Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công ty Điện lực Tây Ninh trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, QH khóa XIVCông ty Điện lực Tây Ninh trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV

​Ngày 27/6/2018, Công ty Điện lực Tây Ninh có văn bản trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV.

Xem văn bản trả lời tại đây: 1235_PCTN-KD.pdf

7/17/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báoCông ty Điện lực Tây Ninh trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ươngV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương

​Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương.

Xem tại đây:

959_KTNN_TH.pdf

6578_BGTVT_DTCT.pdf

7/17/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIVBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV

​Ngày 22/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV.

Văn bản trả lời, Xem tại đây: 2566_BGDDT_VP1.pdf

7/17/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cửa tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIIBáo cáo của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cửa tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII

​Ngày 12/6//2018, UBND tỉnh có văn bản về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cửa tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII

Toàn bộ nội dung xin xem tập tin đính kèm: BC_UBND TRA LOI KNCT TRUOC KH5 QUOC HOI (THAM QUYEN TINH).pdf


VP.HĐND tỉnh

6/18/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông báoBáo cáo của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cửa tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/18/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương về việc nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 22BBộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương về việc nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 22B

​Ngày 07/6/2018, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương về việc nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 22B

Toàn bộ nội dung trong tập tin đính kèm: 6074 BGTVT.pdf


VP.HĐND tỉnh

6/14/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương về việc nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 22B/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/14/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây NinhBáo cáo Tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh

​Báo cáo Tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh

Nội dung văn bản: 141-BC-UBND.pdf

5/31/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBáo cáo Tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/31/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIVBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

​Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời: 921_BTNMT_PC.pdf

5/14/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả kiểm tra Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang hoạt động về lĩnh vực xay bã mì khôThông báo kết quả kiểm tra Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang hoạt động về lĩnh vực xay bã mì khô
THÔNG BÁO 
 V/v: kết quả kiểm tra Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang theo văn bản số 18/VP ngày 22/02/2018 của HĐND tỉnh về việc chuyển đơn khiếu nại của công dân 


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 18/VP ngày 22/02/2018 về việc chuyển đơn khiếu nại của công dân Trịnh Hoàng Dũng – ngụ số 99b, ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, với nội dung Đơn khiếu nại: Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang (Công ty) gây tiếng ồn, bụi. 
Ngày 01/03/2018 và 28/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh, UBND xã Tân Bình, Ban quản lý ấp Tân Trung, mời ông Trịnh Hoàng Dũng và 06 người dân cùng ký đơn khiếu nại (03/6 người dân vắng do không có mặt tại địa phương hoặc bệnh) để giám sát thực tế tình hình hoạt động và đo đạc các thông số về tiếng ồn, bụi, kết quả như sau: 
1. Tình hình hoạt động 
Nhà máy của Công ty hoạt động về lĩnh vực xay bã mì khô, có địa chỉ tại ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh. Công ty được UBND thành phố Tây Ninh xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường tại văn bản số 22/GXN-UBND ngày 08/7/2016, với công suất 900 tấn sản phẩm bột khô/năm, Nhà máy sử dụng motơ điện để hoạt động 04 cối nghiền và 01 cối trộn (chạy luân phiên, mỗi lần chạy 02 cối nghiền).
2. Kết quả kiểm tra
2.1. Kiểm tra đột xuất ngày 01/3/2018
Thời điểm kiểm tra, Nhà máy đang hoạt động 02 cối nghiền. Kết quả đo đạc, lấy mẫu mẫu phân tích bụi, tiếng ồn do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện so sánh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – QCVN 05:2013/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – QCVN 26:2010/BTNMT trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ (Phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm):
- Mẫu 1 tại hộ ông Trịnh Hoàng Dũng: tiếng ồn = 58,3 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ là ≤ 70 dBA; bụi = 0,169 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3. 
- Mẫu 2 tại cổng ra vào Nhà máy đối diện khu vực các hộ dân ký đơn khiếu nại: tiếng ồn = 59,6 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ là ≤ 70 dBA; bụi = 0,186 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3.
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và các hộ dân đồng thống nhất trong thời hạn 15 – 20 ngày, Công ty bổ sung thêm biện pháp hạn chế tiếng ồn và bụi phát sinh bằng việc xây dựng tường có vật liệu cách âm cao bằng mái nhà ông Dũng và làm mái tole để che chắn hạn chế bụi từ cối nghiền phát tán qua nhà ông Dũng (hộ dân gần nhất).
2.2. Ngày 28/3/2018
Thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra ngày 01/3/2018, Công ty đã thực hiện biện pháp để hạn chế tiếng ồn, bụi như sau: 
- Sử dụng vật liệu bông xốp để cách âm tại vị trí đối diện kho chứa thành phẩm, nguyên liệu có chiều dài 8, chiều cao 4 – 5 m và vị trí đường vào nhà máy giáp phía sau nhà ông Dũng có chiều dài 8, chiều cao 1 m. 
- Sử dụng mái tole để che chắn bụi phát tán tại khu vực tường rào nhà máy giáp phía sau nhà ông Dũng. 
Kết quả đo đạc, lấy mẫu mẫu phân tích bụi, tiếng ồn do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện so sánh Quy chuẩn quy định (Phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm):
- Mẫu 1 tại hộ ông Trịnh Hoàng Dũng: tiếng ồn = 56,8 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ ≤ 70 dBA; bụi = 0,12 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3. 
- Mẫu 2 đối diện cổng ra vào Nhà máy tại khu vực hộ Ngô Thị Mỹ Dung: tiếng ồn = 59,7 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ ≤ 70 dBA; bụi = 0,19 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3.
3. Kết quả kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh trước đây
Ngày 18/5/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh và UBND xã Tân Bình kiểm tra và đo đạc, lấy mẫu tiếng ồn, bụi của Nhà máy theo đơn khiếu nại của cử tri. Theo văn bản số 39/P.TNMT ngày 11/7/2016 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh về việc thông báo kết quả kiểm tra và kết quả kiểm mẫu khí thải, với nội dung như sau: “…Đối với mẫu không khí xung quanh (khu vực tại hộ dân Nguyễn Thị Phụng) kết quả cho thấy: Các chỉ tiêu Độ ồn, bụi, SO2, NO2, CO đều nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT…”.
4. Kết luận – Kiến nghị 
4.1. Kết luận
Từ yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Công ty đã thực hiện một số biện pháp hạn chế tiếng ồn, giảm bụi của Nhà máy phát tán ra môi trường như đã nêu trên. Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích thông số bụi đều đạt quy chuẩn quy định, thông số tiếng ồn đạt quy chuẩn giới hạn trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ, nếu tiếng ồn này so sánh trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 06 giờ thì vượt 1,03 lần.  
4.2. Kiến nghị
UBND thành phố Tây Ninh: chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp UBND xã Tân Bình thông báo kết quả kiểm tra và giải thích, trả lời các vấn đề liên quan về bảo vệ môi trường đến Công ty và các hộ dân xung quanh Nhà máy; yêu cầu Nhà máy của Công ty chỉ được hoạt động từ 06 giờ đến 21 giờ trong ngày. Nếu Nhà máy hoạt động từ 21 giờ đến 06 giờ thì phải có biện pháp khắc phục tiếng ồn đạt quy chuẩn quy định được ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra chấp thuận và thông báo đến người dân mới được hoạt động; vận động các hộ dân giám sát hoạt động của Doanh nghiệp nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật./.
VP.HĐND tỉnh

4/16/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báoThông báo kết quả kiểm tra Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang hoạt động về lĩnh vực xay bã mì khô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIVTrả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

​V/v Trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Văn bản trả lời, xem dưới đây:

2567_BQP_TM.pdf

839_BTP_VP.pdf

1974_BCT_KH.pdf

1982_BCT_KH.pdf

1273_BYT_VPBI.pdf

138_BCTĐB_CTĐB.pdf

503_BXD-PTĐT.pdf

993_VKSTC_V14.pdf

554_BCA_VII.pdf

502_BCA_VII.pdf

4/4/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTrả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/4/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản giải trình nội dung trả lời kiến nghị cử tri về việc sớm ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệpBộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản giải trình nội dung trả lời kiến nghị cử tri về việc sớm ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp

Ngày 27/3/2018, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản giải trình nội dung trả lời kiến nghị cử tri về việc sớm ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp.

Toàn bộ nội dung văn bản xin vui lòng xem tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm: 1190-VHTTDL-VP.pdf

1190-VHTTDL-VP_s.pdf

3/30/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản giải trình nội dung trả lời kiến nghị cử tri về việc sớm ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
BÁO CÁO:Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6  Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021BÁO CÁO:Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6  Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

 


Thực hiện Báo cáo số  02/BC-TT.HĐND  ngày  12/02/2018 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

A. Lĩnh vực kinh tế (26 kiến nghị)

I. Lĩnh vực tài chính (01 kiến nghị)

Ý kiến kiến nghị: Theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì giá thu gom rác đối với trường học là 160.000 đồng/tháng, là quá thấp đề nghị nâng lên 400.000 đồng/tháng (do số lượng học sinh nhiều, lượng rác thải rất lớn, đơn vị thu gom rác không chấp nhận thu gom rác với giá 160.000 đồng/tháng nên trường phải chi thêm) (Cử tri huyện Gò Dầu).

Trả lời:

UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri, giao Sở Xây dựng xem xét, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định.

II. Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch (02 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh, việc quy hoạch Khu Đô thị - Dịch vụ phục vụ cho Khu Công nghiệp Trảng Bàng (khu vực Cầu Trưởng Chừa) kéo dài nhiều năm đến nay vẫn chưa thực hiện, đề nghị ngành chức năng thông báo cho cử tri biết cụ thể thời gian thực hiện hoặc nếu không thực hiện thì xem xét xóa quy hoạch để người dân an tâm sản xuất (Cử tri thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Hiện nay, quy hoạch xây dựng Khu Đô thị - Dịch vụ cho Khu công nghiệp Trảng Bàng (khu vực cầu Trưởng Chừa) chưa được lập, UBND tỉnh chưa phê duyệt, chưa có kế hoạch, tiến độ thực hiện. Do đó, đề nghị UBND huyện Trảng Bàng thông báo cho cử tri biết.

2. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, dự kiến phương án (đã gửi phiếu lấy ý kiến) áp giá bồi thường để thu hồi đất triển khai giai đoạn 2 Khu Công nghiệp – Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời chưa phù hợp, khá thấp so với mặt bằng giá thị trường, không đảm bảo cho người dân sang nhượng, chuyển đến địa điểm mới với mức sống và điều kiện sinh hoạt bằng hoặc hơn khu đất đã bồi thường. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có phương án áp giá bồi thường phù hợp, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn (Cử tri xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Hiện nay dự án Khu Công nghiệp – Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời đã triển khai giai đoạn 2, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức kiểm kê đất và tài sản gắn liền với đất của các hộ dân được 240/240 hộ; Xét phân loại nguồn gốc và thời gian sử dụng đất; xác định hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; tổ chức triển khai, niêm yết công khai nguồn gốc đất, các thông tin liên quan khác của các hộ dân.

Về khảo sát giá đất, đầu năm 2017 đã tiến hành khảo sát giá đất phạm vi khu vực dự án để lập dự thảo phương án giá và phương án bồi thường. Do thời điểm thực hiện dự án kéo dài từ thời gian thông báo thu hồi đất từ tháng 9/2016 nhưng nguồn gốc đất của dự án tương đối phức tạp phải xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan nên đến ngày 29/12/2017 tổ chức công khai lấy ý kiến giá bồi thường về đất, niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ra dân, kết thúc niêm yết 19/01/2018.

Ý kiến của người dân đề nghị xem xét lại giá bồi thường về đất thấp chưa phù hợp với giá thị trường. Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng đã chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất tại Trảng Bàng tiến hành khảo sát giá chuyển nhượng tại thời điểm công khai niêm yết, lập hồ sơ lấy ý kiến lại để làm cơ sở trình phê duyệt giá.

III. Lĩnh vực giao thông – vận tải (11 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa tuyến đường từ ngã ba Chà Là – Trường Hòa để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vì hiện nay, lượng xe lưu thông nhiều nên đường đã xuống cấp nghiêm trọng (Cử tri xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu).

Trả lời:

Tuyến đường từ ngã ba Chà Là - Trường Hòa là tuyến đường liên huyện giữa huyện Dương Minh Châu và huyện Hòa Thành.

* Đoạn tuyến thuộc phạm vi huyện Dương Minh Châu quản lý có chiều dài 1,8Km; điểm đầu giao với đường ĐT.784; điểm cuối tại Km1+800 (tại kênh thủy lợi TN5-1).

Tháng 02/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức sửa chữa một số vị trí xuống cấp của tuyến đường trên bằng cấp phối sỏi đỏ đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp tết Nguyên đán năm 2018.

Trong năm 2019, UBND tỉnh giao UBND huyện Dương Minh Châu cân đối nguồn vốn tiếp tục tổ chức thực hiện sửa chữa tuyến đường trên đảm bảo giao thông tốt.

* Đoạn tuyến thuộc phạm vi huyện Hòa Thành quản lý: UBND tỉnh giao UBND huyện Hòa Thành chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế tuyến đường thuộc phạm vi huyện quản lý để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

2. Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh việc thi công không đảm bảo chất lượng đường 794 đoạn qua khu vực cầu Sài Gòn (đơn vị thi công là Doanh nghiệp Thành An) (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Sau khi có kiến nghị của cử tri xã Tân Hòa về chất lượng thi công công trình đường ĐT794, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông phối hợp cùng HĐND huyện Tân Châu, HĐND xã Tân Hòa và cử tri xã Tân Hòa, tiến hành kiểm tra thực tế ngoài công trường vào ngày 16/01/2018.

Qua kiểm tra xét thấy, đơn vị thi công thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng, theo ý kiến cử tri phản ánh, là do có sự hiểu nhầm và đoàn kiểm tra đã tiến hành giải thích cụ thể cho cử tri xã Tân Hòa hiểu rõ và đồng tình.

3. Ý kiến kiến nghị: Công trình thi công đường 794 khu vực tổ 6, ấp Cây Cầy đã thiết kế lắp đặt cống thoát nước trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Cẩm, tuy nhiên, khi trời mưa lớn nước từ cống đổ ra làm hư hỏng nhà bà, đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa, khắc phục (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Tại vị trí cống mà hộ bà Nguyễn Thị Cẩm thuộc tổ 6, ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa kiến nghị: Theo hiện trạng, tại nhà Bà Cẩm có cống hiện hữu 2Ø1000. Hồ sơ thiết kế chỉ nối dài thêm cống cho đủ chiều rộng nền đường, hai bên bố trí hố thu nước trên có đậy đan. Nước được thoát theo mương dọc hai bên đường, cống trước nhà Bà Cẩm có chức năng như cống điều hòa. Do vậy, sau khi thi công hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước sẽ không chảy vào nhà như cử tri đã kiến nghị. Hiện tại còn vướng mặt bằng nên chưa tiến hành thi công tại vị trí này.

4. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh đường trong khu dân cư Chàng Riệc đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, đề nghị ngành chức năng quan tâm sửa chữa, khắc phục, đồng thời khi sửa chữa phải đảm bảo hệ thống thoát nước, để tránh tình trạng gây ngập úng (Cử tri xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Theo phản ánh của cử tri về đường trong khu dân cư Chàng Riệc đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn đi lại cho người dân là đúng. Bộ Chỉ huy Quân sự dự kiến thi công Trục đường dọc trong khu dân cư Chàng Riệc trong quý 1 năm 2018.

5. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh đường liên huyện từ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu đến xã Cầu  Khởi, huyện Dương Minh Châu (tuyến đường đối diện UBND xã Thạnh Đức đi xã Cầu Khởi) có nhiều đoạn cua nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét làm gờ giảm tốc hoặc lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ để bảo đảm an toàn giao thông (Cử tri xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở GTVT kiểm tra, sẽ cho sơn gờ giảm tốc tại các vị trí cua cong nguy hiểm, hoàn thành trong tháng 3/2018.

6. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt biển chỉ dẫn đường tại vị trí chốt đèn xanh – đỏ ngã ba Bàu Đồn (hướng từ Bàu Đồn đi lên thành phố Tây Ninh) để thuận tiện cho người dân đi lại, nhất là người ở địa phương khác đến (Cử tri xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu).

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở GTVT kiểm tra, sẽ bổ sung biển chỉ dẫn hướng, địa danh, hoàn thành trong tháng 3/2018.

7. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị làm gờ giảm tốc, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 786, đường 796 đoạn qua xã Ninh Điền nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vì khu vực này có 03 điểm trường, học sinh rất đông vào giờ tan học (Cử tri xã Ninh Điền, huyện Châu Thành).

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở GTVT kiểm tra, sẽ đưa vào kế hoạch bảo trì năm 2018, lắp đặt đèn tín hiệu tại vị trí này.

8. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 đường 781 vào Lò Than (thuộc ấp Thành Đông, xã Thành Long), vì hiện nay lượng xe lưu thông qua khu vực này nhiều, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Cử tri xã Thành Long, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Ngày 5/3/2018, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT cùng Ban ATGT tỉnh; phòng Kinh tế- hạ tầng huyện Châu Thành và UBND xã Thành Long, phối hợp kiểm tra cụ thể tại giao lộ, nhận thấy: khu vực giao lộ dân cư thưa thớt, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất ít; thống nhất trước mắt chưa lắp đặt đèn tín hiệu tại giao lộ này.

9. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt biển báo chợ, biển báo giảm tốc độ tại các chợ và ngã 3 trên đường ĐT 788 (đoạn qua khu vực ấp An Lộc, xã An Cơ); đồng thời xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 4 Phước Vinh (ĐT 788 giao với Hương lộ 5) (Cử tri xã An Cơ và Phước Vinh, huyện Châu Thành).

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở GTVT kiểm tra, sẽ bổ sung lắp đặt lại biển báo chợ, biển báo khu vực đông dân cư, hoàn thành trong tháng 4/2018. Riêng đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Phước Vinh, sẽ bổ sung vào dự án nâng cấp đường Phước Vinh Sóc Thiết, dự kiến triển khai trong năm 2018-2019.

10. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường QL 22B và một số tuyến đường thuộc tỉnh quản lý thiếu các biển báo tốc độ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông điều chỉnh tốc độ cho phù hợp (dẫn tới bị CSGT phạt tốc độ), nhất là những người ngoài tỉnh lưu thông trên các tuyến đường này. Đề nghị ngành chức năng sớm rà soát, lắp đặt biển báo tốc độ cho phù hợp (Cử tri xã Mỏ Công, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở GTVT rà soát, kiểm tra lắp đặt biển báo khu vực đông dân cư, bổ sung lắp đặt biển báo thông tin tốc độ, sẽ triển khai thực hiện trong tháng 4/2018. Riêng tuyến đường QL.22B do Trung ương quản lý. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở GTVT sẽ có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ IV xem xét, lắp đặt.

11. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh, hiện nay tình trạng xe Đồng Phước chạy với tốc độ rất nhanh, thường xuyên vượt phải rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng quan tâm, chấn chỉnh tình trạng trên (Cử tri xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Trả lời:

- Tuyến Quốc lộ 22B (đoạn qua địa bàn xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) là đoạn đường đôi có dải phân cách giữa và ngoài khu dân cư, theo quy định của Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải thì xe ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi khi tham gia giao thông tốc độ tối đa cho phép là 90km/giờ.

- Theo quy định của Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, loại trừ đối với "trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái". Như vậy trên tuyến Quốc lộ 22B (đoạn qua xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) là tuyến đường có hai làn xe cơ giới mỗi chiều thì các phương tiện tham gia giao thông được phép vượt bên phải phương tiện khác. Lực lượng Cảnh sát giao thông chỉ xử lý những trường hợp cấm vượt như: vượt xe nơi đoạn đường cong, nơi đầu dốc, nơi đường giao nhau hoặc không có báo hiệu trước khi vượt.

- Thời gian qua, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung xử lý các phương tiện vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt không đảm bảo an toàn (trong đó có xe của Công ty Đồng Phước). Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử phạt 130 trường hợp xe ô tô khách vi phạm về tốc độ.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát giao thông tiếp tục tuyên truyền, làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải xe khách chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn tính mạng người tham gia giao thông.

IV. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (08 kiến nghị)

1. Về kênh mương, thủy lợi

1.1. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét, có kế hoạch làm đê bao tiểu vùng 05, ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, khoảng 200 ha (Cử tri xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Đê bao tiểu vùng 05, ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ  thuộc Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ. Hiện nay, trên địa bàn tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng đã hoàn thành đưa vào sử dụng 02 đê bao Tiểu vùng 01, 02 và đang triển khai xây dựng Đê bao ấp Phước Hội, Đê bao ấp Phước Đông.

Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu để đầu tư để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh là rất lớn; trong khi đó nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thì còn hạn hẹp, kế hoạch vốn đã được xem xét và đã phân bổ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, chưa có đủ vốn để bố trí công trình Đê bao tiểu vùng 05, ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ như cử tri đã phản ánh. Về vấn đề này, UBND tỉnh sẽ ghi nhận và giao Sở NN&PTNT cùng Sở KHĐT và UBND huyện Trảng Bàng xem xét tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn trong giai đoạn tới (giai đoạn 2021-2025).

1.2. Ý kiến kiến nghị: Tuyến kênh tưới tiêu 16, ấp Trường Lưu, xã Trường Đông có một đoạn bị hư hỏng, sạt lở nặng, đề nghị ngành chức năng xem xét, sửa chữa (Cử tri xã Trường Đông, huyện Hòa Thành).

Trả lời:

 

Tuyến kênh tưới tiêu 16, ấp Trường Lưu, xã Trường Đông theo cử tri phản ánh là tuyến kênh TN1-16T, đây là tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp và chủ yếu là tiêu.Trong quá trình vận hành tưới, tiêu các năm qua nhất là năm 2017, lượng mưa lớn nên kênh chủ yếu tiêu nước, đồng thời lượng nước tiêu vào kênh khá nhiều nên đã gây sạt lở một số đoạn kênh như cử tri đã nêu.

Hiện nay đang trong quá trình vận hành tưới nên chưa thể đóng nước để tổ chức tu sửa. Khi kết thúc vụ Đông Xuân 2017-2018, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh xem xét đầu tư sửa chữa.

1.3. Ý kiến kiến nghị: Tuyến kênh T12 thuộc ấp Năm Trại, xã Trường Đông được thiết kế theo dạng miệng hộp nên không đủ nước để phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu của người dân. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, có biện pháp khắc phục nhằm phục vụ đủ nước cho người dân sản xuất (Cử tri xã Trường Đông, huyện Hòa Thành).

Trả lời:

Tuyến kênh T12 thuộc ấp Năm Trại, xã Trường Đông theo cử tri phản ánh là tuyến kênh TN1-12. Kênh đã được nâng cấp bê tông hóa hình hộp theo chủ trương đầu tư của ngành. Với nguồn nước hiện nay, việc đầu tư mặt cắt kênh dạng này cũng là chủ trương tiết kiệm nước, đồng thời các cống đầu kênh lấy nước cấp 3 cũng phù hợp theo mặt cắt kênh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh kiểm tra lại lưu lượng thiết kế, diện tích thực tưới phù hợp và có giải pháp khắc phục để phục vụ đủ nước theo yêu cầu của người dân.

1.4. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh tuyến kênh 18-19, 4-3 thuộc ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước còn 01 đoạn dài khoảng 750m chưa được bê tông gây ra sạt lở, không lấy được nước để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của người dân. Kiến nghị ngành chức năng xem xét bê tông hóa đoạn kênh này (Cử tri xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu).

Trả lời:

Tuyến kênh 18-19, 4-3 thuộc ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước mà cử tri phản ánh là tuyến kênh N18-19-4-3. Kênh N18-19-4-3 chiều dài 700m hiện là kênh đất. Sau khi có ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 08/01/2018 đến nay kênh này đã được lập kế hoạch nạo vét đoạn từ K0 đến K0+300 trong đợt cắt nước chuyển vụ từ ngày 01/4/2018. Trong thời gian tới, việc bê tông hóa kênh sẽ được Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh xem xét khi cân đối đủ nguồn kinh phí theo hướng ưu tiên công trình bức xúc nhất trên địa bàn tỉnh.

1.5. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, cống Suối Cây Sung (thuộc dự án Kênh Phước Hòa, đoạn qua khu vực ấp An Thọ) quá nhỏ, kiến nghị ngành chức năng xem xét, mở rộng để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa (Cử tri xã An Cơ, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Cống tiêu luồn số 3 (Suối Cây Sung, dự án Phước Hòa) là cống K3+171 nằm trên kênh tiêu cống số 1 thuộc gói thầu xây lắp 05 kênh tiêu, Khu tưới Tân Biên, dự án Thủy lợi Phước Hòa và khu vực ngập úng sau UBND xã An Cơ mà cử tri phản ánh cũng thuộc khu vực của cống này. Hiện tại, cống này là cống cũ, khẩu độ D=150cm, trước cống được bố trí ngưỡng tràn cao 0.77m.

Theo tính toán của thiết kế, việc thi công nâng cấp chỉ cần đập bỏ phần ngưỡng tràn trước thượng lưu cống là đủ để tiêu thoát nước cho khu vực, Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện hoàn thành công việc trên. Tuy nhiên do cống thi công xong vào mùa khô, không có mưa lớn do vậy cần phải kiểm tra thực tế khả năng thoát nước của cống vào mùa mưa để đánh giá hiệu quả của công trình.

  1.6. Ý kiến kiến nghị: Kênh tưới tiêu từ Tha La (huyện Tân Châu) đi Tân Biên (đoạn từ Tha La đến xã Tân Phú) chưa được khai thác gây lãng phí (do người dân khu vực này không có nhu cầu sử dụng), được biết vào năm 2018 sẽ tổ chức thu tiền tưới tiêu, đề nghị ngành chức năng xem xét lại vấn đề này (Cử tri xã Tân Phú, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Kênh tưới, tiêu từ Tha La (huyện Tân Châu) đi Tân Biên như cử tri phản ánh là kênh Chính Tân Châu có chiều dài 15.792m, đoạn từ K0 dến K2+500, dài 2.500m thuộc địa phận thị trấn Tân Châu, đoạn từ K2+500 đến K10, dài 7.500m thuộc địa phận xã Thạnh Đông, đoạn còn lại thuộc xã Thanh Bình, huyện Tân Biên. Như vậy, kênh chính Tân Châu không có đoạn nào đi qua xã Tân Phú chỉ có kênh N1 tại K8+020 trên kênh chính Tân Châu tưới cho xã Tân Phú từ K1+500 đến KC=K4+124, bao gồm các kênh N1-(5,7,9,10).

Thông tin đoạn từ Tha La đến xã Tân Phú chưa được khai thác gây lãng phí (do người dân khu vực này không có nhu cầu sử dụng) mà cử tri phản ánh là chưa chính xác. Vì hiện nay hệ thống thủy lợi Tân Châu đã cấp nước Nhà máy mì Tân Châu và phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp vẫn diễn ra hàng năm; cụ thể năm 2017, hệ thống tưới tự chảy Tha La đã phục vụ tưới, tiêu cho 8.045,81 ha thuộc địa bàn huyện Tân Biên, trong đó có xã Tân Phú được phục vụ tưới, tiêu từ các kênh cấp 1,2 N1-(5,7,9,10) như đã nêu trên.

Về thông tin năm 2018 sẽ tổ chức thu tiền tưới tiêu mà cử tri nêu, khi Luật Thủy lợi có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, thì việc hỗ trợ 01 phần hay thu giá dịch vụ công ích thủy lợi phải trên cơ sở thực sự hưởng lợi và sử dụng nguồn nước mới tiến hành các bước tiếp theo sau khi có Nghị định và Thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.

2. Về vấn đề cung cấp nước sạch

2.1. Ý kiến kiến nghị: Đường ống nước từ huyện Bến Cầu đi 03 xã Cánh Tây (Dự án nước sạch tiểu vùng Mê Kông) chỉ triển khai thực hiện trên trục lộ chính 786 và các trục chính của 03 xã Cánh Tây, đề nghị ngành chức năng xem xét kéo dài đường ống nước qua chốt Dân quân cầu Ông Sải, Đồn Biên phòng Phước Chỉ để người dân khu vực này có nước sạch sử dụng (Cử tri xã Bình Thạnh và Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Dự án cấp nước Đô thị Mộc Bài (thuộc dự án Tiểu vùng Sông MêKông) cấp nước cho Khu vực Thị Trấn, xã Lợi Thuận, xã An Thạnh huyện Bến Cầu và 03 xã cánh Tây huyện Trảng Bàng. Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì đường ống cấp nước chính của Dự Án không đi qua chốt Dân quân cầu Ông Sải và Đồn Biên Phòng Phước Chỉ. Hiện nay,  BQLDA tiểu vùng Sông Mê Kông đang rà soát và trình điều chỉnh một số tuyến ống chưa thật sự cần thiết sang một số tuyến có nhu cầu thực tế. Trong quá trình rà soát điều chỉnh tuyến, BQLDA tiểu vùng Sông Mê Kông sẽ quan tâm đến kiến nghị của cử tri về việc xây dựng tuyến ống cấp nước qua chốt Dân quân cầu ông Sải, Đồn Biên phòng Phước Chỉ.

2.2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét, nâng cấp công suất trạm cấp nước sạch tại ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu và trạm cấp nước sạch ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, vì hiện nay các trạm cấp nước này không cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu; xã Trà Vong, huyện Tân Biên).

Trả lời:

* Về vấn đề cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét, nâng cấp công suất trạm cấp nước sạch tại ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Tân Châu có Hệ thống cấp nước Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, sử dụng nguồn nước mặt từ hồ chứa nước thô của Nhà máy xi măng FiCo, hoạt động với công suất trung bình tháng: 540 m3/ngày/đêm, cung cấp nước cho các hộ thuộc các ấp: Tân Thuận, Cây Cầy, Con Trăn, Khu dân cư Tân Thuận và  các hộ ấp Con Trăn 2 (hiện đã cung cấp cho 705 hộ trong khu vực).

Qua trao đổi với UBND xã Tân Hòa, tại ấp Cây Cầy có 03 hộ dân có nhu cầu sử dụng nước sạch, đề nghị 03 hộ dân liên hệ nhân viên quản lý Hệ thống cấp nước Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2 (số điện thoại: 01673.457.161) để được hướng dẫn cụ thể.

* Về vấn đề  cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét, nâng cấp công suất trạm cấp nước sạch tại ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên (Cử tri xã Trà Vong, huyện Tân Biên)

Trên địa bàn xã Trà Vong, huyện Tân Biên có 02 công trình cấp nước: ấp 4 và ấp Suối Ông Đình có tổng công suất thiết kế: 250 m3/ngày.đêm, cung cấp nước cho 700 hộ sử dụng. Trong đó, công trình cấp nước ấp Suối Ông Đình hoạt động với công suất: 130 m3/ngày.đêm, cung cấp nước cho 371 hộ sử dụng (vượt 30% công suất thiết kế).

Vì vậy, để đảm bảo tốt cung cấp nước sạch cho xã Trà Vong, Mỏ Công và Tân Phong, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 Danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (trong đó có hệ thống cấp nước sạch nông thôn cho xã: Mỏ Công, Trà Vong và Tân Phòng, huyện Tân Biên). Hiện nay công trình trên đang được Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng VIỆT COM và Công ty Cổ phần Bơm Châu Âu lập đề xuất dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng tiêu chí đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công trình.

Trong thời gian mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tăng cường công tác quản lý, chủ động khảo sát, kết nối hệ thống đường ống cấp nước với các công trình cấp nước lân cận (hệ thống cấp nước ấp 4 xã Mỏ Công) nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên.

V. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường (03 kiến nghị)

1. Về vấn đề ô nhiễm môi trường

1.1. Ý kiến kiến nghị: Trong thời gian qua, có 02 lần cá chết trên sông Vịnh, gần nhất là vào ngày 10/01/2018 người dân vớt được khoảng 2-3 tấn cá chết, việc cá chết hàng loạt (đoạn qua xã An Cơ, Phước Vinh) có thể do các nhà máy, xí nghiệp ở thượng nguồn huyện Tân Biên xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước, đề nghị ngành chức năng sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời (Cử tri xã An Cơ và Phước Vinh, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Vụ việc cá chết khoảng thời gian ngày 10/01/2018 đã được UBND huyện Châu Thành khảo sát, xác định nguyên nhân và xử lý. Theo báo cáo số 10/BC-PTNMT ngày 23/01/2018 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành và Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Châu Thành báo cáo UBND tỉnh: Ngày 29/12/2017, ngành chức năng huyện Châu Thành tiến hành khảo sát dọc theo kênh 13C phát hiện Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì thuộc DNTN Sầm Hên xả nước thải ra kênh 13C, kết quả lấy mẫu nước thải tại điểm xả ra môi trường có 02/7 thông số (nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) và tổng chất rắn lơ lửng (TSS) phân tích vượt từ 5 đến dưới 10 lần, Đoàn yêu cầu Doanh nghiệp ngưng ngay việc xả nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn quy định ra môi trường, đến ngày 02/01/2018 khu vực sông Vịnh tiếp nhận nguồn nước kênh 13C bắt đầu xảy ra tình trạng cá nổi đầu và chết.

Từ sự việc trên, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 320/QĐ-XPVPHC ngày 01/02/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với DNTN Sầm Hên với tổng số tiền phạt là 130 triệu đồng, yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ngưng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn quy định ra môi trường. Thực hiện Quyết định số 320/QĐ-XPVPHC, Doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục thu gom toàn bộ nước thải về hệ thống xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, UBND xã An Cơ giám sát.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành không nhận thêm thông tin từ người dân và chính quyền địa phương về khu vực sông Vịnh có cá chết. Thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp cũng như theo dõi chất lượng nước của các hệ thống sông, rạch nhằm đảm bảo môi trường ngày càng tốt hơn.

1.2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm làm việc, yêu cầu nhà máy xi măng Fico sau khi khai thác có biện pháp phục hồi môi trường theo đề án cam kết bảo vệ môi trường đối với những vị trí đã khai thác (hiện đang khai thác mỏ đá vôi tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh (Công ty) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi, đá sét Sroc Con Trăn theo Giấy phép số 922/GP-BTNMT ngày 27/4/2017 (thay thế giấy phép 480/GP-BTNMT ngày 04/7/2007). Về công tác bảo vệ môi trường tại mỏ đá vôi, đá sét Sroc Con Trăn trong thời gian qua, được Công ty thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

Công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường: Để đảm bảo công tác hoàn phục môi trường sau khai thác, Công ty đã thực hiện việc ký quỹ theo quy định. Chi phí thực hiện công tác ký quỹ hoàn phục môi trường trong khai thác đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt với chi phí thực hiện là 2.802.980.769 đồng, đến nay, Công ty đã thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh với số tiền là 2.253.034.186 đồng. Phần giá trị còn lại theo dự kiến đến năm 2028 Công ty tiếp tục thực hiện nộp tiền theo qui định.

Công tác trồng rừng thay thế: Theo báo cáo, Công ty thực hiện theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh và tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Đến nay, tổng diện tích Công ty đã trồng rừng và nộp ngân sách để trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng đất để khai thác mỏ đá vôi, sét nguyên liệu sản xuất xi măng là 129,5 ha với chi phí thực hiện là 3.890.450.415 đồng.

Công tác bảo vệ môi trường: Trong quá trình hoạt động sản xuất, nhà máy xi măng luôn thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các yêu cầu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Công tác giám sát và lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường: Thực hiện định kỳ 3 tháng/lần theo quy định.

Xử lý nước thải trong quá trình hoạt động khoáng sản: Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn gồm 02 bể lắng (1 bể lắng thô và 1 bể lắng tinh). Các mẫu phân tích chất lượng nước lấy tại điểm xả thải đạt quy chuẩn theo QCVN 40:2011.

Để giảm thiểu tác động môi trường trong việc khai thác Công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông từ mỏ đến trạm đập, thường xuyên tưới nước chống bụi.

Thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định (đến nay công ty đã thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường với số tiền 2.253.034.186 đồng).

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch kiểm tra hàng năm đối với Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh, giám sát chặt chẽ các hoạt động cải tạo phục hồi môi trường của Công ty để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm theo đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường.

