Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 01/07/2021, 19:00
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh: Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền, xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, minh bạch, chuyên nghiệp, sáng tạo
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/07/2021
Tại Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Tây Ninh, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Nguyễn Thanh Ngọc đã được HĐND tỉnh Tây Ninh bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi được bầu, người đứng đầu UBND tỉnh đã có bài phát biểu nhận nhiệm vụ trước HĐND tỉnh và cử tri toàn tỉnh. Sau đây là bài phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh của ông Nguyễn Thanh Ngọc.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

- Kính thưa Chủ tọa kỳ họp;

- Thưa các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu và cử tri tỉnh nhà!

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã tin tưởng và tín nhiệm bầu Tôi tái đắc cử Chủ tịch UBND và bầu các chức danh Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với tập thể UBND và cá nhân tôi trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trước sự phát triển của địa phương.

Đáp lại sự tin tưởng và sự kỳ vọng đó, tập thể UBND tỉnh và cá nhân tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật. Tập thể UBND tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; kế thừa và phát huy có hiệu quả thành tựu, kinh nghiệm qua các thời kỳ; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn" cản trở quá trình phát triển nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, khơi thông nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là liên kết phát triển về hạ tầng giao thông, hiện thực hóa dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, tạo cú hít, sự bức phá về kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông; về nông nghiệp công nghệ cao; về du lịch và đột phá về nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính.

Thao 017 2-min.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

 Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền, xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, minh bạch, chuyên nghiệp, sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là cũng cố những lĩnh vực còn yếu kém; xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có trách nhiệm và có tinh thần phục vụ nhân dân; xử lý nghiêm minh các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng thuận lợi, minh bạch, có tính cạnh tranh cao. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài, những vấn đề xã hội bức xúc.

Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao; tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá các dân tộc. Thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng và quảng bá hình ảnh quê hương và con người Tây Ninh thân thiện, trách nhiệm, nghĩa tình.

Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngăn ngừa, kiểm soát không để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, kiên quyết đấu tranh, xử lý không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức; kéo giảm tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông; từng bước kéo giảm người nghiện ma túy; chủ động tích cực trong công tác đối ngoại; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước theo phương châm "thi đua phải thiết thực, hiệu quả", "khen thưởng phải kịp thời, công bằng, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích". Chú trọng khen thưởng đối với người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc, cán bộ chiến sỹ ở tuyến đầu… tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra trong từng cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đề ra, tạo đà cho phát triển những năm tiếp theo.

Thưa quý vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thưa các đồng chí!

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân; tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu, vươn lên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, rất cần sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của HĐND, của các vị đại biểu HĐND, sự tham gia đóng góp, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân cũng như sự chia sẻ, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài địa phương. Đây chính là động lực, nhân tố quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhà nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Xin trân trọng cám ơn Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tạo điều kiện để UBND tỉnh thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xin cám ơn các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ và tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng góp phần làm nên những thành tựu về kinh tế - xã hội trong thời gian qua, hiện tại và sắp tới; xin cám ơn các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên trong và ngoài tỉnh luôn dành tình cảm, sự sẻ chia khó khăn, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển.

Xin chúc quý vị đại biểu, cử tri tỉnh nhà và đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                            Huỳnh Thảo

Lượt người xem:  Views:   511
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động