Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 22/07/2021, 10:00
Đại biểu Huỳnh Thanh Phương – Đoàn ĐBQH Tây Ninh: Đưa Luật đất đai sửa đổi vào nội dung, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/07/2021
Trong phiên thảo luận về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương – Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh nhắc lại tháng 6.2018, Quốc hội khóa XIV đã nhất trí đưa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, nhưng vì nhiều lý do, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 2 lần xin rút khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội (năm 2019 và 2020).

Đồng thời, tại phiên họp sáng 22/5 kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, nhiều đại biểu đã thể hiện quan điểm sửa Luật Đất đai là thiết thực, cần thiết và cấp bách.

Các vị ĐBQH Tây Ninh tham gia biểu quyết Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh tại kỳ họp

Đại biểu Phương cơ bản đồng ý với dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, đại biểu cũng cho biết thêm cử tri và Nhân dân rất kỳ vọng luật đất đai sửa đổi sẽ được đưa vào kỳ họp thứ 3 hoặc thứ 4 của Quốc hội khóa XV bởi các lý do sau: không thể phủ nhận những mặt ưu điểm, tích cực của Luật đất đai 2013, đó là những tư duy đổi mới về chính sách đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời khắc phục, giải quyết nhiều tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2003.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, ngoài những kết quả đạt được thì trước yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, Luật đất đai 2013 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập đó là:

 Một, nhiều quy định trong Luật đất đai 2013 chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và xung đột với một số luật có liên quan như Luật đầu, Luật quy hoạch, Luật, Luật kinh doanh bất động sản, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật quản lý, sử dụng tài sản công... Chính sách đất đai chưa đồng bộ, còn mâu thuẫn, chồng chéo.

Hai, đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; tình trạng tham nhũng, trục lợi và thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn diễn ra.

Ba, khó khăn trong tiếp cận đất đai vẫn là một trong những rào cản để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp diễn ra còn chậm, chưa theo kịp nhu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung, cho phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nói riêng; đất đai manh mún đang là yếu tố cản trở người dân và doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp.

Năm, tình trạng vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai diễn ra khá phổ biến. Nhiều địa phương, đơn vị xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm tỷ lệ lớn (70%), là nguy cơ gây ra những bất ổn trong xã hội.

Theo đại biểu Phương nguyên nhân của những tồn tại, bất cập nêu trên là do:

Hệ thống pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ và thống nhất, dẫn đến không rõ trách nhiệm quản lý, gây khó khăn cho tổ chức thực hiện. Một số nội dung quy định của Luật đất đai chưa phù hợp với thực tiễn triển khai; có một số nội dung mới phát sinh trong thực tiễn nhưng pháp luật chưa có quy định điều chỉnh.

Việc tổ chức thi hành pháp luật còn hạn chế, mặc dù pháp luật đã có quy định nhưng không được tổ chức thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ trong khi công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật chưa thực sự có hiệu quả.

Bộ máy làm công tác quản lý nhà nước nhiều nơi chưa tương xứng với yêu cầu tổ chức triển khai thi hành pháp luật trên thực tế; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu, lực lượng cán bộ, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại biểu Phương cho rằng từ những phân tích nêu trên, việc hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy tốt hơn nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, góp phần ổn định chính trị-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư; bảo đảm cho thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất phát triển lành mạnh là một trong những yêu cầu cấp thiết và bức bách hiện nay của xã hội. Vì vậy, đại biểu trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét đưa Luật đất đai sửa đổi vào nội dung, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

                                                                             Thanh Trung (lược ghi)

Lượt người xem:  Views:   898
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động