  2. Về quản lý đất đai

  Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết đền bù thiệt hại hoa màu của người dân do Công ty TNHH Thành Thành Công cày bỏ, trong khi thời hạn hợp đồng giữa người dân và Công ty mía đường trước đây vẫn còn hiệu lực (Cử tri xã Tân Phú, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Trước tình hình cây mì bị dịch bệnh trên địa bàn tỉnh lây lan diện rộng, Công ty CP Đường Nước Trong đã vận động, khuyến khích các hộ nông dân, đặc biệt với các hộ có nhận đất khoán của Công ty Mía Đường Tây Ninh chuyển đổi trồng mì vụ 2 sang trồng mía nhằm mục đích cải tạo đất sản xuất nông nghiệp. Phòng Nguyên liệu Công ty đã đi đến từng hộ để vận động, đồng thời cũng hỗ trợ cho người dân bằng hình thức đầu tư vốn, dịch vụ, hướng dẫn cụ thể các quy trình canh tác, cải tạo đất. Sau đó, các hộ dân đã đồng ý hợp tác và phối hợp với Phòng Nguyên liệu Công ty để cải tạo đất trồng mía.

Cụ thể, đối với trường hợp của bà Lê Thị Loát, hợp đồng ký nhận đất khoán với Công ty Mía Đường Tây Ninh, đã kết thúc xong 1 vụ mì và có xin Phòng Nguyên liệu Công ty để tiếp tục trồng mì vụ nữa, do đã xuống giống, nếu hủy sẽ tốn chi phí. Tuy nhiên, được sự vận động và hướng dẫn thì bà Loát đã đồng ý cải tạo đất để trồng mía. Sau đó, Phòng Nguyên liệu đã đưa đội cơ giới vào để cải tạo đất trồng mía và hỗ trợ chi phí chuyển đổi trồng mì sang mía khoảng 4 triệu đồng.

Việc chuyển đổi trồng cây mì sang cây mía trước tình hình dịch bệnh là giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho người nông dân và không nhằm mục đích gây thiệt hại như cử tri phản ánh. Đồng thời, đây là hợp đồng và thỏa thuận giữa Công ty và người dân, UBND tỉnh đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với Công ty để được xem xét, giải quyết thỏa đáng.

  VI. Lĩnh vực công thương (01 kiến nghị)

  Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều nhà máy đường nhưng lại không có đại lý phân phối, mua bán đường thành phẩm nên người dân có nhu cầu không biết mua ở đâu. Đề nghị tỉnh cần quan tâm đến vấn đề trên (Cử tri xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng đường trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Tân Châu nói riêng, Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức hệ thống phân phối trên toàn tỉnh đối với mặt hàng đường do Công ty sản xuất, riêng địa bàn cho người dân ở địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu có 12 cửa hàng tạp hóa có kinh doanh mặt hàng đường của Công ty. (Có danh sách cửa hàng kèm theo).

TTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Tuyết Trâm (chị Trâm)Số 33 ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02769732098
2Mỹ hạnh (chị Hạnh)Số 239 ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu0988786686
3Hồng Phúc (Cô Hồng)ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02763723046
4Chị BìnhChợ Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu 
5Lan Thương (Cô Lan)Chợ Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu0906392376
6Bảo Châu (Chị Phượng)Ngã 4 Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu01698479082
7Lan Hợi (chị Diệu)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02763875869
8Duy Mạnh (anh Mạnh)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02763732224
9Hùng Kim (anh Hùng)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu01696204517
10Thùy Dung (chị Dung)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02763873223
11Mỹ Châu (Cô Châu)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu0908584975
12Quỳnh Trang (chị Trang)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02763773515

 

B. Lĩnh vực văn hóa - xã hội (09 kiến nghị)

I. Lĩnh vực y tế (02 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Cử tri Mai Đức Linh phản ánh vào ngày 06/12/2017 ông đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh (khám BHYT), khi lãnh thuốc thì được bệnh viện báo đã hết thuốc, đề nghị ngành chức năng xem xét, làm rõ vấn đề trên, vì hiện nay tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện là thường xuyên, gây ảnh hưởng đến việc vận động người dân tham gia BHYT (Cử tri xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Căn cứ vào phần mềm quản lý Khám, chữa bệnh VNPT –HIS của Bệnh viện, ghi nhận ông Mai Đức Linh không có đến đăng ký khám, chữa bệnh vào ngày 06/12/2017. Tuy nhiên, ông phản ánh bệnh viện thường xuyên thiếu thuốc là không đúng với thực tế của bệnh viện. Bệnh viện luôn trang bị và sẵn sàng các thuốc cấp cứu trong mọi tình huống. Tuy nhiên, vào dịp cuối năm dương lịch, một số cơ số thuốc đã sử dụng hết theo hợp đồng cung cấp đã kí kết và bệnh viện đã tìm thuốc thay thế, phục vụ người bệnh. Do đó, có thể một số thuốc trước đây người bệnh đã quen sử dụng nay đã hết và được thay bằng thuốc khác có tác dụng tương đương nhưng người bệnh không hài lòng, bệnh viện đã giải thích và mong bệnh nhân thông cảm.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Bệnh viện rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục để làm tốt công tác này trong năm 2018 nhằm bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời phục vụ cho người bệnh ngày một tốt hơn.

2. Ý kiến kiến nghị: Bệnh nhân Trần Kim Ngân, sinh năm 1998, cư ngụ tại xã Bàu Năng, nhập viện tại Khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh (chiều thứ sáu, ngày 22/12/2017), tuy nhiên thời gian trên không có Bác sĩ trực nên không tiêm thuốc trợ tim kịp thời, đến sáng ngày 25/12/2017 thông qua người quen, bệnh nhân mới được tiêm thuốc trợ tim và đã tử vong vào lúc 10 giờ ngày 25/12/2017. Đề nghị ngành chức năng xem xét trách nhiệm của Bệnh viện và đội ngũ Y, Bác sĩ ca trực trên (Cử tri xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu).

Trả lời:

- Bệnh nhân Trần Kim Ngân, sinh năm 1998.

- Địa chỉ: Ninh Thuận – Bàu Năng _ Dương Minh Châu – Tây Ninh.

- Số thẻ BHYT: BT 272040060003872051.     Số lưu trữ: 55194.

Bệnh nhân là bệnh cũ của Khoa Nội C, từng được điều trị nhiều đợt tại khoa Nội C.

* Về ý kiến của cử tri cho rằng "Bệnh nhân Trần Kim Ngân, sinh năm 1998, cư ngụ tại xã Bàu Năng, nhập viện tại Khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh (chiều thứ sáu, ngày 22/12/2017), tuy nhiên thời gian trên không có Bác sĩ trực nên không tiêm thuốc trợ tim kịp thời" là không chính xác, cụ thể như sau:

Ngày 22/12/2017, bệnh nhân đến lọc thận định kỳ tại Đơn nguyên thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, lúc đó có ekip lọc thận đứng đầu là BS. Nguyễn Thành Phước tiến hành lọc thận cho bệnh nhân.

Sau khi lọc thận ra về, Bệnh nhân quay trở lại khoa cấp cứu lúc 19 giờ ngày 22/12/2017 và được BS. Huỳnh Văn Ái khám, chẩn đoán: Tăng huyết áp/Suy thận mạn giai đoạn cuối/Lupus ban đỏ; được xử trí cho thở oxy, uống thuốc hạ áp và chuyển vào phòng Săn sóc đặc biệt, khoa Nội C lúc 20 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2017 (BS. Trần Vũ khám cho bệnh nhân).

Trong quá trình hồi sức cấp cứu, bệnh nhân luôn được hỗ trợ tim mạch bằng thuốc truyền tĩnh mạch liên tục. Bệnh diễn tiến liên tục, đáp ứng kém với điều trị dù các bác sĩ đã nỗ lực (đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, chuẩn bị cho máy giúp thở,…) nhưng thân nhân xin về. Bác sĩ Khoa Nội C thuyết phục tiếp tục điều trị nhưng thân nhân (mẹ bệnh nhân) vẫn ký cam kết xin về vào lúc 10 giờ 25 phút, ngày 25/12/2017 (Tình trạng bệnh nhân: mê, huyết áp 150/90mmHg, hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng qua nội khí quản, tim nhanh đều).

Bệnh nhân xuất viện lúc 10 giờ 45 phút, ngày 25/12/2017. Chẩn đoán: Suy tim III/Tăng huyết áp/Suy thận mạn giai đoạn cuối/Lupus ban đỏ/Giảm tiểu cầu. Đây là trường hợp bệnh nặng, đa bệnh tật, điều trị thường xuyên tại bệnh viện (lọc thận định kỳ) và cũng điều trị nhiều đợt tại khoa Nội C, giữa gia đình và nhân viên bệnh viện chưa có lời qua tiếng lại, cũng như sự than phiền của thân nhân về tinh thần, thái độ phục vụ của khoa Nội C.  

* Về ý kiến của cử tri cho rằng "thông qua người quen biết với đội ngũ y, bác sĩ tại khoa Nội C thì mới được tiêm thuốc" điều này bệnh viện khẳng định không có, vì đây là bệnh nhân nặng được điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt tại khoa nội C, nên việc theo dõi và xử trí thuốc được thực hiện chu đáo và thường xuyên hơn.

Nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn, đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bệnh viện tiếp tục giải thích rõ tình trạng bệnh cho bệnh nhân và gia đình biết; đồng thời tăng cường chuyên môn, y đức của đội ngũ bác sĩ, nhân viên bệnh viện. 

II. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (03 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng làm rõ lý do vì sao các trường yêu cầu học sinh nộp tiền BHYT ngay từ đầu năm học (cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm), trong khi thẻ BHYT của học sinh có giá trị sử dụng đến hết năm (ngày 31 tháng 12). Việc thu như hiện nay gây khó khăn cho gia đình những học sinh có hoàn cảnh khó khăn (do ngay từ đầu năm học phải cùng lúc nộp rất nhiều khoản thu), đồng thời dễ phát sinh tiêu cực do các trường thu nhưng giữ lại đến gần cuối năm mới nộp về cho BHXH tỉnh (Cử tri xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Năm học 2017 – 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 1378/SGD&ĐT-VP ngày 18/7/2017 về thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017 – 2018. Đối với thẻ BHYT có giá trị từ 01/01/2018 - 31/12/2018 các trường tiến hành thu tiền BHYT của học sinh, sinh viên từ tháng 8/2017 và nộp vào tài khoản cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) chậm nhất 30/11/2017 để cơ quan BHXH in và phát hành thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên vào tháng 12/2017. Đối với các trường nộp trước thời hạn quy định trên (tháng 9, 10) thì cơ quan BHXH sẽ phát hành thẻ sớm hơn theo thời gian nộp tiền tham gia BHYT. Các trường tiến hành thu và nộp vào tài khoản cơ quan bảo hiểm xã hội định kỳ hàng tuần hoặc tháng (chậm nhất là ngày 30/11/2017). Toàn bộ kinh phí thu được trên 5 triệu phải gửi vào tài khoản tiền gửi kho bạc và thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý sử dụng quỹ ngoài ngân sách nhà nước, mở đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Sang năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn các trường học tiến hành thu bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên kể từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 26/11/2018 (phụ huynh có thể lựa chọn đóng ngay trong tháng 8 hoặc các tháng liền kề đến hết ngày 26/11/2018) và nộp vào tài khoản cơ quan BHXH chậm nhất 30/11/2018 để cơ quan BHXH in và phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh trong tháng 12/2018.

2. Ý kiến kiến nghị: Khu Công nghiệp Thành Thành Công (trước đây là Khu Công nghiệp Bourbon An Hòa) khi giải phóng mặt bằng có cam kết xây 02 trường học trả lại cho địa phương, nhưng đến nay chỉ mới xây được Trường Tiểu học, còn Trường THCS An Thới vẫn chưa có phương án xây dựng, trong khi trường đã xuống cấp, rất nguy hiểm cho giáo viên và học sinh. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp sớm xây dựng trường THCS An Thới, tạo thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh của trường (Cử tri xã An Hòa, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu Kinh tế trao đổi với Công ty Cổ phần Thành Thành Công và được Công ty trả lời như sau: Căn cứ quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 về phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Trong đó có nói rõ đối với 2 trường học cấp 1 và cấp 2 chủ đầu tư sẽ bố trí và xây mới tại khu tái định cư và bàn giao cho ngành giáo dục địa phương, kinh phí xây dựng mới do chủ đầu tư chịu và chủ đầu tư không phải chịu chi phí bồi thường về đất và vật kiến trúc của trường cũ. Theo đó, công ty đã làm việc với UBND huyện và Phòng Giáo dục huyện Trảng Bàng để thống nhất phương án thiết kế cho 2 trường (Văn bản thống nhất số 23/2012/BB-BAC ngày 31/5/2012).

Công tác thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra hồ sơ thiết kế của 2 trường cũng được công ty triển khai thực hiện hoàn thành. Hiện tại phía công ty đã triển khai đầu tư xây dựng trước trường cấp 1 (Trường tiểu học Vàm Trảng) đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, công ty cũng đã tổ chức bàn giao cho UBND huyện và Phòng Giáo dục huyện Trảng Bàng quản lý sử dụng. Quy mô hiện tại gồm 12 phòng học và 14 phòng chức năng với số lượng học sinh dự kiến là 400 học sinh, nhưng thực tế số lượng học sinh đang học chỉ khoảng 100 học sinh (sử dụng 03 lớp học) cơ sở vật chất của trường cấp 1 còn dư rất nhiều. Công ty sẽ thực hiện theo đúng với chủ trương đã duyệt của UBND tỉnh về việc xây dựng lại trường cấp 2, tuy nhiên hiện nay được biết số lượng học sinh cấp 2 khoảng 60 em nên tạm thời công ty đề xuất tổ chức di dời vô trường cấp 1 đã xây xong, các chi phí hỗ trợ di dời của trường cấp 2 phía công ty sẽ phối hợp thực hiện như vậy sẽ tiết kiệm chi phí và phù hợp với nhu cầu thực tế.

UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Trảng Bàng làm việc với Công ty để thống nhất thời điểm xây dựng trường cấp 2.

3. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện cho con em của các hộ dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam được tiếp tục học lên bậc THPT, vì hiện nay các em chỉ được học đến bậc THCS (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Trả lời:

- Hiện nay, học sinh là Việt kiều Campuchia về Việt Nam học tập ở cấp tiểu học là 739 em (trong đó không có hộ khẩu 484 em, tỷ lệ 65,49%; không giấy khai sinh là 441 em, tỷ lệ 59,67%), cấp trung học cơ sở là 114 em (trong đó không có hộ khẩu 20 em, tỷ lệ 17,54%; không giấy khai sinh là 17 em, tỷ lệ 14,91%).

- Năm học 2017 – 2018, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng GDĐT và các trường tiểu học tổ chức điều tra, rà soát số liệu, lập danh sách những trẻ là con em Việt kiều Campuchia trong độ tuổi đi học nhưng chưa có giấy khai sinh, sẵn sàng tiếp nhận các em vào học để đảm bảo quyền lợi cho các em.

- Đối với những học sinh Việt kiều Campuchia di dân tự do về Việt Nam học tập không có giấy khai sinh thì địa phương có giấy xác nhận (về họ tên, độ tuổi…) để các trường tiến hành lập hồ sơ, sổ sách cho các em theo quy định và cấp giấy chứng nhận hoàn thành bậc tiểu học, trung học cơ sở, tạo điều kiện cho các em tiếp tục học lên cấp học cao hơn.

 III. Lĩnh vực văn hóa, thông tin (02 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Nội dung chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh chưa phong phú, không có các chương trình game show, chương trình từ thiện, không thu hút người xem, đề nghị ngành chức năng xem xét, có giải pháp đổi mới nội dung, chương trình của Đài (Cử tri xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu).

Trả lời:

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hiện chỉ có 01 kênh duy nhất, nên phải cân đối thời lượng giữa chương trình chính luận và chương trình giải trí nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và phục vụ nhu cầu giải trí và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của bạn nghe, xem Đài.

Trong thời gian qua, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh chưa thực sự phong phú, không có các chương trình game show. 

Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, Đài đã phối hợp với Công ty Lasta để sản xuất và phát sóng game show  "Lục lạc vàng" và " Vượt lên chính mình", mỗi game show được tổ chức tại Tây Ninh 2 số, người tham gia chơi được thụ hưởng bình quân 63 triệu/1 số; phối hợp với các Đài tỉnh bạn đồng tổ chức chương trình ca nhạc tổng hợp, "Giai điệu phương Nam", "Biên giới khúc tình ca" đã phục vụ cho đông đảo khán giả tỉnh nhà.

Ngoài ra, Đài đã phối hợp sản xuất được nhiều chương trình gắn với hoạt động từ thiện như: Chương trình phụ nữ, Tấm lòng nhân ái, Đại đoàn kết toàn dân, Khuyến học khuyến tài, Cựu chiến binh,...Bên cạnh đó, Đài thường xuyên đưa tin nhằm tuyên truyền các hoạt động từ thiện trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thông qua các chương trình này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của bạn nghe, xem Đài. Sắp tới Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh sẽ có nhiều chuyên mục, chương trình về công tác từ thiện.

Hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình đang tập trung củng cố, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt để nâng cao chất lượng phát sóng, chất lượng nội dung, tăng cường chương trình văn nghệ, giải trí để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bạn nghe, xem Đài.

2. Ý kiến kiến nghị: Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tổ chức tập huấn "công tác tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình" ở tỉnh và mời các cộng tác viên gia đình của ấp, công chức Văn hóa – Xã hội và Hội Phụ nữ xã tham gia tập huấn (mỗi huyện có trên 70 người tham dự). Kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sau nên tổ chức các lớp tập huấn ở huyện hoặc tổ chức bằng hình thức trực tuyến để giảm chi phí đi lại cho cán bộ cơ sở và số lượng tham gia tập huấn được nhiều hơn (Cử tri xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Trong thời gian qua, công tác tổ chức tập huấn về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức hàng năm nhằm trang bị kiến thức về giáo dục đời sống gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp huyện, cấp xã, đội ngũ Cộng tác viên gia đình qua đó góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền nội dung giáo dục đời sống gia đình ở cơ sở. Tùy theo tình hình thực tế, lớp tập huấn được tổ chức tại từng huyện hoặc tổ chức theo cụm huyện.

Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về Giáo dục đời sống gia đình theo 03 cụm huyện: Cụm 1, gồm 03 huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu tại Hội trường UBND huyện Gò Dầu; Cụm 2: gồm 03 huyện Hòa Thành, Châu Thành, Dương Minh Châu tại Hội trường Thành ủy Tây Ninh; Cụm 3: gồm 03 huyện, thành phố: Tân Châu, Tân Biên, Thành phố Tây Ninh tại Hội trường Thành ủy Tây Ninh. Đối tượng tập huấn gồm có: cán bộ Phòng Văn hoá và Thông tin 9 huyện, thành phố. Cấp xã: công chức văn hóa - xã hội, Hội phụ nữ  95 xã, phường, thị trấn và Cộng tác viên gia đình ở ấp, khu phố. Số lượng: 750 học viên.

Trong thời gian tới, khi tổ chức các lớp tập huấn, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn hình thức tổ chức tập huấn phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ cơ sở tham dự và đảm bảo tiết kiệm.

IV. Chế độ, chính sách (01 kiến nghị)

Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh việc chi trả chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội... trước đây do công chức lao động, thương binh - xã hội và Hội Người cao tuổi xã nhận kinh phí và chi trả kịp thời đến tận nhà người dân. Tuy nhiên, từ khi chuyển giao cho ngành Bưu điện thực hiện thì việc chi trả trên chưa thực hiện tốt: Thái độ phục vụ của nhân viên Bưu điện chưa tốt; thông báo thời gian chi trả không chính xác làm cho người dân phải đi lại nhiều lần,…vấn đề này cử tri đã kiến nghị tại kỳ tiếp xúc trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh và được UBND tỉnh trả lời sẽ chỉ đạo thực hiện vấn đề trên ngày càng tốt hơn, tuy nhiên đến nay vấn đề này vẫn chưa có chuyển biến. Đề nghị ngành chức năng quan tâm chấn chỉnh dứt điểm tình trạng trên (Cử tri xã Tân Phú, Thạnh Đông, huyện Tân Châu).

Trả lời:

* Về thái độ phục vụ của nhân viên Bưu điện chưa tốt: Sau khi nhận được phản ảnh của cử tri về thái độ phục vụ của nhân viên chi trả, Bưu điện tỉnh đã cho thôi việc nhân viên chi trả Bảo trợ tại xã Tân Phú và Tân Hiệp, huyện Tân Châu. Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra và tiếp tục nhắc nhở, chấn chỉnh những sai sót đối với toàn thể nhân viên chi trả. Hàng tháng Bưu điện tỉnh tiếp tục kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện những sai sót và sẽ xử lý nghiêm những sai phạm để không ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành.

* Về thời gian chi trả không chính xác làm người dân phải đi lại nhiều lần: theo ngành Bưu điện, việc chậm chi trả chế độ chính sách tại huyện Tân Châu do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chuyển kinh phí chậm (cụ thể ngày 04/10/2017 mới chuyển kinh phí cho tháng 9/2017, ngày 20/12/2017 chuyển kinh phí tháng 12/2017, ngày 31/01/2018 chuyển kinh phí tháng 01/2018), Bưu điện tỉnh đã ứng kinh phí để chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho đối tượng và đến kỳ chi trả những tháng tiếp theo cũng không nhận được kinh phí đầy đủ vì vậy Bưu điện đã thông báo ngừng chi trả vì không đủ nguồn kinh phí tạm ứng chi trả cho đối tượng.

Về việc chuyển kinh phí chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng: ngày 02/10/2017 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2215/SLĐTBXH-BTXH đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện Tân Châu, Tân Biên và Bến Cầu chuyển kinh phí chi trả BTXH cho Bưu điện đúng thời hạn.

Nay theo kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố, Bưu điện tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan thực hiện việc chi trả chế độ chính sách theo đúng thời gian quy định để phục vụ người dân và thực hiện chính sách ngày một tốt hơn.

C. Lĩnh vực pháp chế (01 kiến nghị)

Ý kiến kiến nghị: Văn phòng Công chứng Huyền Châu (trước cổng UBND huyện Châu Thành) không niêm yết danh mục mức thu các loại phí, lệ phí; khi tiến hành thu phí không xé biên lai. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh (Cử tri xã Thái Bình, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu được UBND tỉnh Tây Ninh cho phép thành lập tại Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động ngày 14/01/2015 và đi vào hoạt động ổn định.

Thưc hiện Luật Công chứng năm 2014, Văn phòng công chứng do 01 Công chứng viên thành lập phải thực hiện việc chuyển đổi loại hình hoạt động thành Văn phòng Công chứng hoạt động theo loại hình công ty hợp danh, Văn phòng Công chứng Kiều Thị Huyền Châu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động tại Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 11/10/2016. Từ khi thành lập đến nay Văn phòng Công chứng Kiều Thị Huyền Châu luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công chứng; trước khi tiến hành cấp giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra về điều kiện hoạt động của Văn phòng. Tuy nhiên, khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp tiến kiểm tra đột xuất việc niêm yết danh mục mức thu các loại phí, thù lao; viết biên lai thu phí và thù lao công chứng của Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu.

Qua kiểm tra đột xuất việc niêm yết và thu phí, thù lao công chứng tại Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu và báo cáo của Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu, kết quả như sau:

- Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu thực tế có niêm yết mức thu phí công chứng theo quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

- Văn phòng có niêm yết thông báo về Quy định mức thu thù lao Công chứng ban hành kèm theo quyết định số 25/2016/QĐ UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định mức trần thu lao công chứng trên địa bạn tỉnh Tây Ninh về soạn thảo hợp đồng giao dịch, văn bản từ chối nhận di sản, hợp đồng mua bán xe, giấy ủy quyền, đánh máy giấy tờ văn bản, sao chụp giấy tờ văn bản, dịch giấy tờ văn bản, công bố di chúc, thực hiện công chứng ngoài trụ sở, niêm yết thông báo hồ sơ khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đúng theo quy định.

Tuy nhiên, việc niêm yết phí công chứng bản dịch, phí chứng thực bản sao, phí chứng thực chữ ký thì đúng về nội dung, nhưng phần trích yếu chưa phù hợp.

- Việc viết biên lai thu phí công chứng, thù lao công chứng đối với tất cả loại việc đều có viết biên lai cho khách hàng theo quy định. Tuy nhiên đối với những trường hợp mức thu dưới 200.000 đồng, nếu khách hàng không yêu cầu viết biên lai thu thì cuối ngày Văn phòng sẽ lập bản kê và xuất hóa đơn theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính.

 Sở Tư pháp đã làm việc trực tiếp với Trưởng Văn phòng công chứng và đề nghị thực hiện nghiêm túc việc viết hóa đơn thu phí, và thù lao công chứng và niêm yết mức thu theo phí công chứng đúng theo quy định và tiếp tục theo dõi việc thực hiện đối với Văn phòng Công chứng Kiều Thị Huyền Châu và ngày 07/3/2018 Sở Tư pháp đã có Quyết định thanh tra đối với 03 Văn phòng công chứng, trong đó có Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu.

D. Những vấn đề cụ thể (04 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh, bà Trần Thị Hận, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành lấn chiếm đường dân sinh (4m), gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Cử tri đã kiến nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết từ năm 2015, nhưng do bà Hận nhiều lần khiếu nại nên việc giải quyết kéo dài (khiếu nại từ xã, lên huyện và hiện nay đã đến tỉnh). Đề nghị ngành chức năng của tỉnh sớm xem xét, giải quyết cho cử tri, đảm bảo lối đi chung cho người dân (Cử tri xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành).

Trả lời:

Năm 2015, ông Võ Văn Tường yêu cầu giải quyết việc bà Trần Thị Hận chiếm dụng lộ 4m, UBND xã Trường Hòa tổ chức hòa giải giữa ông Tường và Hận nhưng kết quả hòa giải không thành.

Ngày 02/6/2016, UBND xã Trường Hòa họp người dân để giải quyết yêu cầu khôi phục hẻm 4m giữa ông Võ Văn Tường với bà Trần Thị Hận.

Ngày 08/6/2016, bà Trần Thị Hận có đơn khiếu nại biên bản hòa giải ngày 02/6/2016 của UBND xã Trường Hòa và gửi đến UBND huyện Hòa Thành, yêu cầu UBND huyện Hòa Thành xác định rõ con đường 4m là đường công cộng hay là đất do bà quản lý sử dụng.

UBND huyện Hòa Thành đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Trường Hòa kiểm tra xác minh đơn khiếu nại của bà Hận. Căn cứ báo cáo kết quả xác minh và kiến nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hòa Thành đã chỉ đạo UBND xã Trường Hòa thông báo cho bà Trần Thị Hận biết lộ 4m là đường công cộng Nhà nước quản lý đã có từ năm 1961 và khôi phục lại 4m trên.

Ngày 12/12/2016, Chủ tịch UBND xã Trường Hòa ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc không chấp thuận nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Hận. Bà Trần Thị Hận không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND xã Trường Hòa và tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành.

Ngày 14/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại với nội dung bác đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hận, giao Chủ tịch UBND xã Trường Hòa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan khôi phục lại đúng vị trí con đường 4m giáp thửa đất số 18, tờ bản đồ số 02 (hệ thống bản đồ 299) tương ứng thửa đất số 532, tờ bản đồ số 10 (hệ thống bản đồ địa chính chính quy). Bà Trần Thị Hận không đồng ý và tiếp tục khiếu nại về tỉnh.

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra quá trình giải quyết khiếu nại. Ngày 07/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc, kết luận (Báo cáo số 7038/BC-STNMT) như sau:

* Tóm lại:

Theo Khoản 8, 9 Điều 2 Luật khiếu nại quy định: "8. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

9. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật".

Căn cứ vào quy định trên thì việc Biên bản hòa giải ngày 02/6/2016 của UBND xã Trường Hòa không phải là Quyết định hành chính và cũng không phải là hành vi hành chính, nên không phải là đối tượng bị khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại. Do đó việc Chủ tịnh UBND xã Trường Hòa thụ lý đơn khiếu nại và ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 về việc giải quyết đơn của bà Trần Thị Hận là không đúng quy định của pháp luật. 

- Việc Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành ban hành Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hận là không phù hợp với quy định của pháp luật vì Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành ghi là quyết định giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hận (lần đầu), nhưng thực tế Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành thụ lý và giải quyết khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại của bà Trần Thị Hận.

- Việc Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành thụ lý và giải quyết khiếu nại đối với Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch UBND xã Trường Hòa, trong khi Quyết định số 202/QĐ-UBND nêu trên của Chủ tịch UBND xã Trường Hòa ban hành không đúng với quy định của pháp luật.

- Đơn ngày 27/3/2015 của ông Võ Văn Tường là đơn kiến nghị, phản ánh, nội dung phản ánh bà Hận lấn chiếm đường đi công cộng. Căn cứ  Điều 21 Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ thì UBND xã Trường Hòa khi nhận được đơn phản ánh, kiến nghị xử lý theo quy định.

Ngày 20/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3422/UBND-TD yêu cầu UBND huyện Hòa Thành thực hiện đúng theo nội dung kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 7038/BC-STNMT ngày 07/12/2017, cụ thể như sau:

- Giao Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành ban hành quyết định thu hồi quyết Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch UBND xã Trường Hòa và Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành.

- UBND xã Trường Hòa xử lý lại vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Hòa Thành đã thu hồi quyết định giải quyết khiếu nại và chỉ đạo UBND xã Trường Hòa giải quyết theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 29/VP ngày 29/01/2018.

Hiện nay, UBND xã Trường Hòa đã yêu cầu bà Trần Thị Hận tự giải tỏa, khôi phục lại lộ 4m. Trong trường hợp bà Trần Thị Hận không chấp hành, UBND xã Trường Hòa tiến hành xử lý vi phạm và buộc khôi phục lộ 4m theo quy định.

UBND huyện Hòa Thành tiếp tục theo dõi đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

2. Ý kiến kiến nghị: Ông Trịnh Đình Tắc phản ánh việc gia đình ông chấp hành đúng chủ trương theo Quyết định 875/QĐ-UBND, ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng bao chiếm, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhưng ông không được hỗ trợ tiền đền bù di dời hoa màu trên đất và cũng không được thuê đất trồng rừng. Ông đã kiến nghị và được Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Biên và Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát trả lời: "ông trồng cây không nằm trên diện tích được đền bù cũng không được hợp đồng trồng rừng" nhưng ông chưa đồng tình với cách trả lời của 2 cơ quan trên. Ông tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có văn bản trả lời chính thức và rõ ràng về vấn đề trên (Cử tri xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Trước đây ông Trịnh Đình Tắc có trồng 360 cây Điều (quy ra diện tích 0,5ha) dọc đường vành đai biên giới 791 thuộc tiểu khu 17 Vườn quốc gia. Đây là cây trồng sai mục đích, không đúng quy hoạch lâm nghiệp Vườn quốc gia.

Theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tất cả các trường hợp trồng cây sai mục đích trên đất lâm nghiệp phải thực hiện di dời, trồng lại rừng và không có hỗ trợ chi phí.

Quá trình vận động và xử lý theo quy định của pháp luật, gia đình ông đã chấp hành di dời cây trồng. Theo quy định, sau khi di dời Vườn quốc gia sẽ ký hợp đồng nhận khoán trồng rừng với hộ dân. Tuy nhiên, do khu vực này không thể bố trí trồng rừng được (số cây Điều trồng rải rác trên các bờ hầm phún cũ, xen với cây rừng tái sinh tự nhiên và trảng cỏ ngập nước) nên Vườn quốc gia không đưa vào quy hoạch trồng phục hồi lạ rừng mà để tái sinh tự nhiên sau khi di dời cây Điều.

Để xem xét hỗ trợ khó khăn cho gia đình, Vườn quốc gia đã đề nghị với chính quyền địa phương và gia đình ông đã được hưởng chính sách tái định cư ở Khu dân cư Chàng Riệc, được hỗ trợ nhà ở và đất sản xuất.

Như vậy, trường hợp của ông đã được giải quyết theo đúng quy định tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh.

3. Ý kiến kiến nghị: Ngày 04 tháng 4 năm 2016, UBND xã Thạnh Bắc có danh sách gửi đến Ban chính sách, Phòng Chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị 08 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp 01 lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 62). Tuy nhiên, đến nay chỉ có ông Trần Viết Tâm, sinh năm 1968 đã được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo QĐ 62 với số tiền là 3.300.000đ còn lại 07 người (Ông Trần Văn Mười, SN: 1961; ông Lê Văn Đôn, SN: 1966; ông Nguyễn Văn Mum, SN: 1963; ông Phạm Quang Khởi, SN: 1962; ông Lê Văn Hiệp, SN: 1954; ông Lê Văn Hải, SN: 1961) hiện chưa có thông tin phản hồi. Kiến nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sớm trả lời cho người dân biết (Cử tri xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thông tin phản ánh của cử tri là chưa chính xác, Ban Chính sách/Phòng Chính trị không nhận được danh sách 08 đối tượng đề nghị hưởng chế độ trợ cấp 01 lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của UBND xã Thạnh Bắc như kiến nghị của cử tri, chỉ nhận được hồ sơ của ông Lê Văn Hiệp, sinh năm 1954 do Ban CHQS huyện Tân Biên đề nghị.

Tuy nhiên, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Tân Biên kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, thủ tục đề nghị của các đối tượng trên địa bàn (trong đó có các đối tượng của xã Thạnh Bắc) đề nghị Phòng Chính trị thẩm định, báo cáo về Cục Chính trị QK7 theo quy định.

4. Ý kiến kiến nghị: Ông Nguyễn Thanh Điệp (sinh năm 1957) ngụ ấp Gò Đá, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên tham gia Công an xã Mỏ Công, huyện Tân Biên từ tháng 02/1976 đến tháng 10/1977 thì được huy động làm nhiệm vụ phục vụ chiến tranh Biên giới Tây Nam (khu vực Trảng Tà Xia) cho đến khi chiến tranh kết thúc, sau khi kết thúc chiến tranh ông tiếp tục tham gia Công an xã Mỏ Công đến năm 1989 mới nghỉ. Ông đã làm hồ sơ gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện để đề nghị xin được hưởng chế độ theo QĐ 62 nhưng do không có hồ sơ gốc mà chỉ có người tham cùng trong thời gian đó làm chứng nên Phòng đã trả lại hồ sơ. Trên thực tế, do thời gian đó không có hồ sơ (quyết định điều động). Vì vậy, kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp giúp đỡ để ông được hưởng chế độ theo QĐ 62 (Cử tri xã Mỏ Công, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Qua ý kiến của cử tri, trường hợp của ông Nguyễn Thanh Điệp, sinh năm 1957 ngụ ấp Gò Đá, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên đề nghị hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về thành phần hồ sơ của ông Điệp không có giấy tờ gốc mà chỉ có giấy xác nhận của cá nhân là Nguyễn Văn Coi. Vì vậy, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7 của Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 thì hồ sơ của ông Nguyễn Thanh Điệp không đủ điều kiện hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Phòng Lao động – TBXH huyện đã trả lời ông Nguyễn Thanh Điệp biết bằng Công văn số 103/PLĐTBXH ngày 14/6/2017.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

VP.HĐND tỉnh

3/30/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBÁO CÁO:Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6  Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Bộ XD trả lời cho cử tri Tây Ninh: tiêu chí về dân số đối với đô thị loại IVBộ XD trả lời cho cử tri Tây Ninh: tiêu chí về dân số đối với đô thị loại IV

​Ngày 14/3/2018 Bộ Xây dựng trả lời cho cử tri Tây Ninh: tiêu chí về dân số đối với đô thị loại IV, toàn bộ nội dung xin xem file đính kèm

File đính kèm: 503-BXD-PTDT.pdf

 VP.HĐND tỉnh

3/19/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ XD trả lời cho cử tri Tây Ninh: tiêu chí về dân số đối với đô thị loại IV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/19/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIVV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời:

132_BCA_V11.pdf

375_BTP_VP.pdf

276_LĐTBXH-VP.pdf

297_LĐTBXH_VP.pdf

303-LĐTBXH_VP.pdf

353_LDTBXH_VPQGGN.pdf

2/9/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/9/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc PhươngBộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương

​Ngày 12 tháng 12 năm 2017 Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương - Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh liên quan đến lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Toàn văn nội dung văn bản: 14014-BGTVT-KCHT.pdf


VP.HĐND tỉnh

1/31/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/31/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIVV/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

​V/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời, xem tại đây:

684_BNN_CBTT.pdf

711_BGTVT_KCHT.pdf

177_BXD_HTKT.pdf

351_BNN_TCTL.pdf

62_LMHTXVN.pdf

1/29/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thôngV/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thông

​V/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời: 4463_BTTTT_VP.pdf

1/29/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Về việc sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Văn phòng Đoàn ĐBQHVề việc sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Văn phòng Đoàn ĐBQH
Ngày 12/01/2018 Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Bộ lao động - Thương binh - Xã hội. Toàn bộ nội dung gửi qua tập tin đính kèm bên dưới.


