công khai ngân sách
 
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Địa phương)
 
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Trung ương)
 
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Địa phương)
 
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Trung ương)
 
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021
 
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2021
 
Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2021
 
Công khai Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh
 
Công khai Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh
 
Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)

​Xem tại đây: 267-LCT-VP 16.5-20.5.2022.rar

17/05/2022 08:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)
17/05/2022 08:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)

​Xem tại đây: 259-LCT-VP 09.5-13.5.2022.rar

09/05/2022 12:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)
09/05/2022 12:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022

​Xem tại đây: 254-LCT-VP T5.2022.rar

05/05/2022 20:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022
05/05/2022 20:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 02/5 đến ngày 07/5/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 02/5 đến ngày 07/5/2022)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 02/5 đến ngày 07/5/2022)

​Xem tại đây: 252-LCT-02-07.5.2022.rar

02/05/2022 20:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 02/5 đến ngày 07/5/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 02/5 đến ngày 07/5/2022)
02/05/2022 20:00NoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây NinhLịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh

​1. 07 giờ 30 ngày 12/5/2022          Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh;

2. 07 giờ 30 ngày 19/5/2022          Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.

02/05/2022 20:00Đã ban hànhLịch Tiếp Công dânLịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
02/05/2022 20:00NoĐã ban hành
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVBộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

​Xem tại đây: 2005-BYT-VPB1.rar

25/04/2022 16:00Đã ban hànhThông báoBộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
25/04/2022 16:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022)

​Xem tại đây: 238-LCT-VP 25.4-29.4.2022.rar

23/04/2022 08:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022)
23/04/2022 08:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)

​Xem tại đây: 230-LCT-VP 18.4-22.4.2022.rar

18/04/2022 10:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)
18/04/2022 10:00NoĐã ban hành
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XVTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV

​- Luật Điện ảnh (sửa đổi) 

+ Cập nhật ngày 12/4/2022Luat Dien anh - SD.rar

Luật Cảnh sát cơ động:

+ Cập nhật ngày 12/4/2022Luat Canh sat co dong.rar

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ:

+ Cập nhật ngày 18/4/2022: Du an Luat So huu Tri tue.rar

- Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi):

+ Cập nhật ngày 18/4/2022: Luat Kinh doanh Bao hiem - SD.rar

- Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi):

+ Cập nhật ngày 25/4/2022: Luat Thi dua Khen thuong - SD.rar

- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở:

+ Cập nhật ngày 28/4/2022:  Luat thuc hien dan chu o co so.rar

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi):

+ Cập nhật ngày 28/4/2022Luat kham chua benh.rar

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình:

+ Cập nhật ngày 28/4/2022Luat PCBLGD.rar

- Luật Thanh tra - Sửa đổi:

+ Cập nhật ngày 08/5/2022: Luat Thanh tra - SĐ.rar


12/04/2022 15:00Đã ban hànhTài liệu góp ý LuậtTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV
12/04/2022 15:00NoĐã ban hành
Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây NinhBộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh
Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh
12/04/2022 12:00Đã ban hànhThông báoBộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh
12/04/2022 12:00NoĐã ban hành
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVBộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
12/04/2022 12:00Đã ban hànhThông báoBộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
12/04/2022 12:00NoĐã ban hành
Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVViện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

​Xem tại đây: 923-VKSTC-V7 TL KNCT.rar

12/04/2022 12:00Đã ban hànhThông báoViện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
12/04/2022 12:00NoĐã ban hành
Bộ NN&PTNT trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVBộ NN&PTNT trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Bộ NN&PTNT trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

​Xem tại đây: 1386-BNN-KH.rar

12/04/2022 12:00Đã ban hànhThông báoBộ NN&PTNT trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ NN&PTNT trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
12/04/2022 12:00NoĐã ban hành
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVBộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

​Xem tại đây: 1553-BYT-VPB1.rar

12/04/2022 12:00Đã ban hànhThông báoBộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
12/04/2022 12:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)

​Xem tại đây: 214-LCT-VP 11.4-15.4.2022.rar

09/04/2022 16:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)
09/04/2022 16:00NoĐã ban hành
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Địa phương)Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Địa phương)
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Địa phương)
07/04/2022 09:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Địa phương)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Địa phương)
07/04/2022 09:00NoĐã ban hành
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Trung ương)Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Trung ương)
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Trung ương)
07/04/2022 09:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Trung ương)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (nguồn Trung ương)
07/04/2022 09:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 4 năm 2022Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 4 năm 2022
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 4 năm 2022

​Xem tại đây: 201-LCT-VP T4.2022.rar

05/04/2022 07:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 4 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 4 năm 2022
05/04/2022 07:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)
04/04/2022 13:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)
04/04/2022 13:00NoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây NinhLịch tiếp công dân tháng 4 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh

​1. 07 giờ 30 ngày 14/4/2022          Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh;

2. 07 giờ 30 ngày 21/4/2022          Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.


01/04/2022 09:00Đã ban hànhLịch Tiếp Công dânLịch tiếp công dân tháng 4 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/04/2022 09:00NoĐã ban hành
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Địa phương)Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Địa phương)
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Địa phương)

​Xem tại đây: NGAN SACH DIA PHUONG_2021.rar

29/03/2022 09:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Địa phương)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Địa phương)
29/03/2022 09:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022)
28/03/2022 12:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022)
28/03/2022 12:00NoĐã ban hành
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Trung ương)Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Trung ương)
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Trung ương)

​Xem tại đây: NGAN SACH TRUNG UONG_2021.rar

24/03/2022 09:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Trung ương)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh (Ngân sách Trung ương)
24/03/2022 09:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022)

​Xem tại đây: 167-LCT-VP- 21-25.3.2022.PDF

22/03/2022 08:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022)
22/03/2022 08:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)
14/03/2022 11:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)
14/03/2022 11:00NoĐã ban hành
Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVBộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

​Xem tại đây: 1789-BGTVT-KCHT.PDF

09/03/2022 15:00Đã ban hànhThông báoBộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
09/03/2022 15:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 07/3 đến ngày 11/3/2022)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 07/3 đến ngày 11/3/2022)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 07/3 đến ngày 11/3/2022)
07/03/2022 08:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 07/3 đến ngày 11/3/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 07/3 đến ngày 11/3/2022)
07/03/2022 08:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 3 năm 2022Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 3 năm 2022
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 3 năm 2022

​Xem tại đây: LICH THANG 3.2022_Signed.pdf

07/03/2022 08:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 3 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 3 năm 2022
07/03/2022 08:00NoĐã ban hành
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVBộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

​Xem trả lời tại đây: 11150-BYT-VPB1 TL KNCT.PDF

04/03/2022 17:00Đã ban hànhThông báoBộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
04/03/2022 17:00NoĐã ban hành
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVBộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

​Xem trả lời tại đây: 627-BNV-TL.PDF

04/03/2022 17:00Đã ban hànhThông báoBộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
04/03/2022 17:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO