Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 05/06/2020, 22:00
Ban Pháp chế HĐND phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành:Giám sát công tác triển khai các văn bản pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/06/2020
Ngày 05/6, Ban Pháp chế HĐND phường Long Thành Bắc tổ chức giám sát việc thực công tác triển khai các văn bản pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đoàn giám sát do bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban Pháp chế HĐND phường làm Trưởng đoàn.

Nhìn chung, qua kết quả giám sát UBND phường đã thực hiện tốt công tác phối hợp với UBMTTQVN phường và các đoàn thể trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch đề ra hàng năm, trong đó triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng chống tội phạm được 05 cuộc có 235 người tham dự. Triệt xóa 04 vụ 14 đối tượng đánh bạc, quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 21.000.000 đồng; 09 trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định, xử phạt hành chính tổng số tiền 10.500.000 đồng. Bên cạnh đó, UBND phường còn quan tâm chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chẽ với Công an phường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, giúp cho người dân nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ ANTT, từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra nhiều vấn đề mà đơn vị được giám sát cần tiếp thu, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, như: cần tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với ban ngành đoàn thể phường, khu phố tổ chức triển khai, tuyên truyền văn bản pháp luật ở địa phương nhất là các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống các loại tội phạm, tăng cường tuần tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm số đối tượng vi phạm, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tích cực nghiên cứu văn bản hướng dẫn của cấp trên để áp dụng đúng theo hướng dẫn khi thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm tránh tình trạng sai sót trong quá trình thực thi công vụ ở địa phương.

Kết thúc buổi giám sát, bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến đóng góp và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được giám sát. Đồng thời, Đoàn đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện các kiến nghị mà Đoàn giám sát đã có ý kiến qua cuộc giám sát nhằm thực hiện tốt công tác triển khai các văn bản pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn phường.

                                                                   Phan Thị Kim Phướng

Lượt người xem:  Views:   127
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động