Xem toàn văn: 22-VPDDBQH.pdf

VP.HĐND tỉnh
1/22/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông báoVề việc sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Văn phòng Đoàn ĐBQH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Phúc đáp việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp 4Phúc đáp việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp 4
Ngày 12/01/2018 Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Bộ lao động - Thương binh - Xã hội. Toàn bộ nội dung gửi qua tập tin đính kèm bên dưới.


Xem toàn văn: 155-DDBQH.pdf

VP.HĐND tỉnh
1/22/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông báoPhúc đáp việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp 4/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIVV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

​V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời:

17629_BTC_NSNN.pdf

6721_BNV_CQDP.pdf

17534_BTC_TCDN.pdf

20_LĐTBXH_BHXH_moi.pdf

1/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/2/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
V.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ươngV.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương

​V.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương.

Văn bản trả lời:

6594_BNV_ĐT.pdf

15012_BQP_KHDT.pdf

16346_BTC_QLN.pdf

16050_BTC_TCHQ.pdf

6229_BNV_TCCC.pdf

17434_BTC_QLG.pdf

12/25/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoV.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây NinhBáo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
BÁO CÁO
Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh  

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-TT.HĐND ngày 08/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh;
UBND báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh như sau:
I. Tổng số kiến nghị cử tri được chuyển đến UBND tỉnh qua đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh: 111 kiến nghị.
1. Số kiến nghị được trả lời: 111/111, đạt 100%.
2. Số kiến nghị được trả lời làm rõ, giải quyết dứt điểm: 81 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 72,97% (Phụ lục 1:PL 1.pdf)
3. Số kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm: 22 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 19,82% (Phụ lục 2: PL 2.pdf). 
4. Số kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: 08 kiến nghị (Phụ lục 3: PL 3.pdf)
II. Tiến độ giải quyết 14 kiến nghị kèm theo Báo cáo số 16/BC-HĐND ngày 10/7/2017 của HĐND tỉnh (Phụ lục 4: PL 4.pdf)
III. Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri:
1. Những kết quả đạt được:
- Luôn xác định việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
- Thông qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh cùng các sở, ngành chuyên môn đã kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong đời sống xã hội, những bất cập trong công tác điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. 
- Đã đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri kiến nghị. 
- Chất lượng văn bản giải quyết, trả lời được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cử tri và nhân dân.
- Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc:
- Một số đơn vị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm, còn để tồn đọng, còn đùn đẩy trách nhiệm; một số văn bản trả lời chưa sát với nội dung cử tri kiến nghị hoặc chưa giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri hiểu, chia sẻ nên chưa được cử tri đồng tình và tiếp tục kiến nghị.
- Một số kiến nghị chưa thực hiện ngay được, phải chờ thực hiện đồng bộ với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường.
- Trình tự thủ tục đầu tư mất nhiều thời gian và việc thi công sửa chữa các hư hỏng trên các tuyến đường phụ thuộc rất nhiều về thời tiết, vì vậy một số kiến nghị khắc phục chưa kịp thời.
3. Nguyên nhân:
- Những khó khăn, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật cần có quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện theo quy trình mới có thể trả lời đầy đủ, thấu đáo.
- Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; trong khi đó, việc xem xét, giải quyết, trả lời chỉ được thực hiện trong một thời gian ngắn nên chất lượng giải quyết, trả lời còn những hạn chế nhất định. 
- Nhiều nội dung cử tri kiến nghị là những vấn đề lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, để giải quyết được những kiến nghị này thì cần nhiều cơ quan, đơn vị cùng tham gia giải quyết nên việc giải quyết đòi hỏi phải có thời gian, tiến độ giải quyết phụ thuộc phần lớn vào sự phối hợp và trách nhiệm của từng đơn vị.
- Do ngân sách địa phương còn hạn chế nên nhiều kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị về đầu tư xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa trường, lớp học…, khó có thể đáp ứng được kịp thời, mặc dù những nguyện vọng đó của cử tri là hoàn toàn chính đáng.
4. Đề xuất giải pháp, kiến nghị:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin trên các phương tiện thông tin về trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
- Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh phải thật cụ thể, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 
- Vẫn còn một số kiến nghị không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (thẩm quyền của Trung ương) được chuyển đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết, cụ thể như: lĩnh vực giao thông vận tải, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn,...; một số cử tri phản ánh vấn đề bức xúc của cá nhân, ...Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp và có văn bản chuyển các đơn vị trả lời cho phù hợp, đúng thẩm quyền.
- Đối với những ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần cần nghiên cứu để chuyển thành nội dung chất vấn để làm rõ trách nhiệm.
Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.
VP HĐND tỉnh

11/24/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBáo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIVBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIV

​Ngày 14/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIV.

Văn bản trả lời, xem tại đây: 6186_BTNMT_DCKS.pdf

11/20/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/20/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 4Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Văn bản trả lời: 2978-BCH-CT.pdf


Văn phòng HĐND Tỉnh

11/1/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 4/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả kiểm tra việc khắc phục các tồn tại về môi trường tại Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Công ty trách nhhiệm hữu hạn Tân Hồng LamBáo cáo kết quả kiểm tra việc khắc phục các tồn tại về môi trường tại Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Công ty trách nhhiệm hữu hạn Tân Hồng Lam
Báo cáo kết quả kiểm tra việc khắc phục các tồn tại về môi trường tại Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Công ty trách nhhiệm hữu hạn Tân Hồng Lam

Toàn văn nội dung báo cáo xem tập tin đính kèm: BAO CAO MOI TRUONG SX PHAN BON CTy TAN HONG LAM.pdf

