Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 05/09/2016, 07:00
Văn phòng HĐND tỉnh Tây Ninh: Công bố quyết định thành lập các phòng chuyên môn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/09/2016
Chiều ngày 01/9/2016 tại hội trường số 1, Văn phòng HĐND Tỉnh tổ chức họp công bố quyết định thành lập các phòng chuyên môn. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND và lãnh đạo Văn phòng.

Căn cứ Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-VP ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh quyết định thành lập 02 phòng chức năng trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh gồm có Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính – Tồ chức – Quản trị.

DSC00058.JPG
Ông Mai Văn Hải, Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh trao Quyết định thành lập các phòng

Phòng Tổng hợp có 11 biên chế thuộc biên chế quản lý nhà nước của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 09 chuyên viên; Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị có 04 biên chế thuộc biên chế quản lý nhà nước của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhân viên hợp đồng, gồm Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 01 chuyên viên, 01 nhân viên và 06 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. 

DSC00061.JPG
Ông Mai Văn Hải, Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng, Phó phòng

Trong đợt bổ nhiệm lần này bà Nguyễn Thị Hồng Loan nguyên Phó Trưởng phòng Hành – Chính – Tổ chức – Quản trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp; Bà Trần Thị Ngọc Mai nguyên Phó Trưởng phòng Công tác HĐND được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp; bà Nguyễn Tuyết Thư được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị; ông Dương Thành Nhàn nguyên Phó Trưởng phòng Công tác HĐND được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành Chính – Tổ chức – Quản trị. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng của 02 phòng do Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức, thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Thanh Trung

Lượt người xem:  Views:   426
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động