Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 08/10/2021, 22:00
PHIÊN HỌP ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2021 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/10/2021
Sáng ngày 08/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 10/2021 để xem xét, cho ý kiến một số Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho ý kiến các nội dung do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trình.

Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng, Phó các Ban HĐND, đồng chí Võ Đức Trong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đặng Minh Lũy – PCT UBMTTQVN tỉnh.

Quang cảnh phiên họp Thường trực định kỳ tháng 10/2021

Tại phiên họp, đại diện UBND tỉnh trình các Tờ trình và Công văn xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh gồm: Tờ trình số 3402/TTr-UBND, ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình số 3369/TTr-UBND, ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025; Tờ trình số 3500/TTr-UBND, ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị áp dụng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tờ trình số 3466/TTr-UBND, ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quyết định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình số 3373/TTr-UBND, ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2020 sang năm 2021; Công văn số 357-CV/BCSĐ, ngày 28/9/2021 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu xây dựng Nghị quyết về chính sách đối với CBCC lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển; Tờ trình 3344/TTr-UBND, ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026;

Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các Tờ trình mà UBND tỉnh trình. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị cơ quan trình có đánh giá sơ bộ kết quả mang lại của chính sách như hỗ trợ được bao nhiêu đối tượng, đem lại hiệu quả như thế nào, đồng thời đề nghị bổ sung dự kiến tổng mức chi ngân sách để thực hiện cho cả giai đoạn và mức chi cụ thể cho từng đối tượng tại Tờ trình 3369/TTr-UBND; Đối với Tờ trình số 3402/TTr-UBND đề nghị cơ quan trình không trình đối với nội dung quy định mức học phí cơ sở giáo dục nghề nghiệp vì không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia phản biện đối với nội dung này; Tờ trình số 3344/TTr-UBND về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 giao Ban Pháp chế phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu kỹ quy định đối với trường hợp của ông Trương Văn Hùng do ông Hùng đang là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Tờ trình 3500/TTr-UBND đề nghị cơ quan trình sửa tiêu đề Tờ trình theo hướng đề nghị xây dựng Nghị quyết theo thủ tục rút gọn; Tờ trình số 3466/TTr-UBND, ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quyết định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đề nghị các Ban phối hợp với cơ quan trình không cấp trùng lắp và phải trên tinh thần tiết kiệm; các văn bản còn lại Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất.

Thường trực HĐND tỉnh cũng tiến hành cho ý kiến đối các nội dung do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trình gồm: Công văn số 531/PTTH-CTKG ngày 14/9/2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh về việc thay đổi ngày phát sóng chương trình Tiếng nói cử tri; Quy chế làm việc của Ban Biên tập Chương trình Tiếng nói cử tri; Công văn số 580/VP-HCTCQT, ngày 07/10/2021 về việc xin chủ trương triển khai các bước xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh; Cho ý kiến về việc phân công các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, thẩm tra các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh; Dự thảo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp cuối năm 2021) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Dự thảo Kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Dự thảo Kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung mà Văn phòng, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trình. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị Thường trực góp ý bằng văn bản gửi lại Văn phòng hoàn chỉnh phát hành chậm nhất ngày 12/10/2021 đối với các nội dung Quy chế làm việc của Ban Biên tập Chương trình Tiếng nói cử tri; Dự thảo Kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Dự thảo Kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đối với Công văn số 531/PTTH-CTKG ngày 14/9/2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh về việc thay đổi ngày phát sóng chương trình Tiếng nói cử tri đề nghị Ban Biên tập Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện tốt nội dung này. Công văn số 580/VP-HCTCQT, ngày 07/10/2021 về việc xin chủ trương triển khai các bước xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh thì đề nghị Văn phòng sửa lại cơ quan trình Tờ trình này là Thường trực HĐND tỉnh, trong quá trình xây dựng Nghị quyết nếu kinh phí hoạt động chênh lệch quá cao so với Nghị quyết cũ thì báo với Thường trực để có hướng chỉ đạo tiếp theo.

Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   235
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động