VP.HĐND tỉnh
10/26/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông báoBáo cáo kết quả kiểm tra việc khắc phục các tồn tại về môi trường tại Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Công ty trách nhhiệm hữu hạn Tân Hồng Lam/PublishingImages/2017-10/kiennghicutri_jpg_Key_26102017140459.jpg
10/26/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
BÁO CÁO
Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Báo cáo số  22/BC-TT.HĐND  ngày  21/8/2017 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:
A. Lĩnh vực kinh tế 
I. Lĩnh vực giao thông – vận tải 
1. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị nâng cấp các tuyến đường:
a. Sớm triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 6 (ĐT 787B - từ ngã tư Hai Châu đến Bùng Binh) góp phần giảm tai nạn giao thông. Trong khi chờ nâng cấp, mở rộng, vừa qua tuyến đường này đã được sửa chữa, nhưng hiện có đoạn chưa được khắc phục, sửa chữa hoàn chỉnh (đoạn trước chợ Cầu Xe, xã Hưng Thuận) (Cử tri xã Hưng Thuận – huyện Trảng Bàng);
Giải trình:
Đường tỉnh lộ 6 (ĐT 787B - từ ngã tư Hai Châu đến Bùng Binh giao đường ĐT789); dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường này đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Để đảm bảo ATGT trong thời gian dự án chưa thực hiện, Sở GTVT đã triển khai bảo trì xong tuyến đường, tuy nhiên tại khu vực chợ cầu xe do người dân đắp đất cao hơn mặt đường, nước không thoát được gây hư hỏng cục bộ, hiện nay Sở GTVT đã khảo sát, đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, lắp đặt mương thoát nước đoạn khu vực này, dự kiến sẽ thực hiện hoàn thành trong quý IV/2017.
b. Đề nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ huyện Trảng Bàng thực hiện dự án đường từ Quốc Lộ 22 vào An Thới, An Hòa vì hiện nay tuyến đường này xuống cấp khá nặng và mặt đường quá hẹp (Cử tri xã Gia Bình – huyện Trảng Bàng).
Giải trình: 
- Đường nối QL22 vào ấp An Thới, xã An Hòa là đường Bình Nguyên. Theo quy hoạch điều chỉnh giao thông nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 đến năm 2020 được duyệt tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh, Đường Bình Nguyên (ĐH.108) thuộc hệ thống đường huyện trên địa bàn huyện Trảng Bàng và trong giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch đạt đường cấp IV đồng bằng.
- Đường Bình Nguyên có tổng chiều dài 3.100m, điểm đầu giao QL22 tại Km42+885 thuộc ấp Bình Nguyên xã Gia Bình, điểm cuối tại rạch Trảng Bàng thuộc ấp An Thới xã An Hòa, có kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3.5m, lề đất rộng mỗi bên 1,0m. Tuyến đường này được đầu tư khá lâu (khoảng năm 2007 từ nguồn vốn WB tài trợ) nên hiện nay mặt láng nhựa bị lão hóa, bong tróc nặng, nước xâm thực xuống nền đường làm xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyên hàng hóa nông sản của người dân trong khu vực.  
- Qua kết quả khảo sát, kiểm tra hiện tuyến như trên:
+ Trước mắt, đề nghị UBND huyện Trảng Bàng sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tình trạng xuống cấp của tuyến và đáp ứng nguyện vọng của cử tri xã Gia Bình.
+ Về lâu dài, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Giao thông Vận tải, huyện Trảng Bàng rà soát, thẩm định tham mưu cấp thẩm quyền xem xét bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh để làm cơ sở đầu tư dự án theo quy hoạch được duyệt.
c. Cử tri đề nghị dặm vá, sửa chữa đường 784 đoạn từ cầu K13 đến cầu kênh tiêu Bến Đình; đường 789 đoạn Bến Củi đi Đôn Thuận (huyện Trảng Bàng) (Cử tri xã Chà Là và Bến Củi – Dương Minh Châu).
Giải trình:
- Đường ĐT784 từ Cầu K13 đến cầu Kênh tiêu Bến Đình hiện nay đã duy tu, sữa chữa xong đoạn, tuyến này.
- Tuyến đường ĐT789 sẽ được sửa chữa vừa trong năm 2017 (đã đưa vào kế hoạch sửa chữa vừa năm 2017). Hiện nay, đang trình Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổ chức đấu thầu hoàn thành trong quí IV/2017.
d. Sớm thi công đường ngã ba Đất Sét đi Bến Củi, trong khi chờ nâng cấp, đề nghị ngành chức năng dặm vá, sửa chữa đoạn khu vực Trường Tiểu học Lộc Ninh, đoạn khu vực Lộc Hiệp và đoạn Cầu Tàu, ấp 1, xã Bến Củi (Cử tri xã Lộc Ninh và Bến Củi – Dương Minh Châu).
Giải trình:
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đất Sét - Bến củi đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự án dự kiến sẽ thực hiện đầu tư trong năm 2018. Trong thời gian chờ dự án thực hiện, Sở GTVT đã tổ chức sửa chữa các hư hỏng lớn trên tuyến để đảm bảo ATGT, riêng đoạn khu vực Trường Tiểu học Lộc Ninh, khu vực Lộc Hiệp và đoạn Cầu Tàu, ấp 1, xã Bến Củi, ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở GTVT sẽ tiến hành xác định khối lượng, triển khai thực hiện hoàn thành trong quý IV/2017.
e. Đề nghị sửa chữa đường 795 (đoạn từ chợ Suối Dây đến ngã tư Khu Vực), vì hiện nay bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Cử tri xã Suối Dây – Tân Châu).
Giải trình:
Sở GTVT đã xác định khối lượng và tiến hành sửa chữa, hoàn thành trong tháng 10/2017.
2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị khắc phục hệ thống thoát nước các tuyến đường:
a. Sớm xử lý hệ thống mương thoát nước dọc đường 782 (đoạn qua khu vực ấp Phước Đức B và đoạn đầu đường 782 rẽ vào Hương lộ 2 thuộc ấp Suối Cao B) vì hiện nay nước không thoát được, nên thường xuyên gây ngập cục bộ (Cử tri xã Phước Đông – huyện Gò Dầu).
Giải trình:
Qua khảo sát đoạn tuyến đường ĐT782 giao đường Hương lộ 02, tại vị trí  lề ĐT782 thấp, không có mương thoát nước, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT giao đơn vị tư vấn khảo sát thống nhất, nạo vét mương khoảng 300m, thảm nâng mặt đường bằng BTN 5cm, hoàn thành trong tháng IV/2017. 
b. Cử tri đề nghị nâng cấp, mở rộng mương thoát nước dọc hai bên đường 781 (đoạn từ ngã ba Suối Đá đến xã Phan), vì hiện nay, khi trời mưa lớn nước không thoát kịp gây ngập úng cục bộ (Cử tri xã Suối Đá – Dương Minh Châu).
Giải trình:
Qua khảo sát cùng đơn vị tuần tra (Công ty CPXD giao thông Tây ninh), hiện nay tại khu vực này khi mưa lớn nước chảy tràn qua mặt đường do lượng nước từ Núi đỗ về nhiều. Tuy nhiên chỉ xảy ra trong thời gian ngắn khi có mưa lớn, khi mưa tạnh lượng nước thoát hết. Hiện nay, nguồn vốn đầu tư nâng cấp có giá trị lớn và nguồn vốn duy tu hạp hẹp, nên chưa có kế hoạch thực hiện mương thoát nước này.
c. Hiện nay, đường 794 (đoạn trụ điện số 27) đơn vị đã thi công xong phần cống hộp, tuy nhiên, khi có mưa lớn lượng nước từ cống hộp đổ ra gây sạt lở đất của người dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét làm bờ kè tại khu vực này để hạn chế tình trạng sạt lở (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).
Giải trình:
Vị trí (đoạn trụ điện số 27) theo kiến nghị của cử tri xã Suối Ngô tại lý trình Km17+552 thuộc công trình đường ĐT794. Hiện nay, tại vị trí trên, đơn vị thi công đã triển khai thi công xong hạng mục kè xây bằng đá hộc, nên tình trạng sạc lỡ đã được khắc phục.
3. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị lắp đặt đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc, biển báo để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường:
a. Sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông và ngã ba đường vào UBND xã Phước Đông, vì hiện nay, các phương tiện lưu thông ở khu vực này rất đông, dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt là giờ cao điểm (lúc công nhân ra vào ca); đồng thời mở dải phân cách trước chợ Phước Đông để người dân được thuận tiện cho việc đi lại (Cử tri xã Phước Đông – huyện Gò Dầu).
Giải trình:
- Đèn tín hiệu giao thông tại cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông. Hiện nay đơn vị tư vấn đã lập 02 phương án tổ chức giao thông (phương án đảo tròn tự điều tiết giao thông và phương án đèn tín hiệu giao thông), Sở GTVT đã mời đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan họp, thống nhất chọn phương án tối ưu để lắp đặt, sẽ triển khai lắp đặt trong IV/2017.
- Đèn tín hiệu giao thông trên ĐT782 vào UBND xã Phước Đông. Hiện nay đơn vị tư vấn đã khảo sát, đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định, sẽ tổ chức đấu thầu thi công và hoàn thành trong Quí IV/2017.
- Mở dải phân cách trước chợ Phước Đông để người dân được thuận tiện cho việc đi lại. Đơn vị thi công đang triển khai lắp đặt, hoàn thành trong tháng 9/2017.
b. Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trước UBND xã Long Thuận (ngã tư đường 786 - đường vào Trung tâm Văn hóa xã Long Thuận), vì hiện nay, khu vực này thường xảy ra tai nạn giao thông (Cử tri xã Long Thuận – huyện Bến Cầu).
Giải trình:
Qua khảo sát tại UBND xã Long Thuận (ngã tư đường 786 - đường vào Trung tâm Văn hóa xã Long Thuận), việc bố trí đèn tín hiệu giao thông tại vị trí này, qua khảo sát nhận thấy phương án chưa được tối ưu, vì: đây là vị trí ngã tư cận liền ngã ba nên việc lắp đặt đèn tín hiệu tương đối phức tạp, ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở GTVT giao đơn vị tư vấn nghiên cứu các phương án tổ chức giao thông, để lựa chọn phương án tối ưu nhất và triển khai thi công trong quí IV/2017.  
c. Đề nghị xem xét, lắp đặt biển báo giao thông, gờ giảm tốc, kẻ vạch qua đường tại Trường THCS Chà Là và Trường Tiểu học Bình Linh (đường 784); lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 784 đi vào xã Phước Ninh (Cử tri xã Chà Là và Cầu Khởi – Dương Minh Châu).
Giải trình:
- Hiện nay Sở GTVT đang triển khai bổ sung biển báo, sơn gờ giảm tốc, sơn vạch người đi bộ Trường THCS Chà Là và Trường Tiểu học Bình Linh (đường 784) hoàn thành trong tháng 9/2017.
- Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 784 đi vào xã Phước Ninh (ngã tư Láng) Hiện nay đơn vị tư vấn đã khảo sát, đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định, sẽ tổ chức đấu thầu thi công và hoàn thành trong Quí IV/2017.
II. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 
1. Về trồng trọt – chăn nuôi
a. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, tình trạng các nhà máy mì thử hàm lượng tinh bột (chữ bột) trong củ mì chưa chính xác, còn rất thấp, cách tính không rõ ràng và trừ tạp chất 10% là quá cao, gây thiệt hại cho nông dân. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý (Cử tri xã Trường Đông – huyện Hòa Thành).
Giải trình:
Hiện nay, hầu hết các nhà máy sản xuất, chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sử dụng cân đĩa điện tử để xác định hàm lượng bột trong củ mì (điểm bột) để thỏa thuận thu mua củ mì từ nông dân và thương lái mì. Để xác định điểm bột các nhà máy căn cứ theo Quyết định số 228/1999/QĐ-BKHCN&MT ngày 24/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "quy định tạm thời về phương pháp lấy mẫu và xác định điểm bột của sắn (củ mì)" theo nguyên lý tỷ trọng - đến nay vẫn còn hiệu lực. Phương pháp tỷ trọng để xác định nhanh điểm bột của sắn trong quy định này dựa trên kết quả cân một vật (5kg củ mì tươi) trong không khí (cân khô) và kết quả cân vật đó trong nước (cân ướt). Từ đó tra cứu phụ lục 1 của quy định này để xác định giá trị điểm bột tương ứng với giá trị cân ướt của mẫu có giá trị cân khô xác định. Ví dụ, ở mức giá trị cân ướt 670g thì tương ứng với điểm bột 30%.
Cân đĩa điện tử là phương tiện đo nhóm 2 được dùng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Từ đầu năm 2017 đến nay tổ chức thực hiện thanh tra 05 cơ sở và kiểm tra 15 cơ sở, trong đó có sử dụng 11 cân điện tử đến 6kg để xác định điểm bột, kết quả thanh, kiểm tra các cân đã được kiểm định, niêm chì, dán tem và cấp giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực giá trị kiểm định phù hợp quy định.
Việc trừ tỷ lệ phần trăm do tạp chất là sự thỏa thuận giữa nông dân và nhà máy mì theo hiện trạng của từng lô hàng. 
b. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm có phác đồ điều trị dịch bệnh trên cây trồng (mía, mì, cao su...) và vật nuôi để hạn chế thiệt hại cho người dân trong sản xuất nông nghiệp (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).
Giải trình:
Trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi luôn được ngành kiểm soát, phòng ngừa hiệu quả, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm gây thiệt hại, các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh tiếp tục được triển khai. 
Riêng dịch bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp xuất hiện gây hại cụ thể trên cây mía (sâu đục thân loài mới, bệnh trắng lá), cây khoai mì (rệp sáp bột hồng, bệnh lỡ cổ rễ gây thối gốc và củ, bệnh khảm lá), cây cao su (bệnh nấm hồng, phấn trắng, vàng rụng lá do nấm Corynespora),…. 
Thời gian qua, UBND tỉnh đã giao ngành nông nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý các dịch bệnh trên cây trồng từ công tác thông tin tuyên truyền trên các báo, đài, tổ chức tập huấn, phát tờ rơi, tổ chức tọa đàm chuyên mục trên đài phát thanh truyền hình, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự báo tình hình dịch hại và đề ra các giải pháp xử lý kịp thời dịch bệnh góp phần ngăn chặn hiệu quả tình hình dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt, ngành đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT phác đồ điều trị dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi (địa chỉ: sonongnghiep.tayninh.gov.vn/dự báo dịch bệnh cây trồng vật nuôi).
2. Về kênh mương, thủy lợi
a. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, đoạn cuối kênh tiêu T2B4 có lắp đặt miệng cống nhưng rất hẹp và không có bửng chắn để người dân thuận tiện trong việc lấy nước vào mùa nắng. Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt cống lớn hơn và bửng chắn tại cuối kênh tiêu T2B4 (Cử tri xã Bàu Đồn – Gò Dầu).
Giải trình:
Kênh tiêu ở xã Bàu Đồn là kênh T4B-2 không phải là T2B4. Theo ý kiến của cử tri, kênh T4B-2 tại vị trí trí K2+895 CQĐ KHB BxH=(1,0x1,2), tuyến kênh trên đã được ngành phân khai chi tiết kinh phí duy tu sửa chữa kênh mương nguồn thủy lợi phí năm 2017 tại Quyết định số 306/QĐ-SNN ngày 28/7/2017. Hiện Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đang triển khai thực hiện sửa chữa cải tạo.
b. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị bê tông hóa hai bên bờ và lắp đặt cống thoát nước tại suối Cầu Đúc (đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The) để hạn chế sạt lở và ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này (Cử tri xã Phước Thạnh – Gò Dầu).
Giải trình:
Hệ thống thoát nước Suối Cầu Đúc đã được thông thoáng, sau khi thực hiện bê tông hai bên bờ đoạn từ K0 đến đường 782 vào năm 2016; riêng đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The chưa được thực hiện bê tông; theo phản ánh của cử tri, ngành đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT khảo sát thực trạng; kết quả đoạn này lòng suối rộng, nền đất hai bên bờ kênh ổn định, nước chảy thông thoáng, không có hiện tượng sạt lở, hơn nữa do nguồn kinh phí hạn hẹp nên không triển khai thực hiện bê tông hóa đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The theo kiến nghị của cử tri.
c. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nạo vét, khai thông rạch Bàu Rong ra cầu Bình Thủy nhằm khắc phục tình trạng ngập úng cho cánh đồng của xã Gia Bình để người dân an tâm sản xuất (Cử tri xã Gia Bình – Trảng Bàng).
Giải trình:
Dự án nạo vét rạch Bàu Rong ra cầu Bình Thủy thuộc xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng đã được phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trảng Bàng rà soát đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2018 từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa trình UBND huyện Trảng Bàng phê duyệt (Báo cáo số 65/BC-PNN ngày 13/7/2017 các tuyến kênh chưa kiên cố hóa, kênh tiêu đề nghị nạo vét, đê bao và trạm cấp nước đề nghị thực hiện).
d. Ý kiến kiến nghị: Tuyến kênh N26 (khu vực đường Xuyên Á) vào mùa mưa thường xuyên bị ngập úng. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có giải pháp khắc phục tình trạng trên (Cử tri xã An Tịnh – Trảng Bàng).
Giải trình:
Từ năm 2013, kênh N26 được nâng cấp và mở rộng, kéo dài đến Đức Hòa, Long An (dài hơn 17.000 m) để phục vụ cho cả huyện Đức Hòa, Long An theo dự án Phước Hòa nên đã đổi tên thành kênh chính Đức Hòa và do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa quản lý.
Trước đây theo phản ánh của UBND huyện Trảng Bàng, UBND tỉnh đã có Công văn số 787/UBND-KTN ngày 10/4/2014 yêu cầu chủ đầu tư kênh chính Đức Hòa là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 bổ sung các hạng mục công trình trên kênh chính Đức Hòa, trong đó có thi công 02 đoạn kênh tiêu cặp 2 bên kênh chính Đức Hòa để tiêu thoát nước khu vực này, đoạn qua Quốc lộ 22 (K8+100) vì kênh chính Đức Hòa cắt ngang kênh tiêu dọc Quốc lộ 22. Tuy nhiên, vì kênh tiêu nằm trên đường giao thông, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 chưa thực hiện. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (đơn vị quản lý) xem xét và sẽ có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri. 
e. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm khảo sát, đầu tư thi công đê bao tiểu vùng tại Tổ 4, 5, 6, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ để phục vụ cho 200 ha đất sản xuất, vì hiện nay, một số hộ không sản xuất được phải bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).
Giải trình:
Hiện nay, trên địa bàn tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng đã hoàn thành đưa vào sử dụng 02 đê bao Tiểu vùng 01, 02 và đang triển khai xây dựng Đê bao ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ nằm ở khu vực phía Nam rạch Nhà Thờ. Đê bao tiểu vùng tại Tổ 4, 5, 6, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ mà cử tri kiến nghị là Đê bao tiểu vùng nằm ở phía Bắc rạch Nhà Thờ phục vụ khoảng 250 ha đất sản xuất. Do nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 có hạn, việc bố trí sẽ xem xét từng loại công trình theo thứ tự ưu tiên; vì vậy, công trình này ngành sẽ xem xét đề xuất đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
g. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị chủ đầu tư khảo sát, sửa chữa cống thoát nước đê bao tiểu vùng 1 (thuộc tổ 8, ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ) bị sụp, lún không thoát được nước từ chợ Bình Thạnh chảy xuống, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân khu vực này. Tại Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh có trả lời về nội dung này: “giao ngành đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ kiểm tra khắc phục….”, nhưng giải pháp này không khả thi (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).
Giải trình:
Đê bao tiểu vùng 1 thuộc dự án Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ đã nghiệm thu, bàn giao cho UBND xã Phước Chỉ đưa vào sử dụng năm 2013. Ngày 25/7/2017, ngành đã có văn bản số 1736/SNN-CCTL đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ kiểm tra khắc phục để không ảnh hưởng đến sản xuất của người dân (người hưởng lợi trong vùng dự án). 
Hiện nay, UBND huyện Trảng Bàng đã chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ khắc phục tạm thời bằng cách khai thông hai bên mang cống để tiêu thoát nước; về lâu dài UBND huyện đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2018 từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa.  
h. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh một số bất cập từ dự án kênh Phước Hòa đoạn qua xã An Cơ, huyện Châu Thành như: Tuyến kênh tiêu cống thoát nước số 1 đoạn qua khu vực ấp An Thọ (cặp Kênh Tây) không làm cống qua đường, gây khó khăn cho người dân vận chuyển nông sản; làm kênh trên đường vận chuyển của dân, bỏ lại mặt bằng không giống hiện trạng ban đầu (có nhiều lỗ, hang), nên gặp khó khăn cho việc đi lại. Đề nghị ngành chức năng phối hợp cùng người dân địa phương (ông Nguyễn Văn Tính, tổ 6, ấp An Thọ) kiểm tra, khảo sát thực tế tuyến kênh này để có hướng giải quyết phù hợp (Cử tri xã An Cơ – Châu Thành).
Giải trình:
Đoạn kênh tiêu cống số 1 mà cử tri phản ánh là đoạn kênh K0+246 – K0+765. Theo thiết kế được duyệt, trên đoạn kênh này đã bố trí các công trình cống qua đường tại vị trí K0+246, K0+650, K0+765, bậc nước với kết cấu bằng rọ đá tại K0+375.
Trong quá trình thi công, Ban quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành khảo sát hiện trường và nhận thấy: Bờ tả của đoạn kênh từ bậc nước K0+375- K0+765 (cặp lưu không bảo vệ kênh Tây) là đường vận chuyển của nhân dân. Do vậy, các bên thống nhất thay đổi thiết kế từ bậc nước bằng rọ đá thành cống qua đường kết hợp bậc bằng bê tông cốt thép, hồ sơ bổ sung này đang được trình duyệt. Vì vậy trên đoạn kênh tiêu cống số 1 nói trên chỉ dài có 519m sau khi phê duyệt sẽ được thi công bố trí 04 cống qua đường đáp ứng đầy đủ yêu cầu giao thông của nhân dân khu vực.
Trên tuyến đường này, cử tri phản ánh có nhiều lỗ, hang là đường vận chuyển nông sản bằng cơ giới của nhân dân và vật tư phục vụ cho thi công công trình, sẽ được sửa chữa sau khi thi công xong hệ thống công trình trên kênh tiêu cống số 1 và kênh tiêu cống số 2.
3. Về bảo vệ và phát triển rừng
Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm cho ý kiến đối với những trường hợp rừng trồng bị lâm tặc chặt phá nhưng chưa vận chuyển đi được thì xử lý như thế nào? Đề nghị ngành chức năng xem xét cho phép người trồng rừng được tận thu đối với những trường hợp này (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).
Giải trình:
Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng và các hộ nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng phải có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ rừng trồng, không để bị phá, khai thác trái phép lâm sản. Khi xảy ra phá rừng, khai thác trái phép lâm sản, thì tùy theo mức độ, Ban quản lý rừng và hộ nhận khoán phải chịu trách nhiệm do không làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Đối với lâm sản bị khai thác trái phép, nhưng đối tượng vi phạm không kịp lấy đi, thì lâm sản này sẽ được Chủ rừng (Ban quản lý rừng) xử lý theo quy định pháp luật.
4. Về vấn đề cung cấp nước sạch
Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng sớm thi công trạm cấp nước sạch cho người dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng).
Giải trình:
Ngày 03/4/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì tổ chức họp với Công ty Cổ phần Shiny Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư,…về việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, theo đó: Thống nhất việc đầu tư Trạm cấp nước sạch cho người dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng; dự án đang giai đoạn giao Công ty Cổ phần Shiny Việt Nam lập đề xuất dự án đầu tư.
Theo báo cáo của Công ty tại Công văn số 1707/2017/SNV ngày 17/7/2017 về việc tiến độ thực hiện dự án công trình cấp nước ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, theo đó: Hồ sơ thiết kế trước đây chưa hoàn thiện, chưa có số liệu chất lượng nước thô đầu vào, khối lượng quy mô các hạng mục công trình, dự toán tổng vốn đầu tư,… Hiện Công ty đang thu thập thông tin để thực hiện lại công nghệ dự án và đề xuất đầu tư dự án theo quy định. Theo ý kiến của Công ty khoảng cuối tháng 9/2017, Công ty sẽ hoàn chỉnh đề xuất dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để tiến hành xây dựng trạm cấp nước sạch ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng.
III. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường 
1. Về vấn đề ô nhiễm môi trường
a. Ý kiến kiến nghị:  Để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan tại các xã nông thôn mới, đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp hữu hiệu để xử lý tình trạng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều tại địa bàn các xã hiện nay (Cử tri xã An Tịnh – Trảng Bàng).
Giải trình:
Để quản lý, thu gom và xử lý triệt để rác sinh hoạt phát sinh ở nông thôn, chấm dứt tình trạng vứt rác, đổ rác bừa bãi không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 1552/KH-UBND ngày 12/6/2017 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2017 – 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn số 3907/HD-STNMT ngày 27/7/2017 về thực hiện đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2; 17.3 và 17.5 thuộc tiêu chí 17 đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó quy định rác sinh hoạt từ các hộ gia đình nông thôn phải thu gom thủ công hàng ngày hoặc cách ngày và phân loại thành 3 nhóm để tái chế, giảm thiểu chi phí xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường, phần rác thải không thể tái chế hoặc ủ làm phân, phải được lưu giữ đảm bảo vệ sinh môi trường và vận chuyển tới nơi lưu giữ rác tạm thời của địa phương (mỗi xã bố trí một điểm lưu giữ rác tạm thời, mỗi khu dân cư bố trí từ 1-2 thùng chứa rác tập trung và mỗi ấp thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường) để chuyển rác đến khu xử lý tập trung xử lý theo quy định. UBND tỉnh đã chỉ rõ trách nhiệm của các Sở ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh và các cơ quan truyền thông các cấp; UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động và giám sát, kiểm tra phát hiện, xử lý các hành vi vứt rác, đổ rác bừa bãi không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và chỉ rõ trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát sinh rác, các chủ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt nông thôn nhằm xử lý rác thải đảm bảo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.   
Ngày 01/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 cho cán bộ phụ trách công tác quản lý môi trường thuộc các tổ chức chính trị - xã hội; Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
b. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh việc xả thải (hóa chất tẩy rửa mì) của xe tải 50C - 389.03 thuộc lò mì Sầm Hên - Sầm Phát ngụ tại xã An Cơ, huyện Châu Thành ra đường (đoạn từ Chợ Dốc – Ngã Ba Vịnh) gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý (Cử tri thị trấn Tân Biên – Tân Biên).
Giải trình:
Theo phản ánh của cử tri và ý kiến xác minh của chính quyền địa phương thì xe tải 50C - 389.03 có mua xác mì của công ty TNHH Hồng Phát tại xã An Cơ, huyện Châu Thành để làm thức ăn cho bò sữa tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, trong quá trình vận chuyển do xác mì ướt nên có nước đọng trong thùng xe, tài xế đã xả bỏ lượng nước này ra lề đường (khu vực đồng ruộng thuộc xã An Cơ). Việc xả nước thải của xe tải 50C - 389.03 như đã nêu trên là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Để khắc phục tình trạng xả chất thải nói chung và nước thải nói riêng, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 2071/UBND-KTN (Công văn 2071) ngày 26/7/2016 về việc giám sát việc đổ chất thải trái phép ra môi trường. Tại Công văn này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân tích cực theo dõi, giám sát các tổ chức, cá nhân dùng các phương tiện vận tải để vận chuyển, đổ/xả chất thải ra môi trường. Khi phát hiện đổ/xả chất thải thì ghi lại biển số xe, thông báo ngay cho chính quyền địa phương gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và thông báo UBND cấp trên, Sở Tài nguyên và Môi trường theo các số điện thoại đường dây nóng đã được công bố trên website: https://sotnmt.tayninh.gov.vn.
Vụ việc theo phản ánh của cử tri nêu trên xảy ra nhanh ở một thời điểm nên người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2071/UBND-KTN như đã nêu ở trên.  
c. Ý kiến kiến nghị: Cử tri nhiều lần phản ánh tình trạng xả nước thải ra suối của lò mì Trường Hưng, ngành chức năng đã kiểm tra, xử lý và báo cáo: “hệ thống xử lý nước thải đạt cột A, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước và đã ngưng hoạt động từ tháng 3/2017 đến nay", nhưng hiện nay nước suối quanh khu vực lò mì vẫn còn mùi hôi. Đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với lò mì này để có giải pháp xử lý hiệu quả hơn (Cử tri xã Thạnh Bình – Tân Biên).
Giải trình:
Nhà máy chế biến tinh bột mì (Nhà máy) của Công ty TNHH Trường Hưng (Công ty) đã ngưng hoạt động sản xuất từ ngày 01/4/2017 để sửa chữa, bảo trì dây chuyền sản xuất. Ngày 30/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Châu kiểm tra đột xuất tại Nhà máy của Công ty. Kết quả: Nhà máy vẫn đang tạm ngưng hoạt động sản xuất, không có nước thải xả ra suối Ky. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với địa phương theo dõi nhà máy của Công ty, nếu hoạt động sẽ kiểm tra đột xuất, nếu vi phạm sẽ lý theo quy định của pháp luật. 
Theo kết quả quan trắc tháng 6,7,8 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường thì nguồn nước khu vực cầu Cần Đăng (hạ nguồn suối Ky) đạt cột B1 Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy định chất lượng nước dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác. 
d. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm hỗ trợ kinh phí để triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Châu Thành nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Cống Kiểu (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành).
Giải trình:
- Việc triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Châu Thành: Trong đồ án Quy hoạch chung thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 và Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh) đã có nội dung quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2015, trong đó “hệ thống thoát nước bẩn sinh hoạt được thiết kế riêng ở những tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước. Trên tuyến ĐT 781 đoạn trước UBND huyện và Huyện Ủy xây dựng hệ thống cống bao, thu gom nước thải sinh hoạt đưa về trạm xử lý nước thải tập trung Q = 1.300 m3/ngày, quy mô 0,6 – 1,0 ha được xây dựng phía Bắc thị trấn. Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước bẩn 11.290 m, trong đó ngắn hạn 640m”. Tuy nhiên, đến nay chưa triển khai do chưa có nguồn vốn.
- Đối với tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Cống Kiểu, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan kiểm tra nguyên nhân gây ô nhiễm và tham mưu xử lý.
- Hiện nay, Sở Xây dựng đã tổ chức lập và đang lấy ý kiến các sở, ban, ngành đề cương nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng các đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là đồ án Quy hoạch). Dự kiến tổng hợp và trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017 để xem xét, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán đồ án Quy hoạch. Trong đồ án Quy hoạch, có một nội dung mục tiêu là đề xuất các chương trình dự án đầu tư các giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2035, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước có tính đến tác động của biến đổi khí hậu các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Do đó, hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Châu Thành sẽ được xem xét xác định lộ trình đầu tư trong đồ án Quy hoạch.
2. Về khai thác tài nguyên
a. Ý kiến kiến nghị: Tình trạng khai thác cát lậu trên sông Vàm Cỏ Đông khu vực ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng thời gian qua đã được các ngành chức năng kiểm tra xử lý, nhưng hiện nay tình trạng này vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân do nguy cơ sạt lở bờ sông rất cao. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý quyết liệt hơn để nhân dân khu vực này an tâm sinh sống (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).
Giải trình:
Sông Vàm Cỏ Đông đoạn từ Lộc Giang đến Phước Chỉ hiện nay Giấy phép của Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Tây Ninh đã hết hạn, nên việc khai thác trên sông này là trái phép. Do khu vực Lộc Giang, Phước Chỉ giáp ranh giữa 02 tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An nên việc quản lý bảo vệ khoáng sản tại khu vực này là nhiệm vụ chung của 02 tỉnh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường  kết hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất khu vực này, xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp khai thác trái phép để bảo vệ nguồn tài nguyên.
- Theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 18, Luật Khoáng sản năm 2010 quy định trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp cụ thể như sau:
“2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản tại địa phương;
b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động khoáng sản trái phép; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.”
- Theo Công văn số 2943/UBND-KTN ngày 04/12/2013 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh: “Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố nơi đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh”.
- Ngày 06/01/2017, UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh; Bà Rịa Vũng Tàu; Đồng Nai; Bình Dương; Tây Ninh; Long An; Tiền Giang; Lâm Đồng; Bình Phước đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa các tỉnh để đảm bảo tính chủ động, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi vùng giáp ranh. 
b. Ý kiến kiến nghị: Doanh nghiệp khai thác đất ở ấp Bình Long đã bị xử lý vi phạm về khai thác đất vượt độ sâu. Tuy nhiên, hiện nay chưa làm rõ việc vi phạm lưu không kênh TN17, chưa thực hiện khắc phục lấp lại phần đất vượt quá độ sâu theo quy định, việc khai thác quá sâu ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung quanh. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý (Cử tri xã Thái Bình – Châu Thành).
Giải trình:
* Về vi phạm lưu không kênh TN17: 
Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Châu Thành, UBND xã Thái Bình, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh tổ chức kiểm tra, xác định phạm vi bảo vệ công trình kênh TN17 tại vị trí Doanh nghiệp khai thác đất ở ấp Long Bình, xã Thái Bình, huyện Châu Thành theo ý kiến của cử tri, kết quả như sau:
Doanh nghiệp khai thác đất là Công ty TNHH MTV Quốc Anh, khu vực đất đã khai thác là hai ao tại vị trí K14+340 đến K14+525 (180m) bên bờ tả kênh TN17, tại thời điểm kiểm tra có hàng rào bảo vệ bằng cột bê tông, dây kẽm gai. Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, theo đó: “…2. Đối với kênh nổi: a) Kênh nổi có lưu lượng lớn hơn 10m3/s; phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 05m”.
Kênh TN17 là kênh nổi có lưu lượng là 12,45m3/s lớn hơn 10m3/s, do đó phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 05m. Qua kết quả đo đạc thực tế tại hiện trường, khoảng cách từ chân mái ngoài kênh TN17 đến ao tại các vị trí K14+340 là 8,4m, K14+400 là 7,9m, K14+525 là 16,6m. Như vậy, Doanh nghiệp khai thác đất không vi phạm phạm vi bảo vệ công trình kênh TN17.
* Về khắc phục phần đất vượt quá độ sâu theo quy định: 
Ngày 29/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2465/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, trong đó: 
- Hình thức xử phạt chính: 120.000.000 đồng
- Hình thức phạt bổ sung: Do công ty đã bán toàn bộ khối lượng đất khai thác vượt ra ngoài phạm vi hoặc độ cao của khu vực được phép khai thác, do đó buộc Công ty phải nộp bằng tiền quy đổi theo giá khoáng sản tại Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh là 40.000đồng/m3: 15.013,63 m3 x 40.000 đồng = 600.545.200 đồng (Sáu trăm triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn hai trăm đồng). Theo điểm m, khoản 3, điều 2, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc nộp lại toàn bộ khối lượng khoáng sản hoặc giá trị bằng tiền có được do việc khai thác ngoài diện tích khu vực khai thác; do khai thác vượt quá công suất được phép khai thác gây ra”. Trường hợp của Công ty TNHH MTV Quốc Anh được UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong đó hình thức phạt bổ sung là nộp bằng tiền nên không phải hoàn thổ.
* Việc khai thác quá sâu ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung quanh. Ngày 31/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, UBND xã Thái Bình và Trưởng ấp Bình Long tiến hành kiểm tra khảo sát, xác minh tại vị trí mà cử tri đã phản ánh, nội dung như sau:
- Vị trí cử tri phản ánh thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản đất san lấp đến nay đã hết hạn. Tại thời điểm kiểm tra, vị trí này không có hoạt động khai thác, có tứ cận như sau:
+ Đông: Giáp đất thuộc trại thực nghiệm sinh học (trại heo cũ) và đất ao cũ của Công ty TNHH MTV Quốc Anh.
+ Tây: Giáp kênh TN17.
+ Nam: Giáp đất trống của dân.
+ Bắc: Giáp đất trồng cây hằng năm của dân.
Xung quanh khu vực hầm đã khai thác được rào chắn bằng hàng rào kẽm gai trụ bê tông, tứ cận không tiếp giáp ao nuôi trồng thuỷ sản của dân. Tuy nhiên, tại khu vực phía Đông Bắc hầm đất (cách hầm khoảng 150 m) có 01 ao nuôi cá thuộc đất của hộ ông Trịnh Khắc Trung, diện tích ao khoảng 1000m2, tại thời điểm kiểm tra ghi nhận mực nước trong ao cách mặt đất tự nhiên khoảng 0,3-0,4m, ao tù không có nguồn nước ra và nguồn nước dẫn vào. Do đó, ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung quanh là không đúng theo phản ánh.
c. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của mỏ đá Lộc Trung xay đá quá giờ quy định (trưa, tối) gây tiếng ồn, bụi và đá văng vào khu vực nhà dân làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục gây bức xúc trong nhân dân (Cử tri xã Lộc Ninh – Dương Minh Châu).
Giải trình:
Ngày 21/06/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Dương Minh Châu, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dương Minh Châu, UBND xã Lộc Ninh tiến hành giám sát đo các chỉ tiêu: Độ ồn và độ rung của các thiết bị khai thác, chế biến tại mỏ đá xây dựng Lộc Trung thuộc ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh của Công ty Cổ phần Khoáng sản FICO Tây Ninh và xác định khoảng cách an toàn khi nổ mìn, từ ranh giới mỏ đến hộ nhà ông Trần Văn Long và ông Phan Văn Hai, ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Kết quả đo đạc, phân tích không khí, chấn động của Trung tâm Quan trắc Môi trường ghi nhận các chỉ tiêu: Độ ồn, độ rung và chấn động do nổ mìn. Cụ thể như sau:
- Tại hộ nhà ông Phan Văn Hai ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh: 
+ Độ ồn 64,2/70bB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
+ Độ rung 39,3/70dB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
+ Vận tốc dao động cực trị 2,88/25,4mm/s (chấn động nổ mìn) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.
- Tại hộ nhà ông Trần Văn Long, ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh: 
+ Độ ồn 51,9/70bB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
+ Độ rung 31,8/70dB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
+ Vận tốc dao động cực trị 4,62/25,4mm/s (chấn động nổ mìn) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.
Khoảng cách từ hộ nhà ông Trần Văn Long và ông Phan Văn Hai đến vị trí bãi mìn ngày 11/5/2017 đều năm ngoài phạm vi 300m (QCVN 02:2008/BCT khoảng cách an toàn 200m đối với công trình và 300m đối với người).
Do đó, theo kết quả đo đạc, các chỉ tiêu: Độ ồn, độ rung, chấn động do nổ mìn và khoảng cách an toàn khi nổ mìn tại mỏ đá xây dựng Lộc Trung thuộc ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam.
Vấn đề này đã được UBND huyện Dương Minh Châu chủ trì giải quyết cùng với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh… đã tham gia xử lý nhiều lần. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương hướng dẫn về Quy trình nổ mìn cho UBND huyện Dương Minh Châu để huyện giám sát và yêu cầu Công ty thực hiện đúng trình (Công văn số 1698/SCT-KTATMT ngày 25/8/2017); đồng thời mời các hộ dân liên quan thông báo kết quả đo đạc các chỉ tiêu và thường xuyên tuyên truyền pháp luật về khoáng sản và các văn bản liên quan cho người dân được biết.
3. Về quản lý đất đai
a. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Cao đài An Thới (thửa đất ở Điện thờ Phật Mẫu do trước đây có chủ trương thu hồi phục vụ quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, nhưng về sau không thực hiện thu hồi; hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ hiện đã gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường) (Cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng).
Giải trình:
Ngày 23/02/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc thu hồi 836,8 m2 đất tại ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, thuộc quyền sử dụng của Điện thờ Phật mẫu ấp An Thới.
Ngày 27/02/2012, UBND huyện Trảng Bàng có Công văn số 168/UBND về việc giữ lại phần đất Điện thờ Phật mẫu ấp An Thới, xã An Hòa, thuộc dự án Khu Công nghiệp và Dịch vụ Bourbon An Hòa (nay là Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công).
Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh thu hồi Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/02/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Họ đạo Cao đài An Thới cung cấp hồ sơ có liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 và quyết định giao đất, cấp Giấy CNQSDĐ cho Họ đạo Cao đài An Thới theo đúng quy định. 
b. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét thu hồi một số diện tích đất cặp hai bên đường của Công ty cao su Tân Biên từ Tổ 9 đến Tổ 18, ấp 2, xã Suối Ngô giao cho UBND xã để làm quỹ đất công bố trí làm đất ở cho dân (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).
Giải trình:
- Công ty cao su Tân Biên (nay đổi tên là Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên) được UBND tỉnh cho thuê 6.800,14 ha đất tại huyện Tân Biên và Tân Châu, tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 2209/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 và Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh.
- Thực hiện Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 về việc thu hồi 4,89 ha đất tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để giao cho UBND huyện Tân Châu bố trí di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp.
 - Theo đề nghị của cử tri huyện Tân Châu, căn cứ Điều 63 Luật Đất đai năm 2013 quy định: 
"Điều 63. Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây:
1. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này;
2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án".
Đối chiếu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 kỳ đầu (2011-2015) của huyện Tân Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 01/11/2013; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định để trình Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tân Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 thì khu đất cặp hai bên đường 794 của Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên, UBND huyện Tân Châu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm.
Căn cứ quy định nêu trên thì việc đề nghị của cử tri huyện Tân Châu chưa đủ cơ sở để UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất, giao đất cho UBND huyện Tân Châu bố trí khu dân cư. Tuy nhiên theo ý kiến cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Tân Châu rà soát nhu cầu đất ở trên địa bàn xã Suối Ngô, đối chiếu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Tân Châu đã được phê duyệt để có phương án quản lý đất công cho phù hợp và trả lời cho cử tri được rõ.
 B. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 
I. Lĩnh vực y tế 
1. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của nhân dân còn nhiều bất cập, cụ thể trường hợp người có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, sau đó được giới thiệu chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh (điều trị ngoại trú), trong quá trình điều trị có phát sinh bệnh khác thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh không điều trị (với lý do Trung tâm Y tế huyện không giới thiệu) mà hướng dẫn về Trung tâm Y tế huyện, trong khi đó Trung tâm Y tế huyện lại trả lời thẻ BHYT đã chuyển về tỉnh nên không điều trị nữa. Do đó, bệnh nhân không biết điều trị ở đâu. Đề nghị ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh BHYT (Cử tri xã Trường Đông – Hòa Thành).
Giải trình:
Hiện nay, khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đã thông tuyến huyện trên toàn quốc. Tại khu khám của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp nhận các trường hợp chuyển tuyến từ các Trung tâm y tế huyện, thành phố, cũng như từ hai bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh chuyển về. Qua tiếp nhận và thăm khám, căn cứ vào chẩn đoán từ giấy chuyển tuyến của tuyến huyện, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ giải quyết tình trạng bệnh hiện có hoặc sẽ bổ sung thêm chẩn đoán bên cạnh chẩn đoán nếu có phát sinh bệnh khác và tiếp tục điều trị nhằm giúp điều trị người bệnh được điều trị toàn diện. Bên cạnh đó, phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện đa khoa còn chủ động liên hệ với tuyến huyện qua điện thoại để bổ sung thông tin chuyển tuyến nếu chưa đầy đủ để giải quyết sớm nhất nhu cầu của người bệnh. 
Về trường hợp cử tri phản ảnh, UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh và TTYT các huyện, thành phố tiếp nhận bệnh nhân và điều trị đúng quy định.
2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ Y, Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chưa tốt (cụ thể, Phòng khám số 21 Khoa nội Thần kinh), chỉ khám qua lời khai của bệnh nhân và kê đơn thuốc, bệnh nhân sau khi khám bệnh về uống thuốc theo toa của Bác sĩ nhưng bệnh càng nặng thêm. Trong quá trình khám bệnh các Y, Bác sỹ không đeo bảng tên nên cử tri không kiến nghị được chính xác tên Bác sỹ (Cử tri xã Tân Hưng – Tân Châu).
Giải trình:
Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh: Phòng khám số 20: khám Tâm thần - Thần Kinh; phòng khám số 21: Khám sức khỏe - Tiền phẫu. Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa kịp thời nhắc nhở nhân viên khoa khám nói riêng cũng như toàn thể bệnh viện nói chung về nâng cao chất lượng phục vụ cũng như tinh thần, thái độ phục vụ trong công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt chấn chỉnh các nhân viên đang làm việc phải mặc trang phục, đeo bảng tên đúng qui định. 
3. Ý kiến kiến nghị: Thủ tục đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn chậm (khâu nộp sổ khám bệnh, khu vực đăng ký khám bệnh nhỏ, hẹp nhưng lượng người đăng ký đông, không đủ chỗ ngồi, nên người dân phải ngồi ở xa chờ đọc tên không nghe), đề nghị ngành chức năng quan tâm đến việc tinh gọn thủ tục để tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân. Đồng thời, cử tri cũng phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bảng hiệu, khẩu hiệu để nhắc nhở bệnh nhân quá nhiều gây mất mỹ quan, cần có biện pháp chấn chỉnh (Cử tri phường Ninh Thạnh – TP Tây Ninh).
Giải trình:
Trong năm 2017 và những năm tới, bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có đóng bảo hiểm y tế", cải tiến quy trình khám, chữa bệnh theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người bệnh như: 
Khoa khám bệnh: từ khu vực đón tiếp bệnh nhân đến chỗ khám lâm sàng, cận lâm sàng đều được sắp xếp theo dây chuyền liên hoàn, có bảng chỉ dẫn rõ ràng, quy trình khám bệnh, bảng giá viện phí, đối tượng ưu tiên và số điện thoại đường dây nóng.
- Tổ chức bộ phận tiếp đón, thông tin, hướng dẫn người bệnh các thủ tục đến khám, nhập viện hoặc phải chuyển tuyến sau khi khám bệnh.
- Áp dụng quy trình phát số thứ tự khám, phòng khám, thông báo số trên bảng điện tử tại các phòng khám, phát qua loa  … tránh cảnh chen chút, mất trật tự.
- Tại khu chờ khám: Bệnh viện trang bị thêm ghế ngồi, quạt máy, nước uống nóng, lạnh tiệt trùng … giúp bệnh nhân thoải mái hơn khi chờ khám.
- Bệnh viện tiếp tục cải tiến quy trình tiếp nhận, khám bệnh, xét nghiệm, thu phí, cấp thuốc theo hướng ngày càng tinh gọn, thuận lợi, khoa học.
-  Định kỳ trực tiếp lấy phiếu đánh giá về mức độ hài lòng của người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh. Qua kết quả đánh giá, phản ánh của người bệnh, Ban Giám đốc có cơ sở kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp được phản ánh.
- Tổ chức nhiều hình thức truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung quy định về nội quy của bệnh viện, quy trình khám bệnh, chữa bệnh, nhằm làm cho người bệnh, thân nhân người bệnh hiểu và hợp tác, tuân thủ tốt các quy định của bệnh viện. 
-  Lắp đặt camera ở các khu vực tập trung đông bệnh nhân như khu đón tiếp, bàn khám, thu viện phí, để theo dõi hoạt động, giám sát tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế.
- Thời gian tới bệnh viện tiếp tục sửa chữa khoa khám bệnh, tăng bàn tiếp nhận, tăng bàn thu viện phí cũng như cửa phát thuốc nhằm giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, tại khoa cận lâm sàng: Hẹn rõ thời gian trả kết quả xét nghiệm và kết quả chẩn đoán hình ảnh. 
Bệnh viện đang xây dựng các quy trình chuyên môn, các hướng dẫn, quy định, nội quy, sơ đồ, biển báo dễ thấy, dễ đọc, dễ hiểu. Có màn hình Led công khai giá dịch vụ khám bệnh…
UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục chấn chỉnh, cải tạo tại khoa khám bệnh đặc biệt là khâu thủ tục đăng ký khám chữa bệnh.
II. Lĩnh vực văn hóa, thông tin 
1. Ý kiến kiến nghị: Các công trình văn hóa thể thao của tỉnh đầu tư tốn kém nhiều kinh phí, nhưng việc quản lý, sử dụng chưa tốt, nhanh xuống cấp. Đề nghị ngành chức năng quan tâm hơn trong công tác quản lý để bảo đảm sử dụng công trình được hiệu quả hơn (Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh).
Giải trình:
Hầu hết các công trình văn hóa, thể thao của tỉnh gắn liền với sự đầu tư và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 224 thiết chế văn hóa, thể thao công lập, được xây dựng và đi vào hoạt động, quản lý theo từng cấp (Thiết chế Văn hóa Thể thao cấp tỉnh: 07; cấp huyện: 14 (9 Trung tâm VHTT và 05 thư viện cấp huyện); cấp xã: 81 Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng với ... sân bóng đá; ấp có 122 nhà văn hóa ấp).
Riêng đối với các công trình văn hóa, thể thao, du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, sử dụng như: Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Trung tâm văn hóa tỉnh; Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh,... đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng từ rất lâu khoảng gần 20 năm, có công trình trên 20 năm. Thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách sửa chữa nâng cấp một số công trình như: Trung tâm văn hóa tỉnh; Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh; Sân vận động tỉnh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế bảo quản, sử dụng có hiệu quả các công trình được giao quản lý.
Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cấp huyện do UBND cấp huyện quản lý, hầu hết xây dựng đã lâu và đang được khai thác sử dụng, phục vụ tốt các nhiệm vụ tuyên truyền chính trị ở địa phương, là nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí, học tập của nhân dân trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng (phụ lục số 1). 
Thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, đa phần được xây dựng từ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (22/81 trung tâm) và từ năm 2012 – 2015 được nâng cấp sửa chữa từ vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
- Thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất VHTT đã được đầu tư cụ thể: Tỉnh ủy ban hành Công văn số 633-CT/TU ngày 23/7/2014 về việc nâng cao chất lượng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động Nhà văn hóa ấp; Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ mức phụ cấp kiêm nhiệm cho lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao, học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Quyết định 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Quyết định quy định mức thù lao công tác viên văn hóa, thể dục thể thao; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Tỉnh ủy. Ngoài ra hàng năm, ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.
- Sở VHTTTDL phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động, kiểm tra, khảo sát, hỗ trợ kinh phí từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để chống xuống cấp các cơ sở vật chất (từ năm 2016, nguồn vốn từ chương trình mục tiêu về văn hóa không còn thực hiện).
- Sở VHTTDL tổ chức các đợt kiểm tra, khảo sát đánh giá công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao và đưa nội dung quản lý cơ sở vật chất văn hóa, thể thao vào thang điểm thi đua đánh giá, xếp loại hàng năm.
- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động.
- Để sử dụng, khai thác có hiệu quả các công trình văn hóa thể thao của tỉnh trong thời gian tới:
+ Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc Thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển văn hóa giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; qua đó đánh giá công tác quản lý, kết quả hoạt động, thấy rõ những mặt được và chưa được; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ quản lý các công trình văn hóa, thể thao ở từng cấp quản lý.
+ Khảo sát, tổng hợp các công trình văn hóa đang hoạt động đạt hiệu quả; các cơ sở vật chất xuống cấp; làm rõ vai trò trách nhiệm tập thể, cá nhân.
+ Bố trí ngân sách di tu, bảo dưỡng các công trình văn hóa, thể thao.
+ Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động; gắn công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, công tác thi đua hàng năm.
+ Mời gọi tổ chức, cá nhân có năng lực xã hội hóa khai thác cơ sở vật chất các công trình văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở.
2. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, một số cơ sở kinh doanh gắn biển quảng cáo ngoài trời, làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đề nghị ngành chức năng trong việc cấp phép quảng cáo, cần quan tâm kiểm tra việc gắn biển quảng cáo của các cơ sở kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định (Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh).
Giải trình:
- Hoạt động quảng cáo hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 và các văn bản triển khai thực hiện Luật.
- Căn cứ theo quy định hiện hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định, trả lời các thông báo sản phẩm quảng cáo đối với các hình thức quảng cáo bằng băng rôn (ngang, dọc), bảng quảng cáo (pa-nô), quảng cáo bằng đoàn người; không thực hiện cấp giấy phép quảng cáo (đã được bãi bỏ theo Luật định). Đối với loại hình bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn có kích thước diện tích >20m2, bảng quảng cáo đứng độc lập >40m2 phải có giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng. Việc thực hiện địa điểm quảng cáo thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, các ngành có liên quan, cụ thể:
+ Quảng cáo trên đường huyện, nội thành nội thị thuộc thẩm quyền quản lý địa điểm: UBND các huyện, thành phố; riêng đối với đường 30/4, Cách mạng tháng 8 thuộc Thành phố Tây Ninh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.
+ Quảng cáo trên đường tỉnh: Sở Giao thông Vận tải quản lý.
+ Quảng cáo trên các tuyến quốc lộ Cục Quản lý đường bộ 4.2 quản lý.
- Việc tăng cường công tác quản lý được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm; cụ thể: đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 28/10/2013, trong đó xác định rõ trách nhiệm phân cấp cho các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; hàng năm đều xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều văn bản nhắc nhở công tác phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản, quy hoạch liên quan đến hoạt động quảng cáo; hầu hết các thông báo sản phẩm quảng cáo đều gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tăng cường công tác phối hợp quản lý...
- Tuy nhiên thực trạng trong thời gian qua một số cơ sở kinh doanh gắn biển quảng cáo ngoài trời làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, chưa đúng quy định, thực hiện sai địa điểm theo thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
- Việc dẫn đến các sai phạm trên là do nhiều nguyên nhân: một số địa phương chưa xác định rõ nhiệm vụ quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn; công tác phối hợp còn chưa chặt chẽ; công tác thanh, kiểm tra, xử lý chưa kịp thời; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa cụ thể, thiếu hướng dẫn, đặc biệt về quản lý biển hiệu; năng lực cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý còn hạn chế... 
- Để khắc phục những tồn tại nêu trên, thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số giải pháp sau:
+ Phối hợp các ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai đạt kết quả Kế hoạch số 2203/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
+ Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó xác định rõ trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc phân cấp quản lý thực hiện quy hoạch.
+ Thực hiện phân cấp quản lý hoạt động quảng cáo; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu hoạt động quảng cáo ở cơ sở.
+ Tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các sai phạm.
III. Chế độ, chính sách
Ý kiến kiến nghị: Theo quy định, thì quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề miễn phí, tuy nhiên hiện nay, quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề lái xe miễn phí (hạng B2) tại Trung tâm đào tạo lái xe Thành Đạt, thì Trung tâm ứng trước 1.000.000 đồng/học viên. Khi học xong Trung tâm không trả lại tiền mà hướng dẫn học viên đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để lấy lại tiền ứng. Tuy nhiên, học viên liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì được hướng dẫn đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và khi đến đây học viên không lấy lại được tiền. Đề nghị ngành chức năng xem xét, để đối tượng được thuận lợi trong thụ hưởng chính sách của Nhà nước (Cử tri thị trấn Tân Biên – Tân Biên).
Giải trình:
Về việc tạm ứng thu học phí 1.000.000đ/học viên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không có chủ trương cho các đơn vị thu tạm ứng của học viên là bộ đội xuất ngũ và cũng không có hướng dẫn học viên đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để lấy lại tiền tạm ứng. UBND tỉnh đề nghị học viên liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được giải thích cụ thể. 
C. Những vấn đề cụ thể
I. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét, cấp giấy khai sinh cho bé Phạm Thanh Trà Mi (02 tuổi), sinh ra ở nước Cộng hòa Sierra Leone (có giấy chứng sinh) và hiện đang sinh sống cùng bà tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu (do cha chết, mẹ mất tích), nhằm tạo điều kiện cho bé được đi học và hưởng các quyền lợi khác của công dân Việt Nam (Cử tri xã Long Chữ – Bến Cầu).
Giải trình:
Tại Điều 29 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày  15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định:
“ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng ký khai sinh.”
Tại Khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch quy định trách nhiệm đăng ký khai sinh: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em”.
Như vậy, trường hợp của cháu Phạm Thanh Trà Mi, sinh ra ở nước Cộng hòa Sierra Leone và hiện đang sinh sống tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu nếu cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ cháu có quốc tịch Việt Nam và nếu cháu Mi chưa được đăng ký khai sinh thì căn cứ theo những quy định trên thẩm quyền đăng ký khai sinh sẽ do UBND huyện Bến Cầu đăng ký. 
Hiện cha cháu đã chết, mẹ mất tích thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác của cháu có thể liên hệ với Phòng Tư pháp huyện Bến Cầu để thực hiện đăng ký khai sinh cho cháu theo quy định.
II. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét lại hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ của ông Huỳnh Văn Thành, sinh năm 1957, ngụ tổ 11, ấp Thành Đông, xã Thành Long. Vì cách đây 2 năm, tỉnh trả hồ sơ, đề nghị ông Thành bổ sung thêm phần xác nhận mới của 02 đồng đội tham gia kháng chiến cùng ông, nhưng đến nay ông Thành chưa tìm được đồng đội khác (trong khi, hồ sơ đã có xác nhận của 5 cá nhân có uy tín: Đại tá Nguyễn Lương, Đại tá Nguyễn Ngọc Đời, Thượng tá Nguyễn Văn Được, ông Lê Văn Ba – Hội Nông dân tỉnh, đồng đội Nguyễn Văn Tiến) (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành).
Giải trình:
Ngày 12/9/2011, UBND huyện Châu Thành có gửi Tờ trình số 120/TTr-UBND về việc khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chuyển toàn bộ hồ sơ về Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, trong đó có tên ông Huỳnh Văn Thành để trình Trung ương khen thưởng. Tuy nhiên, hồ sơ của ông Huỳnh Văn Thành không đạt, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trả về trong năm 2011. Từ đó đến nay, ông Huỳnh Văn Thành không tiếp tục thực hiện bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh. Đến ngày 28/7/2017, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại xã Thành Long ông Huỳnh Văn Thành mới phản ánh. 
Ngày 03/8/2017, ông Huỳnh Văn Thành có đến Phòng Nội vụ huyện Châu Thành trình bày về hồ sơ của Ông đã gửi Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh nhưng không được Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trình Trung ương xem xét. Qua kiểm tra lại hồ sơ và hỏi thăm ông Huỳnh Văn Thành được biết đối tượng chỉ có bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ ký ngày 19/5/2011 là hợp lệ, 06 giấy xác nhận thành tích (Lê Văn Ba ngày 18/11/2003; Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh ngày 02/12/2009; Ban CHQS Tân Biên ngày 01/12/2009; Nguyễn Văn Được ngày 30/10/1996 và 17/11/2003; Võ Thành Tiến ngày 29/5/1995; Nguyễn Ngọc Đời ngày 22/8/1996) là phục vụ việc đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (đã được hưởng theo Quyết định số 1455/QĐ-BTL ngày 06/10/2010 về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ). 
Vì vậy, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành đã trao đổi với ông và trực tiếp hướng dẫn ông Huỳnh Văn Thành đến Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh để được trả lời cụ thể. Ông Huỳnh Văn Thành đã đến Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và đã được hướng dẫn cụ thể, đến nay Ông không còn thắc mắc, kiến nghị.
D. Những vấn đề khác
I. Ý kiến kiến nghị: Những trường hợp được UBND tỉnh xét đồng ý hỗ trợ đất sản xuất và nhà ở từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất sản xuất cũng như nhà ở. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm thực hiện hỗ trợ để bà con ổn định cuộc sống (Cử tri xã Tân Hiệp – Tân Châu).
Giải trình:
Việc tổ chức bình xét tiêu chí lẻ trên địa bàn huyện Tân Châu được thực hiện liên tục từ trước đến nay, được UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định giải quyết hỗ trợ các tiêu chí.
Ngày 04/11/2015, UBND tỉnh đã họp và cho ý kiến thống nhất thông qua danh sách đối tượng được xét theo Báo cáo số 2116/BC-LĐTBXH ngày 26/10/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về danh cách các hộ dân được hỗ trợ tiêu chí đất sản xuất, vay vốn và thụ hưởng dự án Khu dân cư biên giới Chàng Riệc được xét chọn (đợt 8) trên địa bàn huyện Tân Biên và Tân Châu (theo Biên bản họp số 247/BB-UBND ngày 06/11/2015). 
- UBND tỉnh sẽ phê duyệt khi huyện hoàn thành các thủ tục thu hồi đất của các huyện Tân Châu, Tân Biên, Công ty Mía đường.
- Về quỹ đất sản xuất bố trí cho người dân, UBND tỉnh giao UBND huyện Tân Châu khẩn trương thực hiện Bản án số 81/2009/DSST để có quỹ đất giao cho dân. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh đang thực hiện thanh lý khoảng 150 ha cây cao su, để giao đất cho tỉnh. Sau khi thủ tục thu hồi đất xong, UBND tỉnh sẽ giao cho UBND huyện Tân Châu để bố trí cho các hộ dân trên. 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các hộ có tên trong danh sách (175 hộ) còn đất nơi khác không, báo cáo Hội đồng tư vấn 407 của tỉnh xem xét. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh về thủ tục thu hồi đất, giao đất đúng quy định của pháp luật về đất đai đối với những hộ được hỗ trợ đất sản xuất.
* Đề nghị UBND huyện Tân Châu rà soát lại việc thực hiện các nội dung được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại cuộc họp ngày 04/11/2015 để phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.
II. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt ở khu dân cư Chàng Riệc (Cử tri xã Tân Lập – Tân Biên).
Giải trình:
- Năm 2012, Công ty Điện lực Tây Ninh đã đầu tư xây dựng 5,4km đường dây trung thế, 9,3km đường dây hạ thế và 03 trạm biến áp với tổng dung lượng 232,5kVA bằng nguồn vốn ứng của tỉnh để cấp điện cho 369 hộ dân tại khu dân cư Chàng Riệc.
Theo phản ảnh của cử tri, ngày 30/8/2017, Điện lực Tân Biên đã phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng huyện và UBND xã Tân Lập khảo sát thực tế tình hình cấp điện cho khu dân cư Chàng Riệc, kết quả: Hiện tại khu dân cư Chàng Riệc có 291 hộ dân sinh sống, tất cả các hộ dân đều có điện sử dụng, tình hình cung cấp điện cho khu dân cư Chàng Riệc ổn định đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân.
- Công trình cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc nằm tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013 có công suất thiết kế 318m3/ngày đêm cấp cho 500 hộ dân. Hiện nay hoạt động với công suất 283m3/ngày đêm cấp cho 344 hộ dân đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đầy đủ cho người dân tại khu vực trên. Tuy nhiên vào mùa khô, người dân dùng nước sinh hoạt để tưới cây phục vụ sản xuất nông nghiệp nên gây thiếu nước cục bộ vào giờ cao điểm. Vì vậy, đề nghị chính quyền địa phương vận động người dân sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm, hạn chế sử dụng nước của trạm để phục vụ sản xuất nông nghiệp vào mùa khô nhằm bảo đảm nước sinh hoạt cho các hộ khác trong khu dân cư.
III. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay các xã nội địa gặp khó khăn về kinh phí đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ cho các xã nội địa khó khăn có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống người dân trên địa bàn (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành).
Giải trình:
Hàng năm, vốn đầu tư phát triển được bố trí, phân khai cho các địa phương theo kế hoạch, định mức quy định. Trường hợp các xã nội địa gặp khó khăn về kinh phí để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đề nghị các xã có phương án đầu tư cụ thể để báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền và khả năng ngân sách của huyện thì huyện báo cáo và đề nghị cơ quan cấp tỉnh có liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí, hỗ trợ kinh phí theo phân cấp ngân sách.
Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.
VP.HĐND tỉnh
10/26/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông báoTổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021/PublishingImages/2017-10/kiennghicutri_jpg_Key_26102017134831.jpg
10/26/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IXBáo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IX

