Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 25/11/2020, 17:00
​ Ban Pháp chế HĐND tỉnh Họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Pháp chế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/11/2020
Chiều ngày 24/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thuờng lệ cuối năm 2020) HĐND tỉnh. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp còn có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 06/09 thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các ngành: Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tư pháp: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Cuộc họp đã tiến hành thẩm tra đối với 06 báo cáo của các cơ quan, đơn vị trong năm gồm: kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân; báo cáo của Tòa án nhân dân và báo cáo Cục thi hành án Dân sự tỉnh năm 2020. 

HDNDtinhHopthamtrnoidungkyhopt19.png

Ông Nguyễn Văn Hùng - chủ trì cuộc họp thẩm tra

 Đối với đánh giá các báo cáo của các ngành như: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019. Số người kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 là 6.758/6.760 người. Trong kỳ báo cáo, có 01 trường hợp tiến hành xác minh tài sản, thu nhập, kết quả không phát hiện vi phạm, thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, quan tâm chỉ đạo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, tăng cường công tác quản lý đất đai và tài sản công; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống, tham nhũng được tăng cường; triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thanh tra Chính phủ. Đã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch tại 34 đơn vị, phát hiện 02 đơn vị (UBND xã Phước Lưu và Trường THCS Phước Lưu) sai phạm trong công khai minh bạch và có dấu hiệu tham nhũng. Tổ chức 17 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN. Số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị giảm 40%; số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2019 trên hầu hết ở các tiêu chí cơ bản số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý 120 đơn (108 đơn khiếu nại, 12 đơn tố cáo), trong đó có 83 đơn mới phát sinh (72 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo), giảm 36% so với cùng kỳ 2019. Đã giải quyết 108 đơn (97 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo), đạt 90% trên tổng số thụ lý. 

UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng nòng cốt là các lực lượng Công an chủ động phối hợp các lực lượng khác triển khai các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc, tín dụng đen, nhiều đường dây ma túy lớn, khám phá nhanh các vụ trọng án, an ninh trật tự trên biên giới và trong nội địa được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt nhiều chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội giao.

Chất lượng công tác giải quyết án tiếp tục được nâng lên, vi phạm, sai sót giảm dần, hạn chế các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm, kịp thời phát hiện và ban hành 302 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa. Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã triển khai, chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu tại Báo cáo Thẩm  tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh.

Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 12.267/14.904 vụ, việc các loại (tăng 730 vụ so cùng kỳ), giải quyết đạt 82,30% (so cùng kỳ giải quyết giảm 151 vụ). Nhìn chung, công tác giải quyết, xét xử các loại án đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu công tác tăng so với năm 2019, các phiên tòa xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai, dân chủ. Công tác xét xử các vụ án hình sự cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp oan, sai; tổ chức xét xử lưu động 130 vụ, đã phối hợp với Viện kiểm sát tổ chức 210 phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp. Tòa án nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cung cấp các tài liệu, văn bản pháp luật cho các vị Hội thẩm, tạo điều kiện để các Hội thẩm tham gia công tác xét xử theo quy định. 

Cục Thi hành án dân sự đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; bộ máy tổ chức tiếp tục được củng cố, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương. Kết quả đã thi hành xong 15.840/21.647 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 73,17%, giảm 0,85% so với năm 2019 (thiếu 6,83% so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao); đã thi hành xong về tiền là 543 tỷ/1.384 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 39,27% tăng 2,4% so với năm 2019, vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao là 1,27%. Các khoản thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế giải quyết được 13 việc/6.991.677.000 đồng. Cục Thi hành án dân sự đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên; tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chất lượng giải quyết ngày càng cao.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hùng đề nghị các ngành tiếp tục phát huy những mặt làm được, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế cụ thể như: Tình trạng một bộ phận công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, gây bức xúc cho người dân, nhất là ở lĩnh vực đất đai. Trong khi đó, việc kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng còn rất hạn chế.

Hiệu quả thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao, còn tình trạng nể nang, chưa kiến nghị xử lý kiên quyết những tổ chức, cá nhân có vi phạm trong việc thực hiện quy định của pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Cần có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn đang có diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, đánh bạc, tội phạm liên quan đến ma túy. Chất lượng giải quyết tin báo tội phạm, điều tra, giải quyết một số vụ án còn vi phạm trình tự, thủ tục theo quy định. 

Kiểm sát viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, thiếu bản lĩnh khi thực hiện nhiệm vụ; quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan tư pháp với Viện kiểm sát ở một số nơi chưa chặt chẽ, kịp thời việc khắc phục sai sót trong thi hành án còn chậm, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; vẫn còn có sai sót được Viện kiểm sát kháng nghị, kiến nghị khắc phục.

Trong hoạt động xét xử còn để xảy ra một số sai sót được Viện Kiểm sát nhân dân yêu cầu khắc phục như ban hành 08 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong xét xử án hình sự; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình: ban hành 12 kiến nghị, chậm chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho cơ quan thi hành án dân sự.

Tăng cường kiểm sát công tác thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật, nhất là án có điều kiện nhưng chậm thi hành; Hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, bị sửa; thường xuyên chỉ đạo hoạt động Toà án cấp huyện, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những sai phạm, sai sót trong hoạt động chuyên môn, chú trọng đến công tác hòa giải và nâng tỉ lệ hòa giải thành trong các vụ việc dân sự, án hôn nhân và gia đình; đối thoại trong các vụ án hành chính; Tiếp tục tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành dứt điểm, đặc biệt những vụ việc trọng điểm tồn đọng kéo dài,...

Ngọc Cẩn


Lượt người xem:  Views:   306
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động