Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 04/06/2021, 09:00
PHIÊN HỌP ĐỊNH KỲ THÁNG 6/2021 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/06/2021
Chiều ngày 03/6/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 6/2021 để xem xét, cho ý kiến một số Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; xem xét báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh, báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, đồng chí Huỳnh Thanh Phương – Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Hồ Đức Hải – PCT UBMTTQVN tỉnh; Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại phiên họp, đại diện UBND tỉnh trình các tờ trình gồm: Tờ trình số 1500/TTr-UBND ngày 18/5/2021 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Danh mục đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh; Tờ trình số 1545/TTr-UBND ngày 24/5/2021 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định về phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Doanh nghiệp thể thao và Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh;  Tờ trình số 1713/TTr-UBND ngày 02/6/2021 về việc xin chủ trương không ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Đối với thư viện thuộc địa phương quản lý); Tờ trình số 1730/TTr-UBND ngày 02/6/2021 về việc đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh; Dự thảo Thông báo phân công thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021;  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh. Đồng thời, thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; dự thảo Báo cáo kết quả Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

Kết luận nội dung phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các Tờ trình mà UBND tỉnh trình. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị đối với những nội dung trình kỳ họp giữa năm 2021 khi họp phải mời lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh để chuẩn bị công tác thẩm tra đảm bảo thời gian quy định. Đối với Tờ trình số 1500/TTr-UBND ngày 18/5/2021 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Danh mục đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh thì cơ quan trình phải xếp danh mục theo thứ tự ưu tiên. Đối với Tờ trình số 1545/TTr-UBND ngày 24/5/2021 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định về phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Doanh nghiệp thể thao và Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh thống nhất theo cơ quan trình đến kỳ họp cuối năm 2021 mới trình HĐND tỉnh; Tờ trình số 1713/TTr-UBND ngày 02/6/2021 về việc xin chủ trương không ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Đối với thư viện thuộc địa phương quản lý) thống nhất cơ quan trình không ban hành Nghị quyết.

Về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giao các đồng chí Thường trực chuyên trách phối hợp lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị nhân sự để bầu các chức danh HĐND và UBND báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giao Văn phòng sắp xếp lại chương trình, thời gian, nội dung cho phù hợp, theo dự kiến Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 30/6-02/7/2021).

Đối với dự thảo Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; dự thảo Báo cáo kết quả Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh giao các đồng chí Thường trực xem xét.

Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   339
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động