninh năm 2022

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐ Ban +

LĐVP

8 giờDự Lễ phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực đóng góp ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cơ quan

UBMTTQVN tỉnh

PCT. Thy +

LĐ Đoàn

8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về quy trình rà soát và việc triển khai chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

UBND

huyện Tân Biên

PB. Cường
15 giờDự Hội nghị thông qua Kết luận kiểm tra theo Quyết định số 540-QĐ/TW ngày 13/6/2022 của Bộ Chính trị

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
17 giờĐoàn ĐBQH tỉnh họp

Phòng họp số 1

Trụ sở Tỉnh ủy

LĐ Đoàn +

LĐVP

Thứ ba

18/10

7 giờ

30 phút

Dự Đại hội Câu lạc bộ phụ nữ hưu trí tỉnh Tây Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2026

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PTĐ. Thuý

8 giờ Dự Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2022 của HĐND huyện và các xã, thị trấnHội trường UBND huyện Tân Châu

PB. Tấn +

PB. Khánh + ĐB. Hương

8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về quy trình rà soát và việc triển khai chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

UBND

huyện Tân Châu

PB. Cường
14 giờDự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý

Thứ tư

19/10

8 giờDự họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10Hội trường UBND thị xã Hoà Thành PCT. Thy
8 giờTham gia đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về quy trình rà soát và việc triển khai chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnhSở Lao động, Thương binh và Xã hộiPB. Cường
14 giờDự họp Hội đồng dân tộc của Quốc hộiHà NộiPTĐ. Thúy

Thứ năm

20/10

7 giờ

30 phút

Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân tỉnh

PCT. Thy +

CVP. Khánh +

PB. Tấn +

ĐB. Nhàn

Cả ngàyTham dự diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnhTheo kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ sáu

21/10

Cả ngàyTham dự diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnhTheo kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ bảy

22/10

Cả ngàyTham dự diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnhTheo kế hoạch

PCT. Thy +

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Ghi chú: 
- Từ ngày 10/10 đến ngày 28/10/2022: Bà Huỳnh Vương Hiếu - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Chi - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 2) tại trường Quân sự Quân khu 7.
- Từ ngày 20/10 đến ngày 18/11/2022: Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV tại Hà Nội.
Trên đây là lịch công tác tuần (từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2022) của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.
TTR

05/12/2022 10:00Đã ban hànhLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
(Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2022)
Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

31/10

SángKhảo sát khu tái định cư trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch

của Tỉnh uỷ

PCT. Thy
14 giờTham dự phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện Bến Cầu

Phòng họp số 1

UBND huyện Bến Cầu

PCT. Phong
Cả ngàyDự thính kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XVHà NộiPB. Cường

Thứ ba

01/11

8 giờBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
15 giờDự lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đài Phát thanh – Truyền hình Tây Ninh (01/11/1977 – 01/11/2022)

Trung tâm

phim trường Đài Phát thanh – Truyền hình Tây Ninh

PCT. Phong +

CVP. Khánh

Cả ngàyDự thính kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XVHà NộiPB. Cường
Cả ngàyTiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Cầu Khởi +

Lộc Ninh

PB. Khánh

Thứ tư

02/11

Cả ngàyTiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Đồng Khởi +

Biên Giới

PCT. Phong

Thái Bình +

Thanh Điền

PB. Tấn +

PB. Chi

Hiệp Ninh +

Ninh Thạnh

PB. Cường +

PCVP. Thư

Truông Mít +

Bến Củi

PB. Khánh

Thứ năm

03/11

8 giờTiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnhLong Vĩnh

PB. Tấn +

PB. Chi

Cả ngày

Trường Tây +

Long Thành Bắc

PCT. Thy +

CVP. Khánh

Hảo Đước +

Phước Vinh

PCT. Phong

Phường 3 +

Phường IV

PB. Cường +

PCVP. Thư

Phước Minh +

Phước Ninh

PB. Khánh

Thứ sáu

04/11

8 giờTiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnhTrí Bình

PB. Tấn +

PB. Chi

Thành LongPCT. Phong
Cả ngày

Trường Đông +

Trường Hoà

PCT. Thy +

CVP. Khánh


Ghi chú: Từ ngày 20/10 đến ngày 15/11/2022: Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV tại Hà Nội.

          Trên đây là lịch công tác tuần (từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2022) của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

TTR


05/12/2022 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
(Từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2022)
Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

07/11

8 giờDự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022Khu di tích C5, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân BiênPCT. Thy
9 giờTham dự buổi làm việc với đoàn công tác của Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Phòng họp

Sở Y tế

PB. Cường
15 giờBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
Cả ngàyTân Châu - Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Tân Phú +

Tân Hưng

PB. Hiếu +

ĐB. Hương

Thứ ba

08/11

Cả ngàyTân Châu - Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Tân Hội +

Tân Hiệp

PB. Hiếu +

ĐB. Hương

Thứ tư

09/11

Cả ngàyTân Châu - Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Thạnh Đông +

Thị trấn Tân Châu

PB. Hiếu +

ĐB. Hương

Cả ngàyTiếp và làm việc với đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp

Theo kế hoạch

cụ thể

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ năm

10/11

7 giờTiếp và làm việc với đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp

Theo kế hoạch

cụ thể

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

7 giờ

30 phút

Đảng đoàn HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 11/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Thành viên

Đảng đoàn

8 giờThường trực HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 11/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

14 giờChi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 11/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Đảng viên

Chi bộ

Thứ sáu

11/11

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Ban +

LĐVP

Ghi chú: Từ ngày 20/10 đến ngày 15/11/2022: Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV tại Hà Nội.

