Thông tin cần biết - Tuyển dụng công chức
 
(BTNO)- Kỳ thi tuyển dụng công chức do UBND tỉnh và Sở Nội vụ tổ chức được khai mạc vào hôm 12.1.2013. Tham dự kỳ thi có tổng cộng 490 thí sinh, trong đó có 36 thí sinh thi tuyển vào ngạch cán sự, 454 thí sinh thi vào ngạch chuyên viên. Cán bộ công chức dự thi nâng ngạch do Sở Nội vụ tổ chức. Ảnh minh hoạ ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
THÔNG BÁO Kết quả xử lý Đơn xin cứu xét của ông Lê Văn Long phản ánh Nhà máy chế biến khoai mì thuộc Công ty TNHH MTV Tiến Dương hoạt động  phát sinh mùi hôi, âm thanh lớn, gây ô nhiễm nước ngầmTHÔNG BÁO Kết quả xử lý Đơn xin cứu xét của ông Lê Văn Long phản ánh Nhà máy chế biến khoai mì thuộc Công ty TNHH MTV Tiến Dương hoạt động  phát sinh mùi hôi, âm thanh lớn, gây ô nhiễm nước ngầm
THÔNG BÁO
Kết quả xử lý Đơn xin cứu xét của ông Lê Văn Long phản ánh Nhà máy 
chế biến khoai mì thuộc Công ty TNHH MTV Tiến Dương hoạt động 
phát sinh mùi hôi, âm thanh lớn, gây ô nhiễm nước ngầm 


Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn xin cứu xét của Lê Văn Long, ngụ tại Nhà số 4B, tổ 10, ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh phản ánh Nhà máy chế biến khoai mì thuộc Công ty TNHH MTV Tiến Dương (Công ty), ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh hoạt động phát sinh mùi hôi, âm thanh lớn, gây ô nhiễm nước ngầm. Ngày 27/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh, UBND xã Bình Minh, Ban quản lý ấp Bàu Lùn kiểm tra, khảo sát thực tế, lấy ý kiến các hộ dân phản ánh và lấy mẫu, phân tích chất lượng nước ngầm và đo độ ồn, không khí xung quanh. Kết quả như sau:
1. Tình hình thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty:
Qua kết quả kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Nhà máy thuộc Công ty trong thời gian qua thì Công ty đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định như: được UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trừơng chi tiết tại Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 19/8/2014, đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải theo phương án xử lý đạt quy chuẩn cột A được Sở Tài nguyên và Môi trường: xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại Công văn số 1552/STNMT-CCBVMT ngày 23/5/2014, cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Giấy phép số 3650/GP-STNMT (gia hạn lần 1) ngày 17/7/2017,....
2. Kết quả khảo sát lấy ý kiến của các hộ dân:
- Về nước sinh hoạt: người dân đang sử dụng là từ giếng khoan, nước có ván vàng để qua đêm có màng nổi lên, mùi tanh.
- Về mùi hôi: Hoạt động của Nhà máy có phát sinh mùi hôi đặt trưng của ngành chế biến khoai mì, mùi hôi phát tán về phía nhà dân phụ thuộc hướng gió. Trước đây Công ty có các hầm nước thải cũ phát sinh nhiều mùi hôi, hiện Công ty đã lấp các hầm trên nên không còn mùi hôi.
- Về tiếng ồn: hoạt động Nhà máy có phát sinh tiếng ồn.
3. Kết quả đo đạc, phân tích không khí xung quanh, tiếng ồn, nước ngầm tại nhà một số hộ dân phản ánh:
- Không khí xung quanh, tiếng ồn: Vào thời điểm Đoàn kiểm tra Nhà máy đang hoạt động bình thường, Đoàn lấy 01 mẫu không khí xung quanh và đo độ ồn tại khu vực nhà hộ dân Nguyễn Văn Đức so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – QCVN 05:2013/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT: các thông số gây mùi gồm H2S, NH3 và tiếng ồn đều đạt quy chuẩn.
- Nước ngầm: Kết quả phân tích chất lượng nước giếng của hộ Nguyễn Thị Kim Hoàng cách Nhà máy khoảng 150 m, hộ Võ Hoài Phương cách nhà máy khoảng 150 m (là các hộ phản ánh nước ô nhiễm), kết quả có 06/07 thông số đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 09-MT:2015/BTNMT, riêng thông số pH tại hộ Võ Hoài Phương có giá trị là 4,07 chưa đạt, thấp hơn quy chuẩn 1,13 lần; tại hộ Nguyễn Thị Kim Hoàng có giá trị 5,15 chưa đạt, thấp hơn quy chuẩn 1,06 lần. 
4. Kết luận: 
Qua kết quả kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công ty trong thời gian qua, Công ty đã thực hiện các các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo quy định như đã nêu trên.
Kết quả đo đạc, phân tích các thông số gây mùi (H2S, NH3) và tiếng ồn đều đạt quy chuẩn. Chất lượng nước giếng khu vực trên có 06/07 thông số phân tích đạt quy chuẩn, riêng thông số pH không đạt, thấp hơn quy chuẩn từ 1,06 lần đến 1,13 lần là do tính chất đặc trưng về địa chất của khu vực, không có cơ sở là do tác động của Nhà máy (Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2017 thì giá trị pH nước dưới đất tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh khá thấp mang tính chất đặc trưng về địa chất của khu vực). Để khắc phục thông số pH, người dân nên chứa nước trong các bể qua đêm, lắng, lọc thì pH trong nước có thể tăng lên 5,5 sử dụng được cho sinh hoạt.
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan thông báo nội dung này đến người dân được biết./.

VP.HĐND tỉnh

10/1/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTHÔNG BÁO Kết quả xử lý Đơn xin cứu xét của ông Lê Văn Long phản ánh Nhà máy chế biến khoai mì thuộc Công ty TNHH MTV Tiến Dương hoạt động  phát sinh mùi hôi, âm thanh lớn, gây ô nhiễm nước ngầm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
UBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021UBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Toàn bộ nội dung xin xem tập tin đính kèm: 261-BC UBND.pdf


VP.HĐND tỉnh

9/14/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoUBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/14/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIVBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV

​Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV

Văn bản trả lời, xem tại đây:

4013_BGDDT_GDCTHSSV.pdf

3701_BGDDT_KHTC.pdf

4030_BGDDT_VP.pdf

3689_BGDDT_GDCTHSSV.pdf

3142_LDTBXH_VP.pdf

3752_BGDDT_VP.pdf

372_BGDDT_KHTC.pdf

3779_BGDDT_GDDT.pdf

3747_BGDDT_VP.pdf


9/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIVTrả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
9/7/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTrả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/7/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Sớm ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và Thông tư hướng dân thực hiệnSớm ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và Thông tư hướng dân thực hiện

​V/v trả lời,kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5,QH khoá XIV về nội dung: Đề nghị liên ngành Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch... sớm ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và Thông tư hướng dân thực hiện. Vì hiện nay (đến qúy II/2018) nhưng một số Bộ, ngành chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và xác định cơ chế tự chủ của các ngành nên ở địa phương lung túng trong trong việc triển khai thực hiện


Toàn bộ nội dung trả lời xin mời xem tập tin đính kèm: 3441-BVHTTDL-VP.pdf


Trân trọng./.


VP.HĐND tỉnh

8/27/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông báoSớm ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và Thông tư hướng dân thực hiện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ươngV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương
8/16/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/16/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi  trường đúng theo quy địnhVề việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi  trường đúng theo quy định
Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Đông Nam Tây Ninh

Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Long Phước, huyện Bến Cầu tại buổi tiếp xúc của Hội đồng nhân dân tỉnh sau kỳ họp thứ 9 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 20121, có nội dung: Nhà máy sản xuất dầu đốt từ nhựa và cao su phế thải của Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Đông Nam Tây Ninh (Công ty) tại ấp Phước Đông, xã Long Phước hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong khí thải có bụi và mùi hôi. Ngày 31/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cầu, UBND xã Long Phước, Ban quản lý ấp Phước Đông kiểm tra, xác minh thực tế tại Nhà máy sản xuất dầu đốt từ nhựa và cao su phế thải của Công ty, kết quả như sau:

Theo báo cáo của Công ty thì Nhà máy hoạt động lại từ tháng 3/2018, tại thời điểm kiểm tra Nhà máy không hoạt động do đó Đoàn chưa tiến hành kiểm tra thực tế tình hình thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường và lấy mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả công tác bảo vệ môi trường của Công ty. Ngoài ra, Đoàn có nhận thấy tại các khu vực chứa nguyên liệu vỏ xe để xung quanh Nhà máy do nước mưa tồn đọng làm phát sinh nhiều muỗi. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty trước mắt thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát toàn bộ quy trình, công nghệ sản xuất, thu gom xử lý chất thải phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định để không gây ô nhiễm môi trường; thực hiện đầy đủ các nội dung và công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 21/01/2012, trong đó lưu ý  đến việc lưu trữ nguyên vật liệu (vỏ xe phế liệu) phục vụ sản xuất của Công ty đúng theo quy định về bảo vệ môi trường, phải báo cáo cho cơ quan chức năng (Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cầu, UBND xã Long Phước) về thời gian hoạt động lại để biết và thực hiện giám sát. Sở Tài nguyên và Môi trường và ngành chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, lấy mẫu chất thải, nếu Nhà máy gây ô nhiễm môi trường sẽ xử lý đúng theo quy định pháp luật.

2. Khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp vệ sinh, diệt muỗi đã phát sinh, tẩy uế khu vực bãi nguyên liệu vỏ xe không tạo điều kiện cho muỗi và côn trùng khác sinh sản, phát triển gây dịch bệnh cho người dân địa phương (có thể liên hệ với Trung tâm y tế huyện Bến Cầu hoặc cơ quan y tế dự phòng tỉnh để được hướng dẫn) và có báo cáo về các cơ quan chức năng.      

Đề nghị UBND xã Long Phước, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cầu giám sát tình hình hoạt động, công tác bảo vệ môi trường của Công ty, khi phát hiện Công ty gây ô nhiễm môi trường phải chủ động xác minh, cung cấp thông tin kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường và ngành chức năng để phối hợp xử lý; thông báo kết quả kiểm tra đến người dân được biết.

8/10/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoVề việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi  trường đúng theo quy định/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/10/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ươngV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương

​V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương.

Văn bản trả lời:

8277_BQP_TM.pdf

8257_BGTVT_KHDT.pdf

8256_BGTVT_KHDT.pdf

8092_BQP_CT.pdf

8034_BQP_BHXH.pdf

8086_BQP_CT.pdf

8885_BTC_QLCS.pdf

8533_BTC_QLCS.pdf

1807-BXD_KTXD.pdf

8582_BTC_NSNN.pdf

7532_BQP_KHDT.pdf

8/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Sớm xây dựng đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mộc BàiSớm xây dựng đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mộc Bài

​Ngày 30/7/2018, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV về việc sớm xây dựng đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mộc Bài

Xem văn bản trả lời tại đây: 8256-BGTVT-KHDT.pdf

8/6/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông báoSớm xây dựng đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mộc Bài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Công ty Điện lực Tây Ninh trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, QH khóa XIVCông ty Điện lực Tây Ninh trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV

​Ngày 27/6/2018, Công ty Điện lực Tây Ninh có văn bản trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV.

