Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 10/04/2019, 11:00
ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH: Giám sát “Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/04/2019
Chiều ngày 09/4/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thành Tâm – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Về phía lãnh đạo UBND tỉnh có ông Dương Văn Thắng – PCT UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

aaa.jpg

Ông Nguyễn Thành Tâm - CT HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND tỉnh tính từ đầu năm 2016 cho đến nay, UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Cục Kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ. UBND tỉnh luôn xác định công tác thông tin tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC của tỉnh. Trong 03 năm UBND tỉnh đã ban hành theo thẩm quyền 171 văn bản quy phạm pháp luật. Tỉnh đã hoàn thành việc công bố toàn bộ danh mục, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 61 quyết định công bố), toàn tỉnh có 1.884 TTHC, trong đó: cấp tỉnh là 1.446 TTHC, cấp huyện là 290 TTHC, cấp xã là 148 TTHC. Thực hiện tốt công tác rút ngắn thời gian giải quyết TTHC  đối với các lĩnh vực như thời gian thành lập doanh nghiệp, lĩnh vực xây dựng, tời gian cấp giấy phép xây dựng, thời gian tiếp cận điện năng,…

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện giảm được 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh (giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế tỉnh), giảm 02 đơn vị trực thuộc Sở Y tế giảm 03 đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giảm 02 đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, giảm 01 đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Châu Thành giảm 04 trường Tiểu học, UBND huyện Dương Minh Châu giảm 01 trường Tiểu học, UBND huyện Gò Dầu giảm 01 trường Tiểu học, UBND huyện Hòa Thành giảm 01 trường Tiểu học, UBND huyện Tân Biên giảm 05 trường Tiểu học, UBND huyện Tân Châu giảm 03 trường Tiểu học và 02 trường Mầm non, UBND thành phố Tây Ninh giảm 01 trường Mầm non, UBND huyện Trảng Bàng giảm 01 trường Tiểu học.

Về việc thực hiện tinh giảm biên chế: Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, tỉnh đã thực hiện cắt giảm 101 biên chế công chức (năm 2016 được giao 2.010 biên chế, năm 2019 được giao 1.909 biên chế), cắt giảm 1.254 biên chế sự nghiệp (năm 2016 được giao 19.289 biên chế, năm 2019 được giao 18.035 biên chế).

UBND tỉnh đã xây dựng thí điểm trung tâm Giám sát điều hành (giai đoạn 1) nhằm tích hợp số liệu từ các nguồn cơ sở dữ liệu như mẫu thống kê báo cáo KTXH, Y tế, Giáo dục, Quan trắc Môi trường, ANTT và hệ thống camera giám sát bộ phận 1 cửa của cấp xã.

Qua làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những hạn chế khó khăn mà ngành đã nêu. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành bổ sung giải trình các ý kiến mà Đoàn đã đặt ra, tăng cường công tác kiểm tra CCHC đối với các đơn vị, bổ sung các ý kiến vào Chương trình, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.

Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   112
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động