          Trên đây là lịch công tác tuần (từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2022) của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

TTR


05/12/2022 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
(Từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022)
Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

14/11

8 giờDự họp CT, PCT UBND tỉnh

Hội trường

UBND tỉnh

PB. Hiếu +

PB. Cường

14 giờDự họp PCT UBND tỉnh

Phòng họp số 2

VP UBND tỉnh

PB. Hiếu
Cả ngàyDự thính kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XVHà Nội

PB. Tấn +

PB. Khánh

Thứ ba

15/11

Cả ngàyDự thính kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XVHà Nội

PB. Tấn +

PB. Khánh

Thứ tư

16/11

7 giờ

45 phút

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát một số công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Huyện Dương Minh Châu và thị xã Trảng Bàng

PCT. Thy +

LĐ Ban KTNS +

LĐVP

8 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chế độ cho Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, ấp, khu đội trưởng; công an viên cấp xã trên địa bàn tỉnh

UBND

xã Tân Hiệp

LĐ Ban +

LĐVP

14 giờ

UBND

xã Thành Long

Thứ năm

17/11

7 giờ

30 phút

Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân tỉnh

PCT. Phong +

CVP. Khánh +

ĐB. Hạnh

7 giờ

30 phút

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát một số công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnhHuyện Châu Thành

PCT. Thy +

LĐ Ban KTNS +

LĐVP

8 giờDự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022Hội trường UBND xã Tân ĐôngTT. HĐND
8 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

PTĐ. Thuý +

LĐVP

14 giờ

UBND

xã Tân Bình

PTĐ. Thuý
Cả ngàyBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chế độ cho Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, ấp, khu đội trưởng; công an viên cấp xã trên địa bàn tỉnh

UBND

xã Cầu Khởi

LĐ Ban +

LĐVP

UBND

phường Long Thành Bắc

Thứ sáu

18/11

8 giờDự lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

Hội trường

Sở Giáo dục và Đào tạo

PCT. Thy +

PCT. Phong

8 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XVUBND phường IVPTĐ. Thuý
14 giờTrung tâm văn hoá phường Gia Lộc

Ghi chú: Từ ngày 20/10 đến ngày 15/11/2022: Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV tại Hà Nội.

          Trên đây là lịch công tác tuần (từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022) của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

TTR


05/12/2022 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
(Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022)
Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

21/11

7 giờ

30 phút

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

9 giờ

30 phút

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Thứ ba

22/11

7 giờ

30 phút

Thường trực Tỉnh uỷ họp (Cho ý kiến các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

Đảng đoàn HĐND tỉnh

Thứ tư

23/11

7 giờ

30 phút

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát một số bến thuỷ nội địa, bãi kinh doanh, tập kết vật liệu trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch

cụ thể

TT. HĐND +

LĐ Ban KTNS +

LĐVP

Cả ngàyBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp (Cho ý kiến các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy

Thứ năm

24/11

7 giờ

30 phút

Dự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Biên

Phòng họp BTV

Huyện uỷ Tân Biên

PCT. Thy

Thứ sáu

25/11

14 giờ Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh (các báo cáo của cơ quan tư pháp)

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

LĐ Đoàn +

LĐ Ban PC +

LĐVP

Trên đây là lịch công tác tuần (từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022) của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.
TTR
05/12/2022 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
(Từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022)
Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

05/12

Cả ngàyDự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ ba

06/12

Cả ngàyDự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ tư

07/12

Cả ngàyHội đồng nhân dân tỉnh họp kỳ họp thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ năm

08/12

7 giờ

30 phút

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân tỉnh

PTĐ. Thuý
Cả ngàyHội đồng nhân dân tỉnh họp kỳ họp thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP

Thứ sáu

09/12

Cả ngàyHội đồng nhân dân tỉnh họp kỳ họp thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ 03 Ban +

LĐVP


Trên đây là lịch công tác tuần (từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022) của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.
TTR
05/12/2022 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/12/2022 10:00NoĐã ban hành
Công khai quyết toán nhân sách năm 2021 của VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhCông khai quyết toán nhân sách năm 2021 của VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

CKNS1.jpg

CKNS2.jpg

CKNS3.jpg

TTR

21/11/2022 18:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai quyết toán nhân sách năm 2021 của VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/11/2022 18:00NoĐã ban hành
Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 3, Quốc hội khóa XV liên đến tuyến quốc lộ 22BBộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 3, Quốc hội khóa XV liên đến tuyến quốc lộ 22B

​Xem trả lời tại đây: 10823-BGTVT-KCHT.rar

28/10/2022 10:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 3, Quốc hội khóa XV liên đến tuyến quốc lộ 22B/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
28/10/2022 10:00NoĐã ban hành
Công khai thu - chi dự toán ngân sách quý III năm 2022 (nguồn Trung ương) của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây NinhCông khai thu - chi dự toán ngân sách quý III năm 2022 (nguồn Trung ương) của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh

Congkhai1_12_10_2022.jpg

Congkhai2_12_10_2022.jpg

Congkhai3_12_10_2022.jpg

TTR

12/10/2022 10:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchTinCông khai thu - chi dự toán ngân sách quý III năm 2022 (nguồn Trung ương) của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2022 10:00NoĐã ban hành
Công khai thu - chi dự toán ngân sách quý III năm 2022 (nguồn địa phương) của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây NinhCông khai thu - chi dự toán ngân sách quý III năm 2022 (nguồn địa phương) của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh

