Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 17/11/2021, 14:00
Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/11/2021
Vào lúc 15h30 phút cùng ngày 16/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đài Thy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, đồng chí Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành có liên quan, lãnh đạo Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Bà Nguyễn Đài Thy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì  phiên họp

Tại phiên họp đại diện UBND tỉnh thông qua Báo cáo kết quả giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo viết tắt là (KNTC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo UBND tỉnh thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân được triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện đã tham mưu, giúp Chủ tịch UBND trong tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân. Lãnh đạo các cấp, các ngành đã quan tâm, tiếp công dân định kỳ, lắng nghe và nỗ lực giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong năm, toàn tỉnh đã tiếp 1.514 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (giảm 44% so với cùng kỳ năm 2020); đến trình bày 1.255 vụ việc (giảm 50%), có 13 lượt đông người từ 3-5 người trong cùng một sự việc (giảm 65%). Nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu lĩnh vực hành chính, chiếm 72% (trong đó lĩnh vực đất đai, chiếm 70%; lĩnh vực chế độ chính sách, chiếm 10%). Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý là 37 đơn khiếu nại, trong đó có 28 đơn mới phát sinh (giảm 70% đơn mới phát sinh so với cùng kỳ năm 2020). Nội dung khiếu nại chủ yếu trong lĩnh vực hành chính (chiếm 73%), trong đó khiếu nại liên quan đến đất đai có tỷ lệ cao nhất (trên 80%); lĩnh vực khác chiếm 17%. Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh 07 đơn (chiếm 19%); đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố 24 đơn (chiếm 65%); đơn thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh 06 đơn (chiếm 16%). Không có đơn khiếu nại vượt cấp. Tình hình khiếu nại quyết định hành chính giảm 70% do trong thời gian qua, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, các cấp các ngành, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; trong việc cấp giấy, thu hồi giấy CNQSDĐ,...

Tại buổi làm việc, các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến xoay quanh việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp huyện, xã mặc dù thường xuyên được nhắc nhở, chấn chỉnh nhưng vẫn còn nhiều trường hợp ủy quyền cho cấp phó, phòng chuyên môn không đúng quy định; trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp của một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế nên việc áp dụng và vận dụng pháp luật còn một số vấn đề chưa thống nhất; trong quá trình hướng dẫn, giải thích pháp luật cho công dân chưa đầy đủ, rõ ràng, thuyết phục; còn 11/94 xã, phường, thị trấn chưa triển khai thực hiện chế độ bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp công dân; thời gian giải quyết, trả lời một số vụ việc vẫn còn chậm so với quy định; tỷ lệ giải quyết KNTC đúng hạn có chuyển biến so với cùng kỳ nhưng vẫn còn tình trạng quá hạn. Việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong một số trường hợp thiếu quyết liệt nên còn để kéo dài. Công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ về KNTC cho các cấp, các ngành chưa được thực hiện thường xuyên; việc phối hợp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số địa phương, đơn vị có lúc chưa kịp thời; còn một số sở, ngành và UBND huyện, thành phố chậm xử lý, phản hồi kết quả giải quyết đơn thư KNTC do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

Kết luận nội dung phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất báo cáo của UBND tỉnh. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy đề nghị UBND tỉnh nâng cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác tiếp công dân; chấn chỉnh tình trạng ủy quyền không đúng quy định và việc không tham dự các phiên tòa đối với các vụ việc mà UBND các cấp là người bị kiện; thực hiện tốt chế độ cho người làm công tác tiếp công dân; tiếp tục giải quyết các quyết định có hiệu lực pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện tốt đối với các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh; UBND tỉnh sớm triển khai các Thông tư, Nghị định mới có hiệu lực trong năm 2021 đến cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC cho công dân; chỉ đạo sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố xử lý, phản hồi kịp thời kết quả giải quyết đơn thư do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến; quan tâm triển khai sớm Đề án "Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025" để triển khai áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh; tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin về tiếp công dân, giải quyết KNTC, phục vụ việc tra cứu, tìm hiểu của các cơ quan, tổ chức và công dân. 

Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   353
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động