Thông tin hoạt động
Thứ 3, Ngày 06/04/2021, 23:00
PHIÊN HỌP ĐỊNH KỲ THÁNG 4/2021 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/04/2021
Chiều ngày 05/4/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 4/2021 xem xét, cho ý kiến một số Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình và báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các Đoàn công tác theo Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 02 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Hồ Đức Hải – PCT UBMTTQVN tỉnh.


Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, đại diện UBND tỉnh trình các tờ trình gồm: Tờ trình số 965/TTr-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình số 900/TTr-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào Cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Tân Nam; Tờ trình số 946/TTr-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình số 947/TTr-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình số 1008/TTr-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết về hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 3 năm không triển khai thực hiện; Tờ trình số 955/TTr-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình số 1005/TTr-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình số 994/TTr-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại phiên họp đại diện các Đoàn công tác đã báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (giai đoạn 01) của các Đoàn công tác theo Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kết luận nội dung phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các Tờ trình mà UBND tỉnh trình. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị cơ quan trình lưu ý một số điểm mới đối với các nội dung tờ trình như: đối với Tờ trình 947 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đề nghị cơ quan trình nghiên cứu miễn phí đối với khai sinh và khai tử cho người dân; Đối với Tờ trình số 965 thì bổ sung thêm trường hợp gia hạn giấy phép lao động với mức thu lệ phí là 450.000 đồng/01 giấy phép; Theo Tờ trình số 946 thì đối tượng chịu phí là tổ chức, cá nhân, hộ  gia đình yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định đối với các đối tượng miễn phí. Tờ trình 955 đề nghị cơ quan trình bám sát quy định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Tờ trình 944 Thường trực giao Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh phối hợp cơ quan trình thực hiện đảm bảo các quy trình, thủ tục, đề nghị UBND tỉnh cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phản biện.

Về báo cáo kết quả giám sát nhìn chung, công tác bầu cử được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, xã quan tâm, việc triển khai thực hiện bảo đảm theo quy định của pháp luật về bầu cử, cơ bản đáp ứng yêu cầu về nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát việc rà soát, lập danh sách cử tri tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh cho thấy phương pháp, cách thức thực hiện rà soát, lập danh sách cử tri không thống nhất; một số địa phương có người tạm trú khá lớn nhưng chưa làm rõ số lượng và xác nhận nơi bầu cử; một số địa phương xác định đối tượng không đưa vào danh sách cử tri chưa chính xác, chặt chẽ, chưa bám sát vào quy định của pháp luật dẫn đến số liệu cử tri trên địa bàn chưa chính xác, rõ ràng (nhất là đối với các trường hợp như: Người mất năng lực hành vi dân sự; Người đã chuyển khẩu sang địa phương khác mà chưa có giấy báo nhập khẩu; Người đã đăng ký thường trú nhưng đi làm ăn xa, bỏ địa phương;…, còn nhiều trường hợp đưa vào mục lý do khác. Ngoài ra, qua tổng hợp báo cáo số liệu cử tri qua rà soát của một số địa phương có chênh lệch nhiều so với dữ liệu dân số của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do ngành Công an cung cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử tuy đã triển khai nhiều hình thức nhưng chưa đến được với đông đảo người dân, chưa phát huy hiệu quả; một số địa bàn triển khai còn chậm, chưa đa dạng. Một số thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử là người mới, chưa có kinh nghiệm trong công tác bầu cử nên đôi lúc còn lúng túng, chưa chủ động, kịp thời trong tham mưu. Thường trực HĐND tỉnh sẽ sớm có kết luận giám sát đề nghị UBBC các cấp khắc phục những hạn chế mà báo cáo giám sát đã nêu.

Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   189
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động