Congkhai1_12_10_2022DP.jpg

Congkhai2_12_10_2022DP.jpg

Congkhai3_12_10_2022DP.jpg

TTR

12/10/2022 10:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai thu - chi dự toán ngân sách quý III năm 2022 (nguồn địa phương) của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2022 10:00NoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời liên quan đến môn lịch sử Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời liên quan đến môn lịch sử
* Nội dung kiến nghị:
Cử tri cho rằng, trong bối cảnh hiện nay nếu để môn lịch sử là môn tự chọn cho học sinh các trường PTTH là chưa phù hợp. Vì ở độ tuổi cấp học sinh PTTH cần phải có sự giáo dục về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, trách nhiệm công dân. Môn lịch sử là môn học không thể coi nhẹ và cần có vị trí xứng đáng trong giáo dục nước nhà. Bác Hồ đã dạy: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, thay vì để học sinh lựa chọn, ngành giáo dục cần thay đổi phương pháp giảng dạy để môn lịch sử là môn học bắt buộc và trở thành môn học hấp dẫn hơn, học sinh dễ nhớ, dễ hiểu hơn (Câu 62).

* Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xin được trả lời cụ thể như sau:
Ngay từ khi có ý kiến đề nghị môn Lịch sử cấp trung học phổ thông phải được quy định là môn học bắt buộc (thay vì là môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp) trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GDĐT đã có báo cáo gửi Thường trực Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về việc xây dựng Chương trình môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Báo cáo của Bộ GDĐT đã trình bày cụ thể về nội dung giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 20181: Ở giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9), giáo dục lịch sử là nội dung bắt buộc với tổng thời lượng là 280 tiết; ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12), môn Lịch sử là môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp được bố trí trong tổ hợp khoa học xã hội với tổng thời lượng 210 tiết và các chuyên đề học tập lựa chọn với tông thời lượng là 105 tiết. Với kết cấu như trên, cùng với yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã cụ thể hóa đầy đủ chủ trương đổi mới giáo dục lịch sử, thực hiện đầy đủ những quan điểm, mục tiêu và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW, phát triển con người toàn diện, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đồng thời, Bộ GDĐT đã tham dự các cuộc họp do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục và các đại biểu Quốc hội về nội dung giáo dục lịch sử trong giáo dục phổ thông. Ngoài ra, Bộ GDĐT đã tổ chức các buổi làm việc với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ban phát triển Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Ban phát triển chương trình môn học Lịch sử cấp trung học phổ thông để nghiên cứu các phương án thực hiện môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông.

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 63/2022/QH15 Kỳ họp thứ 3 trong đó có yêu cầu “Nghiên cứu ý kiến cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội, thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh. Thực hiện yêu cầu của Quốc hội, ngày 03/8/2022, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT (chuyển môn Lịch sử từ môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp trong nhóm khoa học xã hội thành môn học bắt buộc).

Sau khi Chương trình môn Lịch sử cấp trung học phổ thông được điều chỉnh để kịp thời triển khai chương trình mới từ năm học 2022-2023, Bộ GDĐT đã xây dựng tài liệu và tập huấn cho cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên dạy học môn Lịch sử trước khai giảng năm học mới, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường truyền thông để giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và xã hội hiểu sâu hơn về Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trên cơ sở đó, Bộ GDĐT tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục theo yêu cầu của Nghị quyết 29-NQ/TW.

Để nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử nhằm tạo động lực cho học sinh yêu thích môn Lịch sử và học tốt môn Lịch sử và sẽ chọn môn Lịch sử là môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ GDĐT đã tổ chức Hội thảo toàn quốc về đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá cấp trung học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với môn học Lịch sử nhằm đánh giá thực trạng dạy học môn Lịch sử hiện nay ở trường phổ thông, đề xuất những giải pháp đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực nhằm nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra đánh giá đối với các môn học Lịch sử ở trường phổ thông.

Bộ GDĐT đã và đang chỉ đạo các trường trung học phổ thông tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử: “Tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn sử liệu khác nhau để tái hiện, phục dựng lịch sử một cách khoa học, khách quan, chân thực; đồng thời gắn với hoạt động thực hành thực tiễn nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong dạy học Lịch sử”.

Thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường đổi mới việc dạy học kiểm tra đánh giá và việc ra đề thi đảm bảo những yêu cầu cơ bản của chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo sự phân hóa đúng mức các đối tượng học sinh.
TTR

26/09/2022 16:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời liên quan đến môn lịch sử /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/09/2022 16:00NoĐã ban hành
Bộ Xây dựng trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu liên quan đến  việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”Bộ Xây dựng trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu liên quan đến  việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”
Câu hỏi chất vấn: Ngày 13/7/2022, Văn phòng Chính phủ gửi Công văn số 4358/VPCP-CN đến Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc “khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo””. Nội dung của Công văn này được Cử tri cả nước rất quan tâm; chờ đợi sự “vào cuộc” của các Bộ, Ngành, địa phương; đặc biệt là Bộ Xây dựng - Cơ quan được nêu hàng đầu trong cả 2 nội dung quan trọng của Công văn.

Từ sự quan tâm, chờ đợi của Cử tri, tôi xin được hỏi Bộ trưởng 3 câu hỏi:

1. Đến nay, 1/8/2022, Bộ trưởng đã có những chỉ đạo cụ thể nào cho các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng? Đến thời điểm nào thì Bộ xây dựng sẽ hoàn thành các phần việc Phó Thủ tướng giao được ghi trong Công văn số 4358/VPCP-CN (Xin cho biết cụ thể với từng phần việc). Bộ trưởng và Bộ Xây dựng có gặp khó khăn gì không trong thực hiện các chỉ đạo của Phó Thủ tướng, nhất là trong việc phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan và các địa phương?.