Xem văn bản trả lời tại đây: 1235_PCTN-KD.pdf

7/17/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báoCông ty Điện lực Tây Ninh trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ươngV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương

​Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương.

Xem tại đây:

959_KTNN_TH.pdf

6578_BGTVT_DTCT.pdf

7/17/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIVBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV

​Ngày 22/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV.

Văn bản trả lời, Xem tại đây: 2566_BGDDT_VP1.pdf

7/17/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cửa tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIIBáo cáo của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cửa tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII

​Ngày 12/6//2018, UBND tỉnh có văn bản về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cửa tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII

Toàn bộ nội dung xin xem tập tin đính kèm: BC_UBND TRA LOI KNCT TRUOC KH5 QUOC HOI (THAM QUYEN TINH).pdf


VP.HĐND tỉnh

6/18/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông báoBáo cáo của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cửa tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/18/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương về việc nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 22BBộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương về việc nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 22B

​Ngày 07/6/2018, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương về việc nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 22B

Toàn bộ nội dung trong tập tin đính kèm: 6074 BGTVT.pdf


VP.HĐND tỉnh

6/14/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương về việc nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 22B/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/14/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây NinhBáo cáo Tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh

​Báo cáo Tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh

Nội dung văn bản: 141-BC-UBND.pdf

5/31/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBáo cáo Tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/31/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIVBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

​Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời: 921_BTNMT_PC.pdf

5/14/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả kiểm tra Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang hoạt động về lĩnh vực xay bã mì khôThông báo kết quả kiểm tra Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang hoạt động về lĩnh vực xay bã mì khô
THÔNG BÁO 
 V/v: kết quả kiểm tra Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang theo văn bản số 18/VP ngày 22/02/2018 của HĐND tỉnh về việc chuyển đơn khiếu nại của công dân 


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 18/VP ngày 22/02/2018 về việc chuyển đơn khiếu nại của công dân Trịnh Hoàng Dũng – ngụ số 99b, ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, với nội dung Đơn khiếu nại: Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang (Công ty) gây tiếng ồn, bụi. 
Ngày 01/03/2018 và 28/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh, UBND xã Tân Bình, Ban quản lý ấp Tân Trung, mời ông Trịnh Hoàng Dũng và 06 người dân cùng ký đơn khiếu nại (03/6 người dân vắng do không có mặt tại địa phương hoặc bệnh) để giám sát thực tế tình hình hoạt động và đo đạc các thông số về tiếng ồn, bụi, kết quả như sau: 
1. Tình hình hoạt động 
Nhà máy của Công ty hoạt động về lĩnh vực xay bã mì khô, có địa chỉ tại ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh. Công ty được UBND thành phố Tây Ninh xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường tại văn bản số 22/GXN-UBND ngày 08/7/2016, với công suất 900 tấn sản phẩm bột khô/năm, Nhà máy sử dụng motơ điện để hoạt động 04 cối nghiền và 01 cối trộn (chạy luân phiên, mỗi lần chạy 02 cối nghiền).
2. Kết quả kiểm tra
2.1. Kiểm tra đột xuất ngày 01/3/2018
Thời điểm kiểm tra, Nhà máy đang hoạt động 02 cối nghiền. Kết quả đo đạc, lấy mẫu mẫu phân tích bụi, tiếng ồn do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện so sánh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – QCVN 05:2013/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – QCVN 26:2010/BTNMT trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ (Phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm):
- Mẫu 1 tại hộ ông Trịnh Hoàng Dũng: tiếng ồn = 58,3 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ là ≤ 70 dBA; bụi = 0,169 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3. 
- Mẫu 2 tại cổng ra vào Nhà máy đối diện khu vực các hộ dân ký đơn khiếu nại: tiếng ồn = 59,6 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ là ≤ 70 dBA; bụi = 0,186 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3.
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và các hộ dân đồng thống nhất trong thời hạn 15 – 20 ngày, Công ty bổ sung thêm biện pháp hạn chế tiếng ồn và bụi phát sinh bằng việc xây dựng tường có vật liệu cách âm cao bằng mái nhà ông Dũng và làm mái tole để che chắn hạn chế bụi từ cối nghiền phát tán qua nhà ông Dũng (hộ dân gần nhất).
2.2. Ngày 28/3/2018
Thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra ngày 01/3/2018, Công ty đã thực hiện biện pháp để hạn chế tiếng ồn, bụi như sau: 
- Sử dụng vật liệu bông xốp để cách âm tại vị trí đối diện kho chứa thành phẩm, nguyên liệu có chiều dài 8, chiều cao 4 – 5 m và vị trí đường vào nhà máy giáp phía sau nhà ông Dũng có chiều dài 8, chiều cao 1 m. 
- Sử dụng mái tole để che chắn bụi phát tán tại khu vực tường rào nhà máy giáp phía sau nhà ông Dũng. 
Kết quả đo đạc, lấy mẫu mẫu phân tích bụi, tiếng ồn do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện so sánh Quy chuẩn quy định (Phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm):
- Mẫu 1 tại hộ ông Trịnh Hoàng Dũng: tiếng ồn = 56,8 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ ≤ 70 dBA; bụi = 0,12 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3. 
- Mẫu 2 đối diện cổng ra vào Nhà máy tại khu vực hộ Ngô Thị Mỹ Dung: tiếng ồn = 59,7 dBA nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ ≤ 70 dBA; bụi = 0,19 mg/m3 đạt quy chuẩn, giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3.
3. Kết quả kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh trước đây
Ngày 18/5/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh và UBND xã Tân Bình kiểm tra và đo đạc, lấy mẫu tiếng ồn, bụi của Nhà máy theo đơn khiếu nại của cử tri. Theo văn bản số 39/P.TNMT ngày 11/7/2016 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh về việc thông báo kết quả kiểm tra và kết quả kiểm mẫu khí thải, với nội dung như sau: “…Đối với mẫu không khí xung quanh (khu vực tại hộ dân Nguyễn Thị Phụng) kết quả cho thấy: Các chỉ tiêu Độ ồn, bụi, SO2, NO2, CO đều nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT…”.
4. Kết luận – Kiến nghị 
4.1. Kết luận
Từ yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Công ty đã thực hiện một số biện pháp hạn chế tiếng ồn, giảm bụi của Nhà máy phát tán ra môi trường như đã nêu trên. Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích thông số bụi đều đạt quy chuẩn quy định, thông số tiếng ồn đạt quy chuẩn giới hạn trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ, nếu tiếng ồn này so sánh trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 06 giờ thì vượt 1,03 lần.  
4.2. Kiến nghị
UBND thành phố Tây Ninh: chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp UBND xã Tân Bình thông báo kết quả kiểm tra và giải thích, trả lời các vấn đề liên quan về bảo vệ môi trường đến Công ty và các hộ dân xung quanh Nhà máy; yêu cầu Nhà máy của Công ty chỉ được hoạt động từ 06 giờ đến 21 giờ trong ngày. Nếu Nhà máy hoạt động từ 21 giờ đến 06 giờ thì phải có biện pháp khắc phục tiếng ồn đạt quy chuẩn quy định được ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra chấp thuận và thông báo đến người dân mới được hoạt động; vận động các hộ dân giám sát hoạt động của Doanh nghiệp nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật./.
VP.HĐND tỉnh

4/16/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báoThông báo kết quả kiểm tra Công ty TNHH TM-DV-TH Dân Sang hoạt động về lĩnh vực xay bã mì khô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIVTrả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

​V/v Trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Văn bản trả lời, xem dưới đây:

2567_BQP_TM.pdf

839_BTP_VP.pdf

1974_BCT_KH.pdf

1982_BCT_KH.pdf

1273_BYT_VPBI.pdf

138_BCTĐB_CTĐB.pdf

503_BXD-PTĐT.pdf

993_VKSTC_V14.pdf

554_BCA_VII.pdf

502_BCA_VII.pdf

4/4/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTrả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh của các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/4/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản giải trình nội dung trả lời kiến nghị cử tri về việc sớm ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệpBộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản giải trình nội dung trả lời kiến nghị cử tri về việc sớm ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp

Ngày 27/3/2018, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản giải trình nội dung trả lời kiến nghị cử tri về việc sớm ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp.

Toàn bộ nội dung văn bản xin vui lòng xem tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm: 1190-VHTTDL-VP.pdf

1190-VHTTDL-VP_s.pdf

3/30/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản giải trình nội dung trả lời kiến nghị cử tri về việc sớm ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
BÁO CÁO:Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6  Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021BÁO CÁO:Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6  Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

 


Thực hiện Báo cáo số  02/BC-TT.HĐND  ngày  12/02/2018 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

A. Lĩnh vực kinh tế (26 kiến nghị)

I. Lĩnh vực tài chính (01 kiến nghị)

Ý kiến kiến nghị: Theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì giá thu gom rác đối với trường học là 160.000 đồng/tháng, là quá thấp đề nghị nâng lên 400.000 đồng/tháng (do số lượng học sinh nhiều, lượng rác thải rất lớn, đơn vị thu gom rác không chấp nhận thu gom rác với giá 160.000 đồng/tháng nên trường phải chi thêm) (Cử tri huyện Gò Dầu).

Trả lời:

UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri, giao Sở Xây dựng xem xét, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định.

II. Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch (02 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh, việc quy hoạch Khu Đô thị - Dịch vụ phục vụ cho Khu Công nghiệp Trảng Bàng (khu vực Cầu Trưởng Chừa) kéo dài nhiều năm đến nay vẫn chưa thực hiện, đề nghị ngành chức năng thông báo cho cử tri biết cụ thể thời gian thực hiện hoặc nếu không thực hiện thì xem xét xóa quy hoạch để người dân an tâm sản xuất (Cử tri thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Hiện nay, quy hoạch xây dựng Khu Đô thị - Dịch vụ cho Khu công nghiệp Trảng Bàng (khu vực cầu Trưởng Chừa) chưa được lập, UBND tỉnh chưa phê duyệt, chưa có kế hoạch, tiến độ thực hiện. Do đó, đề nghị UBND huyện Trảng Bàng thông báo cho cử tri biết.

2. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, dự kiến phương án (đã gửi phiếu lấy ý kiến) áp giá bồi thường để thu hồi đất triển khai giai đoạn 2 Khu Công nghiệp – Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời chưa phù hợp, khá thấp so với mặt bằng giá thị trường, không đảm bảo cho người dân sang nhượng, chuyển đến địa điểm mới với mức sống và điều kiện sinh hoạt bằng hoặc hơn khu đất đã bồi thường. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có phương án áp giá bồi thường phù hợp, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn (Cử tri xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Hiện nay dự án Khu Công nghiệp – Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời đã triển khai giai đoạn 2, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức kiểm kê đất và tài sản gắn liền với đất của các hộ dân được 240/240 hộ; Xét phân loại nguồn gốc và thời gian sử dụng đất; xác định hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; tổ chức triển khai, niêm yết công khai nguồn gốc đất, các thông tin liên quan khác của các hộ dân.

Về khảo sát giá đất, đầu năm 2017 đã tiến hành khảo sát giá đất phạm vi khu vực dự án để lập dự thảo phương án giá và phương án bồi thường. Do thời điểm thực hiện dự án kéo dài từ thời gian thông báo thu hồi đất từ tháng 9/2016 nhưng nguồn gốc đất của dự án tương đối phức tạp phải xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan nên đến ngày 29/12/2017 tổ chức công khai lấy ý kiến giá bồi thường về đất, niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ra dân, kết thúc niêm yết 19/01/2018.

