Thông tin hoạt động
Thứ 7, Ngày 11/01/2020, 21:00
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 01/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/01/2020
Thực hiện theo Quy chế làm việc, chiều ngày 10/01 Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 01/2020. Phiên họp do bà Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, tham dự phiên họp có 04/06 thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Tại phiên họp lãnh đạo Sở Tài chính đã thông qua 03 Tờ trình gồm: Tờ trình số 2789/TTr-UBND ngày 16/12/2019 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình số 2956/TTr-UBND ngày 31/12/2019 về việc cân đối nguồn chi ngân sách cấp tỉnh cuối năm 2019 và Tờ trình số 2957/TTr-UBND ngày 31/12/2019 về phương án sử dụng nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2019. Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng thông qua Kế hoạch triển khai giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về "Kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020". Ngoài các nội dung trên Thường trực còn cho ý kiến đối với Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, cấp huyện năm 2019.

Quang cảnh phiên họp

 

Kết luận phiên họp, bà Phan Thị Điệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh đối với Tờ trình số 2789/TTr-UBND ngày 16/12/2019 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do còn có nhiều ý kiến khác nhau của Thường trực HĐND tỉnh, 02 Tờ trình còn lại được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất thông qua. Đối với Kế hoạch giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình xem lại cụm từ "hộ gia đình chính sách được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công" tại đề cương báo cáo của UBND tỉnh. Kế hoạch hoạt động trong năm 2020 của Thường trực bỏ nội dung "Giám sát về tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020" thay nội dung "Giám sát về công tác quản lý của nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh".

 


Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   49
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động