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IX


Thực hiện nội dung Báo cáo số 12/BC-TT.HĐND ngày 23/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Qua rà soát các nội dung tại Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh về Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh TN khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020,UBND tỉnh đã xem xét, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Trong đó, có một số nội dung UBND xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo thực hiện, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

* UBND tỉnh đã tiếp nhận báo cáo tổng hợp của Thường trực HĐND 69 ý kiến, kiến nghị.

- Về lĩnh vực kinh tế: 53 kiến, kiến nghị.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 11 ý kiến, kiến nghị.

- Lĩnh vực pháp chế: 5 ý kiến, kiến nghị.

Trong đó:

1. Đã trả lời làm rõ được 53 ý kiến, kiến nghị. (Phụ lục I kèm theo file:PL I.pdf )

2. Chưa giải quyết dứt điểm 08 ý kiến, kiến nghị. (Phụ lục II kèm theo file: PL II.pdf)

3. Thẩm quyền của Trung ương 08 ý kiến, kiến nghị. (Phụ lục III kèm theo file: PL III.pdf)

Trên đây là báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

VP.HĐND tỉnh

10/26/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông báoBáo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IX/PublishingImages/2017-10/kiennghicutri_jpg_Key_26102017135635.jpg
10/26/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV của Bộ, ngành Trung ươngV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV của Bộ, ngành Trung ương

​V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV của Bộ, ngành Trung ương

Văn bản trả lời, xem dưới đây:

4720_BNV_CCVC.pdf

2157_BCA_V11.pdf

7443_BNN_KH.pdf

3288_BTTTT_VP.pdf

3829_BGDDT_VP.pdf


9/13/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV của Bộ, ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/13/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
V/v tuyển công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh năm 2017V/v tuyển công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh năm 2017

​V/v tuyển công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh năm 2017

Xem thông tin chi tiết tại website: http://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?ItemID=33804

hoặc tại đây: 104_VPDDBQH.pdf


8/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoV/v tuyển công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Bộ LĐTB&XH trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIVBộ LĐTB&XH trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV

​Bộ LĐTB&XH trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV.

Văn bản trả lời:

3356_LDTBXH_VP (2).pdf

3363_LDTBXH_VP.pdf

3155_LDTBXH_VP.pdf

8/31/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ LĐTB&XH trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIVBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

​Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Văn bản trả lời, xem tại đây: Bo Xay dung.rar

1895_BXD_GD.pdf

8/30/2017 7:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2017 7:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next