Thông tin cần biết
 
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020
 
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 12 năm 2020
 
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020
 
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4502/BQP-KHĐT ngày 2/12/2020)
 
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020
 
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/11/2020
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9
 
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
 
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
 
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/10/2020
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVNewBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết tại đây

20/02/2021 17:00Đã ban hànhThông báoBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
20/02/2021 17:00NoĐã ban hành
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 11, QUỐC HỘI KHÓATÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 11, QUỐC HỘI KHÓA
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 11, QUỐC HỘI KHÓA

- Luật Phòng, chống ma túy:​ LuatPhongChongMaTuy.rar

18/02/2021 10:00Đã ban hànhTài liệu góp ý LuậtTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 11, QUỐC HỘI KHÓA/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 11, QUỐC HỘI KHÓA
18/02/2021 10:00NoĐã ban hành
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVNewBảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4298/BHXH-CSYT)

​Xem chi tiết tại đây.

03/02/2021 17:00Đã ban hànhThông báoBảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4298/BHXH-CSYT)
03/02/2021 17:00NoĐã ban hành
Bộ Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVNewBộ Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 9203/BNN-VPĐP)

Xem chi tiết tại đây.

01/02/2021 17:00Đã ban hànhThông báoBộ Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 9203/BNN-VPĐP)
01/02/2021 17:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2021Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2021
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2021

LCTCacBanHDND-T1T2.2021-1.png

01/02/2021 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2021
01/02/2021 09:00NoĐã ban hành
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 5155/LĐTBXH-VP)

Xem chi tiết đính kèm tại đây

21/01/2021 09:00Đã ban hànhThông báoBộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 5155/LĐTBXH-VP)
21/01/2021 09:00NoĐã ban hành
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây NinhQuyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh

​Xem chi tiết văn bản tại đây (Số 37/QĐ-VP ngày 19/01/2021)

19/01/2021 16:00Đã ban hànhThông báoQuyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh
19/01/2021 16:00NoĐã ban hành
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

​Xem chi tiết đính kèm tại đây.

19/01/2021 12:00Đã ban hànhThông báoQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
19/01/2021 12:00NoĐã ban hành
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

​Xem chi tiết văn bản đính kèm tại đây.

19/01/2021 12:00Đã ban hànhThông báoQuyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
19/01/2021 12:00NoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 12/BGDĐT-NGCBQLGD ; Số 13/BGDĐT-NGCBQLGD; Số 18/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 4/1/2021)

​Xem chi tiết văn bản số 12/BGDĐT-NGCBQLGD  tại đây

Xem chi tiết văn bản số Số 13/BGDĐT-NGCBQLGD tại đây

Xem chi tiết văn bản số Số 18/BGDĐT-NGCBQLGD tại đây

18/01/2021 15:00Đã ban hànhThông báoBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 12/BGDĐT-NGCBQLGD ; Số 13/BGDĐT-NGCBQLGD; Số 18/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 4/1/2021)
18/01/2021 15:00NoĐã ban hành
Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIVBộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (Số 4990/BTP-VP)

​Xem chi tiết văn bản trả lời tại đây.

14/01/2021 15:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (Số 4990/BTP-VP)
14/01/2021 15:00NoĐã ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIVBộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (Số 5222/BTTTT-VP)

Xem chi tiết tại đây.

14/01/2021 15:00Đã ban hànhThông báoBộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (Số 5222/BTTTT-VP)
14/01/2021 15:00NoĐã ban hành
Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIVBộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết văn bản tại đây

14/01/2021 15:00Đã ban hànhThông báoBộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
14/01/2021 15:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 04/1/2021 đến ngày 08/1/2021)Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 04/1/2021 đến ngày 08/1/2021)
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 04/1/2021 đến ngày 08/1/2021)