Ý kiến của người dân đề nghị xem xét lại giá bồi thường về đất thấp chưa phù hợp với giá thị trường. Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng đã chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất tại Trảng Bàng tiến hành khảo sát giá chuyển nhượng tại thời điểm công khai niêm yết, lập hồ sơ lấy ý kiến lại để làm cơ sở trình phê duyệt giá.

III. Lĩnh vực giao thông – vận tải (11 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa tuyến đường từ ngã ba Chà Là – Trường Hòa để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vì hiện nay, lượng xe lưu thông nhiều nên đường đã xuống cấp nghiêm trọng (Cử tri xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu).

Trả lời:

Tuyến đường từ ngã ba Chà Là - Trường Hòa là tuyến đường liên huyện giữa huyện Dương Minh Châu và huyện Hòa Thành.

* Đoạn tuyến thuộc phạm vi huyện Dương Minh Châu quản lý có chiều dài 1,8Km; điểm đầu giao với đường ĐT.784; điểm cuối tại Km1+800 (tại kênh thủy lợi TN5-1).

Tháng 02/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức sửa chữa một số vị trí xuống cấp của tuyến đường trên bằng cấp phối sỏi đỏ đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp tết Nguyên đán năm 2018.

Trong năm 2019, UBND tỉnh giao UBND huyện Dương Minh Châu cân đối nguồn vốn tiếp tục tổ chức thực hiện sửa chữa tuyến đường trên đảm bảo giao thông tốt.

* Đoạn tuyến thuộc phạm vi huyện Hòa Thành quản lý: UBND tỉnh giao UBND huyện Hòa Thành chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế tuyến đường thuộc phạm vi huyện quản lý để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

2. Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh việc thi công không đảm bảo chất lượng đường 794 đoạn qua khu vực cầu Sài Gòn (đơn vị thi công là Doanh nghiệp Thành An) (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Sau khi có kiến nghị của cử tri xã Tân Hòa về chất lượng thi công công trình đường ĐT794, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông phối hợp cùng HĐND huyện Tân Châu, HĐND xã Tân Hòa và cử tri xã Tân Hòa, tiến hành kiểm tra thực tế ngoài công trường vào ngày 16/01/2018.

Qua kiểm tra xét thấy, đơn vị thi công thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng, theo ý kiến cử tri phản ánh, là do có sự hiểu nhầm và đoàn kiểm tra đã tiến hành giải thích cụ thể cho cử tri xã Tân Hòa hiểu rõ và đồng tình.

3. Ý kiến kiến nghị: Công trình thi công đường 794 khu vực tổ 6, ấp Cây Cầy đã thiết kế lắp đặt cống thoát nước trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Cẩm, tuy nhiên, khi trời mưa lớn nước từ cống đổ ra làm hư hỏng nhà bà, đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa, khắc phục (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Tại vị trí cống mà hộ bà Nguyễn Thị Cẩm thuộc tổ 6, ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa kiến nghị: Theo hiện trạng, tại nhà Bà Cẩm có cống hiện hữu 2Ø1000. Hồ sơ thiết kế chỉ nối dài thêm cống cho đủ chiều rộng nền đường, hai bên bố trí hố thu nước trên có đậy đan. Nước được thoát theo mương dọc hai bên đường, cống trước nhà Bà Cẩm có chức năng như cống điều hòa. Do vậy, sau khi thi công hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước sẽ không chảy vào nhà như cử tri đã kiến nghị. Hiện tại còn vướng mặt bằng nên chưa tiến hành thi công tại vị trí này.

4. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh đường trong khu dân cư Chàng Riệc đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, đề nghị ngành chức năng quan tâm sửa chữa, khắc phục, đồng thời khi sửa chữa phải đảm bảo hệ thống thoát nước, để tránh tình trạng gây ngập úng (Cử tri xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Theo phản ánh của cử tri về đường trong khu dân cư Chàng Riệc đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn đi lại cho người dân là đúng. Bộ Chỉ huy Quân sự dự kiến thi công Trục đường dọc trong khu dân cư Chàng Riệc trong quý 1 năm 2018.

5. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh đường liên huyện từ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu đến xã Cầu  Khởi, huyện Dương Minh Châu (tuyến đường đối diện UBND xã Thạnh Đức đi xã Cầu Khởi) có nhiều đoạn cua nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét làm gờ giảm tốc hoặc lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ để bảo đảm an toàn giao thông (Cử tri xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở GTVT kiểm tra, sẽ cho sơn gờ giảm tốc tại các vị trí cua cong nguy hiểm, hoàn thành trong tháng 3/2018.

6. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt biển chỉ dẫn đường tại vị trí chốt đèn xanh – đỏ ngã ba Bàu Đồn (hướng từ Bàu Đồn đi lên thành phố Tây Ninh) để thuận tiện cho người dân đi lại, nhất là người ở địa phương khác đến (Cử tri xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu).

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở GTVT kiểm tra, sẽ bổ sung biển chỉ dẫn hướng, địa danh, hoàn thành trong tháng 3/2018.

7. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị làm gờ giảm tốc, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 786, đường 796 đoạn qua xã Ninh Điền nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vì khu vực này có 03 điểm trường, học sinh rất đông vào giờ tan học (Cử tri xã Ninh Điền, huyện Châu Thành).

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở GTVT kiểm tra, sẽ đưa vào kế hoạch bảo trì năm 2018, lắp đặt đèn tín hiệu tại vị trí này.

8. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 đường 781 vào Lò Than (thuộc ấp Thành Đông, xã Thành Long), vì hiện nay lượng xe lưu thông qua khu vực này nhiều, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Cử tri xã Thành Long, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Ngày 5/3/2018, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT cùng Ban ATGT tỉnh; phòng Kinh tế- hạ tầng huyện Châu Thành và UBND xã Thành Long, phối hợp kiểm tra cụ thể tại giao lộ, nhận thấy: khu vực giao lộ dân cư thưa thớt, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất ít; thống nhất trước mắt chưa lắp đặt đèn tín hiệu tại giao lộ này.

9. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt biển báo chợ, biển báo giảm tốc độ tại các chợ và ngã 3 trên đường ĐT 788 (đoạn qua khu vực ấp An Lộc, xã An Cơ); đồng thời xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 4 Phước Vinh (ĐT 788 giao với Hương lộ 5) (Cử tri xã An Cơ và Phước Vinh, huyện Châu Thành).

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở GTVT kiểm tra, sẽ bổ sung lắp đặt lại biển báo chợ, biển báo khu vực đông dân cư, hoàn thành trong tháng 4/2018. Riêng đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Phước Vinh, sẽ bổ sung vào dự án nâng cấp đường Phước Vinh Sóc Thiết, dự kiến triển khai trong năm 2018-2019.

10. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường QL 22B và một số tuyến đường thuộc tỉnh quản lý thiếu các biển báo tốc độ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông điều chỉnh tốc độ cho phù hợp (dẫn tới bị CSGT phạt tốc độ), nhất là những người ngoài tỉnh lưu thông trên các tuyến đường này. Đề nghị ngành chức năng sớm rà soát, lắp đặt biển báo tốc độ cho phù hợp (Cử tri xã Mỏ Công, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở GTVT rà soát, kiểm tra lắp đặt biển báo khu vực đông dân cư, bổ sung lắp đặt biển báo thông tin tốc độ, sẽ triển khai thực hiện trong tháng 4/2018. Riêng tuyến đường QL.22B do Trung ương quản lý. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở GTVT sẽ có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ IV xem xét, lắp đặt.

11. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh, hiện nay tình trạng xe Đồng Phước chạy với tốc độ rất nhanh, thường xuyên vượt phải rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng quan tâm, chấn chỉnh tình trạng trên (Cử tri xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Trả lời:

- Tuyến Quốc lộ 22B (đoạn qua địa bàn xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) là đoạn đường đôi có dải phân cách giữa và ngoài khu dân cư, theo quy định của Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải thì xe ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi khi tham gia giao thông tốc độ tối đa cho phép là 90km/giờ.

- Theo quy định của Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, loại trừ đối với "trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái". Như vậy trên tuyến Quốc lộ 22B (đoạn qua xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) là tuyến đường có hai làn xe cơ giới mỗi chiều thì các phương tiện tham gia giao thông được phép vượt bên phải phương tiện khác. Lực lượng Cảnh sát giao thông chỉ xử lý những trường hợp cấm vượt như: vượt xe nơi đoạn đường cong, nơi đầu dốc, nơi đường giao nhau hoặc không có báo hiệu trước khi vượt.

- Thời gian qua, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung xử lý các phương tiện vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt không đảm bảo an toàn (trong đó có xe của Công ty Đồng Phước). Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử phạt 130 trường hợp xe ô tô khách vi phạm về tốc độ.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát giao thông tiếp tục tuyên truyền, làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải xe khách chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn tính mạng người tham gia giao thông.

IV. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (08 kiến nghị)

1. Về kênh mương, thủy lợi

1.1. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét, có kế hoạch làm đê bao tiểu vùng 05, ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, khoảng 200 ha (Cử tri xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Đê bao tiểu vùng 05, ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ  thuộc Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ. Hiện nay, trên địa bàn tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng đã hoàn thành đưa vào sử dụng 02 đê bao Tiểu vùng 01, 02 và đang triển khai xây dựng Đê bao ấp Phước Hội, Đê bao ấp Phước Đông.

Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu để đầu tư để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh là rất lớn; trong khi đó nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thì còn hạn hẹp, kế hoạch vốn đã được xem xét và đã phân bổ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, chưa có đủ vốn để bố trí công trình Đê bao tiểu vùng 05, ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ như cử tri đã phản ánh. Về vấn đề này, UBND tỉnh sẽ ghi nhận và giao Sở NN&PTNT cùng Sở KHĐT và UBND huyện Trảng Bàng xem xét tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn trong giai đoạn tới (giai đoạn 2021-2025).

1.2. Ý kiến kiến nghị: Tuyến kênh tưới tiêu 16, ấp Trường Lưu, xã Trường Đông có một đoạn bị hư hỏng, sạt lở nặng, đề nghị ngành chức năng xem xét, sửa chữa (Cử tri xã Trường Đông, huyện Hòa Thành).

Trả lời:

 

Tuyến kênh tưới tiêu 16, ấp Trường Lưu, xã Trường Đông theo cử tri phản ánh là tuyến kênh TN1-16T, đây là tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp và chủ yếu là tiêu.Trong quá trình vận hành tưới, tiêu các năm qua nhất là năm 2017, lượng mưa lớn nên kênh chủ yếu tiêu nước, đồng thời lượng nước tiêu vào kênh khá nhiều nên đã gây sạt lở một số đoạn kênh như cử tri đã nêu.

Hiện nay đang trong quá trình vận hành tưới nên chưa thể đóng nước để tổ chức tu sửa. Khi kết thúc vụ Đông Xuân 2017-2018, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh xem xét đầu tư sửa chữa.

1.3. Ý kiến kiến nghị: Tuyến kênh T12 thuộc ấp Năm Trại, xã Trường Đông được thiết kế theo dạng miệng hộp nên không đủ nước để phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu của người dân. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, có biện pháp khắc phục nhằm phục vụ đủ nước cho người dân sản xuất (Cử tri xã Trường Đông, huyện Hòa Thành).

