Thông tin cần biết - Tuyển dụng công chức
 
(BTNO)- Kỳ thi tuyển dụng công chức do UBND tỉnh và Sở Nội vụ tổ chức được khai mạc vào hôm 12.1.2013. Tham dự kỳ thi có tổng cộng 490 thí sinh, trong đó có 36 thí sinh thi tuyển vào ngạch cán sự, 454 thí sinh thi vào ngạch chuyên viên. Cán bộ công chức dự thi nâng ngạch do Sở Nội vụ tổ chức. Ảnh minh hoạ ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIVV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời:

132_BCA_V11.pdf

375_BTP_VP.pdf

276_LĐTBXH-VP.pdf

297_LĐTBXH_VP.pdf

303-LĐTBXH_VP.pdf

2/9/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/9/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc PhươngBộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương

​Ngày 12 tháng 12 năm 2017 Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương - Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh liên quan đến lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Toàn văn nội dung văn bản: 14014-BGTVT-KCHT.pdf


VP.HĐND tỉnh

1/31/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/31/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIVV/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

​V/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời, xem tại đây:

684_BNN_CBTT.pdf

711_BGTVT_KCHT.pdf

177_BXD_HTKT.pdf

351_BNN_TCTL.pdf

62_LMHTXVN.pdf

1/29/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thôngV/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thông

​V/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời: 4463_BTTTT_VP.pdf

1/29/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Về việc sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Văn phòng Đoàn ĐBQHVề việc sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Văn phòng Đoàn ĐBQH
Ngày 12/01/2018 Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Bộ lao động - Thương binh - Xã hội. Toàn bộ nội dung gửi qua tập tin đính kèm bên dưới.


Xem toàn văn: 22-VPDDBQH.pdf

VP.HĐND tỉnh
1/22/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông báoVề việc sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Văn phòng Đoàn ĐBQH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Phúc đáp việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp 4Phúc đáp việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp 4
Ngày 12/01/2018 Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Bộ lao động - Thương binh - Xã hội. Toàn bộ nội dung gửi qua tập tin đính kèm bên dưới.


Xem toàn văn: 155-DDBQH.pdf

VP.HĐND tỉnh
1/22/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông báoPhúc đáp việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp 4/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIVV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

​V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời:

17629_BTC_NSNN.pdf

6721_BNV_CQDP.pdf

17534_BTC_TCDN.pdf

20_LĐTBXH_BHXH_moi.pdf

1/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/2/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
V.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ươngV.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương

​V.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương.

Văn bản trả lời:

6594_BNV_ĐT.pdf

15012_BQP_KHDT.pdf

16346_BTC_QLN.pdf

16050_BTC_TCHQ.pdf

6229_BNV_TCCC.pdf

12/25/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoV.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây NinhBáo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
BÁO CÁO
Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh  

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-TT.HĐND ngày 08/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh;
UBND báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh như sau:
I. Tổng số kiến nghị cử tri được chuyển đến UBND tỉnh qua đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh: 111 kiến nghị.
1. Số kiến nghị được trả lời: 111/111, đạt 100%.
2. Số kiến nghị được trả lời làm rõ, giải quyết dứt điểm: 81 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 72,97% (Phụ lục 1:PL 1.pdf)
3. Số kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm: 22 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 19,82% (Phụ lục 2: PL 2.pdf). 
4. Số kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: 08 kiến nghị (Phụ lục 3: PL 3.pdf)
II. Tiến độ giải quyết 14 kiến nghị kèm theo Báo cáo số 16/BC-HĐND ngày 10/7/2017 của HĐND tỉnh (Phụ lục 4: PL 4.pdf)
III. Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri:
1. Những kết quả đạt được:
- Luôn xác định việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
- Thông qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh cùng các sở, ngành chuyên môn đã kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong đời sống xã hội, những bất cập trong công tác điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. 
- Đã đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri kiến nghị. 
- Chất lượng văn bản giải quyết, trả lời được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cử tri và nhân dân.
- Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc:
- Một số đơn vị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm, còn để tồn đọng, còn đùn đẩy trách nhiệm; một số văn bản trả lời chưa sát với nội dung cử tri kiến nghị hoặc chưa giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri hiểu, chia sẻ nên chưa được cử tri đồng tình và tiếp tục kiến nghị.
- Một số kiến nghị chưa thực hiện ngay được, phải chờ thực hiện đồng bộ với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường.
- Trình tự thủ tục đầu tư mất nhiều thời gian và việc thi công sửa chữa các hư hỏng trên các tuyến đường phụ thuộc rất nhiều về thời tiết, vì vậy một số kiến nghị khắc phục chưa kịp thời.
3. Nguyên nhân:
- Những khó khăn, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật cần có quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện theo quy trình mới có thể trả lời đầy đủ, thấu đáo.
- Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; trong khi đó, việc xem xét, giải quyết, trả lời chỉ được thực hiện trong một thời gian ngắn nên chất lượng giải quyết, trả lời còn những hạn chế nhất định. 
- Nhiều nội dung cử tri kiến nghị là những vấn đề lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, để giải quyết được những kiến nghị này thì cần nhiều cơ quan, đơn vị cùng tham gia giải quyết nên việc giải quyết đòi hỏi phải có thời gian, tiến độ giải quyết phụ thuộc phần lớn vào sự phối hợp và trách nhiệm của từng đơn vị.
- Do ngân sách địa phương còn hạn chế nên nhiều kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị về đầu tư xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa trường, lớp học…, khó có thể đáp ứng được kịp thời, mặc dù những nguyện vọng đó của cử tri là hoàn toàn chính đáng.
4. Đề xuất giải pháp, kiến nghị:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin trên các phương tiện thông tin về trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
- Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh phải thật cụ thể, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 
- Vẫn còn một số kiến nghị không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (thẩm quyền của Trung ương) được chuyển đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết, cụ thể như: lĩnh vực giao thông vận tải, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn,...; một số cử tri phản ánh vấn đề bức xúc của cá nhân, ...Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp và có văn bản chuyển các đơn vị trả lời cho phù hợp, đúng thẩm quyền.
- Đối với những ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần cần nghiên cứu để chuyển thành nội dung chất vấn để làm rõ trách nhiệm.
Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.
VP HĐND tỉnh

11/24/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBáo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIVBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIV

​Ngày 14/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIV.

Văn bản trả lời, xem tại đây: 6186_BTNMT_DCKS.pdf

11/20/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/20/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 4Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Văn bản trả lời: 2978-BCH-CT.pdf


Văn phòng HĐND Tỉnh

11/1/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 4/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả kiểm tra việc khắc phục các tồn tại về môi trường tại Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Công ty trách nhhiệm hữu hạn Tân Hồng LamBáo cáo kết quả kiểm tra việc khắc phục các tồn tại về môi trường tại Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Công ty trách nhhiệm hữu hạn Tân Hồng Lam
Báo cáo kết quả kiểm tra việc khắc phục các tồn tại về môi trường tại Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Công ty trách nhhiệm hữu hạn Tân Hồng Lam

Toàn văn nội dung báo cáo xem tập tin đính kèm: BAO CAO MOI TRUONG SX PHAN BON CTy TAN HONG LAM.pdf

