Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 11/09/2017, 10:00
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/09/2017
Sáng ngày 07/9, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2017 để thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động quý III, phương hướng hoạt động quý IV của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; Kế hoạch, đề cương giám sát của HĐND tỉnh về “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”; Thông báo phân công thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh; Kế hoạch phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh; Kết quả rà soát kiến nghị qua giám sát của Thường trực, các Ban HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2017; và một số nội dung khác. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì cuộc họp. Tham dự có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

 HopTTHDND_9_2017.jpg
Phó Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Văn Hùng trình bày Kế hoạch tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất Kế hoạch, đề cương giám sát của HĐND tỉnh về “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”, bên cạnh đó, thống nhất bổ sung Sở Kế hoạch và Đầu tư vào đơn vị chịu sự giám sát, về nội dung giám sát, bổ sung cụ thể nội dung đánh giá hiệu quả các chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian qua.

Về thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 5, dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 8 nội dung, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân công Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 6 nội dung gồm: Chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020; Chính sách hỗ trợ lãi suất phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia; Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND tỉnh về chế độ tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã, thành lập mới Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020; Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phân công Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra 02 nội dung: Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Sửa đổi Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.

Đối với Kế hoạch phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, thống nhất triển khai thực hiện vào tháng 10/2017. Về kết quả rà soát kiến nghị qua giám sát của Thường trực, các Ban HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2017, Thường trực HĐND thống nhất hàng quý các Ban báo cáo việc theo dõi tiến độ thực hiện kiến nghị, tại mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tổng hợp kết quả giám sát, tiến độ thực hiện kiến nghị qua giám sát trình kỳ họp HĐND. Các Ban lưu ý phân biệt rõ giữa giám sát và khảo sát để đảm bảo hiệu lực pháp lý của giám sát.

Ngoài ra, tại phiên họp của Thường trực còn thông qua các nội dung: dự thảo Quy chế (tạm thời) về hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh; cho ý kiến về nội dung giám sát, khảo sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đăng ký thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; về việc giải quyết một số đơn thư khiếu nại của công dân.

NM

Lượt người xem:  Views:   51
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động