Trả lời:

Tuyến kênh T12 thuộc ấp Năm Trại, xã Trường Đông theo cử tri phản ánh là tuyến kênh TN1-12. Kênh đã được nâng cấp bê tông hóa hình hộp theo chủ trương đầu tư của ngành. Với nguồn nước hiện nay, việc đầu tư mặt cắt kênh dạng này cũng là chủ trương tiết kiệm nước, đồng thời các cống đầu kênh lấy nước cấp 3 cũng phù hợp theo mặt cắt kênh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh kiểm tra lại lưu lượng thiết kế, diện tích thực tưới phù hợp và có giải pháp khắc phục để phục vụ đủ nước theo yêu cầu của người dân.

1.4. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh tuyến kênh 18-19, 4-3 thuộc ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước còn 01 đoạn dài khoảng 750m chưa được bê tông gây ra sạt lở, không lấy được nước để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của người dân. Kiến nghị ngành chức năng xem xét bê tông hóa đoạn kênh này (Cử tri xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu).

Trả lời:

Tuyến kênh 18-19, 4-3 thuộc ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước mà cử tri phản ánh là tuyến kênh N18-19-4-3. Kênh N18-19-4-3 chiều dài 700m hiện là kênh đất. Sau khi có ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 08/01/2018 đến nay kênh này đã được lập kế hoạch nạo vét đoạn từ K0 đến K0+300 trong đợt cắt nước chuyển vụ từ ngày 01/4/2018. Trong thời gian tới, việc bê tông hóa kênh sẽ được Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh xem xét khi cân đối đủ nguồn kinh phí theo hướng ưu tiên công trình bức xúc nhất trên địa bàn tỉnh.

1.5. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, cống Suối Cây Sung (thuộc dự án Kênh Phước Hòa, đoạn qua khu vực ấp An Thọ) quá nhỏ, kiến nghị ngành chức năng xem xét, mở rộng để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa (Cử tri xã An Cơ, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Cống tiêu luồn số 3 (Suối Cây Sung, dự án Phước Hòa) là cống K3+171 nằm trên kênh tiêu cống số 1 thuộc gói thầu xây lắp 05 kênh tiêu, Khu tưới Tân Biên, dự án Thủy lợi Phước Hòa và khu vực ngập úng sau UBND xã An Cơ mà cử tri phản ánh cũng thuộc khu vực của cống này. Hiện tại, cống này là cống cũ, khẩu độ D=150cm, trước cống được bố trí ngưỡng tràn cao 0.77m.

Theo tính toán của thiết kế, việc thi công nâng cấp chỉ cần đập bỏ phần ngưỡng tràn trước thượng lưu cống là đủ để tiêu thoát nước cho khu vực, Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện hoàn thành công việc trên. Tuy nhiên do cống thi công xong vào mùa khô, không có mưa lớn do vậy cần phải kiểm tra thực tế khả năng thoát nước của cống vào mùa mưa để đánh giá hiệu quả của công trình.

  1.6. Ý kiến kiến nghị: Kênh tưới tiêu từ Tha La (huyện Tân Châu) đi Tân Biên (đoạn từ Tha La đến xã Tân Phú) chưa được khai thác gây lãng phí (do người dân khu vực này không có nhu cầu sử dụng), được biết vào năm 2018 sẽ tổ chức thu tiền tưới tiêu, đề nghị ngành chức năng xem xét lại vấn đề này (Cử tri xã Tân Phú, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Kênh tưới, tiêu từ Tha La (huyện Tân Châu) đi Tân Biên như cử tri phản ánh là kênh Chính Tân Châu có chiều dài 15.792m, đoạn từ K0 dến K2+500, dài 2.500m thuộc địa phận thị trấn Tân Châu, đoạn từ K2+500 đến K10, dài 7.500m thuộc địa phận xã Thạnh Đông, đoạn còn lại thuộc xã Thanh Bình, huyện Tân Biên. Như vậy, kênh chính Tân Châu không có đoạn nào đi qua xã Tân Phú chỉ có kênh N1 tại K8+020 trên kênh chính Tân Châu tưới cho xã Tân Phú từ K1+500 đến KC=K4+124, bao gồm các kênh N1-(5,7,9,10).

Thông tin đoạn từ Tha La đến xã Tân Phú chưa được khai thác gây lãng phí (do người dân khu vực này không có nhu cầu sử dụng) mà cử tri phản ánh là chưa chính xác. Vì hiện nay hệ thống thủy lợi Tân Châu đã cấp nước Nhà máy mì Tân Châu và phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp vẫn diễn ra hàng năm; cụ thể năm 2017, hệ thống tưới tự chảy Tha La đã phục vụ tưới, tiêu cho 8.045,81 ha thuộc địa bàn huyện Tân Biên, trong đó có xã Tân Phú được phục vụ tưới, tiêu từ các kênh cấp 1,2 N1-(5,7,9,10) như đã nêu trên.

Về thông tin năm 2018 sẽ tổ chức thu tiền tưới tiêu mà cử tri nêu, khi Luật Thủy lợi có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, thì việc hỗ trợ 01 phần hay thu giá dịch vụ công ích thủy lợi phải trên cơ sở thực sự hưởng lợi và sử dụng nguồn nước mới tiến hành các bước tiếp theo sau khi có Nghị định và Thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.

2. Về vấn đề cung cấp nước sạch

2.1. Ý kiến kiến nghị: Đường ống nước từ huyện Bến Cầu đi 03 xã Cánh Tây (Dự án nước sạch tiểu vùng Mê Kông) chỉ triển khai thực hiện trên trục lộ chính 786 và các trục chính của 03 xã Cánh Tây, đề nghị ngành chức năng xem xét kéo dài đường ống nước qua chốt Dân quân cầu Ông Sải, Đồn Biên phòng Phước Chỉ để người dân khu vực này có nước sạch sử dụng (Cử tri xã Bình Thạnh và Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Dự án cấp nước Đô thị Mộc Bài (thuộc dự án Tiểu vùng Sông MêKông) cấp nước cho Khu vực Thị Trấn, xã Lợi Thuận, xã An Thạnh huyện Bến Cầu và 03 xã cánh Tây huyện Trảng Bàng. Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì đường ống cấp nước chính của Dự Án không đi qua chốt Dân quân cầu Ông Sải và Đồn Biên Phòng Phước Chỉ. Hiện nay,  BQLDA tiểu vùng Sông Mê Kông đang rà soát và trình điều chỉnh một số tuyến ống chưa thật sự cần thiết sang một số tuyến có nhu cầu thực tế. Trong quá trình rà soát điều chỉnh tuyến, BQLDA tiểu vùng Sông Mê Kông sẽ quan tâm đến kiến nghị của cử tri về việc xây dựng tuyến ống cấp nước qua chốt Dân quân cầu ông Sải, Đồn Biên phòng Phước Chỉ.

2.2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét, nâng cấp công suất trạm cấp nước sạch tại ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu và trạm cấp nước sạch ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, vì hiện nay các trạm cấp nước này không cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu; xã Trà Vong, huyện Tân Biên).

Trả lời:

* Về vấn đề cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét, nâng cấp công suất trạm cấp nước sạch tại ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Tân Châu có Hệ thống cấp nước Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, sử dụng nguồn nước mặt từ hồ chứa nước thô của Nhà máy xi măng FiCo, hoạt động với công suất trung bình tháng: 540 m3/ngày/đêm, cung cấp nước cho các hộ thuộc các ấp: Tân Thuận, Cây Cầy, Con Trăn, Khu dân cư Tân Thuận và  các hộ ấp Con Trăn 2 (hiện đã cung cấp cho 705 hộ trong khu vực).

Qua trao đổi với UBND xã Tân Hòa, tại ấp Cây Cầy có 03 hộ dân có nhu cầu sử dụng nước sạch, đề nghị 03 hộ dân liên hệ nhân viên quản lý Hệ thống cấp nước Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2 (số điện thoại: 01673.457.161) để được hướng dẫn cụ thể.

* Về vấn đề  cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét, nâng cấp công suất trạm cấp nước sạch tại ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên (Cử tri xã Trà Vong, huyện Tân Biên)

Trên địa bàn xã Trà Vong, huyện Tân Biên có 02 công trình cấp nước: ấp 4 và ấp Suối Ông Đình có tổng công suất thiết kế: 250 m3/ngày.đêm, cung cấp nước cho 700 hộ sử dụng. Trong đó, công trình cấp nước ấp Suối Ông Đình hoạt động với công suất: 130 m3/ngày.đêm, cung cấp nước cho 371 hộ sử dụng (vượt 30% công suất thiết kế).

Vì vậy, để đảm bảo tốt cung cấp nước sạch cho xã Trà Vong, Mỏ Công và Tân Phong, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 Danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (trong đó có hệ thống cấp nước sạch nông thôn cho xã: Mỏ Công, Trà Vong và Tân Phòng, huyện Tân Biên). Hiện nay công trình trên đang được Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng VIỆT COM và Công ty Cổ phần Bơm Châu Âu lập đề xuất dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng tiêu chí đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công trình.

Trong thời gian mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tăng cường công tác quản lý, chủ động khảo sát, kết nối hệ thống đường ống cấp nước với các công trình cấp nước lân cận (hệ thống cấp nước ấp 4 xã Mỏ Công) nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên.

V. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường (03 kiến nghị)

1. Về vấn đề ô nhiễm môi trường

1.1. Ý kiến kiến nghị: Trong thời gian qua, có 02 lần cá chết trên sông Vịnh, gần nhất là vào ngày 10/01/2018 người dân vớt được khoảng 2-3 tấn cá chết, việc cá chết hàng loạt (đoạn qua xã An Cơ, Phước Vinh) có thể do các nhà máy, xí nghiệp ở thượng nguồn huyện Tân Biên xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước, đề nghị ngành chức năng sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời (Cử tri xã An Cơ và Phước Vinh, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Vụ việc cá chết khoảng thời gian ngày 10/01/2018 đã được UBND huyện Châu Thành khảo sát, xác định nguyên nhân và xử lý. Theo báo cáo số 10/BC-PTNMT ngày 23/01/2018 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành và Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Châu Thành báo cáo UBND tỉnh: Ngày 29/12/2017, ngành chức năng huyện Châu Thành tiến hành khảo sát dọc theo kênh 13C phát hiện Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì thuộc DNTN Sầm Hên xả nước thải ra kênh 13C, kết quả lấy mẫu nước thải tại điểm xả ra môi trường có 02/7 thông số (nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) và tổng chất rắn lơ lửng (TSS) phân tích vượt từ 5 đến dưới 10 lần, Đoàn yêu cầu Doanh nghiệp ngưng ngay việc xả nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn quy định ra môi trường, đến ngày 02/01/2018 khu vực sông Vịnh tiếp nhận nguồn nước kênh 13C bắt đầu xảy ra tình trạng cá nổi đầu và chết.

Từ sự việc trên, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 320/QĐ-XPVPHC ngày 01/02/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với DNTN Sầm Hên với tổng số tiền phạt là 130 triệu đồng, yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ngưng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn quy định ra môi trường. Thực hiện Quyết định số 320/QĐ-XPVPHC, Doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục thu gom toàn bộ nước thải về hệ thống xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, UBND xã An Cơ giám sát.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành không nhận thêm thông tin từ người dân và chính quyền địa phương về khu vực sông Vịnh có cá chết. Thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp cũng như theo dõi chất lượng nước của các hệ thống sông, rạch nhằm đảm bảo môi trường ngày càng tốt hơn.