VP.HĐND tỉnh
10/26/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông báoBáo cáo kết quả kiểm tra việc khắc phục các tồn tại về môi trường tại Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Công ty trách nhhiệm hữu hạn Tân Hồng Lam/PublishingImages/2017-10/kiennghicutri_jpg_Key_26102017140459.jpg
10/26/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
BÁO CÁO
Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Báo cáo số  22/BC-TT.HĐND  ngày  21/8/2017 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:
A. Lĩnh vực kinh tế 
I. Lĩnh vực giao thông – vận tải 
1. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị nâng cấp các tuyến đường:
a. Sớm triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 6 (ĐT 787B - từ ngã tư Hai Châu đến Bùng Binh) góp phần giảm tai nạn giao thông. Trong khi chờ nâng cấp, mở rộng, vừa qua tuyến đường này đã được sửa chữa, nhưng hiện có đoạn chưa được khắc phục, sửa chữa hoàn chỉnh (đoạn trước chợ Cầu Xe, xã Hưng Thuận) (Cử tri xã Hưng Thuận – huyện Trảng Bàng);
Giải trình:
Đường tỉnh lộ 6 (ĐT 787B - từ ngã tư Hai Châu đến Bùng Binh giao đường ĐT789); dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường này đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Để đảm bảo ATGT trong thời gian dự án chưa thực hiện, Sở GTVT đã triển khai bảo trì xong tuyến đường, tuy nhiên tại khu vực chợ cầu xe do người dân đắp đất cao hơn mặt đường, nước không thoát được gây hư hỏng cục bộ, hiện nay Sở GTVT đã khảo sát, đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, lắp đặt mương thoát nước đoạn khu vực này, dự kiến sẽ thực hiện hoàn thành trong quý IV/2017.
b. Đề nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ huyện Trảng Bàng thực hiện dự án đường từ Quốc Lộ 22 vào An Thới, An Hòa vì hiện nay tuyến đường này xuống cấp khá nặng và mặt đường quá hẹp (Cử tri xã Gia Bình – huyện Trảng Bàng).
Giải trình: 
- Đường nối QL22 vào ấp An Thới, xã An Hòa là đường Bình Nguyên. Theo quy hoạch điều chỉnh giao thông nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 đến năm 2020 được duyệt tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh, Đường Bình Nguyên (ĐH.108) thuộc hệ thống đường huyện trên địa bàn huyện Trảng Bàng và trong giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch đạt đường cấp IV đồng bằng.
- Đường Bình Nguyên có tổng chiều dài 3.100m, điểm đầu giao QL22 tại Km42+885 thuộc ấp Bình Nguyên xã Gia Bình, điểm cuối tại rạch Trảng Bàng thuộc ấp An Thới xã An Hòa, có kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3.5m, lề đất rộng mỗi bên 1,0m. Tuyến đường này được đầu tư khá lâu (khoảng năm 2007 từ nguồn vốn WB tài trợ) nên hiện nay mặt láng nhựa bị lão hóa, bong tróc nặng, nước xâm thực xuống nền đường làm xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyên hàng hóa nông sản của người dân trong khu vực.  
- Qua kết quả khảo sát, kiểm tra hiện tuyến như trên:
+ Trước mắt, đề nghị UBND huyện Trảng Bàng sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tình trạng xuống cấp của tuyến và đáp ứng nguyện vọng của cử tri xã Gia Bình.
+ Về lâu dài, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Giao thông Vận tải, huyện Trảng Bàng rà soát, thẩm định tham mưu cấp thẩm quyền xem xét bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh để làm cơ sở đầu tư dự án theo quy hoạch được duyệt.
c. Cử tri đề nghị dặm vá, sửa chữa đường 784 đoạn từ cầu K13 đến cầu kênh tiêu Bến Đình; đường 789 đoạn Bến Củi đi Đôn Thuận (huyện Trảng Bàng) (Cử tri xã Chà Là và Bến Củi – Dương Minh Châu).
Giải trình:
- Đường ĐT784 từ Cầu K13 đến cầu Kênh tiêu Bến Đình hiện nay đã duy tu, sữa chữa xong đoạn, tuyến này.
- Tuyến đường ĐT789 sẽ được sửa chữa vừa trong năm 2017 (đã đưa vào kế hoạch sửa chữa vừa năm 2017). Hiện nay, đang trình Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổ chức đấu thầu hoàn thành trong quí IV/2017.
d. Sớm thi công đường ngã ba Đất Sét đi Bến Củi, trong khi chờ nâng cấp, đề nghị ngành chức năng dặm vá, sửa chữa đoạn khu vực Trường Tiểu học Lộc Ninh, đoạn khu vực Lộc Hiệp và đoạn Cầu Tàu, ấp 1, xã Bến Củi (Cử tri xã Lộc Ninh và Bến Củi – Dương Minh Châu).
Giải trình:
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đất Sét - Bến củi đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự án dự kiến sẽ thực hiện đầu tư trong năm 2018. Trong thời gian chờ dự án thực hiện, Sở GTVT đã tổ chức sửa chữa các hư hỏng lớn trên tuyến để đảm bảo ATGT, riêng đoạn khu vực Trường Tiểu học Lộc Ninh, khu vực Lộc Hiệp và đoạn Cầu Tàu, ấp 1, xã Bến Củi, ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở GTVT sẽ tiến hành xác định khối lượng, triển khai thực hiện hoàn thành trong quý IV/2017.
e. Đề nghị sửa chữa đường 795 (đoạn từ chợ Suối Dây đến ngã tư Khu Vực), vì hiện nay bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Cử tri xã Suối Dây – Tân Châu).
Giải trình:
Sở GTVT đã xác định khối lượng và tiến hành sửa chữa, hoàn thành trong tháng 10/2017.
2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị khắc phục hệ thống thoát nước các tuyến đường:
a. Sớm xử lý hệ thống mương thoát nước dọc đường 782 (đoạn qua khu vực ấp Phước Đức B và đoạn đầu đường 782 rẽ vào Hương lộ 2 thuộc ấp Suối Cao B) vì hiện nay nước không thoát được, nên thường xuyên gây ngập cục bộ (Cử tri xã Phước Đông – huyện Gò Dầu).
Giải trình:
Qua khảo sát đoạn tuyến đường ĐT782 giao đường Hương lộ 02, tại vị trí  lề ĐT782 thấp, không có mương thoát nước, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT giao đơn vị tư vấn khảo sát thống nhất, nạo vét mương khoảng 300m, thảm nâng mặt đường bằng BTN 5cm, hoàn thành trong tháng IV/2017. 
b. Cử tri đề nghị nâng cấp, mở rộng mương thoát nước dọc hai bên đường 781 (đoạn từ ngã ba Suối Đá đến xã Phan), vì hiện nay, khi trời mưa lớn nước không thoát kịp gây ngập úng cục bộ (Cử tri xã Suối Đá – Dương Minh Châu).
Giải trình:
Qua khảo sát cùng đơn vị tuần tra (Công ty CPXD giao thông Tây ninh), hiện nay tại khu vực này khi mưa lớn nước chảy tràn qua mặt đường do lượng nước từ Núi đỗ về nhiều. Tuy nhiên chỉ xảy ra trong thời gian ngắn khi có mưa lớn, khi mưa tạnh lượng nước thoát hết. Hiện nay, nguồn vốn đầu tư nâng cấp có giá trị lớn và nguồn vốn duy tu hạp hẹp, nên chưa có kế hoạch thực hiện mương thoát nước này.
c. Hiện nay, đường 794 (đoạn trụ điện số 27) đơn vị đã thi công xong phần cống hộp, tuy nhiên, khi có mưa lớn lượng nước từ cống hộp đổ ra gây sạt lở đất của người dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét làm bờ kè tại khu vực này để hạn chế tình trạng sạt lở (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).
Giải trình:
Vị trí (đoạn trụ điện số 27) theo kiến nghị của cử tri xã Suối Ngô tại lý trình Km17+552 thuộc công trình đường ĐT794. Hiện nay, tại vị trí trên, đơn vị thi công đã triển khai thi công xong hạng mục kè xây bằng đá hộc, nên tình trạng sạc lỡ đã được khắc phục.
3. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị lắp đặt đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc, biển báo để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường:
a. Sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông và ngã ba đường vào UBND xã Phước Đông, vì hiện nay, các phương tiện lưu thông ở khu vực này rất đông, dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt là giờ cao điểm (lúc công nhân ra vào ca); đồng thời mở dải phân cách trước chợ Phước Đông để người dân được thuận tiện cho việc đi lại (Cử tri xã Phước Đông – huyện Gò Dầu).
Giải trình:
- Đèn tín hiệu giao thông tại cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông. Hiện nay đơn vị tư vấn đã lập 02 phương án tổ chức giao thông (phương án đảo tròn tự điều tiết giao thông và phương án đèn tín hiệu giao thông), Sở GTVT đã mời đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan họp, thống nhất chọn phương án tối ưu để lắp đặt, sẽ triển khai lắp đặt trong IV/2017.
- Đèn tín hiệu giao thông trên ĐT782 vào UBND xã Phước Đông. Hiện nay đơn vị tư vấn đã khảo sát, đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định, sẽ tổ chức đấu thầu thi công và hoàn thành trong Quí IV/2017.
- Mở dải phân cách trước chợ Phước Đông để người dân được thuận tiện cho việc đi lại. Đơn vị thi công đang triển khai lắp đặt, hoàn thành trong tháng 9/2017.
b. Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trước UBND xã Long Thuận (ngã tư đường 786 - đường vào Trung tâm Văn hóa xã Long Thuận), vì hiện nay, khu vực này thường xảy ra tai nạn giao thông (Cử tri xã Long Thuận – huyện Bến Cầu).
Giải trình:
Qua khảo sát tại UBND xã Long Thuận (ngã tư đường 786 - đường vào Trung tâm Văn hóa xã Long Thuận), việc bố trí đèn tín hiệu giao thông tại vị trí này, qua khảo sát nhận thấy phương án chưa được tối ưu, vì: đây là vị trí ngã tư cận liền ngã ba nên việc lắp đặt đèn tín hiệu tương đối phức tạp, ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở GTVT giao đơn vị tư vấn nghiên cứu các phương án tổ chức giao thông, để lựa chọn phương án tối ưu nhất và triển khai thi công trong quí IV/2017.  
c. Đề nghị xem xét, lắp đặt biển báo giao thông, gờ giảm tốc, kẻ vạch qua đường tại Trường THCS Chà Là và Trường Tiểu học Bình Linh (đường 784); lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 784 đi vào xã Phước Ninh (Cử tri xã Chà Là và Cầu Khởi – Dương Minh Châu).
Giải trình:
- Hiện nay Sở GTVT đang triển khai bổ sung biển báo, sơn gờ giảm tốc, sơn vạch người đi bộ Trường THCS Chà Là và Trường Tiểu học Bình Linh (đường 784) hoàn thành trong tháng 9/2017.
- Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 784 đi vào xã Phước Ninh (ngã tư Láng) Hiện nay đơn vị tư vấn đã khảo sát, đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định, sẽ tổ chức đấu thầu thi công và hoàn thành trong Quí IV/2017.
II. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 
1. Về trồng trọt – chăn nuôi
a. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, tình trạng các nhà máy mì thử hàm lượng tinh bột (chữ bột) trong củ mì chưa chính xác, còn rất thấp, cách tính không rõ ràng và trừ tạp chất 10% là quá cao, gây thiệt hại cho nông dân. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý (Cử tri xã Trường Đông – huyện Hòa Thành).
Giải trình:
Hiện nay, hầu hết các nhà máy sản xuất, chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sử dụng cân đĩa điện tử để xác định hàm lượng bột trong củ mì (điểm bột) để thỏa thuận thu mua củ mì từ nông dân và thương lái mì. Để xác định điểm bột các nhà máy căn cứ theo Quyết định số 228/1999/QĐ-BKHCN&MT ngày 24/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "quy định tạm thời về phương pháp lấy mẫu và xác định điểm bột của sắn (củ mì)" theo nguyên lý tỷ trọng - đến nay vẫn còn hiệu lực. Phương pháp tỷ trọng để xác định nhanh điểm bột của sắn trong quy định này dựa trên kết quả cân một vật (5kg củ mì tươi) trong không khí (cân khô) và kết quả cân vật đó trong nước (cân ướt). Từ đó tra cứu phụ lục 1 của quy định này để xác định giá trị điểm bột tương ứng với giá trị cân ướt của mẫu có giá trị cân khô xác định. Ví dụ, ở mức giá trị cân ướt 670g thì tương ứng với điểm bột 30%.
Cân đĩa điện tử là phương tiện đo nhóm 2 được dùng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Từ đầu năm 2017 đến nay tổ chức thực hiện thanh tra 05 cơ sở và kiểm tra 15 cơ sở, trong đó có sử dụng 11 cân điện tử đến 6kg để xác định điểm bột, kết quả thanh, kiểm tra các cân đã được kiểm định, niêm chì, dán tem và cấp giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực giá trị kiểm định phù hợp quy định.
Việc trừ tỷ lệ phần trăm do tạp chất là sự thỏa thuận giữa nông dân và nhà máy mì theo hiện trạng của từng lô hàng. 
b. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm có phác đồ điều trị dịch bệnh trên cây trồng (mía, mì, cao su...) và vật nuôi để hạn chế thiệt hại cho người dân trong sản xuất nông nghiệp (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).
Giải trình:
Trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi luôn được ngành kiểm soát, phòng ngừa hiệu quả, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm gây thiệt hại, các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh tiếp tục được triển khai. 
Riêng dịch bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp xuất hiện gây hại cụ thể trên cây mía (sâu đục thân loài mới, bệnh trắng lá), cây khoai mì (rệp sáp bột hồng, bệnh lỡ cổ rễ gây thối gốc và củ, bệnh khảm lá), cây cao su (bệnh nấm hồng, phấn trắng, vàng rụng lá do nấm Corynespora),…. 
Thời gian qua, UBND tỉnh đã giao ngành nông nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý các dịch bệnh trên cây trồng từ công tác thông tin tuyên truyền trên các báo, đài, tổ chức tập huấn, phát tờ rơi, tổ chức tọa đàm chuyên mục trên đài phát thanh truyền hình, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự báo tình hình dịch hại và đề ra các giải pháp xử lý kịp thời dịch bệnh góp phần ngăn chặn hiệu quả tình hình dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt, ngành đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT phác đồ điều trị dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi (địa chỉ: sonongnghiep.tayninh.gov.vn/dự báo dịch bệnh cây trồng vật nuôi).
2. Về kênh mương, thủy lợi
a. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, đoạn cuối kênh tiêu T2B4 có lắp đặt miệng cống nhưng rất hẹp và không có bửng chắn để người dân thuận tiện trong việc lấy nước vào mùa nắng. Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt cống lớn hơn và bửng chắn tại cuối kênh tiêu T2B4 (Cử tri xã Bàu Đồn – Gò Dầu).
Giải trình:
Kênh tiêu ở xã Bàu Đồn là kênh T4B-2 không phải là T2B4. Theo ý kiến của cử tri, kênh T4B-2 tại vị trí trí K2+895 CQĐ KHB BxH=(1,0x1,2), tuyến kênh trên đã được ngành phân khai chi tiết kinh phí duy tu sửa chữa kênh mương nguồn thủy lợi phí năm 2017 tại Quyết định số 306/QĐ-SNN ngày 28/7/2017. Hiện Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đang triển khai thực hiện sửa chữa cải tạo.
b. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị bê tông hóa hai bên bờ và lắp đặt cống thoát nước tại suối Cầu Đúc (đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The) để hạn chế sạt lở và ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này (Cử tri xã Phước Thạnh – Gò Dầu).
Giải trình:
Hệ thống thoát nước Suối Cầu Đúc đã được thông thoáng, sau khi thực hiện bê tông hai bên bờ đoạn từ K0 đến đường 782 vào năm 2016; riêng đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The chưa được thực hiện bê tông; theo phản ánh của cử tri, ngành đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT khảo sát thực trạng; kết quả đoạn này lòng suối rộng, nền đất hai bên bờ kênh ổn định, nước chảy thông thoáng, không có hiện tượng sạt lở, hơn nữa do nguồn kinh phí hạn hẹp nên không triển khai thực hiện bê tông hóa đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The theo kiến nghị của cử tri.
c. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nạo vét, khai thông rạch Bàu Rong ra cầu Bình Thủy nhằm khắc phục tình trạng ngập úng cho cánh đồng của xã Gia Bình để người dân an tâm sản xuất (Cử tri xã Gia Bình – Trảng Bàng).
Giải trình:
Dự án nạo vét rạch Bàu Rong ra cầu Bình Thủy thuộc xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng đã được phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trảng Bàng rà soát đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2018 từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa trình UBND huyện Trảng Bàng phê duyệt (Báo cáo số 65/BC-PNN ngày 13/7/2017 các tuyến kênh chưa kiên cố hóa, kênh tiêu đề nghị nạo vét, đê bao và trạm cấp nước đề nghị thực hiện).
d. Ý kiến kiến nghị: Tuyến kênh N26 (khu vực đường Xuyên Á) vào mùa mưa thường xuyên bị ngập úng. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có giải pháp khắc phục tình trạng trên (Cử tri xã An Tịnh – Trảng Bàng).
Giải trình:
Từ năm 2013, kênh N26 được nâng cấp và mở rộng, kéo dài đến Đức Hòa, Long An (dài hơn 17.000 m) để phục vụ cho cả huyện Đức Hòa, Long An theo dự án Phước Hòa nên đã đổi tên thành kênh chính Đức Hòa và do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa quản lý.
Trước đây theo phản ánh của UBND huyện Trảng Bàng, UBND tỉnh đã có Công văn số 787/UBND-KTN ngày 10/4/2014 yêu cầu chủ đầu tư kênh chính Đức Hòa là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 bổ sung các hạng mục công trình trên kênh chính Đức Hòa, trong đó có thi công 02 đoạn kênh tiêu cặp 2 bên kênh chính Đức Hòa để tiêu thoát nước khu vực này, đoạn qua Quốc lộ 22 (K8+100) vì kênh chính Đức Hòa cắt ngang kênh tiêu dọc Quốc lộ 22. Tuy nhiên, vì kênh tiêu nằm trên đường giao thông, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 chưa thực hiện. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (đơn vị quản lý) xem xét và sẽ có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri. 
e. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm khảo sát, đầu tư thi công đê bao tiểu vùng tại Tổ 4, 5, 6, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ để phục vụ cho 200 ha đất sản xuất, vì hiện nay, một số hộ không sản xuất được phải bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).
Giải trình:
Hiện nay, trên địa bàn tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng đã hoàn thành đưa vào sử dụng 02 đê bao Tiểu vùng 01, 02 và đang triển khai xây dựng Đê bao ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ nằm ở khu vực phía Nam rạch Nhà Thờ. Đê bao tiểu vùng tại Tổ 4, 5, 6, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ mà cử tri kiến nghị là Đê bao tiểu vùng nằm ở phía Bắc rạch Nhà Thờ phục vụ khoảng 250 ha đất sản xuất. Do nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 có hạn, việc bố trí sẽ xem xét từng loại công trình theo thứ tự ưu tiên; vì vậy, công trình này ngành sẽ xem xét đề xuất đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
g. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị chủ đầu tư khảo sát, sửa chữa cống thoát nước đê bao tiểu vùng 1 (thuộc tổ 8, ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ) bị sụp, lún không thoát được nước từ chợ Bình Thạnh chảy xuống, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân khu vực này. Tại Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh có trả lời về nội dung này: “giao ngành đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ kiểm tra khắc phục….”, nhưng giải pháp này không khả thi (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).
Giải trình:
Đê bao tiểu vùng 1 thuộc dự án Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ đã nghiệm thu, bàn giao cho UBND xã Phước Chỉ đưa vào sử dụng năm 2013. Ngày 25/7/2017, ngành đã có văn bản số 1736/SNN-CCTL đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ kiểm tra khắc phục để không ảnh hưởng đến sản xuất của người dân (người hưởng lợi trong vùng dự án). 
Hiện nay, UBND huyện Trảng Bàng đã chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ khắc phục tạm thời bằng cách khai thông hai bên mang cống để tiêu thoát nước; về lâu dài UBND huyện đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2018 từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa.  
h. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh một số bất cập từ dự án kênh Phước Hòa đoạn qua xã An Cơ, huyện Châu Thành như: Tuyến kênh tiêu cống thoát nước số 1 đoạn qua khu vực ấp An Thọ (cặp Kênh Tây) không làm cống qua đường, gây khó khăn cho người dân vận chuyển nông sản; làm kênh trên đường vận chuyển của dân, bỏ lại mặt bằng không giống hiện trạng ban đầu (có nhiều lỗ, hang), nên gặp khó khăn cho việc đi lại. Đề nghị ngành chức năng phối hợp cùng người dân địa phương (ông Nguyễn Văn Tính, tổ 6, ấp An Thọ) kiểm tra, khảo sát thực tế tuyến kênh này để có hướng giải quyết phù hợp (Cử tri xã An Cơ – Châu Thành).
Giải trình:
Đoạn kênh tiêu cống số 1 mà cử tri phản ánh là đoạn kênh K0+246 – K0+765. Theo thiết kế được duyệt, trên đoạn kênh này đã bố trí các công trình cống qua đường tại vị trí K0+246, K0+650, K0+765, bậc nước với kết cấu bằng rọ đá tại K0+375.
Trong quá trình thi công, Ban quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành khảo sát hiện trường và nhận thấy: Bờ tả của đoạn kênh từ bậc nước K0+375- K0+765 (cặp lưu không bảo vệ kênh Tây) là đường vận chuyển của nhân dân. Do vậy, các bên thống nhất thay đổi thiết kế từ bậc nước bằng rọ đá thành cống qua đường kết hợp bậc bằng bê tông cốt thép, hồ sơ bổ sung này đang được trình duyệt. Vì vậy trên đoạn kênh tiêu cống số 1 nói trên chỉ dài có 519m sau khi phê duyệt sẽ được thi công bố trí 04 cống qua đường đáp ứng đầy đủ yêu cầu giao thông của nhân dân khu vực.
Trên tuyến đường này, cử tri phản ánh có nhiều lỗ, hang là đường vận chuyển nông sản bằng cơ giới của nhân dân và vật tư phục vụ cho thi công công trình, sẽ được sửa chữa sau khi thi công xong hệ thống công trình trên kênh tiêu cống số 1 và kênh tiêu cống số 2.
3. Về bảo vệ và phát triển rừng
Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm cho ý kiến đối với những trường hợp rừng trồng bị lâm tặc chặt phá nhưng chưa vận chuyển đi được thì xử lý như thế nào? Đề nghị ngành chức năng xem xét cho phép người trồng rừng được tận thu đối với những trường hợp này (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).
Giải trình:
Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng và các hộ nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng phải có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ rừng trồng, không để bị phá, khai thác trái phép lâm sản. Khi xảy ra phá rừng, khai thác trái phép lâm sản, thì tùy theo mức độ, Ban quản lý rừng và hộ nhận khoán phải chịu trách nhiệm do không làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Đối với lâm sản bị khai thác trái phép, nhưng đối tượng vi phạm không kịp lấy đi, thì lâm sản này sẽ được Chủ rừng (Ban quản lý rừng) xử lý theo quy định pháp luật.
4. Về vấn đề cung cấp nước sạch
Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng sớm thi công trạm cấp nước sạch cho người dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng).
Giải trình:
Ngày 03/4/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì tổ chức họp với Công ty Cổ phần Shiny Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư,…về việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, theo đó: Thống nhất việc đầu tư Trạm cấp nước sạch cho người dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng; dự án đang giai đoạn giao Công ty Cổ phần Shiny Việt Nam lập đề xuất dự án đầu tư.
Theo báo cáo của Công ty tại Công văn số 1707/2017/SNV ngày 17/7/2017 về việc tiến độ thực hiện dự án công trình cấp nước ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, theo đó: Hồ sơ thiết kế trước đây chưa hoàn thiện, chưa có số liệu chất lượng nước thô đầu vào, khối lượng quy mô các hạng mục công trình, dự toán tổng vốn đầu tư,… Hiện Công ty đang thu thập thông tin để thực hiện lại công nghệ dự án và đề xuất đầu tư dự án theo quy định. Theo ý kiến của Công ty khoảng cuối tháng 9/2017, Công ty sẽ hoàn chỉnh đề xuất dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để tiến hành xây dựng trạm cấp nước sạch ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng.
III. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường 
1. Về vấn đề ô nhiễm môi trường
a. Ý kiến kiến nghị:  Để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan tại các xã nông thôn mới, đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp hữu hiệu để xử lý tình trạng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều tại địa bàn các xã hiện nay (Cử tri xã An Tịnh – Trảng Bàng).
Giải trình:
Để quản lý, thu gom và xử lý triệt để rác sinh hoạt phát sinh ở nông thôn, chấm dứt tình trạng vứt rác, đổ rác bừa bãi không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 1552/KH-UBND ngày 12/6/2017 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2017 – 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn số 3907/HD-STNMT ngày 27/7/2017 về thực hiện đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2; 17.3 và 17.5 thuộc tiêu chí 17 đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó quy định rác sinh hoạt từ các hộ gia đình nông thôn phải thu gom thủ công hàng ngày hoặc cách ngày và phân loại thành 3 nhóm để tái chế, giảm thiểu chi phí xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường, phần rác thải không thể tái chế hoặc ủ làm phân, phải được lưu giữ đảm bảo vệ sinh môi trường và vận chuyển tới nơi lưu giữ rác tạm thời của địa phương (mỗi xã bố trí một điểm lưu giữ rác tạm thời, mỗi khu dân cư bố trí từ 1-2 thùng chứa rác tập trung và mỗi ấp thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường) để chuyển rác đến khu xử lý tập trung xử lý theo quy định. UBND tỉnh đã chỉ rõ trách nhiệm của các Sở ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh và các cơ quan truyền thông các cấp; UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động và giám sát, kiểm tra phát hiện, xử lý các hành vi vứt rác, đổ rác bừa bãi không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và chỉ rõ trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát sinh rác, các chủ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt nông thôn nhằm xử lý rác thải đảm bảo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.   
Ngày 01/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 cho cán bộ phụ trách công tác quản lý môi trường thuộc các tổ chức chính trị - xã hội; Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
b. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh việc xả thải (hóa chất tẩy rửa mì) của xe tải 50C - 389.03 thuộc lò mì Sầm Hên - Sầm Phát ngụ tại xã An Cơ, huyện Châu Thành ra đường (đoạn từ Chợ Dốc – Ngã Ba Vịnh) gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý (Cử tri thị trấn Tân Biên – Tân Biên).
Giải trình:
Theo phản ánh của cử tri và ý kiến xác minh của chính quyền địa phương thì xe tải 50C - 389.03 có mua xác mì của công ty TNHH Hồng Phát tại xã An Cơ, huyện Châu Thành để làm thức ăn cho bò sữa tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, trong quá trình vận chuyển do xác mì ướt nên có nước đọng trong thùng xe, tài xế đã xả bỏ lượng nước này ra lề đường (khu vực đồng ruộng thuộc xã An Cơ). Việc xả nước thải của xe tải 50C - 389.03 như đã nêu trên là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Để khắc phục tình trạng xả chất thải nói chung và nước thải nói riêng, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 2071/UBND-KTN (Công văn 2071) ngày 26/7/2016 về việc giám sát việc đổ chất thải trái phép ra môi trường. Tại Công văn này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân tích cực theo dõi, giám sát các tổ chức, cá nhân dùng các phương tiện vận tải để vận chuyển, đổ/xả chất thải ra môi trường. Khi phát hiện đổ/xả chất thải thì ghi lại biển số xe, thông báo ngay cho chính quyền địa phương gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và thông báo UBND cấp trên, Sở Tài nguyên và Môi trường theo các số điện thoại đường dây nóng đã được công bố trên website: https://sotnmt.tayninh.gov.vn.
Vụ việc theo phản ánh của cử tri nêu trên xảy ra nhanh ở một thời điểm nên người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2071/UBND-KTN như đã nêu ở trên.  
c. Ý kiến kiến nghị: Cử tri nhiều lần phản ánh tình trạng xả nước thải ra suối của lò mì Trường Hưng, ngành chức năng đã kiểm tra, xử lý và báo cáo: “hệ thống xử lý nước thải đạt cột A, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước và đã ngưng hoạt động từ tháng 3/2017 đến nay", nhưng hiện nay nước suối quanh khu vực lò mì vẫn còn mùi hôi. Đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với lò mì này để có giải pháp xử lý hiệu quả hơn (Cử tri xã Thạnh Bình – Tân Biên).
Giải trình:
Nhà máy chế biến tinh bột mì (Nhà máy) của Công ty TNHH Trường Hưng (Công ty) đã ngưng hoạt động sản xuất từ ngày 01/4/2017 để sửa chữa, bảo trì dây chuyền sản xuất. Ngày 30/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Châu kiểm tra đột xuất tại Nhà máy của Công ty. Kết quả: Nhà máy vẫn đang tạm ngưng hoạt động sản xuất, không có nước thải xả ra suối Ky. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với địa phương theo dõi nhà máy của Công ty, nếu hoạt động sẽ kiểm tra đột xuất, nếu vi phạm sẽ lý theo quy định của pháp luật. 
Theo kết quả quan trắc tháng 6,7,8 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường thì nguồn nước khu vực cầu Cần Đăng (hạ nguồn suối Ky) đạt cột B1 Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy định chất lượng nước dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác. 
d. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm hỗ trợ kinh phí để triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Châu Thành nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Cống Kiểu (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành).
Giải trình:
- Việc triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Châu Thành: Trong đồ án Quy hoạch chung thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 và Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh) đã có nội dung quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2015, trong đó “hệ thống thoát nước bẩn sinh hoạt được thiết kế riêng ở những tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước. Trên tuyến ĐT 781 đoạn trước UBND huyện và Huyện Ủy xây dựng hệ thống cống bao, thu gom nước thải sinh hoạt đưa về trạm xử lý nước thải tập trung Q = 1.300 m3/ngày, quy mô 0,6 – 1,0 ha được xây dựng phía Bắc thị trấn. Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước bẩn 11.290 m, trong đó ngắn hạn 640m”. Tuy nhiên, đến nay chưa triển khai do chưa có nguồn vốn.
- Đối với tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Cống Kiểu, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan kiểm tra nguyên nhân gây ô nhiễm và tham mưu xử lý.
- Hiện nay, Sở Xây dựng đã tổ chức lập và đang lấy ý kiến các sở, ban, ngành đề cương nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng các đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là đồ án Quy hoạch). Dự kiến tổng hợp và trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017 để xem xét, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán đồ án Quy hoạch. Trong đồ án Quy hoạch, có một nội dung mục tiêu là đề xuất các chương trình dự án đầu tư các giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2035, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước có tính đến tác động của biến đổi khí hậu các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Do đó, hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Châu Thành sẽ được xem xét xác định lộ trình đầu tư trong đồ án Quy hoạch.
2. Về khai thác tài nguyên
a. Ý kiến kiến nghị: Tình trạng khai thác cát lậu trên sông Vàm Cỏ Đông khu vực ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng thời gian qua đã được các ngành chức năng kiểm tra xử lý, nhưng hiện nay tình trạng này vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân do nguy cơ sạt lở bờ sông rất cao. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý quyết liệt hơn để nhân dân khu vực này an tâm sinh sống (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).
Giải trình:
Sông Vàm Cỏ Đông đoạn từ Lộc Giang đến Phước Chỉ hiện nay Giấy phép của Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Tây Ninh đã hết hạn, nên việc khai thác trên sông này là trái phép. Do khu vực Lộc Giang, Phước Chỉ giáp ranh giữa 02 tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An nên việc quản lý bảo vệ khoáng sản tại khu vực này là nhiệm vụ chung của 02 tỉnh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường  kết hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất khu vực này, xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp khai thác trái phép để bảo vệ nguồn tài nguyên.
- Theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 18, Luật Khoáng sản năm 2010 quy định trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp cụ thể như sau:
“2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản tại địa phương;
b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động khoáng sản trái phép; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.”
- Theo Công văn số 2943/UBND-KTN ngày 04/12/2013 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh: “Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố nơi đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh”.
- Ngày 06/01/2017, UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh; Bà Rịa Vũng Tàu; Đồng Nai; Bình Dương; Tây Ninh; Long An; Tiền Giang; Lâm Đồng; Bình Phước đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa các tỉnh để đảm bảo tính chủ động, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi vùng giáp ranh. 
b. Ý kiến kiến nghị: Doanh nghiệp khai thác đất ở ấp Bình Long đã bị xử lý vi phạm về khai thác đất vượt độ sâu. Tuy nhiên, hiện nay chưa làm rõ việc vi phạm lưu không kênh TN17, chưa thực hiện khắc phục lấp lại phần đất vượt quá độ sâu theo quy định, việc khai thác quá sâu ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung quanh. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý (Cử tri xã Thái Bình – Châu Thành).
Giải trình:
* Về vi phạm lưu không kênh TN17: 
Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Châu Thành, UBND xã Thái Bình, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh tổ chức kiểm tra, xác định phạm vi bảo vệ công trình kênh TN17 tại vị trí Doanh nghiệp khai thác đất ở ấp Long Bình, xã Thái Bình, huyện Châu Thành theo ý kiến của cử tri, kết quả như sau:
Doanh nghiệp khai thác đất là Công ty TNHH MTV Quốc Anh, khu vực đất đã khai thác là hai ao tại vị trí K14+340 đến K14+525 (180m) bên bờ tả kênh TN17, tại thời điểm kiểm tra có hàng rào bảo vệ bằng cột bê tông, dây kẽm gai. Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, theo đó: “…2. Đối với kênh nổi: a) Kênh nổi có lưu lượng lớn hơn 10m3/s; phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 05m”.
Kênh TN17 là kênh nổi có lưu lượng là 12,45m3/s lớn hơn 10m3/s, do đó phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 05m. Qua kết quả đo đạc thực tế tại hiện trường, khoảng cách từ chân mái ngoài kênh TN17 đến ao tại các vị trí K14+340 là 8,4m, K14+400 là 7,9m, K14+525 là 16,6m. Như vậy, Doanh nghiệp khai thác đất không vi phạm phạm vi bảo vệ công trình kênh TN17.
* Về khắc phục phần đất vượt quá độ sâu theo quy định: 
Ngày 29/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2465/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, trong đó: 
- Hình thức xử phạt chính: 120.000.000 đồng
- Hình thức phạt bổ sung: Do công ty đã bán toàn bộ khối lượng đất khai thác vượt ra ngoài phạm vi hoặc độ cao của khu vực được phép khai thác, do đó buộc Công ty phải nộp bằng tiền quy đổi theo giá khoáng sản tại Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh là 40.000đồng/m3: 15.013,63 m3 x 40.000 đồng = 600.545.200 đồng (Sáu trăm triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn hai trăm đồng). Theo điểm m, khoản 3, điều 2, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc nộp lại toàn bộ khối lượng khoáng sản hoặc giá trị bằng tiền có được do việc khai thác ngoài diện tích khu vực khai thác; do khai thác vượt quá công suất được phép khai thác gây ra”. Trường hợp của Công ty TNHH MTV Quốc Anh được UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong đó hình thức phạt bổ sung là nộp bằng tiền nên không phải hoàn thổ.
* Việc khai thác quá sâu ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung quanh. Ngày 31/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, UBND xã Thái Bình và Trưởng ấp Bình Long tiến hành kiểm tra khảo sát, xác minh tại vị trí mà cử tri đã phản ánh, nội dung như sau:
- Vị trí cử tri phản ánh thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản đất san lấp đến nay đã hết hạn. Tại thời điểm kiểm tra, vị trí này không có hoạt động khai thác, có tứ cận như sau:
+ Đông: Giáp đất thuộc trại thực nghiệm sinh học (trại heo cũ) và đất ao cũ của Công ty TNHH MTV Quốc Anh.
+ Tây: Giáp kênh TN17.
+ Nam: Giáp đất trống của dân.
+ Bắc: Giáp đất trồng cây hằng năm của dân.
Xung quanh khu vực hầm đã khai thác được rào chắn bằng hàng rào kẽm gai trụ bê tông, tứ cận không tiếp giáp ao nuôi trồng thuỷ sản của dân. Tuy nhiên, tại khu vực phía Đông Bắc hầm đất (cách hầm khoảng 150 m) có 01 ao nuôi cá thuộc đất của hộ ông Trịnh Khắc Trung, diện tích ao khoảng 1000m2, tại thời điểm kiểm tra ghi nhận mực nước trong ao cách mặt đất tự nhiên khoảng 0,3-0,4m, ao tù không có nguồn nước ra và nguồn nước dẫn vào. Do đó, ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung quanh là không đúng theo phản ánh.
c. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của mỏ đá Lộc Trung xay đá quá giờ quy định (trưa, tối) gây tiếng ồn, bụi và đá văng vào khu vực nhà dân làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục gây bức xúc trong nhân dân (Cử tri xã Lộc Ninh – Dương Minh Châu).
Giải trình:
Ngày 21/06/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Dương Minh Châu, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dương Minh Châu, UBND xã Lộc Ninh tiến hành giám sát đo các chỉ tiêu: Độ ồn và độ rung của các thiết bị khai thác, chế biến tại mỏ đá xây dựng Lộc Trung thuộc ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh của Công ty Cổ phần Khoáng sản FICO Tây Ninh và xác định khoảng cách an toàn khi nổ mìn, từ ranh giới mỏ đến hộ nhà ông Trần Văn Long và ông Phan Văn Hai, ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Kết quả đo đạc, phân tích không khí, chấn động của Trung tâm Quan trắc Môi trường ghi nhận các chỉ tiêu: Độ ồn, độ rung và chấn động do nổ mìn. Cụ thể như sau:
- Tại hộ nhà ông Phan Văn Hai ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh: 
+ Độ ồn 64,2/70bB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
+ Độ rung 39,3/70dB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
+ Vận tốc dao động cực trị 2,88/25,4mm/s (chấn động nổ mìn) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.
- Tại hộ nhà ông Trần Văn Long, ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh: 
+ Độ ồn 51,9/70bB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
+ Độ rung 31,8/70dB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
+ Vận tốc dao động cực trị 4,62/25,4mm/s (chấn động nổ mìn) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.
Khoảng cách từ hộ nhà ông Trần Văn Long và ông Phan Văn Hai đến vị trí bãi mìn ngày 11/5/2017 đều năm ngoài phạm vi 300m (QCVN 02:2008/BCT khoảng cách an toàn 200m đối với công trình và 300m đối với người).
Do đó, theo kết quả đo đạc, các chỉ tiêu: Độ ồn, độ rung, chấn động do nổ mìn và khoảng cách an toàn khi nổ mìn tại mỏ đá xây dựng Lộc Trung thuộc ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam.
Vấn đề này đã được UBND huyện Dương Minh Châu chủ trì giải quyết cùng với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh… đã tham gia xử lý nhiều lần. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương hướng dẫn về Quy trình nổ mìn cho UBND huyện Dương Minh Châu để huyện giám sát và yêu cầu Công ty thực hiện đúng trình (Công văn số 1698/SCT-KTATMT ngày 25/8/2017); đồng thời mời các hộ dân liên quan thông báo kết quả đo đạc các chỉ tiêu và thường xuyên tuyên truyền pháp luật về khoáng sản và các văn bản liên quan cho người dân được biết.
3. Về quản lý đất đai
a. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Cao đài An Thới (thửa đất ở Điện thờ Phật Mẫu do trước đây có chủ trương thu hồi phục vụ quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, nhưng về sau không thực hiện thu hồi; hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ hiện đã gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường) (Cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng).
Giải trình:
Ngày 23/02/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc thu hồi 836,8 m2 đất tại ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, thuộc quyền sử dụng của Điện thờ Phật mẫu ấp An Thới.
Ngày 27/02/2012, UBND huyện Trảng Bàng có Công văn số 168/UBND về việc giữ lại phần đất Điện thờ Phật mẫu ấp An Thới, xã An Hòa, thuộc dự án Khu Công nghiệp và Dịch vụ Bourbon An Hòa (nay là Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công).
Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh thu hồi Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/02/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Họ đạo Cao đài An Thới cung cấp hồ sơ có liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 và quyết định giao đất, cấp Giấy CNQSDĐ cho Họ đạo Cao đài An Thới theo đúng quy định. 
b. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét thu hồi một số diện tích đất cặp hai bên đường của Công ty cao su Tân Biên từ Tổ 9 đến Tổ 18, ấp 2, xã Suối Ngô giao cho UBND xã để làm quỹ đất công bố trí làm đất ở cho dân (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).
Giải trình:
- Công ty cao su Tân Biên (nay đổi tên là Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên) được UBND tỉnh cho thuê 6.800,14 ha đất tại huyện Tân Biên và Tân Châu, tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 2209/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 và Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh.
- Thực hiện Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 về việc thu hồi 4,89 ha đất tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để giao cho UBND huyện Tân Châu bố trí di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp.
 - Theo đề nghị của cử tri huyện Tân Châu, căn cứ Điều 63 Luật Đất đai năm 2013 quy định: 
"Điều 63. Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây:
1. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này;
2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án".
Đối chiếu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 kỳ đầu (2011-2015) của huyện Tân Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 01/11/2013; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định để trình Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tân Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 thì khu đất cặp hai bên đường 794 của Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên, UBND huyện Tân Châu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm.
Căn cứ quy định nêu trên thì việc đề nghị của cử tri huyện Tân Châu chưa đủ cơ sở để UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất, giao đất cho UBND huyện Tân Châu bố trí khu dân cư. Tuy nhiên theo ý kiến cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Tân Châu rà soát nhu cầu đất ở trên địa bàn xã Suối Ngô, đối chiếu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Tân Châu đã được phê duyệt để có phương án quản lý đất công cho phù hợp và trả lời cho cử tri được rõ.
 B. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 
I. Lĩnh vực y tế 
1. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của nhân dân còn nhiều bất cập, cụ thể trường hợp người có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, sau đó được giới thiệu chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh (điều trị ngoại trú), trong quá trình điều trị có phát sinh bệnh khác thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh không điều trị (với lý do Trung tâm Y tế huyện không giới thiệu) mà hướng dẫn về Trung tâm Y tế huyện, trong khi đó Trung tâm Y tế huyện lại trả lời thẻ BHYT đã chuyển về tỉnh nên không điều trị nữa. Do đó, bệnh nhân không biết điều trị ở đâu. Đề nghị ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh BHYT (Cử tri xã Trường Đông – Hòa Thành).
Giải trình:
Hiện nay, khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đã thông tuyến huyện trên toàn quốc. Tại khu khám của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp nhận các trường hợp chuyển tuyến từ các Trung tâm y tế huyện, thành phố, cũng như từ hai bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh chuyển về. Qua tiếp nhận và thăm khám, căn cứ vào chẩn đoán từ giấy chuyển tuyến của tuyến huyện, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ giải quyết tình trạng bệnh hiện có hoặc sẽ bổ sung thêm chẩn đoán bên cạnh chẩn đoán nếu có phát sinh bệnh khác và tiếp tục điều trị nhằm giúp điều trị người bệnh được điều trị toàn diện. Bên cạnh đó, phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện đa khoa còn chủ động liên hệ với tuyến huyện qua điện thoại để bổ sung thông tin chuyển tuyến nếu chưa đầy đủ để giải quyết sớm nhất nhu cầu của người bệnh. 
Về trường hợp cử tri phản ảnh, UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh và TTYT các huyện, thành phố tiếp nhận bệnh nhân và điều trị đúng quy định.
2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ Y, Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chưa tốt (cụ thể, Phòng khám số 21 Khoa nội Thần kinh), chỉ khám qua lời khai của bệnh nhân và kê đơn thuốc, bệnh nhân sau khi khám bệnh về uống thuốc theo toa của Bác sĩ nhưng bệnh càng nặng thêm. Trong quá trình khám bệnh các Y, Bác sỹ không đeo bảng tên nên cử tri không kiến nghị được chính xác tên Bác sỹ (Cử tri xã Tân Hưng – Tân Châu).
Giải trình:
Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh: Phòng khám số 20: khám Tâm thần - Thần Kinh; phòng khám số 21: Khám sức khỏe - Tiền phẫu. Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa kịp thời nhắc nhở nhân viên khoa khám nói riêng cũng như toàn thể bệnh viện nói chung về nâng cao chất lượng phục vụ cũng như tinh thần, thái độ phục vụ trong công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt chấn chỉnh các nhân viên đang làm việc phải mặc trang phục, đeo bảng tên đúng qui định. 
3. Ý kiến kiến nghị: Thủ tục đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn chậm (khâu nộp sổ khám bệnh, khu vực đăng ký khám bệnh nhỏ, hẹp nhưng lượng người đăng ký đông, không đủ chỗ ngồi, nên người dân phải ngồi ở xa chờ đọc tên không nghe), đề nghị ngành chức năng quan tâm đến việc tinh gọn thủ tục để tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân. Đồng thời, cử tri cũng phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bảng hiệu, khẩu hiệu để nhắc nhở bệnh nhân quá nhiều gây mất mỹ quan, cần có biện pháp chấn chỉnh (Cử tri phường Ninh Thạnh – TP Tây Ninh).
Giải trình:
Trong năm 2017 và những năm tới, bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có đóng bảo hiểm y tế", cải tiến quy trình khám, chữa bệnh theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người bệnh như: 
Khoa khám bệnh: từ khu vực đón tiếp bệnh nhân đến chỗ khám lâm sàng, cận lâm sàng đều được sắp xếp theo dây chuyền liên hoàn, có bảng chỉ dẫn rõ ràng, quy trình khám bệnh, bảng giá viện phí, đối tượng ưu tiên và số điện thoại đường dây nóng.
- Tổ chức bộ phận tiếp đón, thông tin, hướng dẫn người bệnh các thủ tục đến khám, nhập viện hoặc phải chuyển tuyến sau khi khám bệnh.
- Áp dụng quy trình phát số thứ tự khám, phòng khám, thông báo số trên bảng điện tử tại các phòng khám, phát qua loa  … tránh cảnh chen chút, mất trật tự.
- Tại khu chờ khám: Bệnh viện trang bị thêm ghế ngồi, quạt máy, nước uống nóng, lạnh tiệt trùng … giúp bệnh nhân thoải mái hơn khi chờ khám.
- Bệnh viện tiếp tục cải tiến quy trình tiếp nhận, khám bệnh, xét nghiệm, thu phí, cấp thuốc theo hướng ngày càng tinh gọn, thuận lợi, khoa học.
-  Định kỳ trực tiếp lấy phiếu đánh giá về mức độ hài lòng của người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh. Qua kết quả đánh giá, phản ánh của người bệnh, Ban Giám đốc có cơ sở kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp được phản ánh.
- Tổ chức nhiều hình thức truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung quy định về nội quy của bệnh viện, quy trình khám bệnh, chữa bệnh, nhằm làm cho người bệnh, thân nhân người bệnh hiểu và hợp tác, tuân thủ tốt các quy định của bệnh viện. 
-  Lắp đặt camera ở các khu vực tập trung đông bệnh nhân như khu đón tiếp, bàn khám, thu viện phí, để theo dõi hoạt động, giám sát tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế.
- Thời gian tới bệnh viện tiếp tục sửa chữa khoa khám bệnh, tăng bàn tiếp nhận, tăng bàn thu viện phí cũng như cửa phát thuốc nhằm giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, tại khoa cận lâm sàng: Hẹn rõ thời gian trả kết quả xét nghiệm và kết quả chẩn đoán hình ảnh. 
Bệnh viện đang xây dựng các quy trình chuyên môn, các hướng dẫn, quy định, nội quy, sơ đồ, biển báo dễ thấy, dễ đọc, dễ hiểu. Có màn hình Led công khai giá dịch vụ khám bệnh…
UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục chấn chỉnh, cải tạo tại khoa khám bệnh đặc biệt là khâu thủ tục đăng ký khám chữa bệnh.
II. Lĩnh vực văn hóa, thông tin 
1. Ý kiến kiến nghị: Các công trình văn hóa thể thao của tỉnh đầu tư tốn kém nhiều kinh phí, nhưng việc quản lý, sử dụng chưa tốt, nhanh xuống cấp. Đề nghị ngành chức năng quan tâm hơn trong công tác quản lý để bảo đảm sử dụng công trình được hiệu quả hơn (Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh).
Giải trình:
Hầu hết các công trình văn hóa, thể thao của tỉnh gắn liền với sự đầu tư và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 224 thiết chế văn hóa, thể thao công lập, được xây dựng và đi vào hoạt động, quản lý theo từng cấp (Thiết chế Văn hóa Thể thao cấp tỉnh: 07; cấp huyện: 14 (9 Trung tâm VHTT và 05 thư viện cấp huyện); cấp xã: 81 Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng với ... sân bóng đá; ấp có 122 nhà văn hóa ấp).
Riêng đối với các công trình văn hóa, thể thao, du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, sử dụng như: Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Trung tâm văn hóa tỉnh; Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh,... đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng từ rất lâu khoảng gần 20 năm, có công trình trên 20 năm. Thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách sửa chữa nâng cấp một số công trình như: Trung tâm văn hóa tỉnh; Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh; Sân vận động tỉnh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế bảo quản, sử dụng có hiệu quả các công trình được giao quản lý.
Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cấp huyện do UBND cấp huyện quản lý, hầu hết xây dựng đã lâu và đang được khai thác sử dụng, phục vụ tốt các nhiệm vụ tuyên truyền chính trị ở địa phương, là nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí, học tập của nhân dân trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng (phụ lục số 1). 
Thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, đa phần được xây dựng từ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (22/81 trung tâm) và từ năm 2012 – 2015 được nâng cấp sửa chữa từ vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
- Thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất VHTT đã được đầu tư cụ thể: Tỉnh ủy ban hành Công văn số 633-CT/TU ngày 23/7/2014 về việc nâng cao chất lượng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động Nhà văn hóa ấp; Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ mức phụ cấp kiêm nhiệm cho lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao, học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Quyết định 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Quyết định quy định mức thù lao công tác viên văn hóa, thể dục thể thao; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Tỉnh ủy. Ngoài ra hàng năm, ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.
- Sở VHTTTDL phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động, kiểm tra, khảo sát, hỗ trợ kinh phí từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để chống xuống cấp các cơ sở vật chất (từ năm 2016, nguồn vốn từ chương trình mục tiêu về văn hóa không còn thực hiện).
- Sở VHTTDL tổ chức các đợt kiểm tra, khảo sát đánh giá công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao và đưa nội dung quản lý cơ sở vật chất văn hóa, thể thao vào thang điểm thi đua đánh giá, xếp loại hàng năm.
- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động.
- Để sử dụng, khai thác có hiệu quả các công trình văn hóa thể thao của tỉnh trong thời gian tới:
+ Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc Thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển văn hóa giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; qua đó đánh giá công tác quản lý, kết quả hoạt động, thấy rõ những mặt được và chưa được; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ quản lý các công trình văn hóa, thể thao ở từng cấp quản lý.
+ Khảo sát, tổng hợp các công trình văn hóa đang hoạt động đạt hiệu quả; các cơ sở vật chất xuống cấp; làm rõ vai trò trách nhiệm tập thể, cá nhân.
+ Bố trí ngân sách di tu, bảo dưỡng các công trình văn hóa, thể thao.
+ Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động; gắn công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, công tác thi đua hàng năm.
+ Mời gọi tổ chức, cá nhân có năng lực xã hội hóa khai thác cơ sở vật chất các công trình văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở.
2. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, một số cơ sở kinh doanh gắn biển quảng cáo ngoài trời, làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đề nghị ngành chức năng trong việc cấp phép quảng cáo, cần quan tâm kiểm tra việc gắn biển quảng cáo của các cơ sở kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định (Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh).
Giải trình:
- Hoạt động quảng cáo hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 và các văn bản triển khai thực hiện Luật.
- Căn cứ theo quy định hiện hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định, trả lời các thông báo sản phẩm quảng cáo đối với các hình thức quảng cáo bằng băng rôn (ngang, dọc), bảng quảng cáo (pa-nô), quảng cáo bằng đoàn người; không thực hiện cấp giấy phép quảng cáo (đã được bãi bỏ theo Luật định). Đối với loại hình bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn có kích thước diện tích >20m2, bảng quảng cáo đứng độc lập >40m2 phải có giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng. Việc thực hiện địa điểm quảng cáo thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, các ngành có liên quan, cụ thể:
+ Quảng cáo trên đường huyện, nội thành nội thị thuộc thẩm quyền quản lý địa điểm: UBND các huyện, thành phố; riêng đối với đường 30/4, Cách mạng tháng 8 thuộc Thành phố Tây Ninh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.
+ Quảng cáo trên đường tỉnh: Sở Giao thông Vận tải quản lý.
+ Quảng cáo trên các tuyến quốc lộ Cục Quản lý đường bộ 4.2 quản lý.
- Việc tăng cường công tác quản lý được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm; cụ thể: đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 28/10/2013, trong đó xác định rõ trách nhiệm phân cấp cho các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; hàng năm đều xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều văn bản nhắc nhở công tác phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản, quy hoạch liên quan đến hoạt động quảng cáo; hầu hết các thông báo sản phẩm quảng cáo đều gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tăng cường công tác phối hợp quản lý...
- Tuy nhiên thực trạng trong thời gian qua một số cơ sở kinh doanh gắn biển quảng cáo ngoài trời làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, chưa đúng quy định, thực hiện sai địa điểm theo thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
- Việc dẫn đến các sai phạm trên là do nhiều nguyên nhân: một số địa phương chưa xác định rõ nhiệm vụ quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn; công tác phối hợp còn chưa chặt chẽ; công tác thanh, kiểm tra, xử lý chưa kịp thời; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa cụ thể, thiếu hướng dẫn, đặc biệt về quản lý biển hiệu; năng lực cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý còn hạn chế... 
- Để khắc phục những tồn tại nêu trên, thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số giải pháp sau:
+ Phối hợp các ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai đạt kết quả Kế hoạch số 2203/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
+ Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó xác định rõ trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc phân cấp quản lý thực hiện quy hoạch.
+ Thực hiện phân cấp quản lý hoạt động quảng cáo; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu hoạt động quảng cáo ở cơ sở.
+ Tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các sai phạm.
III. Chế độ, chính sách
Ý kiến kiến nghị: Theo quy định, thì quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề miễn phí, tuy nhiên hiện nay, quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề lái xe miễn phí (hạng B2) tại Trung tâm đào tạo lái xe Thành Đạt, thì Trung tâm ứng trước 1.000.000 đồng/học viên. Khi học xong Trung tâm không trả lại tiền mà hướng dẫn học viên đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để lấy lại tiền ứng. Tuy nhiên, học viên liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì được hướng dẫn đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và khi đến đây học viên không lấy lại được tiền. Đề nghị ngành chức năng xem xét, để đối tượng được thuận lợi trong thụ hưởng chính sách của Nhà nước (Cử tri thị trấn Tân Biên – Tân Biên).
Giải trình:
Về việc tạm ứng thu học phí 1.000.000đ/học viên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không có chủ trương cho các đơn vị thu tạm ứng của học viên là bộ đội xuất ngũ và cũng không có hướng dẫn học viên đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để lấy lại tiền tạm ứng. UBND tỉnh đề nghị học viên liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được giải thích cụ thể. 
C. Những vấn đề cụ thể
I. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét, cấp giấy khai sinh cho bé Phạm Thanh Trà Mi (02 tuổi), sinh ra ở nước Cộng hòa Sierra Leone (có giấy chứng sinh) và hiện đang sinh sống cùng bà tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu (do cha chết, mẹ mất tích), nhằm tạo điều kiện cho bé được đi học và hưởng các quyền lợi khác của công dân Việt Nam (Cử tri xã Long Chữ – Bến Cầu).
Giải trình:
Tại Điều 29 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày  15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định:
“ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng ký khai sinh.”
Tại Khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch quy định trách nhiệm đăng ký khai sinh: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em”.
Như vậy, trường hợp của cháu Phạm Thanh Trà Mi, sinh ra ở nước Cộng hòa Sierra Leone và hiện đang sinh sống tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu nếu cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ cháu có quốc tịch Việt Nam và nếu cháu Mi chưa được đăng ký khai sinh thì căn cứ theo những quy định trên thẩm quyền đăng ký khai sinh sẽ do UBND huyện Bến Cầu đăng ký. 
Hiện cha cháu đã chết, mẹ mất tích thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác của cháu có thể liên hệ với Phòng Tư pháp huyện Bến Cầu để thực hiện đăng ký khai sinh cho cháu theo quy định.
II. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét lại hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ của ông Huỳnh Văn Thành, sinh năm 1957, ngụ tổ 11, ấp Thành Đông, xã Thành Long. Vì cách đây 2 năm, tỉnh trả hồ sơ, đề nghị ông Thành bổ sung thêm phần xác nhận mới của 02 đồng đội tham gia kháng chiến cùng ông, nhưng đến nay ông Thành chưa tìm được đồng đội khác (trong khi, hồ sơ đã có xác nhận của 5 cá nhân có uy tín: Đại tá Nguyễn Lương, Đại tá Nguyễn Ngọc Đời, Thượng tá Nguyễn Văn Được, ông Lê Văn Ba – Hội Nông dân tỉnh, đồng đội Nguyễn Văn Tiến) (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành).
Giải trình:
Ngày 12/9/2011, UBND huyện Châu Thành có gửi Tờ trình số 120/TTr-UBND về việc khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chuyển toàn bộ hồ sơ về Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, trong đó có tên ông Huỳnh Văn Thành để trình Trung ương khen thưởng. Tuy nhiên, hồ sơ của ông Huỳnh Văn Thành không đạt, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trả về trong năm 2011. Từ đó đến nay, ông Huỳnh Văn Thành không tiếp tục thực hiện bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh. Đến ngày 28/7/2017, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại xã Thành Long ông Huỳnh Văn Thành mới phản ánh. 
Ngày 03/8/2017, ông Huỳnh Văn Thành có đến Phòng Nội vụ huyện Châu Thành trình bày về hồ sơ của Ông đã gửi Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh nhưng không được Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trình Trung ương xem xét. Qua kiểm tra lại hồ sơ và hỏi thăm ông Huỳnh Văn Thành được biết đối tượng chỉ có bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ ký ngày 19/5/2011 là hợp lệ, 06 giấy xác nhận thành tích (Lê Văn Ba ngày 18/11/2003; Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh ngày 02/12/2009; Ban CHQS Tân Biên ngày 01/12/2009; Nguyễn Văn Được ngày 30/10/1996 và 17/11/2003; Võ Thành Tiến ngày 29/5/1995; Nguyễn Ngọc Đời ngày 22/8/1996) là phục vụ việc đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (đã được hưởng theo Quyết định số 1455/QĐ-BTL ngày 06/10/2010 về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ). 
Vì vậy, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành đã trao đổi với ông và trực tiếp hướng dẫn ông Huỳnh Văn Thành đến Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh để được trả lời cụ thể. Ông Huỳnh Văn Thành đã đến Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và đã được hướng dẫn cụ thể, đến nay Ông không còn thắc mắc, kiến nghị.
D. Những vấn đề khác
I. Ý kiến kiến nghị: Những trường hợp được UBND tỉnh xét đồng ý hỗ trợ đất sản xuất và nhà ở từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất sản xuất cũng như nhà ở. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm thực hiện hỗ trợ để bà con ổn định cuộc sống (Cử tri xã Tân Hiệp – Tân Châu).
Giải trình:
Việc tổ chức bình xét tiêu chí lẻ trên địa bàn huyện Tân Châu được thực hiện liên tục từ trước đến nay, được UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định giải quyết hỗ trợ các tiêu chí.
Ngày 04/11/2015, UBND tỉnh đã họp và cho ý kiến thống nhất thông qua danh sách đối tượng được xét theo Báo cáo số 2116/BC-LĐTBXH ngày 26/10/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về danh cách các hộ dân được hỗ trợ tiêu chí đất sản xuất, vay vốn và thụ hưởng dự án Khu dân cư biên giới Chàng Riệc được xét chọn (đợt 8) trên địa bàn huyện Tân Biên và Tân Châu (theo Biên bản họp số 247/BB-UBND ngày 06/11/2015). 
- UBND tỉnh sẽ phê duyệt khi huyện hoàn thành các thủ tục thu hồi đất của các huyện Tân Châu, Tân Biên, Công ty Mía đường.
- Về quỹ đất sản xuất bố trí cho người dân, UBND tỉnh giao UBND huyện Tân Châu khẩn trương thực hiện Bản án số 81/2009/DSST để có quỹ đất giao cho dân. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh đang thực hiện thanh lý khoảng 150 ha cây cao su, để giao đất cho tỉnh. Sau khi thủ tục thu hồi đất xong, UBND tỉnh sẽ giao cho UBND huyện Tân Châu để bố trí cho các hộ dân trên. 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các hộ có tên trong danh sách (175 hộ) còn đất nơi khác không, báo cáo Hội đồng tư vấn 407 của tỉnh xem xét. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh về thủ tục thu hồi đất, giao đất đúng quy định của pháp luật về đất đai đối với những hộ được hỗ trợ đất sản xuất.
* Đề nghị UBND huyện Tân Châu rà soát lại việc thực hiện các nội dung được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại cuộc họp ngày 04/11/2015 để phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.
II. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt ở khu dân cư Chàng Riệc (Cử tri xã Tân Lập – Tân Biên).
Giải trình:
- Năm 2012, Công ty Điện lực Tây Ninh đã đầu tư xây dựng 5,4km đường dây trung thế, 9,3km đường dây hạ thế và 03 trạm biến áp với tổng dung lượng 232,5kVA bằng nguồn vốn ứng của tỉnh để cấp điện cho 369 hộ dân tại khu dân cư Chàng Riệc.
Theo phản ảnh của cử tri, ngày 30/8/2017, Điện lực Tân Biên đã phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng huyện và UBND xã Tân Lập khảo sát thực tế tình hình cấp điện cho khu dân cư Chàng Riệc, kết quả: Hiện tại khu dân cư Chàng Riệc có 291 hộ dân sinh sống, tất cả các hộ dân đều có điện sử dụng, tình hình cung cấp điện cho khu dân cư Chàng Riệc ổn định đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân.
- Công trình cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc nằm tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013 có công suất thiết kế 318m3/ngày đêm cấp cho 500 hộ dân. Hiện nay hoạt động với công suất 283m3/ngày đêm cấp cho 344 hộ dân đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đầy đủ cho người dân tại khu vực trên. Tuy nhiên vào mùa khô, người dân dùng nước sinh hoạt để tưới cây phục vụ sản xuất nông nghiệp nên gây thiếu nước cục bộ vào giờ cao điểm. Vì vậy, đề nghị chính quyền địa phương vận động người dân sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm, hạn chế sử dụng nước của trạm để phục vụ sản xuất nông nghiệp vào mùa khô nhằm bảo đảm nước sinh hoạt cho các hộ khác trong khu dân cư.
III. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay các xã nội địa gặp khó khăn về kinh phí đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ cho các xã nội địa khó khăn có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống người dân trên địa bàn (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành).
Giải trình:
Hàng năm, vốn đầu tư phát triển được bố trí, phân khai cho các địa phương theo kế hoạch, định mức quy định. Trường hợp các xã nội địa gặp khó khăn về kinh phí để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đề nghị các xã có phương án đầu tư cụ thể để báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền và khả năng ngân sách của huyện thì huyện báo cáo và đề nghị cơ quan cấp tỉnh có liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí, hỗ trợ kinh phí theo phân cấp ngân sách.
Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.
VP.HĐND tỉnh
10/26/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông báoTổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021/PublishingImages/2017-10/kiennghicutri_jpg_Key_26102017134831.jpg
10/26/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IXBáo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IX