2. Công viên cây xanh là những lá phổi, là bộ mặt xanh của các đô thị; là nơi thư giãn, rèn luyện sức khỏe, giải trí hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, việc đầu tư của nhà nước ở các địa phương còn nhiều khó khăn cả về vốn lẫn bộ máy quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng, khai thác…. 
 
Các địa phương đang rất mong muốn được xã hội hóa lĩnh vực này. Công văn số 4358/VPCP-CN nêu ý kiến của Phó Thủ tướng:“Giao Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tập trung …”: “Xây dựng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư (xã hội hóa) và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho việc đầu tư các công trình xã hội như công viên cây xanh….”. 

Được biết, thời gian qua quý Bộ cũng đã rất quan tâm đến lĩnh vực này. Xin Bộ trưởng cho biết: Bộ đã xây dựng được những cơ chế, chính sách cụ thể nào để “thu hút đầu tư (xã hội hóa) và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho việc đầu tư các công viên cây xanh”? đến bao giờ, Bộ có thể có xây dựng đầy đủ và hướng dẫn cho các địa phương thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp cho lĩnh vực này phát triển.

3. Để “khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến vấn đề “quy hoạch treo”, “dự án treo””, Công văn số 4358/VPCP-CN nêu ý kiến của Phó Thủ tướng: “Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, cũng như kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ”. Điều này rất phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng đúng sự mong mỏi của người dân trong các vùng có “quy hoạch treo”, “dự án treo”; nhất là những nơi đã kéo dài 20, 30 năm khiến người dân và công luận bức xúc như Khu Thanh Đa - Bình Quới (TP Hồ Chí Minh), Dự án Quỹ đất dự trữ phát triển đô thị và chống ngập phía Nam cầu Cẩm Lệ (Thành phố Đà Nẵng) hay hàng chục “dự án treo” thậm chí không phù hợp quy hoạch tại Phú Quốc (Kiên Giang) mà chắc là Bộ trưởng đã từng nghe, từng biết. 

Bộ trưởng có thấy cần phải trực tiếp thị sát những nơi này, trực tiếp bàn bạc với các Bộ Ngành liên quan và lãnh đạo Đảng, Chính quyền ở các địa phương này để tìm cách tháo gỡ? Hay Bộ trưởng thấy có giải pháp nào căn cơ hơn nhằm nhanh chóng giải quyết tình trang “Treo” của các “quy hoạch”, “dự án” này?

Bộ trưởng Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

1. Đối với các nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ giao tại công văn số 4358/VPCP-CN ngày 17/8/2022:

a) Về việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: 

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Xây dựng đã tập trung rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với quy định pháp luật tại Luật Quy hoạch và các pháp luật chuyên ngành khác; soát xét, chỉnh sửa và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến công tác quy hoạch đô thị nhằm phù hợp với thực tiễn quản lý và đáp ứng yêu cầu phát triển. Cụ thể, Bộ Xây dựng đã rà soát, sửa đổi bổ sung quy định về quy hoạch tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội và được Quốc hội thông qua tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng; chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; soát xét, chỉnh sửa và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, về nhà chung cư QCVN 04:2021/BXD, ...

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục rà soát các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: (1) Đang tổ chức rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, làm cơ sở xây dựng Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua. Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng dự án Luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV - Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. (2) Đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đang hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (3) Đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-BXD ngày 10/3/2022 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2022 (bản đính kèm) và đang triển khai thực hiện theo kê hoạch.

b) Về xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/ỌH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng; đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-BXD ngày 26/04/2019 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CTT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4832/BXD-QHKT ngày 22/11/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg và Quyết định số 1398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị; văn bản số 4363/BXD- QHKT ngày 25/10/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện đăng tải công khai thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam lên cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng; Văn bản số 4883/BXD-QHKT ngày 26/11/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đánh giá tổng hợp thực trạng về quy hoạch, kiến trúc nông thôn.

c) Về việc kiểm tra, hướng dẫn các địa phương:

Để tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo quy hoạch đô thị được duyệt, hàng năm, Bộ Xây dựng đã ban hành các kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung hướng dẫn, kiểm tra chủ yếu về việc thực hiện, áp dụng và hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan, tình hình thực tiễn thông qua các báo cáo, số liệu của Sở xây dựng; thực hiện, ban hành chính sách pháp luật; công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch; việc tổ chức lấy ý kiến; công tác công bố quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch; quản lý kiến trúc; quản lý hạ tầng kỹ thuật, môi trường, phát triển đô thị theo quy hoạch. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã tổ chức các đoàn thanh tra tại các địa phương trong công tác quản lý thực hiện theo quy hoạch, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã rà soát để sửa đổi, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phù hợp với thực tiễn; một số địa phương cũng đã điều chỉnh các quy định, ban hành các văn bản chấn chỉnh việc thực hiện theo quy hoạch được duỵệt, thực hiện việc cung cấp thông tin về quy hoạch; các chủ đầu tư cũng đã chấn chỉnh việc đăng tải thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, khắc phục các vi phạm về quy hoạch chi tiết xây dựng và xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Như vây, các nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tại công văn số 4358/VPCP-CN ngày 17/8/2022 đã, đang được Bộ Xây dựng tích cực triển khai thực hiện và sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Bộ Xây dựng luôn lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để rà soát tổng thể, đánh giá toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng; tổng kểt, kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các vấn đề mới phát sinh, các quy định không còn phù hợp để kịp thời ban hành các quy định thuộc thẩm quyền và đề nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời ban hành các quy định, đáp ứng yêu cầu, nhu cầu của xã hội và người dân.