1.2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm làm việc, yêu cầu nhà máy xi măng Fico sau khi khai thác có biện pháp phục hồi môi trường theo đề án cam kết bảo vệ môi trường đối với những vị trí đã khai thác (hiện đang khai thác mỏ đá vôi tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh (Công ty) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi, đá sét Sroc Con Trăn theo Giấy phép số 922/GP-BTNMT ngày 27/4/2017 (thay thế giấy phép 480/GP-BTNMT ngày 04/7/2007). Về công tác bảo vệ môi trường tại mỏ đá vôi, đá sét Sroc Con Trăn trong thời gian qua, được Công ty thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

Công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường: Để đảm bảo công tác hoàn phục môi trường sau khai thác, Công ty đã thực hiện việc ký quỹ theo quy định. Chi phí thực hiện công tác ký quỹ hoàn phục môi trường trong khai thác đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt với chi phí thực hiện là 2.802.980.769 đồng, đến nay, Công ty đã thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh với số tiền là 2.253.034.186 đồng. Phần giá trị còn lại theo dự kiến đến năm 2028 Công ty tiếp tục thực hiện nộp tiền theo qui định.

Công tác trồng rừng thay thế: Theo báo cáo, Công ty thực hiện theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh và tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Đến nay, tổng diện tích Công ty đã trồng rừng và nộp ngân sách để trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng đất để khai thác mỏ đá vôi, sét nguyên liệu sản xuất xi măng là 129,5 ha với chi phí thực hiện là 3.890.450.415 đồng.

Công tác bảo vệ môi trường: Trong quá trình hoạt động sản xuất, nhà máy xi măng luôn thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các yêu cầu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Công tác giám sát và lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường: Thực hiện định kỳ 3 tháng/lần theo quy định.

Xử lý nước thải trong quá trình hoạt động khoáng sản: Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn gồm 02 bể lắng (1 bể lắng thô và 1 bể lắng tinh). Các mẫu phân tích chất lượng nước lấy tại điểm xả thải đạt quy chuẩn theo QCVN 40:2011.

Để giảm thiểu tác động môi trường trong việc khai thác Công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông từ mỏ đến trạm đập, thường xuyên tưới nước chống bụi.

Thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định (đến nay công ty đã thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường với số tiền 2.253.034.186 đồng).

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch kiểm tra hàng năm đối với Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh, giám sát chặt chẽ các hoạt động cải tạo phục hồi môi trường của Công ty để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm theo đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường.

  2. Về quản lý đất đai

  Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết đền bù thiệt hại hoa màu của người dân do Công ty TNHH Thành Thành Công cày bỏ, trong khi thời hạn hợp đồng giữa người dân và Công ty mía đường trước đây vẫn còn hiệu lực (Cử tri xã Tân Phú, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Trước tình hình cây mì bị dịch bệnh trên địa bàn tỉnh lây lan diện rộng, Công ty CP Đường Nước Trong đã vận động, khuyến khích các hộ nông dân, đặc biệt với các hộ có nhận đất khoán của Công ty Mía Đường Tây Ninh chuyển đổi trồng mì vụ 2 sang trồng mía nhằm mục đích cải tạo đất sản xuất nông nghiệp. Phòng Nguyên liệu Công ty đã đi đến từng hộ để vận động, đồng thời cũng hỗ trợ cho người dân bằng hình thức đầu tư vốn, dịch vụ, hướng dẫn cụ thể các quy trình canh tác, cải tạo đất. Sau đó, các hộ dân đã đồng ý hợp tác và phối hợp với Phòng Nguyên liệu Công ty để cải tạo đất trồng mía.

Cụ thể, đối với trường hợp của bà Lê Thị Loát, hợp đồng ký nhận đất khoán với Công ty Mía Đường Tây Ninh, đã kết thúc xong 1 vụ mì và có xin Phòng Nguyên liệu Công ty để tiếp tục trồng mì vụ nữa, do đã xuống giống, nếu hủy sẽ tốn chi phí. Tuy nhiên, được sự vận động và hướng dẫn thì bà Loát đã đồng ý cải tạo đất để trồng mía. Sau đó, Phòng Nguyên liệu đã đưa đội cơ giới vào để cải tạo đất trồng mía và hỗ trợ chi phí chuyển đổi trồng mì sang mía khoảng 4 triệu đồng.

Việc chuyển đổi trồng cây mì sang cây mía trước tình hình dịch bệnh là giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho người nông dân và không nhằm mục đích gây thiệt hại như cử tri phản ánh. Đồng thời, đây là hợp đồng và thỏa thuận giữa Công ty và người dân, UBND tỉnh đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với Công ty để được xem xét, giải quyết thỏa đáng.

  VI. Lĩnh vực công thương (01 kiến nghị)

  Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều nhà máy đường nhưng lại không có đại lý phân phối, mua bán đường thành phẩm nên người dân có nhu cầu không biết mua ở đâu. Đề nghị tỉnh cần quan tâm đến vấn đề trên (Cử tri xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu).

Trả lời:

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng đường trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Tân Châu nói riêng, Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức hệ thống phân phối trên toàn tỉnh đối với mặt hàng đường do Công ty sản xuất, riêng địa bàn cho người dân ở địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu có 12 cửa hàng tạp hóa có kinh doanh mặt hàng đường của Công ty. (Có danh sách cửa hàng kèm theo).

TTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Tuyết Trâm (chị Trâm)Số 33 ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02769732098
2Mỹ hạnh (chị Hạnh)Số 239 ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu0988786686
3Hồng Phúc (Cô Hồng)ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02763723046
4Chị BìnhChợ Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu 
5Lan Thương (Cô Lan)Chợ Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu0906392376
6Bảo Châu (Chị Phượng)Ngã 4 Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu01698479082
7Lan Hợi (chị Diệu)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02763875869
8Duy Mạnh (anh Mạnh)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02763732224
9Hùng Kim (anh Hùng)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu01696204517
10Thùy Dung (chị Dung)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02763873223
11Mỹ Châu (Cô Châu)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu0908584975
12Quỳnh Trang (chị Trang)ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu02763773515

 

B. Lĩnh vực văn hóa - xã hội (09 kiến nghị)

I. Lĩnh vực y tế (02 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Cử tri Mai Đức Linh phản ánh vào ngày 06/12/2017 ông đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh (khám BHYT), khi lãnh thuốc thì được bệnh viện báo đã hết thuốc, đề nghị ngành chức năng xem xét, làm rõ vấn đề trên, vì hiện nay tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện là thường xuyên, gây ảnh hưởng đến việc vận động người dân tham gia BHYT (Cử tri xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Căn cứ vào phần mềm quản lý Khám, chữa bệnh VNPT –HIS của Bệnh viện, ghi nhận ông Mai Đức Linh không có đến đăng ký khám, chữa bệnh vào ngày 06/12/2017. Tuy nhiên, ông phản ánh bệnh viện thường xuyên thiếu thuốc là không đúng với thực tế của bệnh viện. Bệnh viện luôn trang bị và sẵn sàng các thuốc cấp cứu trong mọi tình huống. Tuy nhiên, vào dịp cuối năm dương lịch, một số cơ số thuốc đã sử dụng hết theo hợp đồng cung cấp đã kí kết và bệnh viện đã tìm thuốc thay thế, phục vụ người bệnh. Do đó, có thể một số thuốc trước đây người bệnh đã quen sử dụng nay đã hết và được thay bằng thuốc khác có tác dụng tương đương nhưng người bệnh không hài lòng, bệnh viện đã giải thích và mong bệnh nhân thông cảm.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Bệnh viện rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục để làm tốt công tác này trong năm 2018 nhằm bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời phục vụ cho người bệnh ngày một tốt hơn.

2. Ý kiến kiến nghị: Bệnh nhân Trần Kim Ngân, sinh năm 1998, cư ngụ tại xã Bàu Năng, nhập viện tại Khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh (chiều thứ sáu, ngày 22/12/2017), tuy nhiên thời gian trên không có Bác sĩ trực nên không tiêm thuốc trợ tim kịp thời, đến sáng ngày 25/12/2017 thông qua người quen, bệnh nhân mới được tiêm thuốc trợ tim và đã tử vong vào lúc 10 giờ ngày 25/12/2017. Đề nghị ngành chức năng xem xét trách nhiệm của Bệnh viện và đội ngũ Y, Bác sĩ ca trực trên (Cử tri xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu).

Trả lời:

- Bệnh nhân Trần Kim Ngân, sinh năm 1998.

- Địa chỉ: Ninh Thuận – Bàu Năng _ Dương Minh Châu – Tây Ninh.

- Số thẻ BHYT: BT 272040060003872051.     Số lưu trữ: 55194.

Bệnh nhân là bệnh cũ của Khoa Nội C, từng được điều trị nhiều đợt tại khoa Nội C.

* Về ý kiến của cử tri cho rằng "Bệnh nhân Trần Kim Ngân, sinh năm 1998, cư ngụ tại xã Bàu Năng, nhập viện tại Khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh (chiều thứ sáu, ngày 22/12/2017), tuy nhiên thời gian trên không có Bác sĩ trực nên không tiêm thuốc trợ tim kịp thời" là không chính xác, cụ thể như sau:

Ngày 22/12/2017, bệnh nhân đến lọc thận định kỳ tại Đơn nguyên thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, lúc đó có ekip lọc thận đứng đầu là BS. Nguyễn Thành Phước tiến hành lọc thận cho bệnh nhân.

Sau khi lọc thận ra về, Bệnh nhân quay trở lại khoa cấp cứu lúc 19 giờ ngày 22/12/2017 và được BS. Huỳnh Văn Ái khám, chẩn đoán: Tăng huyết áp/Suy thận mạn giai đoạn cuối/Lupus ban đỏ; được xử trí cho thở oxy, uống thuốc hạ áp và chuyển vào phòng Săn sóc đặc biệt, khoa Nội C lúc 20 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2017 (BS. Trần Vũ khám cho bệnh nhân).

Trong quá trình hồi sức cấp cứu, bệnh nhân luôn được hỗ trợ tim mạch bằng thuốc truyền tĩnh mạch liên tục. Bệnh diễn tiến liên tục, đáp ứng kém với điều trị dù các bác sĩ đã nỗ lực (đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, chuẩn bị cho máy giúp thở,…) nhưng thân nhân xin về. Bác sĩ Khoa Nội C thuyết phục tiếp tục điều trị nhưng thân nhân (mẹ bệnh nhân) vẫn ký cam kết xin về vào lúc 10 giờ 25 phút, ngày 25/12/2017 (Tình trạng bệnh nhân: mê, huyết áp 150/90mmHg, hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng qua nội khí quản, tim nhanh đều).

Bệnh nhân xuất viện lúc 10 giờ 45 phút, ngày 25/12/2017. Chẩn đoán: Suy tim III/Tăng huyết áp/Suy thận mạn giai đoạn cuối/Lupus ban đỏ/Giảm tiểu cầu. Đây là trường hợp bệnh nặng, đa bệnh tật, điều trị thường xuyên tại bệnh viện (lọc thận định kỳ) và cũng điều trị nhiều đợt tại khoa Nội C, giữa gia đình và nhân viên bệnh viện chưa có lời qua tiếng lại, cũng như sự than phiền của thân nhân về tinh thần, thái độ phục vụ của khoa Nội C.  

