Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 21/05/2020, 14:00
Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Pháp chế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/05/2020
Chiều ngày 20/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh. Cuộc họp do ông Phạm Hùng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự còn có ông Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 07/09 thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

BanPhapChehopthamtranoidungtrinhkyhopt15.jpg

Ông Phạm Hùng Thái phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp đã thẩm tra đối với 02 dự thảo: Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh Tây Ninh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.

Đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh Tây Ninh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, các đại biểu tham dự thống nhất.

Đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, các đại biểu tham dự góp ý thêm: Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 toàn tỉnh đã thực hiện giảm được 1.254 biên chế sự nghiệp (tỷ lệ giảm 6,5%); hiện nay tỷ lệ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí hoạt động còn thấp (22 đơn vị/657 đơn vị sự nghiệp công lập); có giảm biên chế giáo viên 10% bằng các đơn vị sự nghiệp công lập khác hay không,.....

 Kết luận cuộc họp, ông Phạm Hùng Thái đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nội dung: Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị. Đảm bảo đến năm 2021 phải thực hiện giảm tối thiểu 10% trên tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao so với năm 2015; Tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực trạng quản lý, sử dụng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở đó xây dựng phương án phân bổ và tinh giản số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp thực tế, có xem xét ưu tiên đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế; Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tuyển dụng đủ số biên chế giáo viên mầm non đã được Ủy ban nhân tỉnh giao, nhằm sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non hiện nay; Tiếp tục kiến nghị Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế xem xét, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế cho tỉnh Tây Ninh, đảm bảo phù hợp nhu cầu phát triển giáo dục - đào tạo, y tế và tình hình thực tế của từng địa phương.

Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   325
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động