LCTCacBanHDND-T1.2021-1.png

LCTCacBanHDND-T1.2021-2.png

LCTCacBanHDND-T1.2021-3.png


04/01/2021 08:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 04/1/2021 đến ngày 08/1/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (Từ ngày 04/1/2021 đến ngày 08/1/2021)
04/01/2021 08:00NoĐã ban hành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 9203/BNN-VPĐP)

Xem chi tiết đính kèm 9203-BNN-VPDP-TLKNCT.PDF

01/01/2021 11:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 9203/BNN-VPĐP)
01/01/2021 11:00NoĐã ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV số 406/BTNMT-PC

Xem chi tiết đính kèm 406-BTNMT-PC-KNCT.PDF

01/01/2021 10:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV số 406/BTNMT-PC
01/01/2021 10:00NoĐã ban hành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 8960/BNN-TCTL ngày 18/12/2020 và 8963/BNN-TCTL ngày 18/12/2020)
31/12/2020 16:00Đã ban hànhThông báoBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 8960/BNN-TCTL ngày 18/12/2020 và 8963/BNN-TCTL ngày 18/12/2020)
31/12/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

của Thường trực và các Ban HDND tỉnh

(Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020)

LCT-HDND-thang12-tuan3-1.png

21/12/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020
21/12/2020 11:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh giửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIVBộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh giửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh giửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết các văn bản tại đây:

Sô 14985/BTC-QLCS ngày 7/12/2020: Tải về

Số 15121/BTC-QLCS ngày 9/12/2020: Tải về

Số 15200/BTC-NSNN ngày 10/12/2020: Tải về

17/12/2020 15:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh giửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh giửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
17/12/2020 15:00NoĐã ban hành
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4715/BQP-TM ngày 10/12/2020)Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4715/BQP-TM ngày 10/12/2020)
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4715/BQP-TM ngày 10/12/2020)

Xem chi tiết văn bản tại đây

17/12/2020 13:00Đã ban hànhThông báoBộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4715/BQP-TM ngày 10/12/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4715/BQP-TM ngày 10/12/2020)
17/12/2020 13:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020

LCT-BanHDND-Tuan3thang12-1.png

LCT-BanHDND-Tuan3thang12-2.png

LCT-BanHDND-Tuan3thang12-3.png

15/12/2020 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020
15/12/2020 10:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 12 năm 2020Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 12 năm 2020
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 12 năm 2020

LCT-Thang12-BanHDND.png

LCT-Thang12-BanHDND-1.png

LCT-Thang12-BanHDND-2.png

LCT-Thang12-BanHDND-3.png


15/12/2020 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 12 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 12 năm 2020
15/12/2020 10:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020

LCT-QuocHoi-Tuan3thang12.png

15/12/2020 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020
15/12/2020 10:00NoĐã ban hành
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4502/BQP-KHĐT ngày 2/12/2020)

​Xem văn bản số 4502/BQP-KHĐT ngày 2/12/2020 chi tiết tại đây.

07/12/2020 16:00Đã ban hànhThông báoBộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4502/BQP-KHĐT ngày 2/12/2020)
07/12/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

Tuan1thang12DoanDBQH.png

30/11/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020
30/11/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/11/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/11/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/11/2020

LCT-BanHDND-thang12-2020-1.png

LCT-BanHDND-thang12-2020-2.png

30/11/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/11/2020
30/11/2020 16:00NoĐã ban hành
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9

​Xem chi tiết tại đây :

- Văn bản số 4103/BXD-KTXD tại đây.

- Văn bản số 5583/BXD-KTXD tại đây.

30/11/2020 10:00Đã ban hànhThông báoBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9
30/11/2020 10:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

24/11/2020 17:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
24/11/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

LCT-HDND-tuan4thang11-1.png

LCT-HDND-tuan4thang11-2.png

24/11/2020 17:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
24/11/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/10/2020

LCT-DoanQH-tuan3thang11-1.png

LCT-DoanQH-tuan3thang11-2.png

16/11/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/10/2020
16/11/2020 16:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO