Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 08/08/2018, 16:00
HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU: KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/08/2018
Ngày 06/8, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Dương Minh Châu phối hợp với Huyện đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho 44 cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. 

Lớp học sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 06/8 đến ngày 10/8. Các học viên sẽ nghiên cứu 6 chuyên đề về Chủ nghĩa Mac Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Đảng Cộng Sản Việt Nam - người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

38702112_300161583880205_3670176238787362816_n.jpg
Quang cảnh lớp học

Được biết hằng năm, Huyện đoàn Dương Minh Châu luôn tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

Nguyễn Tấn Tài

Lượt người xem:  Views:   113
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động