Thông tin hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 28/11/2021, 11:00
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp Báo thông báo chương trình Kỳ họp thứ 02 - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/11/2021
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 02 HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng ngày 26/11/2021 Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp Báo thông báo Chương trình Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh. Phiên họp do ông Dương Quốc Khánh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì.

Tại cuộc họp ông Dương Quốc Khánh – Chánh Văn Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thông báo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 02 HĐND tỉnh gồm các nội dung:

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét các báo cáo, thông báo gồm:

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV và Thông báo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của UBND tỉnh trình kỳ họp; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình Tiếng nói cử tri năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, nguồn dự toán chưa phân bổ và nguồn phát sinh năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2021 và dự kiến Kế hoạch tài chính năm 2022 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021; Báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2021; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các báo cáo công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Ông Dương Quốc Khánh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và  HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Kỳ họp thứ 02 HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng sẽ xem xét thông qua 13 dự thảo Nghị quyết cá biệt và 15 Nghị quyết quy phạm pháp luật gồm: Nghị quyết về Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về Phê chuẩn phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2022; Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đợt 3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2022 về "Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết Quy định về phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Doanh nghiệp thể thao và Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về danh mục đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh; Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Nghị quyết về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Nghị quyết về hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiện; Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về miễn thu phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh.

Tại Kỳ họp đại biểu HĐND tỉnh cũng tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 07/12/2021 đến ngày 09/12/2021 và khai mạc vào lúc 7g30, ngày 07 tháng 12 năm 2021 tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh.

Kỳ họp sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn, phiên bế mạc để cử tri theo dõi.

Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   408
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động