Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 02/07/2021, 15:00
Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Nhiều nội dung quan trọng được thông qua
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/07/2021
Trong 02 ngày 30/6 và 01/7/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp được tiến hành dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ông Võ Đức Trong khóa IX, bà Nguyễn Đài Thy và ông Nguyễn Thanh Phong.

Trong buổi sáng ngày 30/6/2021 HĐND tỉnh đã tổ chức phiên trù bị để bầu Ban kiểm phiếu; thông qua dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thành Tâm – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Phát biểu khai mạc tại kỳ họp

Tại phiên họp chính thức, Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh và thực hiện trao Giấy chứng nhận cho 52 đại biểu; kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu 52/52 đạt 100% và bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ông Nguyễn Thanh Phong tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, bà Nguyễn Đài Thy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Dương Văn Thắng và ông Trần Văn Chiến tái đắc cử, bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Võ Đức Trong. HĐND tỉnh đã tiến hành bầu 16 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; bầu 32 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Can 027 1.jpg

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, thông báo gồm: Thông báo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết, báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp; báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước; các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã thông qua 16 Tờ trình và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh thông qua các báo cáo thẩm tra đối với các nội dung lãnh đạo sở ngành trình.

HĐND tỉnh đã chia ra 03 tổ thảo luận. Qua 01 buổi thảo luận, có 50/52 đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thành phố, các sở, ngành tỉnh tham dự tại các tổ thảo luận. Có 23 đại biểu phát biểu với 59 ý kiến, trong đó, UBND tỉnh, ngành chức năng đã giải trình 41 ý kiến; ghi nhận tổng hợp 18 ý kiến. Trong quá trình thảo luận, đa số các đại biểu đều thể hiện sự thống nhất với báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; báo cáo công tác của UBND tỉnh, HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã trình tại kỳ họp. Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được, nhất là trong việc chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu cũng đã tiếp tục nêu lên một số hạn chế, khó khăn, nguyên nhân cũng như kiến nghị giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Một số nhóm vấn đề quan tâm qua ý kiến của đại biểu cần làm rõ như: Đối với công tác phòng, chống dịch covid-19 cần có giải pháp quyết liệt hơn, phải có kịch bản chuẩn bị trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp trong cộng đồng; đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm; quan tâm rà soát, kiểm tra các dự án chăn nuôi; có giải pháp đồng bộ quyết liệt đối với tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn; cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; ... Những vấn đề này đã được lãnh đạo UBND tỉnh giải trình tại phiên họp. Đối với các dự thảo nghị quyết, cơ bản các đại biểu thống nhất với dự thảo trình kỳ họp, bên cạnh đó, đại biểu có góp ý, đề nghị sửa đổi và làm rõ đối với một số dự thảo Nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình thông qua trong phiên họp chiều ngày 01/7/2021.

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành đã thông qua 16 Nghị quyết gồm: Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào Cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Tân Nam; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về quy định miễn thu phí vào cổng tham quan Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh và đã được các đại biểu HĐND tỉnh có mặt thống nhất biểu quyết 100%.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, chiều ngày 01/7/2021, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đã phát biểu bế mạc kỳ họp.

Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   670
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động