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IX


Thực hiện nội dung Báo cáo số 12/BC-TT.HĐND ngày 23/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Qua rà soát các nội dung tại Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh về Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh TN khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020,UBND tỉnh đã xem xét, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Trong đó, có một số nội dung UBND xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo thực hiện, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

* UBND tỉnh đã tiếp nhận báo cáo tổng hợp của Thường trực HĐND 69 ý kiến, kiến nghị.

- Về lĩnh vực kinh tế: 53 kiến, kiến nghị.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 11 ý kiến, kiến nghị.

- Lĩnh vực pháp chế: 5 ý kiến, kiến nghị.

Trong đó:

1. Đã trả lời làm rõ được 53 ý kiến, kiến nghị. (Phụ lục I kèm theo file:PL I.pdf )

2. Chưa giải quyết dứt điểm 08 ý kiến, kiến nghị. (Phụ lục II kèm theo file: PL II.pdf)

3. Thẩm quyền của Trung ương 08 ý kiến, kiến nghị. (Phụ lục III kèm theo file: PL III.pdf)

Trên đây là báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

VP.HĐND tỉnh

10/26/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông báoBáo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IX/PublishingImages/2017-10/kiennghicutri_jpg_Key_26102017135635.jpg
10/26/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV của Bộ, ngành Trung ươngV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV của Bộ, ngành Trung ương

​V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV của Bộ, ngành Trung ương

Văn bản trả lời, xem dưới đây:

4720_BNV_CCVC.pdf

2157_BCA_V11.pdf

7443_BNN_KH.pdf

3288_BTTTT_VP.pdf

3829_BGDDT_VP.pdf


9/13/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV của Bộ, ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/13/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
V/v tuyển công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh năm 2017V/v tuyển công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh năm 2017

​V/v tuyển công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh năm 2017

Xem thông tin chi tiết tại website: http://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?ItemID=33804

hoặc tại đây: 104_VPDDBQH.pdf


8/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoV/v tuyển công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Bộ LĐTB&XH trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIVBộ LĐTB&XH trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV

​Bộ LĐTB&XH trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV.