* Về ý kiến của cử tri cho rằng "thông qua người quen biết với đội ngũ y, bác sĩ tại khoa Nội C thì mới được tiêm thuốc" điều này bệnh viện khẳng định không có, vì đây là bệnh nhân nặng được điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt tại khoa nội C, nên việc theo dõi và xử trí thuốc được thực hiện chu đáo và thường xuyên hơn.

Nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn, đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bệnh viện tiếp tục giải thích rõ tình trạng bệnh cho bệnh nhân và gia đình biết; đồng thời tăng cường chuyên môn, y đức của đội ngũ bác sĩ, nhân viên bệnh viện. 

II. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (03 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng làm rõ lý do vì sao các trường yêu cầu học sinh nộp tiền BHYT ngay từ đầu năm học (cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm), trong khi thẻ BHYT của học sinh có giá trị sử dụng đến hết năm (ngày 31 tháng 12). Việc thu như hiện nay gây khó khăn cho gia đình những học sinh có hoàn cảnh khó khăn (do ngay từ đầu năm học phải cùng lúc nộp rất nhiều khoản thu), đồng thời dễ phát sinh tiêu cực do các trường thu nhưng giữ lại đến gần cuối năm mới nộp về cho BHXH tỉnh (Cử tri xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Năm học 2017 – 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 1378/SGD&ĐT-VP ngày 18/7/2017 về thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017 – 2018. Đối với thẻ BHYT có giá trị từ 01/01/2018 - 31/12/2018 các trường tiến hành thu tiền BHYT của học sinh, sinh viên từ tháng 8/2017 và nộp vào tài khoản cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) chậm nhất 30/11/2017 để cơ quan BHXH in và phát hành thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên vào tháng 12/2017. Đối với các trường nộp trước thời hạn quy định trên (tháng 9, 10) thì cơ quan BHXH sẽ phát hành thẻ sớm hơn theo thời gian nộp tiền tham gia BHYT. Các trường tiến hành thu và nộp vào tài khoản cơ quan bảo hiểm xã hội định kỳ hàng tuần hoặc tháng (chậm nhất là ngày 30/11/2017). Toàn bộ kinh phí thu được trên 5 triệu phải gửi vào tài khoản tiền gửi kho bạc và thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý sử dụng quỹ ngoài ngân sách nhà nước, mở đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Sang năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn các trường học tiến hành thu bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên kể từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 26/11/2018 (phụ huynh có thể lựa chọn đóng ngay trong tháng 8 hoặc các tháng liền kề đến hết ngày 26/11/2018) và nộp vào tài khoản cơ quan BHXH chậm nhất 30/11/2018 để cơ quan BHXH in và phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh trong tháng 12/2018.

2. Ý kiến kiến nghị: Khu Công nghiệp Thành Thành Công (trước đây là Khu Công nghiệp Bourbon An Hòa) khi giải phóng mặt bằng có cam kết xây 02 trường học trả lại cho địa phương, nhưng đến nay chỉ mới xây được Trường Tiểu học, còn Trường THCS An Thới vẫn chưa có phương án xây dựng, trong khi trường đã xuống cấp, rất nguy hiểm cho giáo viên và học sinh. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp sớm xây dựng trường THCS An Thới, tạo thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh của trường (Cử tri xã An Hòa, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu Kinh tế trao đổi với Công ty Cổ phần Thành Thành Công và được Công ty trả lời như sau: Căn cứ quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 về phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Trong đó có nói rõ đối với 2 trường học cấp 1 và cấp 2 chủ đầu tư sẽ bố trí và xây mới tại khu tái định cư và bàn giao cho ngành giáo dục địa phương, kinh phí xây dựng mới do chủ đầu tư chịu và chủ đầu tư không phải chịu chi phí bồi thường về đất và vật kiến trúc của trường cũ. Theo đó, công ty đã làm việc với UBND huyện và Phòng Giáo dục huyện Trảng Bàng để thống nhất phương án thiết kế cho 2 trường (Văn bản thống nhất số 23/2012/BB-BAC ngày 31/5/2012).

Công tác thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra hồ sơ thiết kế của 2 trường cũng được công ty triển khai thực hiện hoàn thành. Hiện tại phía công ty đã triển khai đầu tư xây dựng trước trường cấp 1 (Trường tiểu học Vàm Trảng) đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, công ty cũng đã tổ chức bàn giao cho UBND huyện và Phòng Giáo dục huyện Trảng Bàng quản lý sử dụng. Quy mô hiện tại gồm 12 phòng học và 14 phòng chức năng với số lượng học sinh dự kiến là 400 học sinh, nhưng thực tế số lượng học sinh đang học chỉ khoảng 100 học sinh (sử dụng 03 lớp học) cơ sở vật chất của trường cấp 1 còn dư rất nhiều. Công ty sẽ thực hiện theo đúng với chủ trương đã duyệt của UBND tỉnh về việc xây dựng lại trường cấp 2, tuy nhiên hiện nay được biết số lượng học sinh cấp 2 khoảng 60 em nên tạm thời công ty đề xuất tổ chức di dời vô trường cấp 1 đã xây xong, các chi phí hỗ trợ di dời của trường cấp 2 phía công ty sẽ phối hợp thực hiện như vậy sẽ tiết kiệm chi phí và phù hợp với nhu cầu thực tế.

UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Trảng Bàng làm việc với Công ty để thống nhất thời điểm xây dựng trường cấp 2.

3. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện cho con em của các hộ dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam được tiếp tục học lên bậc THPT, vì hiện nay các em chỉ được học đến bậc THCS (Cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Trả lời:

- Hiện nay, học sinh là Việt kiều Campuchia về Việt Nam học tập ở cấp tiểu học là 739 em (trong đó không có hộ khẩu 484 em, tỷ lệ 65,49%; không giấy khai sinh là 441 em, tỷ lệ 59,67%), cấp trung học cơ sở là 114 em (trong đó không có hộ khẩu 20 em, tỷ lệ 17,54%; không giấy khai sinh là 17 em, tỷ lệ 14,91%).

- Năm học 2017 – 2018, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng GDĐT và các trường tiểu học tổ chức điều tra, rà soát số liệu, lập danh sách những trẻ là con em Việt kiều Campuchia trong độ tuổi đi học nhưng chưa có giấy khai sinh, sẵn sàng tiếp nhận các em vào học để đảm bảo quyền lợi cho các em.

- Đối với những học sinh Việt kiều Campuchia di dân tự do về Việt Nam học tập không có giấy khai sinh thì địa phương có giấy xác nhận (về họ tên, độ tuổi…) để các trường tiến hành lập hồ sơ, sổ sách cho các em theo quy định và cấp giấy chứng nhận hoàn thành bậc tiểu học, trung học cơ sở, tạo điều kiện cho các em tiếp tục học lên cấp học cao hơn.

 III. Lĩnh vực văn hóa, thông tin (02 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Nội dung chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh chưa phong phú, không có các chương trình game show, chương trình từ thiện, không thu hút người xem, đề nghị ngành chức năng xem xét, có giải pháp đổi mới nội dung, chương trình của Đài (Cử tri xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu).

Trả lời:

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hiện chỉ có 01 kênh duy nhất, nên phải cân đối thời lượng giữa chương trình chính luận và chương trình giải trí nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và phục vụ nhu cầu giải trí và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của bạn nghe, xem Đài.

Trong thời gian qua, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh chưa thực sự phong phú, không có các chương trình game show. 

Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, Đài đã phối hợp với Công ty Lasta để sản xuất và phát sóng game show  "Lục lạc vàng" và " Vượt lên chính mình", mỗi game show được tổ chức tại Tây Ninh 2 số, người tham gia chơi được thụ hưởng bình quân 63 triệu/1 số; phối hợp với các Đài tỉnh bạn đồng tổ chức chương trình ca nhạc tổng hợp, "Giai điệu phương Nam", "Biên giới khúc tình ca" đã phục vụ cho đông đảo khán giả tỉnh nhà.

Ngoài ra, Đài đã phối hợp sản xuất được nhiều chương trình gắn với hoạt động từ thiện như: Chương trình phụ nữ, Tấm lòng nhân ái, Đại đoàn kết toàn dân, Khuyến học khuyến tài, Cựu chiến binh,...Bên cạnh đó, Đài thường xuyên đưa tin nhằm tuyên truyền các hoạt động từ thiện trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thông qua các chương trình này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của bạn nghe, xem Đài. Sắp tới Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh sẽ có nhiều chuyên mục, chương trình về công tác từ thiện.

Hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình đang tập trung củng cố, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt để nâng cao chất lượng phát sóng, chất lượng nội dung, tăng cường chương trình văn nghệ, giải trí để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bạn nghe, xem Đài.

2. Ý kiến kiến nghị: Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tổ chức tập huấn "công tác tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình" ở tỉnh và mời các cộng tác viên gia đình của ấp, công chức Văn hóa – Xã hội và Hội Phụ nữ xã tham gia tập huấn (mỗi huyện có trên 70 người tham dự). Kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sau nên tổ chức các lớp tập huấn ở huyện hoặc tổ chức bằng hình thức trực tuyến để giảm chi phí đi lại cho cán bộ cơ sở và số lượng tham gia tập huấn được nhiều hơn (Cử tri xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Trong thời gian qua, công tác tổ chức tập huấn về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức hàng năm nhằm trang bị kiến thức về giáo dục đời sống gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp huyện, cấp xã, đội ngũ Cộng tác viên gia đình qua đó góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền nội dung giáo dục đời sống gia đình ở cơ sở. Tùy theo tình hình thực tế, lớp tập huấn được tổ chức tại từng huyện hoặc tổ chức theo cụm huyện.

Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về Giáo dục đời sống gia đình theo 03 cụm huyện: Cụm 1, gồm 03 huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu tại Hội trường UBND huyện Gò Dầu; Cụm 2: gồm 03 huyện Hòa Thành, Châu Thành, Dương Minh Châu tại Hội trường Thành ủy Tây Ninh; Cụm 3: gồm 03 huyện, thành phố: Tân Châu, Tân Biên, Thành phố Tây Ninh tại Hội trường Thành ủy Tây Ninh. Đối tượng tập huấn gồm có: cán bộ Phòng Văn hoá và Thông tin 9 huyện, thành phố. Cấp xã: công chức văn hóa - xã hội, Hội phụ nữ  95 xã, phường, thị trấn và Cộng tác viên gia đình ở ấp, khu phố. Số lượng: 750 học viên.

Trong thời gian tới, khi tổ chức các lớp tập huấn, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn hình thức tổ chức tập huấn phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ cơ sở tham dự và đảm bảo tiết kiệm.