2. Về cơ chế chính sách để thu hút đầu tư xây dựng công viên cây xanh

Việc bố trí, tổ chức các công viên, vườn hoa là một nội dung các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị. Thời gian qua, việc đầu tư xây dựng các công viên, vườn hoa đã được các cấp chính quyền địa phương, chính quyên đô thị quan tâm. Tuy nhiên, lĩnh vực công viên, vườn hoa đô thị hiện nay đang chủ yếu sử dụng nguồn vốn nhà nước để đầu tư và duy trì, chưa nhận được sự quan tâm của nguồn vốn khác tham gia đầu tư do thiếu các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân. Ngày 08/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2022/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, trong đó đã bổ sung nhiệm vụ quản lý công viên vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý công viên đô thị, trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ rà soát, nghiên cứu xây dựng Nghị định về quản lý cây xanh công viên và vườn hoa (thay thế cho Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị), đề xuất các quy định cụ thể về cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển đầu tư xây dựng công viên, cây xanh góp phần đáp ứng mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 các đô thị đạt khoảng 6-8m2/người, đèn năm 2030 đạt khoảng 8-10m2/người theo các mục tiêu tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Về giải pháp khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo” ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Xây dựng sửa đổi, trong đó quy định người dân được cấp phép xây dựng có thời hạn tại khu vực đã có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, để khắc phục triệt để tình trạng này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ, ngành và chính quyền các địa phương, cụ thể:

(1) Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan cần tập trung:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng: sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng; xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội, đặc biệt đối với các quy định về lập, thẩm định quy hoạch xây dựng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư trong quá trình lây ý kiến đô án quy hoạch; thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tăng cường thẩm tra về năng lực của chủ đầu tư về vốn, khả năng huy động vốn, về năng lực quản lý và nhân sự; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan tư vấn đối với chất lượng quy hoạch. Hoàn thiện thể chế về thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị Quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý phát triển theo đô thị theo quy hoạch được duyệt.

- Xây dựng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư (xã hội hóa) và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho việc đầu tư các công trình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và các công trình giao thông.

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định; xử lý các cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại cho nhà đâu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

(2) Chính quyền các địa phương cần:

- Tổ chức rà soát quy hoạch theo quy định, kịp thời điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại các Điều 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 của Luật Quy hoạch đô thị. Rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.

- Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị.

- Xây dựng chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng đô thị.

- Kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch.

- Tăng cường việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ chủ động phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để khảo sát, trao đổi, hướng dẫn các địa phương trong thực hiện rà soát quy hoạch, các dự án đầu tư để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, cũng như kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ; đông thời nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án nhằm phát huy hiệu quả, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triên kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của của đại biểu, cử tri tỉnh Tây Ninh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đối với ngành xây dựng trong thời gian qua và rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý trong thời gian tới.
TTR

20/09/2022 08:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Xây dựng trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu liên quan đến  việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/09/2022 08:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh

(Từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)

 


Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

19/9

8 giờ

30 phút

Dự họp PCT UBND tỉnh

Phòng họp 1

VP UBND tỉnh

LĐ Ban KTNS +

LĐ Ban VHXH

14 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Trụ sở Công an

Thị xã Trảng Bàng

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ ba

20/9

7 giờ

30 phút

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý

8 giờDự phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện Dương Minh ChâuHội trường B (lầu) Văn phòng HĐND và UBND huyện Dương Minh Châu

TT. HĐND +

LĐVP

14 giờBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy

Thứ tư

21/9

8 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Trụ sở Công an

Thị xã Hoà Thành

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

8 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

LĐ Đoàn +

LĐ Ban

14 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

LĐ Đoàn +

LĐ Ban

14 giờHĐND tỉnh giám sát chuyên đề về công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

17 giờDự lễ kỷ niệm 20 năm truyền thống Viettel Tây Ninh (23/9/2002 – 23/9/2022)

Khách sạn Sunrise

Tây Ninh

PCT. Thy

Thứ năm

22/9

7 giờ

30 phút

Dự lễ tuyên dương học sinh giỏi đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2021-2022

Hội trường A

Sở Giáo dục và Đào tạo

PCT. Phong
8 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Trụ sở

Trại tạm giam

Công an tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

8 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý đối với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

LĐ Đoàn +

LĐ Ban

14 giờĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XVTrụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh

LĐ Đoàn +

TT. HĐND +

LĐ Ban KTNS

14 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Trụ sở Công an

Huyện Châu Thành

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ sáu

23/9

8 giờDự phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện Gò Dầu về công tác thi hành án dân sự theo Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 26/8/2022 của Thường trực HĐND huyện Gò Dầu

Phòng họp số 1

VP HĐND và UBND huyện Gò Dầu

TT. HĐND
14 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Trụ sở Công an

Huyện Dương Minh Châu

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

          Ghi chú: Từ ngày 24/9 đến ngày 02/10/2022: Lãnh đạo chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia đoàn đi công tác tại Hà Lan và Thuỵ Sỹ.

