Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 24/03/2021, 23:00
Thảo luận tổ tại kỳ họp 20 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/03/2021
Thực hiện chương trình làm việc kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, lúc 8 giờ 45 phút ngày 23/3/2021, các đại biểu HĐND tỉnh chia làm 03 tổ thảo luận về nội dung kỳ họp.

Trên cơ sở nội dung gợi ý một số nội dung trọng tâm thảo luận tổ, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề như sau:

Về quy định nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung chi cho dễ thực hiện như chi xây dựng văn bản cho cấp huyện, cấp xã; bổ sung các khoản chi vận động bầu cử, tuyên truyền cho cấp huyện; bổ sung Hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử vào khoản 13, Điều 3 của dự thảo nghị quyết và điều chỉnh một số câu, từ cho đảm bảo chặt chẽ.

Về nội dung tiếp tục thực hiện chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020, có ý kiến đề nghị xem xét tách riêng việc quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh.


Quang cảnh thảo luận tại Tổ 2

Đối với Đề án nâng loại đô thị thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại II, có ý kiến đại biểu đề nghị đánh giá cụ thể về lợi ích của người dân khi thực hiện nâng loại đô thị và tiêu chí về tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Qua thảo luận, các sở ngành có liên quan đã giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu nêu, có 05 vấn đề được tổng hợp báo cáo Chủ tọa kỳ họp để tiếp tục đưa ra tiếp thu, giải trình tại hội trường.

Huỳnh Thảo


Lượt người xem:  Views:   165
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động