Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 26/11/2021, 10:00
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 02 HĐND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/11/2021
Chiều ngày 25/11/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thuờng lệ cuối năm 2021) HĐND tỉnh. Cuộc họp do ông Võ Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Thanh Phong – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 07/10 thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Cuộc họp đã tiến hành thẩm tra đối với 02 dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến và quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2022; 03 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021.

Ông Võ Quốc Khánh – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra

Tại cuộc họp lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình Tờ trình số 4159/TTr-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến và quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết tại khoản 2, Điều 5 đề nghị bổ sung cụm từ "và các quy định có liên quan"; đề nghị bỏ đoạn "trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nếu có phát sinh di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi"; Khoản 1, Điều 7 đề nghị sửa lại thành "Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết này trình kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh". Đề nghị điều chỉnh, bổ sung khoản 3 Điều 7 thành: "Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Chủ trì kết luận sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, Ban Pháp chế kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường thanh tra, kiểm tra không để phát sinh các cơ sở chăn nuôi mới, không được cơi nới diện tích các cơ sở chăn nuôi cũ và thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực không được phép chăn nuôi đảm bảo theo quy định tại Điều 6 của Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát để báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung các khu vực không được phép chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông qua Tờ trình số 4045/TTr-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2022. Các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, chủ trì đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh sớm tổ chức thi tuyển công chức để khắc phục tình trạng thiếu biên chế trong thời gian dài (còn 150 biên chế chưa sử dụng), gây áp lực về biên chế cho các cơ quan, đơn vị bị thiếu biên chế; thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế theo chủ trương và các quy định hiện hành.

Theo báo cáo Công tác Ủy ban nhân dân năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ mới. Sự nỗ lực quyết tâm trong lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh cùng sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, quyết liệt và linh hoạt trong triển khai các biện pháp ứng phó và thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, đặc biệt sự nỗ lực rất lớn của các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trên một số lĩnh vực còn có mặt hạn chế, bất cập như: Còn nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra (09/19 chỉ tiêu nhiệm vụ không đạt), nhất là các chỉ tiêu về kinh tế; tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh tuy có giảm so cùng kỳ, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp nhất là vi phạm về trật tự xã hội, ma tuý, tham nhũng, các hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới,...; đội ngũ y, bác sĩ của ngành y tế đã làm việc tích cực để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, sàng lọc, tổ chức cách ly, giám sát các bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 đã thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt nên đã quá tải, căng thẳng, nhưng chế độ hỗ trợ cho đối tượng này còn thấp nên chưa đảm bảo cho an tâm công tác, nhất là đội ngũ y tế ở cơ sở; việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 còn chậm so với tiến độ; tốc độ tiêm vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh thực hiện còn chậm; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số PAPI tiếp tục giảm; tình trạng lục bình dày đặt trên sông Vàm Cỏ Đông vẫn còn xảy ra, gây bức xúc cho người dân,...

Công tác phòng chống tham nhũng được UBND tỉnh triển khai thực hiện đúng theo Chương trình công tác đề ra đạt được một số kết quả tích cực; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, kết quả tự đánh giá chấm điểm theo bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng năm 2020 của tỉnh đạt 73,33/100 điểm; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, công khai minh bạch về tổ chức hoạt động; về công tác cải cách hành chính, kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân, quản lý sử dụng tài chính liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn để góp phần vào việc ngăn ngừa tham nhũng; thường xuyên chỉ đạo việc kiểm tra, tự kiểm tra, thanh tra, tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; công tác điều tra tố giác tội phạm để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng; đã chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng,… Qua đó, góp phần tạo chuyển biến trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Số vụ việc được phát hiện qua công tác tự kiểm tra, phát hiện vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế. Vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, chậm giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng nhìn chung còn chậm. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử chưa đáp ứng yêu cầu, có vụ phải hủy án điều tra lại; việc cung cấp thông tin xử lý một số vụ án tham nhũng của cơ quan tố tụng chưa kịp thời

Năm 2021, tình hình khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2020 trên hầu hết ở các tiêu chí cơ bản số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính. Công tác giải quyết KNTC được UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhiều nội dung kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Nhiều vụ việc KNTC được giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Kết quả công tác giải quyết KNTC góp phần quan trọng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và nhất là thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ"vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội". Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ, chưa có biểu hiện phức tạp, hình thành điểm nóng.

Kết luận cuộc họp, ông Võ Quốc Khánh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phát huy những mặt làm được, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế cụ thể như: Tiếp tục duy trì và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các vụ việc còn tiềm ẩn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ và thường xuyên các nhóm nhiệm vụ về công tác phòng ngừa tham nhũng. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài chính ngân sách,... Nâng cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác tiếp công dân, chấn chỉnh tình trạng ủy quyền tiếp công dân không đúng quy định (ủy quyền cho cấp phó, trưởng, phó các phòng ban). Tham gia đầy đủ, đúng thành phần, trách nhiệm đối với các phiên tòa xét xử có liên quan, nhất là phiên tòa hành chính. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định.

Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   406
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động