Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 03/03/2016, 17:10
Đoàn ĐBQH Tây Ninh: Lấy ý kiến góp ý Dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/03/2016

Để chuẩn bị các dự án Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành lấy đối với Dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).


Về cơ bản, các đại biểu thống nhất với dự thảo Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý - giải trình Dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), đồng thời đề nghị Ban soạn thảo làm rõ một số vấn đề sau:


Về tên gọi của dự án Luật, các đại biểu thống nhất đề nghị Quốc hội cho sửa tên Luật thành: “Luật điều ước quốc tế" để đảm bảo tính khái quát, ngắn gọn, phù hợp với thực tiễn tên gọi các luật trong nước và pháp luật quốc tế về điều ước quốc tế.


Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật (Điều 1), các đại biểu thống nhất với giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phạm vi điều chỉnh của luật không chỉ có vấn đề ký kết, thực hiện ĐƯQT và quản lý Nhà nước về ký kết, thực hiện ĐƯQT mà còn gồm nhiều hoạt động khác. Gia nhập là một trong những hành động trong quá trình ký kết, như đã được định nghĩa tại khoản 5 Điều 2 dự thảo Luật, phù hợp với quy định của Công ước Viên năm 1969 về Luật điều ước và thực tiễn các nước.

 

Đại biểu sở Ngoại vụ phát biểu ý kiến góp ý


Về đàm phán ĐƯQT (Mục 1, chương II), có ý kiến đại biểu đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo với Quốc hội về tình hình đàm phán, ký kết ĐƯQT thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội chứ không phải cung cấp thông tin như chỉnh lý của dự thảo.


Có ý kiến cho rằng Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao  là cơ quan Tư pháp, không phải là cơ quan trực thuộc Chính phủ nên  việc Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất với Chính phủ để Chính phủ trình Chủ tịch nước về việc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, là không hợp lý.


Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong dự thảo Luật này, thiết kế một điều luật riêng để quy định Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm đề xuất với Chủ tịch nước đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước. Không quy định Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất với Chính phủ để Chính phủ trình Chủ tịch nước


Có ý kiến cho rằng phần quy định của điều luật này còn mang tính lý thuyết, chưa cụ thể, chưa có quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, thực tế công tác này còn nhiều yếu kém, hạn chế, chỉ có Bộ Tư pháp có văn bản tuyên truyền nhưng cũng rất ít. Đề nghị Luật quy định cụ thể hơn, tăng cường công tác tuyên truyền về điều ước quốc tế sâu rộng hơn để người dân biết.
Về điều khoản thi hành, thống nhất với dự thảo Luật quy định Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016.


Đại biểu Trịnh Ngọc Phương – Quyền Trưởng đoàn ĐBQH ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn sẽ tập hợp đầy đủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Kim Chi
 

Lượt người xem:  Views:   245
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động