Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 27/05/2021, 08:00
Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/05/2021
Để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề), sáng ngày 25/5/2021 tại phòng họp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp liên quan lĩnh vực kinh tế ngân sách. Ông Nguyễn Trọng Tấn, Phó Trưởng ban chủ trì hội nghị; tham gia buổi làm việc có lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải.

Theo đó có 04 nội dung sẽ được Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra: Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8 - 787B – 789; Nghị quyết đồng thuận đề xuất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài; Nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2021.

Hội nghị thẩm tra của Ban KTS

Qua trao đổi, thảo luận của các đại biểu, cũng như ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Kinh tế và Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách cũng lưu ý một số vấn đề, như sau:

- Đối với dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8 - 787B – 789: Về cơ cấu nguồn vốn, Ban Kinh tế và Ngân sách thống nhất điều chỉnh, bổ sung mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho dự án giai đoạn 2021 – 2025 là 1.200.000 triệu đồng. Việc điều chỉnh bổ sung mức vốn từ ngân sách Trung ương là phù hợp với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 – 2025 cho tỉnh Tây Ninh và mức vốn hỗ trợ từ NSTW cho dự án; riêng đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, đề nghị giữ nguyên như quy định Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2020; quá trình triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo bố trí đủ phần ngân sách địa phương, đảm bảo tiến độ thực hiện theo thời gian quy định đối với dự án nhóm A (không quá 6 năm).

- Đối với dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài: Ban Kinh tế - Ngân thông nhất với nội dung trình, nhìn chung dự thảo nghị quyết được xây dựng đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định điểm a, khoản 4, Điều 21 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP, cơ bản bám sát chủ trương, định hướng đầu tư của tỉnh theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, Nghị quyết 42/NQ-HĐND; trong đó có điều chỉnh thay đổi nội dung nâng tổng mức chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng của ngân sách tỉnh Tây Ninh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của tỉnh.

- Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án: Trên cơ sở nội dung UBND tỉnh trình, Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đã tổ chức khảo sát thực tế một số công trình, dự án, qua đó có một số công trình, dự án chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện thủ tục để trình HĐND tỉnh, do đó qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần sau.

- Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025: Ban Kinh tế - Ngân thông nhất với kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 theo nội dung trình; đối với một số dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương chuẩn bị, thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định, đảm bảo điều kiện của dự án được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 khi HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2021.

                                                                                                            Huỳnh Thảo

Lượt người xem:  Views:   598
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động