Văn bản trả lời:

3356_LDTBXH_VP (2).pdf

3363_LDTBXH_VP.pdf

3155_LDTBXH_VP.pdf

8/31/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ LĐTB&XH trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIVBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

​Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Văn bản trả lời, xem tại đây: Bo Xay dung.rar

1895_BXD_GD.pdf

8/30/2017 7:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2017 7:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri của các bộ, ngành trung ươngV/v trả lời kiến nghị cử tri của các bộ, ngành trung ương
8/23/2017 9:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri của các bộ, ngành trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/23/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

A. Kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương (08 kiến nghị)

1. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp để hạn chế, ngăn chặn tình trạng các trang mạng xã hội, Đài truyền hình quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật, đăng tải những thông tin sai sự thật, phản cảm, … (Cử tri thị trấn Trảng Bàng – Trảng Bàng).

2. Các kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách:

- Hiện nay, Trung ương đã ban hành các chính sách (trợ cấp, cấp thẻ  BHYT,…) cho người có công như: dân công hỏa tuyến, đối tượng tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam ở chiến trường Campuchia,… đã góp phần chăm lo, hỗ trợ rất tích cực cho đối tượng này. Tuy nhiên, còn đối tượng bộ đội cũng tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam nhưng chiến đấu ở trong nước chưa có chính sách hỗ trợ. Kiến nghị ngành chức năng xem xét có chính sách (trợ cấp và cấp thẻ BHYT,…) để động viên cho đối tượng này (Cử tri xã Hiệp Thạnh – Gò Dầu).

- Cử tri phản ánh: một số đối tượng là bộ đội phục viên đã tham gia kháng chiến nhiều năm và sau kháng chiến xin nghỉ hưởng chế độ 01 lần và từ đó đến nay không được hỗ trợ gì thêm (không được thăm hỏi vào dịp lễ, tết). Đề nghị ngành chức năng quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho đối tượng này được tham quan, nghỉ dưỡng để động viên (Cử tri xã Tân Bình – Tân Biên).

- Hiện nay, các đối tượng thương binh được điều dưỡng phục hồi sức khỏe 02 năm/1 lần; kiến nghị tổ chức 04 năm/1 lần để lấy tiền đó tổ chức cho đối tượng này được đi Hà Nội thăm Lăng Bác (Cử tri xã Tân Bình – Tân Biên).

3. Các kiến nghị liên quan đến Quốc lộ 22:

- Kiến nghị ngành chức năng xem xét, mở dải phân cách đường quốc lộ 22B đoạn giáp với đường vào Cao Sơn Tự (xã Phước Trạch) để thuận lợi cho việc đi lại của người dân (Cử tri xã Hiệp Thạnh – Gò Dầu).

- Việc lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ trước Trường Tiểu học Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu là chưa hợp lý, vì đoạn đường này có cua làm che khuất đèn báo hiệu giảm tốc. Kiến nghị ngành chức năng di dời đèn báo hiệu giảm tốc đến đoạn trước khi tới cua để các phương tiện nhìn thấy và giảm tốc độ khi qua khu vực này (cử tri đã kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục) (Cử tri xã Cẩm Giang – Gò Dầu).

- Kiến nghị ngành chức năng khai thông đường cống thoát nước Quốc Lộ 22 tuyến từ ngã tư Gia Bình đến cổng chào Gia Bình (Cử tri xã Gia Bình – Trảng Bàng).

- Cử tri đề nghị xem xét làm vòng xoay tại đường tránh Xuyên Á (khu vực đầu đường tránh thuộc khu vực Gia Lộc giáp với Quốc Lộ 22), vì bố trí phân làn đường như hiện nay không hợp lý, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người (Cử tri An Hòa và thị trấn Trảng Bàng – Trảng Bàng).

B. Kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

I. Lĩnh vực kinh tế (31 kiến nghị)

1. Lĩnh vực giao thông – vận tải (11 kiến nghị)

- Cử tri kiến nghị nâng cấp các tuyến đường:

+ Sớm triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 6 (ĐT 787B - từ ngã tư Hai Châu đến Bùng Binh) góp phần giảm tai nạn giao thông. Trong khi chờ nâng cấp, mở rộng, vừa qua tuyến đường này đã được sửa chữa, nhưng hiện có đoạn chưa được khắc phục, sửa chữa hoàn chỉnh (đoạn trước chợ Cầu Xe, xã Hưng Thuận) (Cử tri xã Hưng Thuận – huyện Trảng Bàng);

+ Đề nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ huyện Trảng Bàng thực hiện dự án đường từ Quốc Lộ 22 vào An Thới, An Hòa vì hiện nay tuyến đường này xuống cấp khá nặng và mặt đường quá hẹp (Cử tri xã Gia Bình – huyện Trảng Bàng).

+ Cử tri đề nghị dặm vá, sửa chữa đường 784 đoạn từ cầu K13 đến cầu kênh tiêu Bến Đình; đường 789 đoạn Bến Củi đi Đôn Thuận (huyện Trảng Bàng) (Cử tri xã Chà Là và Bến Củi – Dương Minh Châu).

+ Sớm thi công đường ngã ba Đất Sét đi Bến Củi, trong khi chờ nâng cấp, đề nghị ngành chức năng dặm vá, sửa chữa đoạn khu vực Trường Tiểu học Lộc Ninh, đoạn khu vực Lộc Hiệp và đoạn Cầu Tàu, ấp 1, xã Bến Củi (Cử tri xã Lộc Ninh và Bến Củi – Dương Minh Châu).

+ Đề nghị sửa chữa đường 795 (đoạn từ chợ Suối Dây đến ngã tư Khu Vực), vì hiện nay bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Cử tri xã Suối Dây – Tân Châu).

- Cử tri kiến nghị khắc phục hệ thống thoát nước các tuyến đường:

+ Sớm xử lý hệ thống mương thoát nước dọc đường 782 (đoạn qua khu vực ấp Phước Đức B và đoạn đầu đường 782 rẽ vào Hương lộ 2 thuộc ấp Suối Cao B) vì hiện nay nước không thoát được, nên thường xuyên gây ngập cục bộ (Cử tri xã Phước Đông – huyện Gò Dầu).

+ Cử tri đề nghị nâng cấp, mở rộng mương thoát nước dọc hai bên đường 781 (đoạn từ ngã ba Suối Đá đến xã Phan), vì hiện nay, khi trời mưa lớn nước không thoát kịp gây ngập úng cục bộ (Cử tri xã Suối Đá – Dương Minh Châu).

+ Hiện nay, đường 794 (đoạn trụ điện số 27) đơn vị đã thi công xong phần cống hộp, tuy nhiên, khi có mưa lớn lượng nước từ cống hộp đổ ra gây sạt lở đất của người dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét làm bờ kè tại khu vực này để hạn chế tình trạng sạt lở (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

- Cử tri kiến nghị lắp đặt đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc, biển báo để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường:

+ Sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông và ngã ba đường vào UBND xã Phước Đông, vì hiện nay, các phương tiện lưu thông ở khu vực này rất đông, dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt là giờ cao điểm (lúc công nhân ra vào ca); đồng thời mở dải phân cách trước chợ Phước Đông để người dân được thuận tiện cho việc đi lại (Cử tri xã Phước Đông – huyện Gò Dầu).

+ Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trước UBND xã Long Thuận (ngã tư đường 786 - đường vào Trung tâm Văn hóa xã Long Thuận), vì hiện nay, khu vực này thường xảy ra tai nạn giao thông (Cử tri xã Long Thuận – huyện Bến Cầu).

+ Đề nghị xem xét, lắp đặt biển báo giao thông, gờ giảm tốc, kẻ vạch qua đường tại Trường THCS Chà Là và Trường Tiểu học Bình Linh (đường 784); lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 784 đi vào xã Phước Ninh (Cử tri xã Chà Là và Cầu Khởi – Dương Minh Châu).

2. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (11 kiến nghị)

2.1 Về trồng trọt – chăn nuôi

- Hiện nay, tình trạng các nhà máy mì thử hàm lượng tinh bột (chữ bột) trong củ mì chưa chính xác, còn rất thấp, cách tính không rõ ràng và trừ tạp chất 10% là quá cao, gây thiệt hại cho nông dân. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý (Cử tri xã Trường Đông – huyện Hòa Thành).

- Đề nghị ngành chức năng sớm có phác đồ điều trị dịch bệnh trên cây trồng (mía, mì, cao su...) và vật nuôi để hạn chế thiệt hại cho người dân trong sản xuất nông nghiệp (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

2.2. Về kênh mương, thủy lợi

- Hiện nay, đoạn cuối kênh tiêu T2B4 có lắp đặt miệng cống nhưng rất hẹp và không có bửng chắn để người dân thuận tiện trong việc lấy nước vào mùa nắng. Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt cống lớn hơn và bửng chắn tại cuối kênh tiêu T2B4 (Cử tri xã Bàu Đồn – Gò Dầu).

- Cử tri đề nghị bê tông hóa hai bên bờ và lắp đặt cống thoát nước tại suối Cầu Đúc (đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The) để hạn chế sạt lở và ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này (Cử tri xã Phước Thạnh – Gò Dầu).

- Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nạo vét, khai thông rạch Bàu Rong ra cầu Bình Thủy nhằm khắc phục tình trạng ngập úng cho cánh đồng của xã Gia Bình để người dân an tâm sản xuất (Cử tri xã Gia Bình – Trảng Bàng).

- Tuyến kênh N26 (khu vực đường Xuyên Á) vào mùa mưa thường xuyên bị ngập úng. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có giải pháp khắc phục tình trạng trên (Cử tri xã An Tịnh – Trảng Bàng).

- Đề nghị ngành chức năng sớm khảo sát, đầu tư thi công đê bao tiểu vùng tại Tổ 4, 5, 6, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ để phục vụ cho 200 ha đất sản xuất, vì hiện nay, một số hộ không sản xuất được phải bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống (Cử tri xã Phước Chỉ Trảng Bàng).

- Đề nghị chủ đầu tư khảo sát, sửa chữa cống thoát nước đê bao tiểu vùng 1 (thuộc tổ 8, ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ) bị sụp, lún không thoát được nước từ chợ Bình Thạnh chảy xuống, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân khu vực này. Tại Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh có trả lời về nội dung này: "giao ngành đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ kiểm tra khắc phục….", nhưng giải pháp này không khả thi (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).

- Cử tri phản ánh một số bất cập từ dự án kênh Phước Hòa đoạn qua xã An Cơ, huyện Châu Thành như: Tuyến kênh tiêu cống thoát nước số 1 đoạn qua khu vực ấp An Thọ (cặp Kênh Tây) không làm cống qua đường, gây khó khăn cho người dân vận chuyển nông sản; làm kênh trên đường vận chuyển của dân, bỏ lại mặt bằng không giống hiện trạng ban đầu (có nhiều lỗ, hang), nên gặp khó khăn cho việc đi lại. Đề nghị ngành chức năng phối hợp cùng người dân địa phương (ông Nguyễn Văn Tính, tổ 6, ấp An Thọ) kiểm tra, khảo sát thực tế tuyến kênh này để có hướng giải quyết phù hợp (Cử tri xã An Cơ – Châu Thành).

2.3. Về bảo vệ và phát triển rừng

Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm cho ý kiến đối với những trường hợp rừng trồng bị lâm tặc chặt phá nhưng chưa vận chuyển đi được thì xử lý như thế nào? Đề nghị ngành chức năng xem xét cho phép người trồng rừng được tận thu đối với những trường hợp này (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

2.4. Về vấn đề cung cấp nước sạch

Kiến nghị ngành chức năng sớm thi công trạm cấp nước sạch cho người dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng).

3. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường (09 kiến nghị)

3.1. Về vấn đề ô nhiễm môi trường

- Để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan tại các xã nông thôn mới, đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp hữu hiệu để xử lý tình trạng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều tại địa bàn các xã hiện nay (Cử tri xã An Tịnh – Trảng Bàng).