TTR


19/09/2022 15:00Đã ban hànhLịch Công tácLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
19/09/2022 15:00NoĐã ban hành
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri liên quan chế độ bảo hiểm sĩ quan quân độiBảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri liên quan chế độ bảo hiểm sĩ quan quân đội

* Nội dung kiến nghị:

​Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), từ năm 2022 trở đi, đối với lao động nam, mốc thời gian đóng BHXH để được tính tỷ lệ hưởng lương hưu mức 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là 20 năm, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% cho đến khi đạt mức tối đa là 75%. Tuy nhiên, theo quy định này thì phần lớn nam sĩ quan có cấp bậc quân hàm từ trung tá trở xuống khi nghỉ hưu sẽ không đủ điều kiện để hưởng mức 75% do không đủ thời gian đóng BHXH. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu làm sao để vừa bảo đảm đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, vừa hợp lý, phù hợp với thực tiễn nhằm góp phần động viên cán bộ sau nhiều năm làm việc, cống hiến xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

BHXH Việt Nam xin trả lời như sau: 

Về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu từ năm 2022 trờ đi đối với lao động nam thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 như sau: Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, mức lương hưu hàng tháng được tính băng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với 20 năm đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Như vậy, để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% lao động nam cần có 35 năm đóng BHXH. Theo ý kiến của cử tri tỉnh Tây Ninh, phần lớn nam sĩ quan có cấp bậc quân hàm từ trung tá trở xuống khi nghỉ hưu sẽ không đủ điều kiện để hưởng mức 75%. Do Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam quy định hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan có cấp bậc quân hàm như trên được hưởng lương hưu sớm nên những sĩ quan có thời gian tham gia BHXH thấp hơn 35 năm thì được hưởng mức thấp hơn 75%. Với vai trò của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách nội dung kiến nghị sửa đổi chính sách nêu trên vượt quá thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam xin tiếp thu ý kiến phản ánh kiến nghị để tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét khi sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật liên quan đến chế độ BHXH của sĩ quan.

TTR


14/09/2022 11:00Đã ban hànhThông báoBảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri liên quan chế độ bảo hiểm sĩ quan quân đội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
14/09/2022 11:00NoĐã ban hành
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan điều chỉnh tăng mức lương hưu, trợ cấp cho đối tượng tham gia kháng chiến thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1975Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan điều chỉnh tăng mức lương hưu, trợ cấp cho đối tượng tham gia kháng chiến thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1975

Nội dung câu hỏi: ​Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng mức lương hưu, trợ cấp cho đối tượng tham gia kháng chiến thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1975 vì số đối tượng này không còn nhiều và hiện mức hưởng quá thấp so với các đối tượng tham gia kháng chiến sau năm 1975.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội thì “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội” theo đó mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở mức tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội và thời gian người lao động đã đóng bảo hiếm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người lao động cao hay thấp tùy thuộc vào thời gian đóng và mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi còn làm việc. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, đặc biệt là những người nghỉ hưu trước năm 1995 những người có mức lương hưu thấp. Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu thời gian qua, đời sống của người nghỉ hưu đã từng bước được cải thiện; bên cạnh đó Chính phủ cũng đã quan tâm hơn đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp và đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu ở các thời kỳ. 

Theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương bảy Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã chỉ rõ: “lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ bảo hiễm xã hội và ngân sách nhà nước, quan tâm điều chỉnh thoả đáng đối với nhóm đổi tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ Triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, theo đó: (i) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021; (ii) Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước năm 1995 sau khi thực hiện điều chỉnh 7,4% có mức hưởng thấp hơn 2.300.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/tháng, đối với người sau điều chỉnh có mức hưởng cao hơn 2.300.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh lên mức bằng 2.500.000 đồng/tháng. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận ý kiến của cử tri. Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về nội dung thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và đề xuất về nội dung thực hiện điều chỉnh lương hưu (trong đó có nội dung kiến nghị của cử tri) trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
TTR


13/09/2022 17:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan điều chỉnh tăng mức lương hưu, trợ cấp cho đối tượng tham gia kháng chiến thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1975/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
13/09/2022 17:00NoĐã ban hành
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Nội dung câu hỏi: Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ hưu trí và tử tuất nhưng không có chế độ thai sản. Kiến nghị bổ sung chế độ thai sản đối với bảo hiểm tự nguyện.


Bộ Lao động - Thưcmg binh và Xã hội trả lời như sau:  
Ngày 23/5/2018 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trong đó có nội dung: “Nghiên cứu thiết kê các gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng. Mở rộng các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, tạo điều kiện chuyển đổi thuận lợi giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc, hướng tới chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với toàn bộ người lao động có việc làm có thu nhập và tiền lương khi có đủ điều kiện cần thiết.
Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hanh Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết sổ 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; trong đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức có liên quan tiến hành đánh giá tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội. Như vây nội dung kiến nghị của cử tri sẽ được trao đổi, thảo luận trong quá trình nghiên cứu và đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội liên quan đến nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết sổ 28-NQ/TW nêu trên.
TTR13/09/2022 17:00Đã ban hànhThông báoBộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
13/09/2022 17:00NoĐã ban hành
Công khai giảm dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây NinhCông khai giảm dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh

CKDT.jpg

CKDT1.jpg

CKDT2.jpg

TTR

13/09/2022 15:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai giảm dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
13/09/2022 15:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2022)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh

(Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2022)

 


Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

12/9

7 giờ

30 phút

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

CVP. Khánh

10 giờ 30 phútHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong

14 giờChi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 9/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Đảng viên Chi bộ

Thứ ba

13/9

7 giờ

30 phút

Dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Phong +

LĐVP

13 giờ 30 phútĐảng đoàn HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 9/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Thành viên

