Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 07/12/2020, 11:00
​ Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu: Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/12/2020
Sáng ngày 03/12, Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện và các kiến nghị của cử tri thực hiện chưa dứt điểm ở các kỳ tiếp xúc trước đối với UBND huyện, Điện lực Dương Minh Châu và Xí nghiệp thủy lợi Dương Minh Châu. Cuộc giám sát do ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Hoài Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

DMCgiamsattruockyhopt12.jpg

(Đại diện Xí nghiệp Thủy lợi Dương Minh Châu thông qua báo cáo)

Tại buổi giám sát các đại biểu được nghe UBND huyện và các ngành: Điện lực Dương Minh Châu, Xí nghiệp thủy lợi Dương Minh Châu báo cáo kết quả thực hiện. Theo báo cáo, tổng ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND huyện và các ngành là 93 ý kiến, trong đó: đã thực hiện xong 40 ý kiến, đạt 43,01%; đang thực hiện 22 ý kiến, đạt 23,65%; ghi nhận thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 là 04 ý kiến, chiếm 4,30%; kiến nghị tỉnh giải quyết 27 ý kiến, chiếm 29,03%. 

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện nhận thấy việc chỉ đạo, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện, các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên tỷ lệ giải quyết đạt được chưa cao, mới đạt 43,01%; một số ý kiến, kiến nghị của cử tri giải quyết chưa đảm bảo thời gian quy định; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa kịp thời…

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Hoài Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau buổi giám sát, UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ngành chuyên môn trong việc tham mưu giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm, báo cáo HĐND huyện và cử tri theo quy định. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, 02 Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

Văn Hùng
                                                                                                                       

Lượt người xem:  Views:   461
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động