Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 01/06/2020, 21:00
Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu: Giám sát công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/06/2020
Chiều ngày 29/5, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã tiến hành giám sát UBND xã về công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Chủ trì buổi giám sát là bà Nguyễn Thị Thúy Oanh - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.

BenCuigiamsatthuchingansach.jpg

Quang cảnh buổi giám sát

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã nghe bà Nguyễn Thị Thúy Oanh - Chủ tịch UBND xã, thay mặt UBND xã báo cáo tình hình thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2020. Về thu ngân sách, gồm thu ngân sách xã đạt 93.177.000 đồng, so với dự toán 171.000.000 đồng, đạt tỉ lệ 54,4% (so cùng kỳ 2019 là 32,50%); Thu ngân sách xã 3.743.417.739 đồng, so với dự toán 5.918.000.000 đồng đạt tỉ lệ 63,25%; Chi ngân sách xã 2.256.134.326 đồng đạt 38,12%. Số tiền tạm ứng chưa quyết toán là 120.035.000  đồng. Nhìn chung, công tác thu, chi ngân sách những tháng đầu năm đảm bảo tiến độ và cân đối, có một số khoản thu đạt cao như về phí môn bài (đạt 135% dự toán), thuế TNCN (137,58%), thu khác (63,53%). Tuy nhiên thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ đạt 4,35% là do chưa có bộ thuế, thu lệ phí chỉ đạt 28,63%, số tạm ứng của các đơn vị chưa quyết toán còn cao. Đối với công tác quyết toán kinh phí năm 2019 được thực hiện tốt.

Qua giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận kết quả trong thu, chi ngân sách xã. Kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Thúy Oanh - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND xã tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau: đảm bảo công khai kinh phí theo quy định; kịp thời đôn đốc quyết toán các khoản tạm ứng; giải quyết kịp thời các khoản công tác phí, kinh phí hoạt động phát sinh của các ban, ngành, đoàn thể; có biện pháp theo dõi kiểm soát cân đối thu chi đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.                                                                                                                                      

    Hữu Dư

Lượt người xem:  Views:   220
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động