Thông tin hoạt động
Thứ 3, Ngày 27/07/2021, 09:00
Ngày làm việc thứ 7: Quốc hội tiếp tục bầu các chức danh chủ chốt
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/07/2021
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, tiếp tục ngày làm việc thứ 7 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Tại phiên thảo luận đã có 14 đại biểu phát biểu, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều thống nhất với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Báo cáo kiểm toán quyết toán của Kiểm toán Nhà nước.

Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019: đa số các ý kiến đại biểu đánh giá cao việc thực hiện chính sách tài khóa năm 2019 dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, quyết định của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ cùng nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 đã hoàn thành toàn diện với 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt mục tiêu đề ra; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, giảm nợ công trong giới hạn cho phép... Tuy nhiên, kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách còn chưa nghiêm như giao dự toán, thu chi không sát, phân bổ giải ngân vốn đầu tư công chậm, thu từ sản xuất kinh doanh không đạt dự toán, kê khai thiếu thuế vẫn diễn ra, vẫn còn tình trạng chi sai chế độ, định mức, khả năng trả nợ chưa được cải thiện…

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020: các ý kiến đại biểu cơ bản thống nhất cho rằng mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng với quyết tâm cao và sự sát sao trong chỉ đạo, điều hành, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần huy động thêm nhiều nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội. Nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật và các quy định chưa phù hợp với thực tiễn; khắc phục tình trạng lãng phí, bất cập trong quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên; rà soát, thống kê lại diện tích đất nông nghiệp để hoang hóa, nhà ở, đất đô thị chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, đất, nhà công sản, các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài bị đội vốn, các dự án treo kéo dài nhiều năm, không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để có giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước.


Các vị ĐBQH tỉnh Tây Ninh tham dự kỳ họp thứ nhất

Quốc hội cũng đã tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; kết quả ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Quốc hội cũng đã bầu Thủ tướng Chính phủ, kết quả ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành thủ tục tuyên thệ, phát biểu nhậm chức.

Quốc hội cũng đã tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Trong phiên họp ngày 26/7/2021, các Đoàn ĐBQH cũng tiến hành thảo luận ở Đoàn về: dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Tòa án nhân dân tối cao trước khi trình Quốc hội bầu và phê chuẩn các chức danh trên.

Thứ Ba, ngày 27/7/2021, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về: chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và biểu quyết các Nghị quyết thuộc Chương trình kỳ họp.

Thanh Trung

Lượt người xem:  Views:   1425
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động