Thông tin hoạt động
Thứ 3, Ngày 12/10/2021, 16:00
Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2016 -2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/10/2021
Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác thi hành án dân sự (THADS) giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 11/10, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát trực tiếp với Cục Thi hành án dân sự.

Chủ trì buổi giám sát là ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; mời tham gia Đoàn giám sát có bà Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp. Về phía Cục THADS tỉnh có Cục trưởng Võ Xuân Biên, các Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục.

Theo đó, từ ngày 01.10.2015 đến ngày 30.9.2020 các cơ quan THADS đã thụ lý thi hành 154.784 việc, tương ứng với số tiền 12.557.654.251.000 đồng; ủy thác thi hành 1.930 việc với số tiền 582.034.682.000 đồng. Tổng số việc phải thi hành trong 05 năm là 152.839 việc, tương ứng với số tiền 11.970.797.745.000 đồng (số việc có điều kiện thi hành: 113.345 việc, với số tiền 6.941.722.311.000 đồng; số việc chưa có điều kiện thi hành: 39.289 việc, với số tiền 4.904.037.092.000 đồng), trung bình mỗi chấp hành viên thụ lý gần 400 việc/năm.


Quang cảnh buổi giám sát

Công tác xét miễn, giảm thi hành án được thực hiện công khai, minh bạch,  khách quan, đúng đối tượng, từ năm 2016 - 2020 số việc đề nghị xét miễn giảm là 1.563 việc với số tiền là 4.165.429.000 đồng trong đó số vụ việc được xét miễn là 1.436 việc với số tiền là 3.686.757.000 đồng; số vụ việc được xét giảm là 19 việc, với số tiền 164.300.000 đồng. Việc áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án được thực hiện đảm bảo theo quy định pháp luật, trong 05 năm đã ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án đối với 1.421 việc, tương ứng với số tiền 439.501.159.000 đồng, trong đó số việc đương sự tự nguyện thi hành 400 tương ứng số tiền 91.220.606.000 đồng; số việc áp dụng biện pháp bảo đảm thành công 684 việc, tương ứng số tiền 240.000.564.000 đồng; số việc áp dụng biện pháp bảo đảm không thành công 337 việc, tương ứng số tiền 108.279.989.000 đồng. Đối với các vụ việc đã có quyết định thi hành án, đương sự có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành, cơ quan THADS xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành cưỡng chế để thi hành án, đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 2.112 trường hợp (882 trường hợp cưỡng chế không huy động lực lượng và 1230 trường hợp có huy động lực lượng).

Công tác quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời; định kỳ 06 tháng kiểm kê kho vật chứng theo quy định; xây dựng kế hoạch rà soát, xử lý các khoản tiền, tang vật còn tồn, qua đó thường xuyên đôn đốc các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát xử lý.  Công tác kê biên, định giá tài sản và việc tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện chặt chẽ, đã tổ chức bán đấu giá 708 việc, tương ứng với số tiền: 1.950.500.077.779 đồng (bán đấu giá thành là 159 việc, tương ứng số tiền 1.079.790.261.779 đồng; số việc bán đấu giá chưa thành là 549 việc, tương ứng số tiền là 870.709.816.000 đồng).

Đối với công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo, các cơ quan THADS đã tiếp nhận 477 đơn  thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 448 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo; đã giải quyết được 475 đơn, đạt tỷ lệ 99,58% số đơn nhận được. Các đơn đều được giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định của luật, không có đơn tồn đọng, kéo dài.

Nhìn chung, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; công tác thi hành án dân sự có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được thì công tác THADS thời gian qua cũng còn 01 số tồn tại, hạn chế như: số việc và số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang kỳ sau còn ở mức cao (tổng số việc chuyển kỳ sau 70.995 việc; số tiền chuyển qua kỳ sau trong 05 năm là 8.064.817.928 đồng); các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng tiến độ thực hiện còn chậm (chưa thi hành 1.372 việc với số tiền là 1.765.137.434 đồng); tài sản thi hành án đưa ra bán đấu giá chưa thành còn nhiều (1331 việc, tương ứng với số tiền 870.709.816.000 đồng); quá trình tổ chức thi hành án còn để xảy ra một số sai sót liên quan đến bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính trong thi hành án dân sự (có 27 việc liên quan đến bồi thường Nhà nước với số tiền yêu cầu bồi thường là 51.987.170.647 đồng; 03 vụ về đảm bảo tài chính với tổng số tiền phải đền bù là 658.837.182 đồng); tình trạng Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ vẫn còn sai sót; ...

Tại buổi giám sát các đại biểu đã làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến sai sót trong quá trình thi hành án. Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Hồng Thanh đã đánh giá cao những nỗ lực của ngành trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Cục THADS tỉnh tập trung chỉ đạo, giải quyết những vụ việc có giá trị lớn, tồn đọng lâu năm. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác chuyên môn các Chi Cục THADS và các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS; tổng hợp những sai sót, hạn chế đã phát hiện, thông báo chung trong toàn ngành để tránh tình trạng lặp lại sai phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác THADS, nhất là trong việc cưỡng chế, kê biên bán đấu giá tài sản,... Chú trọng thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, kiên quyết xử lý nghiêm những chấp hành viên, công chức thi hành án thiếu ý thức trách nhiệm, có hành vi nhũng nhiễu, trì trệ trong thi hành công vụ. Phân tích, làm rõ những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền để Ban Pháp chế phản ánh đến Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị đến bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết;..

                                                                                      KD

Lượt người xem:  Views:   199
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động