Thông tin hoạt động
Thứ 3, Ngày 11/12/2018, 10:00
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/12/2018
Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Tỉnh ủy, ngày làm việc thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại khoản 5, Điều 9, Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội.

Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quyết định danh sách 28 người được lấy phiếu tín nhiệm do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, trong đó có 07 chức danh thuộc HĐND tỉnh gồm Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; 21 chức danh thuộc UBND tỉnh gồm Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh. 

DB_bophieu.JPG
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu
Sau phần lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu sẽ được nghe các Sở: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nội vụ… trình bày các Tờ trình thông qua dự thảo nghị quyết và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Pháp chế. Phiên làm việc chiều ngày 11/12/2018, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tham gia thảo luận tại các tổ.

Ngày 12/12/2018, Phiên làm việc buổi sáng HĐND tỉnh tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, nghe lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình. Phiên làm việc buổi chiều, Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp và bế mạc kỳ họp.

Thanh Trung

Lượt người xem:  Views:   102
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động