IV. Chế độ, chính sách (01 kiến nghị)

Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh việc chi trả chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội... trước đây do công chức lao động, thương binh - xã hội và Hội Người cao tuổi xã nhận kinh phí và chi trả kịp thời đến tận nhà người dân. Tuy nhiên, từ khi chuyển giao cho ngành Bưu điện thực hiện thì việc chi trả trên chưa thực hiện tốt: Thái độ phục vụ của nhân viên Bưu điện chưa tốt; thông báo thời gian chi trả không chính xác làm cho người dân phải đi lại nhiều lần,…vấn đề này cử tri đã kiến nghị tại kỳ tiếp xúc trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh và được UBND tỉnh trả lời sẽ chỉ đạo thực hiện vấn đề trên ngày càng tốt hơn, tuy nhiên đến nay vấn đề này vẫn chưa có chuyển biến. Đề nghị ngành chức năng quan tâm chấn chỉnh dứt điểm tình trạng trên (Cử tri xã Tân Phú, Thạnh Đông, huyện Tân Châu).

Trả lời:

* Về thái độ phục vụ của nhân viên Bưu điện chưa tốt: Sau khi nhận được phản ảnh của cử tri về thái độ phục vụ của nhân viên chi trả, Bưu điện tỉnh đã cho thôi việc nhân viên chi trả Bảo trợ tại xã Tân Phú và Tân Hiệp, huyện Tân Châu. Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra và tiếp tục nhắc nhở, chấn chỉnh những sai sót đối với toàn thể nhân viên chi trả. Hàng tháng Bưu điện tỉnh tiếp tục kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện những sai sót và sẽ xử lý nghiêm những sai phạm để không ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành.

* Về thời gian chi trả không chính xác làm người dân phải đi lại nhiều lần: theo ngành Bưu điện, việc chậm chi trả chế độ chính sách tại huyện Tân Châu do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chuyển kinh phí chậm (cụ thể ngày 04/10/2017 mới chuyển kinh phí cho tháng 9/2017, ngày 20/12/2017 chuyển kinh phí tháng 12/2017, ngày 31/01/2018 chuyển kinh phí tháng 01/2018), Bưu điện tỉnh đã ứng kinh phí để chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho đối tượng và đến kỳ chi trả những tháng tiếp theo cũng không nhận được kinh phí đầy đủ vì vậy Bưu điện đã thông báo ngừng chi trả vì không đủ nguồn kinh phí tạm ứng chi trả cho đối tượng.

Về việc chuyển kinh phí chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng: ngày 02/10/2017 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2215/SLĐTBXH-BTXH đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện Tân Châu, Tân Biên và Bến Cầu chuyển kinh phí chi trả BTXH cho Bưu điện đúng thời hạn.

Nay theo kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố, Bưu điện tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan thực hiện việc chi trả chế độ chính sách theo đúng thời gian quy định để phục vụ người dân và thực hiện chính sách ngày một tốt hơn.

C. Lĩnh vực pháp chế (01 kiến nghị)

Ý kiến kiến nghị: Văn phòng Công chứng Huyền Châu (trước cổng UBND huyện Châu Thành) không niêm yết danh mục mức thu các loại phí, lệ phí; khi tiến hành thu phí không xé biên lai. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh (Cử tri xã Thái Bình, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu được UBND tỉnh Tây Ninh cho phép thành lập tại Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động ngày 14/01/2015 và đi vào hoạt động ổn định.

Thưc hiện Luật Công chứng năm 2014, Văn phòng công chứng do 01 Công chứng viên thành lập phải thực hiện việc chuyển đổi loại hình hoạt động thành Văn phòng Công chứng hoạt động theo loại hình công ty hợp danh, Văn phòng Công chứng Kiều Thị Huyền Châu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động tại Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 11/10/2016. Từ khi thành lập đến nay Văn phòng Công chứng Kiều Thị Huyền Châu luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công chứng; trước khi tiến hành cấp giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra về điều kiện hoạt động của Văn phòng. Tuy nhiên, khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp tiến kiểm tra đột xuất việc niêm yết danh mục mức thu các loại phí, thù lao; viết biên lai thu phí và thù lao công chứng của Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu.

Qua kiểm tra đột xuất việc niêm yết và thu phí, thù lao công chứng tại Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu và báo cáo của Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu, kết quả như sau:

- Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu thực tế có niêm yết mức thu phí công chứng theo quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

- Văn phòng có niêm yết thông báo về Quy định mức thu thù lao Công chứng ban hành kèm theo quyết định số 25/2016/QĐ UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định mức trần thu lao công chứng trên địa bạn tỉnh Tây Ninh về soạn thảo hợp đồng giao dịch, văn bản từ chối nhận di sản, hợp đồng mua bán xe, giấy ủy quyền, đánh máy giấy tờ văn bản, sao chụp giấy tờ văn bản, dịch giấy tờ văn bản, công bố di chúc, thực hiện công chứng ngoài trụ sở, niêm yết thông báo hồ sơ khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đúng theo quy định.

Tuy nhiên, việc niêm yết phí công chứng bản dịch, phí chứng thực bản sao, phí chứng thực chữ ký thì đúng về nội dung, nhưng phần trích yếu chưa phù hợp.

- Việc viết biên lai thu phí công chứng, thù lao công chứng đối với tất cả loại việc đều có viết biên lai cho khách hàng theo quy định. Tuy nhiên đối với những trường hợp mức thu dưới 200.000 đồng, nếu khách hàng không yêu cầu viết biên lai thu thì cuối ngày Văn phòng sẽ lập bản kê và xuất hóa đơn theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính.

 Sở Tư pháp đã làm việc trực tiếp với Trưởng Văn phòng công chứng và đề nghị thực hiện nghiêm túc việc viết hóa đơn thu phí, và thù lao công chứng và niêm yết mức thu theo phí công chứng đúng theo quy định và tiếp tục theo dõi việc thực hiện đối với Văn phòng Công chứng Kiều Thị Huyền Châu và ngày 07/3/2018 Sở Tư pháp đã có Quyết định thanh tra đối với 03 Văn phòng công chứng, trong đó có Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu.

D. Những vấn đề cụ thể (04 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh, bà Trần Thị Hận, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành lấn chiếm đường dân sinh (4m), gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Cử tri đã kiến nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết từ năm 2015, nhưng do bà Hận nhiều lần khiếu nại nên việc giải quyết kéo dài (khiếu nại từ xã, lên huyện và hiện nay đã đến tỉnh). Đề nghị ngành chức năng của tỉnh sớm xem xét, giải quyết cho cử tri, đảm bảo lối đi chung cho người dân (Cử tri xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành).

Trả lời:

Năm 2015, ông Võ Văn Tường yêu cầu giải quyết việc bà Trần Thị Hận chiếm dụng lộ 4m, UBND xã Trường Hòa tổ chức hòa giải giữa ông Tường và Hận nhưng kết quả hòa giải không thành.

Ngày 02/6/2016, UBND xã Trường Hòa họp người dân để giải quyết yêu cầu khôi phục hẻm 4m giữa ông Võ Văn Tường với bà Trần Thị Hận.

Ngày 08/6/2016, bà Trần Thị Hận có đơn khiếu nại biên bản hòa giải ngày 02/6/2016 của UBND xã Trường Hòa và gửi đến UBND huyện Hòa Thành, yêu cầu UBND huyện Hòa Thành xác định rõ con đường 4m là đường công cộng hay là đất do bà quản lý sử dụng.

UBND huyện Hòa Thành đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Trường Hòa kiểm tra xác minh đơn khiếu nại của bà Hận. Căn cứ báo cáo kết quả xác minh và kiến nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hòa Thành đã chỉ đạo UBND xã Trường Hòa thông báo cho bà Trần Thị Hận biết lộ 4m là đường công cộng Nhà nước quản lý đã có từ năm 1961 và khôi phục lại 4m trên.

Ngày 12/12/2016, Chủ tịch UBND xã Trường Hòa ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc không chấp thuận nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Hận. Bà Trần Thị Hận không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND xã Trường Hòa và tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành.

Ngày 14/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại với nội dung bác đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hận, giao Chủ tịch UBND xã Trường Hòa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan khôi phục lại đúng vị trí con đường 4m giáp thửa đất số 18, tờ bản đồ số 02 (hệ thống bản đồ 299) tương ứng thửa đất số 532, tờ bản đồ số 10 (hệ thống bản đồ địa chính chính quy). Bà Trần Thị Hận không đồng ý và tiếp tục khiếu nại về tỉnh.

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra quá trình giải quyết khiếu nại. Ngày 07/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc, kết luận (Báo cáo số 7038/BC-STNMT) như sau:

* Tóm lại:

Theo Khoản 8, 9 Điều 2 Luật khiếu nại quy định: "8. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

9. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật".

Căn cứ vào quy định trên thì việc Biên bản hòa giải ngày 02/6/2016 của UBND xã Trường Hòa không phải là Quyết định hành chính và cũng không phải là hành vi hành chính, nên không phải là đối tượng bị khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại. Do đó việc Chủ tịnh UBND xã Trường Hòa thụ lý đơn khiếu nại và ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 về việc giải quyết đơn của bà Trần Thị Hận là không đúng quy định của pháp luật. 

- Việc Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành ban hành Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hận là không phù hợp với quy định của pháp luật vì Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành ghi là quyết định giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hận (lần đầu), nhưng thực tế Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành thụ lý và giải quyết khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại của bà Trần Thị Hận.

- Việc Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành thụ lý và giải quyết khiếu nại đối với Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch UBND xã Trường Hòa, trong khi Quyết định số 202/QĐ-UBND nêu trên của Chủ tịch UBND xã Trường Hòa ban hành không đúng với quy định của pháp luật.

- Đơn ngày 27/3/2015 của ông Võ Văn Tường là đơn kiến nghị, phản ánh, nội dung phản ánh bà Hận lấn chiếm đường đi công cộng. Căn cứ  Điều 21 Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ thì UBND xã Trường Hòa khi nhận được đơn phản ánh, kiến nghị xử lý theo quy định.

Ngày 20/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3422/UBND-TD yêu cầu UBND huyện Hòa Thành thực hiện đúng theo nội dung kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 7038/BC-STNMT ngày 07/12/2017, cụ thể như sau:

- Giao Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành ban hành quyết định thu hồi quyết Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch UBND xã Trường Hòa và Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành.

- UBND xã Trường Hòa xử lý lại vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Hòa Thành đã thu hồi quyết định giải quyết khiếu nại và chỉ đạo UBND xã Trường Hòa giải quyết theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 29/VP ngày 29/01/2018.

Hiện nay, UBND xã Trường Hòa đã yêu cầu bà Trần Thị Hận tự giải tỏa, khôi phục lại lộ 4m. Trong trường hợp bà Trần Thị Hận không chấp hành, UBND xã Trường Hòa tiến hành xử lý vi phạm và buộc khôi phục lộ 4m theo quy định.

UBND huyện Hòa Thành tiếp tục theo dõi đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

2. Ý kiến kiến nghị: Ông Trịnh Đình Tắc phản ánh việc gia đình ông chấp hành đúng chủ trương theo Quyết định 875/QĐ-UBND, ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng bao chiếm, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhưng ông không được hỗ trợ tiền đền bù di dời hoa màu trên đất và cũng không được thuê đất trồng rừng. Ông đã kiến nghị và được Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Biên và Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát trả lời: "ông trồng cây không nằm trên diện tích được đền bù cũng không được hợp đồng trồng rừng" nhưng ông chưa đồng tình với cách trả lời của 2 cơ quan trên. Ông tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có văn bản trả lời chính thức và rõ ràng về vấn đề trên (Cử tri xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Trước đây ông Trịnh Đình Tắc có trồng 360 cây Điều (quy ra diện tích 0,5ha) dọc đường vành đai biên giới 791 thuộc tiểu khu 17 Vườn quốc gia. Đây là cây trồng sai mục đích, không đúng quy hoạch lâm nghiệp Vườn quốc gia.

Theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tất cả các trường hợp trồng cây sai mục đích trên đất lâm nghiệp phải thực hiện di dời, trồng lại rừng và không có hỗ trợ chi phí.

Quá trình vận động và xử lý theo quy định của pháp luật, gia đình ông đã chấp hành di dời cây trồng. Theo quy định, sau khi di dời Vườn quốc gia sẽ ký hợp đồng nhận khoán trồng rừng với hộ dân. Tuy nhiên, do khu vực này không thể bố trí trồng rừng được (số cây Điều trồng rải rác trên các bờ hầm phún cũ, xen với cây rừng tái sinh tự nhiên và trảng cỏ ngập nước) nên Vườn quốc gia không đưa vào quy hoạch trồng phục hồi lạ rừng mà để tái sinh tự nhiên sau khi di dời cây Điều.

Để xem xét hỗ trợ khó khăn cho gia đình, Vườn quốc gia đã đề nghị với chính quyền địa phương và gia đình ông đã được hưởng chính sách tái định cư ở Khu dân cư Chàng Riệc, được hỗ trợ nhà ở và đất sản xuất.

Như vậy, trường hợp của ông đã được giải quyết theo đúng quy định tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh.

3. Ý kiến kiến nghị: Ngày 04 tháng 4 năm 2016, UBND xã Thạnh Bắc có danh sách gửi đến Ban chính sách, Phòng Chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị 08 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp 01 lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 62). Tuy nhiên, đến nay chỉ có ông Trần Viết Tâm, sinh năm 1968 đã được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo QĐ 62 với số tiền là 3.300.000đ còn lại 07 người (Ông Trần Văn Mười, SN: 1961; ông Lê Văn Đôn, SN: 1966; ông Nguyễn Văn Mum, SN: 1963; ông Phạm Quang Khởi, SN: 1962; ông Lê Văn Hiệp, SN: 1954; ông Lê Văn Hải, SN: 1961) hiện chưa có thông tin phản hồi. Kiến nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sớm trả lời cho người dân biết (Cử tri xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thông tin phản ánh của cử tri là chưa chính xác, Ban Chính sách/Phòng Chính trị không nhận được danh sách 08 đối tượng đề nghị hưởng chế độ trợ cấp 01 lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của UBND xã Thạnh Bắc như kiến nghị của cử tri, chỉ nhận được hồ sơ của ông Lê Văn Hiệp, sinh năm 1954 do Ban CHQS huyện Tân Biên đề nghị.

Tuy nhiên, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Tân Biên kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, thủ tục đề nghị của các đối tượng trên địa bàn (trong đó có các đối tượng của xã Thạnh Bắc) đề nghị Phòng Chính trị thẩm định, báo cáo về Cục Chính trị QK7 theo quy định.

4. Ý kiến kiến nghị: Ông Nguyễn Thanh Điệp (sinh năm 1957) ngụ ấp Gò Đá, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên tham gia Công an xã Mỏ Công, huyện Tân Biên từ tháng 02/1976 đến tháng 10/1977 thì được huy động làm nhiệm vụ phục vụ chiến tranh Biên giới Tây Nam (khu vực Trảng Tà Xia) cho đến khi chiến tranh kết thúc, sau khi kết thúc chiến tranh ông tiếp tục tham gia Công an xã Mỏ Công đến năm 1989 mới nghỉ. Ông đã làm hồ sơ gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện để đề nghị xin được hưởng chế độ theo QĐ 62 nhưng do không có hồ sơ gốc mà chỉ có người tham cùng trong thời gian đó làm chứng nên Phòng đã trả lại hồ sơ. Trên thực tế, do thời gian đó không có hồ sơ (quyết định điều động). Vì vậy, kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp giúp đỡ để ông được hưởng chế độ theo QĐ 62 (Cử tri xã Mỏ Công, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Qua ý kiến của cử tri, trường hợp của ông Nguyễn Thanh Điệp, sinh năm 1957 ngụ ấp Gò Đá, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên đề nghị hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về thành phần hồ sơ của ông Điệp không có giấy tờ gốc mà chỉ có giấy xác nhận của cá nhân là Nguyễn Văn Coi. Vì vậy, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7 của Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 thì hồ sơ của ông Nguyễn Thanh Điệp không đủ điều kiện hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Phòng Lao động – TBXH huyện đã trả lời ông Nguyễn Thanh Điệp biết bằng Công văn số 103/PLĐTBXH ngày 14/6/2017.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

VP.HĐND tỉnh

3/30/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBÁO CÁO:Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6  Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Bộ XD trả lời cho cử tri Tây Ninh: tiêu chí về dân số đối với đô thị loại IVBộ XD trả lời cho cử tri Tây Ninh: tiêu chí về dân số đối với đô thị loại IV

​Ngày 14/3/2018 Bộ Xây dựng trả lời cho cử tri Tây Ninh: tiêu chí về dân số đối với đô thị loại IV, toàn bộ nội dung xin xem file đính kèm

File đính kèm: 503-BXD-PTDT.pdf

 VP.HĐND tỉnh

3/19/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông báoBộ XD trả lời cho cử tri Tây Ninh: tiêu chí về dân số đối với đô thị loại IV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/19/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIVV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời:

132_BCA_V11.pdf

375_BTP_VP.pdf

276_LĐTBXH-VP.pdf

297_LĐTBXH_VP.pdf

303-LĐTBXH_VP.pdf

353_LDTBXH_VPQGGN.pdf

2/9/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/9/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc PhươngBộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương

​Ngày 12 tháng 12 năm 2017 Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương - Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh liên quan đến lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Toàn văn nội dung văn bản: 14014-BGTVT-KCHT.pdf


VP.HĐND tỉnh

1/31/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông báoBộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/31/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIVV/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

​V/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời, xem tại đây:

684_BNN_CBTT.pdf

711_BGTVT_KCHT.pdf

177_BXD_HTKT.pdf

351_BNN_TCTL.pdf

62_LMHTXVN.pdf

1/29/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thôngV/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thông

​V/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời: 4463_BTTTT_VP.pdf

1/29/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời chất vấn ĐBQH Huỳnh Thanh Phương của Bộ Thông tin và Truyền thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Về việc sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Văn phòng Đoàn ĐBQHVề việc sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Văn phòng Đoàn ĐBQH
Ngày 12/01/2018 Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Bộ lao động - Thương binh - Xã hội. Toàn bộ nội dung gửi qua tập tin đính kèm bên dưới.


Xem toàn văn: 22-VPDDBQH.pdf

VP.HĐND tỉnh
1/22/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông báoVề việc sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Văn phòng Đoàn ĐBQH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Phúc đáp việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp 4Phúc đáp việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp 4
Ngày 12/01/2018 Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh sao gửi văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Bộ lao động - Thương binh - Xã hội. Toàn bộ nội dung gửi qua tập tin đính kèm bên dưới.


Xem toàn văn: 155-DDBQH.pdf

VP.HĐND tỉnh
1/22/2018 8:00 AMĐã ban hànhThông báoPhúc đáp việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp 4/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIVV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

​V/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV

Văn bản trả lời:

17629_BTC_NSNN.pdf

6721_BNV_CQDP.pdf

17534_BTC_TCDN.pdf

20_LĐTBXH_BHXH_moi.pdf

1/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoV/v trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương gửi tới kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/2/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
V.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ươngV.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương

​V.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương.

Văn bản trả lời:

6594_BNV_ĐT.pdf

15012_BQP_KHDT.pdf

16346_BTC_QLN.pdf

16050_BTC_TCHQ.pdf

6229_BNV_TCCC.pdf

17434_BTC_QLG.pdf

12/25/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoV.v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây NinhBáo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
BÁO CÁO
Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh  

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-TT.HĐND ngày 08/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh;
UBND báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh như sau:
I. Tổng số kiến nghị cử tri được chuyển đến UBND tỉnh qua đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh: 111 kiến nghị.
1. Số kiến nghị được trả lời: 111/111, đạt 100%.
2. Số kiến nghị được trả lời làm rõ, giải quyết dứt điểm: 81 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 72,97% (Phụ lục 1:PL 1.pdf)
3. Số kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm: 22 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 19,82% (Phụ lục 2: PL 2.pdf). 
4. Số kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: 08 kiến nghị (Phụ lục 3: PL 3.pdf)
II. Tiến độ giải quyết 14 kiến nghị kèm theo Báo cáo số 16/BC-HĐND ngày 10/7/2017 của HĐND tỉnh (Phụ lục 4: PL 4.pdf)
III. Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri:
1. Những kết quả đạt được:
- Luôn xác định việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
- Thông qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh cùng các sở, ngành chuyên môn đã kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong đời sống xã hội, những bất cập trong công tác điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. 
- Đã đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri kiến nghị. 
- Chất lượng văn bản giải quyết, trả lời được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cử tri và nhân dân.
- Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc:
- Một số đơn vị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm, còn để tồn đọng, còn đùn đẩy trách nhiệm; một số văn bản trả lời chưa sát với nội dung cử tri kiến nghị hoặc chưa giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri hiểu, chia sẻ nên chưa được cử tri đồng tình và tiếp tục kiến nghị.
- Một số kiến nghị chưa thực hiện ngay được, phải chờ thực hiện đồng bộ với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường.
- Trình tự thủ tục đầu tư mất nhiều thời gian và việc thi công sửa chữa các hư hỏng trên các tuyến đường phụ thuộc rất nhiều về thời tiết, vì vậy một số kiến nghị khắc phục chưa kịp thời.
3. Nguyên nhân:
- Những khó khăn, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật cần có quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện theo quy trình mới có thể trả lời đầy đủ, thấu đáo.
- Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; trong khi đó, việc xem xét, giải quyết, trả lời chỉ được thực hiện trong một thời gian ngắn nên chất lượng giải quyết, trả lời còn những hạn chế nhất định. 
- Nhiều nội dung cử tri kiến nghị là những vấn đề lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, để giải quyết được những kiến nghị này thì cần nhiều cơ quan, đơn vị cùng tham gia giải quyết nên việc giải quyết đòi hỏi phải có thời gian, tiến độ giải quyết phụ thuộc phần lớn vào sự phối hợp và trách nhiệm của từng đơn vị.
- Do ngân sách địa phương còn hạn chế nên nhiều kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị về đầu tư xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa trường, lớp học…, khó có thể đáp ứng được kịp thời, mặc dù những nguyện vọng đó của cử tri là hoàn toàn chính đáng.
4. Đề xuất giải pháp, kiến nghị:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin trên các phương tiện thông tin về trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
- Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh phải thật cụ thể, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 
- Vẫn còn một số kiến nghị không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (thẩm quyền của Trung ương) được chuyển đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết, cụ thể như: lĩnh vực giao thông vận tải, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn,...; một số cử tri phản ánh vấn đề bức xúc của cá nhân, ...Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp và có văn bản chuyển các đơn vị trả lời cho phù hợp, đúng thẩm quyền.
- Đối với những ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần cần nghiên cứu để chuyển thành nội dung chất vấn để làm rõ trách nhiệm.
Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.
VP HĐND tỉnh

11/24/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBáo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next