Đảng đoàn

14 giờThường trực HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 9/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

14 giờDự phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện Châu Thành về việc thu hồi và sử dụng khu đất Tàn Dù thuộc xã Thành Long

Phòng họp số 1

VP HĐND và UBND huyện Châu Thành

PCT. Phong
14 giờDự họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hội trường

BHXH tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban VHXH

Thứ tư

14/9

14 giờDự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong

Thứ năm

15/9

7 giờ

30 phút

Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân tỉnh

PCT. Thy +

PCVP. Thư

7 giờ

30 phút

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Hội trường A

Sở Giáo dục và Đào tạo

PCT. Phong

 

08 giờBan Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

14 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Trụ sở Công an

huyện Gò Dầu

PCT. Thy +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ sáu

16/9

7 giờ

30 phút

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
14 giờHĐND tỉnh giám sát công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

          Ghi chú:

          - Từ ngày 17/9 đến ngày 18/9/2022: Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đi nghiên cứu kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư, đất đai của tỉnh Quảng Ninh.

          - Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2022: Lãnh đạo chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc - Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021 tại Quảng Ninh và Hà Giang.

12/09/2022 16:00Đã ban hànhLịch Công tácLỊCH CÔNG TÁC TUẦN của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/09/2022 16:00NoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2022LỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC

của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2022

 


Thời gianNội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ năm

01/9

7 giờDự Đại hội Đại biểu Hội sinh vật cảnh tỉnh Tây Ninh lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2026Trung tâm Văn hoá – Nghệ thuật tỉnhPB. Cường
Cả ngàyNghỉ lễ Quốc khánh 02/9Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhTổ trực

Thứ sáu

02/9

Cả ngàyNghỉ lễ Quốc khánh 02/9Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhTổ trực

Thứ hai

05/9

7 giờDự lễ khai giảng năm học 2022-2023

Trường THPT

Trần Phú, Tân Biên

PCT. Thy
14 giờThường trực HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giải trình về tình hình triển khai thực hiện khu dân cư biên giới và điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn tỉnh

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ ba

06/9

08 giờĐoàn công tác số 1 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

UBND

thị xã Trảng Bàng

Thành viên Ban +

PB. Tấn +

PB. Khánh +

LĐVP

Đoàn công tác số 2 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020UBND huyện Dương Minh Châu

CVP. Khánh +

PB. Cường +

PB. Chi +

ĐB. Nhàn

9 giờ Dự họp mặt với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022)Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐVP

Cả ngàyDự Hội nghị bồi dưỡng "Kỹ năng về ngân sách nhà nước dành cho đại biểu dân cử"Bà Rịa – Vũng Tàu

PCT. Thy +

PB. Hiếu

Thứ tư

07/9

8 giờDự hội thảo báo cáo kết quả giám định xã hội hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 2006/KH-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh về phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020Khách sạn SunriseTT. HĐND
08 giờĐoàn công tác số 1 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh

Thành viên Ban +

PB. Tấn +

PB. Khánh +

LĐVP

Đoàn công tác số 2 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

UBND

huyện Tân Biên

PCT. Phong +

CVP. Khánh +

PB. Cường +

PB. Chi +

ĐB. Nhàn

14 giờBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Phòng họp Tỉnh uỷ

UVBTVTU
Cả ngàyDự Hội nghị bồi dưỡng "Kỹ năng về ngân sách nhà nước dành cho đại biểu dân cử"Bà Rịa – Vũng Tàu

PCT. Thy +

PB. Hiếu

Cả ngàyTham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc – Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021Hà GiangPTĐ. Thuý

Thứ năm

08/9

7 giờ 30 phútĐoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân tỉnh

TĐ. Thái
08 giờĐoàn công tác số 2 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh (cơ sở 2)

PCT. Phong +

CVP. Khánh +

PB. Cường +

PB. Chi +

ĐB. Nhàn

Cả ngàyDự Hội nghị bồi dưỡng "Kỹ năng về ngân sách nhà nước dành cho đại biểu dân cử"Bà Rịa – Vũng Tàu

PCT. Thy +

PB. Hiếu

Cả ngàyTham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc – Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021Hà GiangPTĐ. Thuý

Thứ sáu

09/9

7 giờ 30 phútDự Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐVP

Thứ bảy

10/9

16 giờDự Đại lễ Hội yến diêu trì cung năm Nhâm dần 2022Giáo Tông đườngPCT. Thy

Chủ nhật

11/9

7 giờDự phát quà nhi đồng nhân Đại lễ Hội yến diêu trì cung năm Nhâm dần 2022

Trai đường

Nội ô Toà Thánh

PCT. Phong

Thứ hai

12/9

14 giờChi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 9/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Đảng viên

Chi bộ

Cả ngàyTham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc – Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021Quảng NinhPTĐ. Thuý

Thứ ba

13/9

7 giờ 30 phútDự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

13 giờ 30 phútĐảng đoàn HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 9/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

Thành viên

Đảng đoàn

14 giờThường trực HĐND tỉnh họp định kỳ tháng 9/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

Cả ngàyTham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc – Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021Quảng NinhPTĐ. Thuý

Thứ tư

14/9

SángBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy
14 giờ Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Cả ngàyTham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc – Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021Quảng NinhPTĐ. Thuý

