Thông tin hoạt động
Thứ 7, Ngày 11/12/2021, 10:00
HDND tỉnh Tây Ninh thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/12/2021
Chiều ngày 09/12/2021, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - Nguồn ngân sách địa phương.

Theo Nghị quyết, mục tiêu của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục thực hiện cơ cấu lại đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giảm tỷ trọng vốn đầu tư công trong tổng số vốn đầu tư toàn xã hội, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Về định hướng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài; tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng của địa phương, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư; đầu tư công phải bám sát và phục vụ cho việc thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 địa phương, quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm cơ cấu đầu tư hợp lý, hiệu quả giữa các huyện, thị xã, thành phố, trong đó ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; tăng cường năng lực hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh; đáp ứng yêu cầu về tiến độ để cơ bản hoàn thành các tuyến đường Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789, Nâng cấp, mở rộng ĐT.795, Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2); khẩn trương chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công và cơ bản hoàn thành các dự án đường Trường Chinh (đoạn từ đường Trần Văn Trà đến đường tỉnh ĐT.781), Khu liên hợp thể thao, Khu phức hợp văn hóa nghệ thuật gắn với quảng trường trung tâm tỉnh...

HĐND tỉnh quyết nghị tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 là 19.857,545 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách cấp tỉnh 15.345,985 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện 4.511,56 tỷ đồng.

Dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định theo thẩm quyền được quy định tại khoản 6 Điều 51 của Luật Đầu tư công.

Đối với phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách cấp tỉnh, số vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách cấp tỉnh 15.345,985 tỷ đồng được phân bổ cho các ngành, lĩnh vực và các huyện, thị xã, thành phố như sau: Phân bổ vốn cho các dự án cấp tỉnh quản lý 10.212,985 tỷ đồng, trong đó phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh 7.134,200 tỷ đồng (chuẩn bị đầu tư 100 tỷ đồng; thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện 199,4 tỷ đồng; thực hiện dự án 6.834,8 tỷ đồng), dự phòng 3.078,785 tỷ đồng (tương đương 20% kế hoạch nguồn ngân sách cấp tỉnh); phân bổ mức vốn hỗ trợ mục tiêu cho từng huyện, thị xã, thành phố 5.133 tỷ đồng.

Một số giải pháp triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bao gồm: Tăng cường tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, kiên quyết cắt giảm thủ tục không cần thiết, giao dự toán, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; tập trung rà soát, kiên quyết loại bỏ những dự án kém hiệu quả, dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững; thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công; tăng cường thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công, sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước, tiết giảm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; quản lý chặt chẽ việc sử dụng khoản vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh; khoản vốn dự phòng chưa phân bổ chỉ được sử dụng khi bảo đảm được cân đối nguồn vốn và bố trí cho các mục tiêu thật sự cần thiết, cấp bách theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu thông qua nghị quyết

Nghị quyết HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án đã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho từng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm; đối với vốn ngân sách cấp huyện, các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm trên cơ sở khả năng thu thực tế.

                                                                                       Huỳnh Thảo

Lượt người xem:  Views:   509
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động