- Cử tri phản ánh việc xả thải (hóa chất tẩy rửa mì) của xe tải 50C - 389.03 thuộc lò mì Sầm Hên - Sầm Phát ngụ tại xã An Cơ, huyện Châu Thành ra đường (đoạn từ Chợ Dốc – Ngã Ba Vịnh) gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý (Cử tri thị trấn Tân Biên – Tân Biên).

- Cử tri nhiều lần phản ánh tình trạng xả nước thải ra suối của lò mì Trường Hưng, ngành chức năng đã kiểm tra, xử lý và báo cáo: "hệ thống xử lý nước thải đạt cột A, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước và đã ngưng hoạt động từ tháng 3/2017 đến nay", nhưng hiện nay nước suối quanh khu vực lò mì vẫn còn mùi hôi. Đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với lò mì này để có giải pháp xử lý hiệu quả hơn (Cử tri xã Thạnh Bình – Tân Biên).

- Đề nghị ngành chức năng sớm hỗ trợ kinh phí để triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Châu Thành nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Cống Kiểu (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành).

3.2. Về khai thác tài nguyên

- Tình trạng khai thác cát lậu trên sông Vàm Cỏ Đông khu vực ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng thời gian qua đã được các ngành chức năng kiểm tra xử lý, nhưng hiện nay tình trạng này vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân do nguy cơ sạt lở bờ sông rất cao. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý quyết liệt hơn để nhân dân khu vực này an tâm sinh sống (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng).

- Doanh nghiệp khai thác đất ở ấp Bình Long đã bị xử lý vi phạm về khai thác đất vượt độ sâu. Tuy nhiên, hiện nay chưa làm rõ việc vi phạm lưu không kênh TN17, chưa thực hiện khắc phục lấp lại phần đất vượt quá độ sâu theo quy định, việc khai thác quá sâu ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung quanh. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý (Cử tri xã Thái Bình – Châu Thành).

- Đề nghị ngành chức năng kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của mỏ đá Lộc Trung xay đá quá giờ quy định (trưa, tối) gây tiếng ồn, bụi và đá văng vào khu vực nhà dân làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục gây bức xúc trong nhân dân (Cử tri xã Lộc Ninh – Dương Minh Châu).

3.3. Về quản lý đất đai

- Đề nghị ngành chức năng sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Cao đài An Thới (thửa đất ở Điện thờ Phật Mẫu do trước đây có chủ trương thu hồi phục vụ quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, nhưng về sau không thực hiện thu hồi; hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ hiện đã gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường) (Cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng).

- Đề nghị ngành chức năng xem xét thu hồi một số diện tích đất cặp hai bên đường của Công ty cao su Tân Biên từ Tổ 9 đến Tổ 18, ấp 2, xã Suối Ngô giao cho UBND xã để làm quỹ đất công bố trí làm đất ở cho dân (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu).

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội (06 kiến nghị)

1. Lĩnh vực y tế (03 kiến nghị)

- Hiện nay, việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của nhân dân còn nhiều bất cập, cụ thể trường hợp người có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, sau đó được giới thiệu chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh (điều trị ngoại trú), trong quá trình điều trị có phát sinh bệnh khác thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh không điều trị (với lý do Trung tâm Y tế huyện không giới thiệu) mà hướng dẫn về Trung tâm Y tế huyện, trong khi đó Trung tâm Y tế huyện lại trả lời thẻ BHYT đã chuyển về tỉnh nên không điều trị nữa. Do đó, bệnh nhân không biết điều trị ở đâu. Đề nghị ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh BHYT (Cử tri xã Trường Đông – Hòa Thành).

- Cử tri phản ánh chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ Y, Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chưa tốt (cụ thể, Phòng khám số 21 Khoa nội Thần kinh), chỉ khám qua lời khai của bệnh nhân và kê đơn thuốc, bệnh nhân sau khi khám bệnh về uống thuốc theo toa của Bác sĩ nhưng bệnh càng nặng thêm. Trong quá trình khám bệnh các Y, Bác sỹ không đeo bảng tên nên cử tri không kiến nghị được chính xác tên Bác sỹ (Cử tri xã Tân Hưng – Tân Châu).

- Thủ tục đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn chậm (khâu nộp sổ khám bệnh, khu vực đăng ký khám bệnh nhỏ, hẹp nhưng lượng người đăng ký đông, không đủ chỗ ngồi, nên người dân phải ngồi ở xa chờ đọc tên không nghe), đề nghị ngành chức năng quan tâm đến việc tinh gọn thủ tục để tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân. Đồng thời, cử tri cũng phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bảng hiệu, khẩu hiệu để nhắc nhở bệnh nhân quá nhiều gây mất mỹ quan, cần có biện pháp chấn chỉnh (Cử tri phường Ninh Thạnh – TP Tây Ninh).

2. Lĩnh vực văn hóa, thông tin (02 kiến nghị)

- Các công trình văn hóa thể thao của tỉnh đầu tư tốn kém nhiều kinh phí, nhưng việc quản lý, sử dụng chưa tốt, nhanh xuống cấp. Đề nghị ngành chức năng quan tâm hơn trong công tác quản lý để bảo đảm sử dụng công trình được hiệu quả hơn (Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh).

- Hiện nay, một số cơ sở kinh doanh gắn biển quảng cáo ngoài trời, làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đề nghị ngành chức năng trong việc cấp phép quảng cáo, cần quan tâm kiểm tra việc gắn biển quảng cáo của các cơ sở kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định (Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh).

3. Chế độ, chính sách (01 kiến nghị)

Theo quy định, thì quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề miễn phí, tuy nhiên hiện nay, quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề lái xe miễn phí (hạng B2) tại Trung tâm đào tạo lái xe Thành Đạt, thì Trung tâm ứng trước 1.000.000 đồng/học viên. Khi học xong Trung tâm không trả lại tiền mà hướng dẫn học viên đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để lấy lại tiền ứng. Tuy nhiên, học viên liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì được hướng dẫn đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và khi đến đây học viên không lấy lại được tiền. Đề nghị ngành chức năng xem xét, để đối tượng được thuận lợi trong thụ hưởng chính sách của Nhà nước (Cử tri thị trấn Tân Biên – Tân Biên).

III. Những vấn đề cụ thể (02 kiến nghị)

- Đề nghị ngành chức năng xem xét, cấp giấy khai sinh cho bé Phạm Thanh Trà Mi (02 tuổi), sinh ra ở nước Cộng hòa Sierra Leone (có giấy chứng sinh) và hiện đang sinh sống cùng bà tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu (do cha chết, mẹ mất tích), nhằm tạo điều kiện cho bé được đi học và hưởng các quyền lợi khác của công dân Việt Nam (Cử tri xã Long Chữ Bến Cầu).

- Đề nghị ngành chức năng xem xét lại hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ của ông Huỳnh Văn Thành, sinh năm 1957, ngụ tổ 11, ấp Thành Đông, xã Thành Long. Vì cách đây 2 năm, tỉnh trả hồ sơ, đề nghị ông Thành bổ sung thêm phần xác nhận mới của 02 đồng đội tham gia kháng chiến cùng ông, nhưng đến nay ông Thành chưa tìm được đồng đội khác (trong khi, hồ sơ đã có xác nhận của 5 cá nhân có uy tín: Đại tá Nguyễn Lương, Đại tá Nguyễn Ngọc Đời, Thượng tá Nguyễn Văn Được, ông Lê Văn Ba – Hội Nông dân tỉnh, đồng đội Nguyễn Văn Tiến) (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành).

IV. Những vấn đề khác (03 kiến nghị)

- Những trường hợp được UBND tỉnh xét đồng ý hỗ trợ đất sản xuất và nhà ở từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất sản xuất cũng như nhà ở. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm thực hiện hỗ trợ để bà con ổn định cuộc sống (Cử tri xã Tân Hiệp – Tân Châu).

- Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt ở khu dân cư Chàng Riệc[1] (Cử tri xã Tân Lập – Tân Biên).

- Hiện nay các xã nội địa gặp khó khăn về kinh phí đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ cho các xã nội địa khó khăn có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống người dân trên địa bàn (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành).

VP.HĐND TỈNH


-------------------------------------------------------------------------------------

[1] Tại Công văn số 367/KHCN-KH tháng 7 năm 2016 của Sở khoa học và công nghệ, theo đó có đề cập đến giải pháp nhằm giải quyết việc thiếu nước tại khu dân cư Chàng Riệc thuộc ấp Tân Khai "Sở Khoa học – Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh đề xuất đặt hàng Bộ Khoa học Công nghệ thực hiện dự án nông thôn, miền núi để ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ có hiệu quả, có quy mô phù hợp với vùng sinh thái ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, phục vụ sản xuất nông nghiệp …." tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện.

8/23/2017 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021/KhoHinhAnh/kiennghicutri.jpg
8/23/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ươngV/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương
8/14/2017 9:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
UBND tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, QH khoá XIVUBND tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, QH khoá XIV

​Ngày 08/8/2017, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản số 239/BC-UBND V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, QH khoá XIV.

Văn bản trả lời: 239_BC_UBND.pdf

8/14/2017 8:00 AMĐã ban hànhThông báoUBND tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, QH khoá XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
V.v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, Ngành Trung ươngV.v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, Ngành Trung ương

V.v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, Ngành Trung ương.

Các Văn bản trả lời, xem bên dưới:

1578_BXD_QHKT.pdf

1568_BXD-QHKT.pdf

1606_BXD_QLN.pdf

457_TNI_KH_KSNB.pdf

9010_BTC_TC.pdf

7/26/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông báoV.v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, Ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến,kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnhBáo cáo tổng hợp trả lời ý kiến,kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến,kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
Toàn bộ nội dung văn bản xin vui lòng mở tập tin đính kèm: 207-BC-UBND.pdf
7/11/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông báoBáo cáo tổng hợp trả lời ý kiến,kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh  lần thứ 4Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh  lần thứ 4
Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh  lần thứ 4

Toàn bộ nội dung văn bản xin vui lòng mở tập tin đính kèm:12-BC-TT.HDND tong hop KNCT truoc KH4.pdf
7/4/2017 6:00 PMĐã ban hànhThông báoBáo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh  lần thứ 4/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2017 6:00 PMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ươngV/v trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương

​V/v trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương.

Văn bản trả lời: Xem tại đây: TRA LOI KIEN NGHI CU TRI.rar


4/21/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnhBáo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
Ngày 07/4/2017 UBND Tỉnh phát hành Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021​. Các nội dung kiến nghị đã được các cơ quan chức năng xem xét trả lời.

Toàn bộ nội dung văn bản xin vui lòng mở tập tin đính kèm:91-BC-UBND.pdf
4/10/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông báoBáo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
TB:Kết quả kiểm tra và phân tích chất lượng nước giếng của hộ dân khu vực xung quang Nhà máy SX dây thừng và lước cá thuộc CTy TNHH Công nghiệp Penro Việt NamTB:Kết quả kiểm tra và phân tích chất lượng nước giếng của hộ dân khu vực xung quang Nhà máy SX dây thừng và lước cá thuộc CTy TNHH Công nghiệp Penro Việt Nam

TB:Kết quả kiểm tra và phân tích chất lượng nước giếng của hộ dân khu vực xung quang Nhà máy SX dây thừng và lước cá thuộc CTy TNHH Công nghiệp Penro Việt Nam

Văn bản của sở Tài nguyên và Môi trường: 1367-TB-STNMT.pdf

4/4/2017 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTB:Kết quả kiểm tra và phân tích chất lượng nước giếng của hộ dân khu vực xung quang Nhà máy SX dây thừng và lước cá thuộc CTy TNHH Công nghiệp Penro Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/4/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, QH khóa 14Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, QH khóa 14

​Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, QH khóa 14

Văn bản trả lời: Bo Giao duc va Dao tao.rar

3/20/2017 6:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, QH khóa 14/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2017 6:00 PMNoĐã ban hành
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi đến kỳ họp thứ 2, QH khóa 14Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi đến kỳ họp thứ 2, QH khóa 14

​Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi đến kỳ họp thứ 2, QH khóa 14

Văn bản trả lời: 2503_BHXH_BQP.pdf

3/20/2017 6:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi đến kỳ họp thứ 2, QH khóa 14/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2017 6:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next