Thứ năm

15/9

7 giờ 30 phútThường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân

tỉnh

PCT. Phong +

PB. Cường +

PCVP. Thư

Cả ngàyTham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc – Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021Quảng NinhPTĐ. Thuý
Cả ngàyBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Trụ sở Công an

huyện DMC

PCT. Thy +

Ban Pháp chế +

PB. Tấn +

PB. Cường + PCVP. Chi

Trụ sở Công an

huyện Châu Thành

Thứ sáu

16/9

Cả ngàyBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Trụ sở Công an

huyện Gò Dầu

PCT. Thy +

Ban Pháp chế +

PB. Tấn +

PB. Cường + PCVP. Chi

Trụ sở Công an

thị xã Hoà Thành

14 giờHĐND tỉnh giám sát công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ hai

19/9

14 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Trụ sở Công an

thị xã Trảng Bàng

PCT. Thy +

 Ban Pháp chế +

PB. Tấn +

PB. Cường + PCVP. Chi

Thứ ba

20/9

14 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Trụ sở

Trại tạm giam

Công an tỉnh

PCT. Thy +

Ban Pháp chế +

PB. Tấn +

PB. Cường + PCVP. Chi

Thứ tư

21/9

8 giờHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý

Thứ năm

22/9

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanTrụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Đoàn +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ sáu

23/9

14 giờ Ban Biên tập Chương trình Tiếng nói cử tri họp định kỳ tháng 9/2022

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Phong +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ hai

26/9

Cả ngàyXử lý công việc cơ quanTrụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT +

LĐ Đoàn +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ ba

27/9

SángDự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PTĐ. Thuý +

LĐVP

Thứ tư

28/9

SángBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy

Thứ năm

29/9

8 giờBan Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

PCT. Thy +

Ban Pháp chế +
PB. Tấn +

PB. Cường + PCVP. Chi

Thứ 6

30/9

7 giờ 30 phút Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội trường B

Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Thy +

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý

          Ghi chú: Từ ngày 24/9 đến ngày 02/10/2022, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên trách tham gia đoàn công tác của Hội đồng dân tộc – Quốc hội tại Hà Lan và Thuỵ Sỹ.


07/09/2022 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLỊCH CÔNG TÁC của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/09/2022 10:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh

(Từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022)


 


Thời gian
Nội dung công việcĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ hai

05/9

7 giờDự lễ khai giảng năm học 2022-2023

Trường THPT

Trần Phú, Tân Biên

PCT. Thy
14 giờThường trực HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giải trình về tình hình triển khai thực hiện khu dân cư biên giới và điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn tỉnh

Phòng họp 1

Trụ sở HĐND tỉnh

TT. HĐND +

LĐ Đoàn +

LĐ Ban +

LĐVP

Thứ ba

06/9

8 giờĐoàn công tác số 1 của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

UBND

Thị xã Trảng Bàng

Thành viên Ban +

PB. Tấn +

PB. Khánh +

LĐVP

Đoàn công tác số 2 của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020UBND huyện Dương Minh Châu

CVP. Khánh +

PB. Cường +

PB. Chi +

ĐB. Nhàn

9 giờDự họp mặt với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022)Hội trường Tỉnh uỷ

PCT. Phong +

PTĐ. Thuý +

LĐVP

Cả ngàyDự Hội nghị bồi dưỡng "Kỹ năng về ngân sách nhà nước dành cho đại biểu dân cử"Bà Rịa – Vũng Tàu

PCT. Thy +

PB. Hiếu

Thứ tư

07/9

8 giờĐoàn công tác số 1 của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh

Thành viên Ban +

PB. Tấn +

PB. Khánh +

LĐVP

Đoàn công tác số 2 của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

UBND

Huyện Tân Biên

PCT. Phong +

CVP. Khánh +

PB. Cường +

PB. Chi +

ĐB. Nhàn

8 giờDự hội thảo báo cáo kết quả giám định xã hội hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 2006/KH-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh về phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020Khách sạn SunriseTT. HĐND
14 giờBan Thường vụ Tỉnh uỷ họp

Phòng họp Tỉnh uỷ

Phòng họp Tỉnh uỷ

UVBTVTU
Cả ngàyDự Hội nghị bồi dưỡng "Kỹ năng về ngân sách nhà nước dành cho đại biểu dân cử"Bà Rịa – Vũng Tàu

PCT. Thy +

PB. Hiếu

Cả ngàyTham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc - Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021Hà GiangPTĐ. Thuý

Thứ năm

08/9

7 giờ

30 phút

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ

Trụ sở

Ban Tiếp công dân tỉnh

TĐ. Thái
8 giờĐoàn công tác số 2 của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh (cơ sở 2)

PCT. Phong +

CVP. Khánh +

PB. Cường +

PB. Chi +

ĐB. Nhàn

Cả ngàyDự Hội nghị bồi dưỡng "Kỹ năng về ngân sách nhà nước dành cho đại biểu dân cử"Bà Rịa – Vũng Tàu

PCT. Thy +

PB. Hiếu

Cả ngàyTham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc - Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021Hà GiangPTĐ. Thuý

Thứ sáu

09/9

7 giờ

30 phút

Dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Hội trường A

Hội trường Tỉnh uỷ

TT. HĐND +

LĐVP

Cả ngàyTham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc - Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021Hà GiangPTĐ. Thuý

Thứ bảy

10/9

16 giờDự Đại lễ Hội yến diêu trì cung năm Nhâm dần 2022Giáo Tông đườngPCT. Thy

Chủ nhật

11/9

7 giờDự phát quà nhi đồng nhân Đại lễ Hội yến diêu trì cung năm Nhâm dần 2022

Trai đường

Nội ô Toà Thánh

PCT. Phong


07/09/2022 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/09/2022 09:00NoĐã ban hành
1 - 30Next