Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 26/12/2018, 18:00
Văn phòng HĐND tỉnh: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/12/2018
Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng HĐND tỉnh; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
Trong năm 2018, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh xây dựng, triển khai hoạt động năm 2018 và tổ chức nhiều nội dung quan trọng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch đã đề ra, cụ thể như: 

Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, thứ 8, thứ 9 và thứ 10 nhằm kịp thời triển khai một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa tỉnh; tham mưu Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh triển khai thực hiện 11 cuộc giám sát, 12 khảo sát và chủ trì tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”; tổ chức 04 phiên giải trình tại phiên họp tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11.

DSC03428s.jpg
Cán bộ, công chức và nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh chụp hình lưu niệm

Về công tác dân nguyện, Văn phòng tổ chức phục vụ 03 đợt tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND, đã ghi nhận 131 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 11 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương và kịp thời chuyển đến UBND tỉnh, các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Văn phòng phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân được 12 cuộc, với 30 lượt công dân, nhận được 04 đơn khiếu nại, trong đó có 01 đơn khiếu nại kéo dài; đơn tiếp nhận qua đường bưu điện là 336 đơn, trong đó khiếu nại, kiến nghị, phản ánh là 321 đơn, tố cáo 15 đơn. Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng và phát sóng được 48 chương trình “Tiếng nói cử tri” phát sóng vào thứ năm hàng tuần. Hoạt động Cổng thông tin điện tử của HĐND tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước; thường xuyên cập nhật, đăng tải kịp thời thông tin liên quan về hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thông tin về kỳ họp HĐND, cập nhật các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời ý kiến cử tri của các ngành, các cấp, đồng thời cung cấp, giới thiệu thông tin, thời sự trong tỉnh. Trong năm 2018, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của HĐND tỉnh đã tiếp nhận và đăng tải 997 tin tức và 13 bài viết về hoạt động HĐND được cung cấp từ các cộng tác viên của HĐND các cấp.

Về công tác Văn phòng: tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ trong công tác được tốt hơn. Văn phòng đã thực hiện nâng bậc lương thường xuyên cho 08 trường hợp và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 01 trường hợp; tham mưu Sở Nội vụ trình UBND tỉnh nâng bậc lương thường xuyên cho 01 trường hợp và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 01 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn cho 03 trường hợp đối với cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó tham mưu Sở Nội vụ trình UBND tỉnh nâng bậc lương trước thời hạn cho 02 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Công tác thi đua khen thưởng: triển khai và phát động phong trào thi đua năm 2018 cho toàn thể cán bộ, công chức; tổ chức đăng ký thi đua cho các tập thể, cá nhân toàn cơ quan. Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018, Chánh Văn phòng đã khen thưởng đột xuất cho 5 cá nhân trong Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 3 tổ chức tại Tây Ninh. Năm 2018,  dự kiến công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 2 tập thể gồm phòng Tổng hợp và phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 23 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 05 cá nhân. Đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 01 tập thể, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 8 cá nhân...

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp cho các văn kiện trình tại Hội nghị và biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2019.

Thanh Trung

Lượt người xem:  Views:   168
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động