Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 22/07/2011, 10:05
Họp Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh về việc bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/07/2011

 

Sáng nay, vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2011, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Tây Ninh tổ chức họp Đoàn tại Khách sạn La Thành về việc bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh và thảo luận về cơ cấu, số lượng các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII..
Sau khi các đại biểu thảo luận thống nhất bầu: Ông Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIII đơn vị tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Thành Tâm, Tỉnh uỷ viên-Bí thư Tỉnh đoàn được bầu làm Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh; cũng trong buổi sáng nay Đoàn ĐBQH hoàn chỉnh các biên bản họp Đoàn để báo cáo Uỷ ban Thường vụ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh khoá XIII.
 Trao đổi về cơ cấu, số lượng các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII các đại biểu thảo luận và đi đến thống nhất số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII là 18, bao gồm: Chủ tịch Quốc hội, 04 Phó Chủ tịch Quốc hội (01 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội; 01 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực Kinh tế - Tài chính; 01 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực Pháp luật – Tư pháp; 01 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực Quốc phòng – An Ninh)   và 13 thành viên khác (01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phụ trách công tác đại biểu, làm Trưởng ban công tác đại biểu; 01 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phụ trách công tác dân nguyện, làm Trưởng ban dân nguyện).

Quang - Nhàn

Lượt người xem:  Views:   158
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động