Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 17/06/2019, 10:00
Một số giải pháp tham mưu nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của các Ban HĐND
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/06/2019
Giám sát là một trong những hoạt động quan trọng của HĐND các cấp được quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, trong đó, giám sát chuyên đề là một trong những hình thức giám sát của HĐND. Giám sát chuyên đề là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp; xem xét các chính sách, pháp luật ban hành đã phù hợp với thực tiễn hay chưa để điều chỉnh cho phù hợp.

Giám sát chuyên đề của Ban HĐND là việc theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Thông qua các đợt giám sát chuyên đề, Ban sẽ có kiến nghị với Trung ương để xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định của các chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống; kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương xem xét, rà soát để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn cuộc sống.

 Yp1.jpg

Ban VHXH giám sát các ngành về việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp

Tuy nhiên, hoạt động giám sát chuyên đề của các Ban HĐND vẫn còn một số hạn chế nhất định như: hình thức giám sát chủ yếu vẫn là nghe trình bày báo cáo nên kết quả đạt được chưa cao; một số kết luận sau giám sát vẫn còn chung chung, chưa cụ thể; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến, kiến nghị sau giám sát chưa được thực hiện thường xuyên; một số cuộc giám sát thuộc lĩnh vực mang tính chuyên môn sâu, phạm vi giám sát rộng thường chất lượng không cao do thành viên của Ban đa số là kiêm nhiệm, chưa am hiểu lĩnh vực giám sát; vẫn còn tình trạng trùng lắp đơn vị giám sát dẫn đến phiền hà cho đơn vị giám sát; một số đơn vị được giám sát gửi báo cáo chưa đảm bảo yêu cầu và thời gian theo quy định...

Yp2.jpg

Khảo sát tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Thạnh Đông

Xuất phát từ thực tế nêu trên, để góp phần nâng cao chất lượng tham mưu hoạt động giám sát chuyên đề của các Ban HĐND, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, xác định giám sát chuyên đề là để xem xét, đánh giá về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động giám sát để có những kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Hai là, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả giám sát, trước khi tiến hành các cuộc giám sát, tham mưu Ban tiến hành thu thập, nghiên cứu tài liệu, xây dựng đề cương giám sát cụ thể, lựa chọn đối tượng, địa điểm để tổ chức khảo sát thực tế. Việc xây dựng kế hoạch giám sát là khâu quan trọng, đề cương đặt ra phải sát với yêu cầu, trong đó gợi ý đề cương phải chính xác, có thể cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến nội dung giám sát. Đề cương càng chi tiết thì càng thuận tiện cho đối tượng giám sát xây dựng báo cáo và giúp cho Đoàn giám sát có những căn cứ để trao đổi, làm rõ và thuận lợi cho công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát

Ba là, khi tiến hành giám sát ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kết hợp chặt chẽ giữa hình thức nghe báo cáo và xem xét thực tế. Việc khảo sát thực tế nên gọn nhẹ, chủ yếu là nắm thông tin để làm vệc với ngành chuyên môn. Thành viên Đoàn giám sát phải nắm vững chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về nội dung giám sát, nghiên cứu kỹ các báo cáo, kết hợp với xem xét các hồ sơ liên quan, ý kiến cần có tính chất vấn, phản biện... đặc biệt, cần thu thập thêm thông tin tại các buổi khảo sát thực tế, có xác minh tại chỗ để làm căn cứ kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Bốn là, tham mưu Ban xây dựng báo cáo kết quả giám sát phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, trung thực, sát thực tế và quan trọng nhất là phải chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cụ thể, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó nêu ra được những kiến nghị, đề xuất chính xác, phù hợp, khả thi để các cơ quan tổ chức thực hiện được, tránh việc kết luận, kiến nghị chung chung, gây khó khăn cho việc thực hiện.

Năm là, tiếp tục theo dõi việc thực hiện kiến nghị qua giám sát đối với các cơ quan chịu sự giám sát. Đối với các cơ quan chậm xử lý, giải quyết kết luận giám sát cần phải có tham mưu Ban có công văn nhắc nhở, đôn đốc hoặc tổ chức phúc tra để việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát đạt hiệu quả cao.

YP

Lượt người xem:  Views:   439
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động