Thông tin hoạt động
Thứ 7, Ngày 14/05/2022, 10:00
Tây Ninh: Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/05/2022
Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là loại hình vận tải hành khách có lộ trình tuyến và biểu đồ vận hành xác định với mức giá vé phù hợp theo chặng đường, là dịch vụ thỏa mãn một trong những nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân và là một trong những cơ sở nhằm đảm bảo trật tự xã hội, trật tự ATGT nói chung, và các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong những năm qua, lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải luôn được Nhà nước đặc biệt quan tâm, trong đó có những chính sách quan trọng, cụ thể để đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần làm giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao thông, giúp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông tại các đô thị. Theo đó, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 về Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; một số địa phương như Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Ninh Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng, Cà Mau... cũng đã ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ cho hoạt động xe buýt để áp dụng tại địa phương.

Thao 145 1.jpg

Bến xe vận tải hành khách công cộng Tây Ninh

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 07 tuyến xe buýt đang hoạt động (04 tuyến liên tỉnh đi thành phố Hồ Chí Minh, 03 tuyến nội tỉnh) do các doanh nghiệp, hợp tác xã tự đầu tư và tự trang trải chi phí hoạt động. Tổng số phương tiện xe buýt khai thác tuyến trên địa bàn tỉnh hiện nay khoảng 85 xe các loại, trong đó các doanh nghiệp của tỉnh Tây Ninh quản lý 50 phương tiện, còn lại 35 phương tiện của các doanh nghiệp thuộc TP. Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn vừa qua các doanh nghiệp đã cố gắng cải tạo, sửa chữa phương tiện để đảm bảo hoạt động, về cơ bản đã đáp ứng những tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật đặc trưng của loại hình xe buýt. Tuy nhiên, đa số phương tiện đã cũ kỷ, đã qua sử dụng từ 12 đến 18 năm, có tiêu chuẩn khí thải Euro II trở xuống; để giảm tối đa chi phí hoạt động, các tuyến xe buýt hiện nay đều không sử dụng điều hoà, chưa có phương tiện có chức năng hỗ trợ cho người khuyết tật sử dụng... dẫn đến chất lượng dịch vụ thấp, chưa thu hút được hành khách; một số tuyến hoạt động không hiệu quả (doanh thu không đủ chi phí), có trường hợp đơn vị vận tải đã dừng khai thác.

Do đó, để hỗ trợ, thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới phương tiện vận tải trên các tuyến đang khai thác, đầu tư phương tiện tham gia khai thác các tuyến xe buýt mới trên địa bàn tỉnh và các tuyến liền kề nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút người dân tham gia đi lại bằng xe buýt, góp phần hạn chế xe cá nhân, giảm phát khí thải gây ô nhiễm môi trường…, trên cơ sở Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg và Thông tư số 02/2016/TT-BTC, UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

Quy định về chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chiều ngày 12/5/2022, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo Nghị quyết, việc hỗ trợ lãi suất vay vốn chỉ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng trong nước để thực hiện dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đồng thời đáp ứng 04 điều kiện sau: 1) Có dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo phương án khai thác tuyến được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư; 2) Có vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện dự án tại khoản 1 nêu trên và sử dụng vốn vay đúng mục đích; 3) Đảm bảo các quy định hiện hành trong kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; 4) Phương tiện xe buýt đầu tư đảm bảo chưa qua sử dụng, có năm sản xuất từ 2020 trở về sau.

Về nguyên tắc hỗ trợ lãi suất vay vốn là phải đáp ứng các nguyên tắc theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể: Ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất tiền vay trong phạm vi số vốn vay tại thời điểm xét hỗ trợ lãi suất và trong hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất; Chủ dự án chỉ được hưởng hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (Chủ dự án không được hưởng hỗ trợ đối với khoản vay tổ chức tín dụng để thực hiện cho dự án khác); Trường hợp các khoản vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian khoản vay bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ, Trường hợp chủ dự án đã thanh toán nợ quá hạn và trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo thì chủ dự án tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết này; Trong trường hợp có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác nhau cho dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thì chủ dự án được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ cao nhất. Đồng thời, Nghị quyết quy định, Chủ dự án chỉ được hưởng hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay được giải ngân kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Thao 145 3.jpg

Ông Nguyễn Tấn Tài – Giám đốc Sở Giao thông vận tải trình bày nội dung trình kỳ họp

HĐND tỉnh quyết nghị, hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất là theo giá trị hợp đồng vay vốn đầu tư phương tiện khai thác tuyến tại tổ chức tín dụng; mức hỗ trợ lãi suất: Đối với các tuyến xe buýt đang hoạt động hỗ trợ 70% lãi suất vay vốn theo giá trị hợp đồng vay vốn tại tổ chức tín dụng, đối với các tuyến xe buýt ngoài tuyến xe buýt đang hoạt động nêu trên hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn theo giá trị hợp đồng vay vốn tại tổ chức tín dụng; thời gian hỗ trợ lãi suất vay vốn được tính theo thời gian vay vốn thực tế của từng khoản vay nhưng không quá 05 (năm) năm; thời điểm bắt đầu hỗ trợ lãi suất vay vốn tính từ ngày chủ dự án đưa phương tiện vào hoạt động tuyến xe buýt; hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 02/2016/TT-BTC.

Đối với việc xử lý trong trường hợp chủ dự án vay vốn sử dụng vốn vay sai mục đích được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 02/2016/TT-BTC, cụ thể: Khi phát hiện chủ dự án sử dụng vốn vay sai mục đích, tổ chức tín dụng cho vay thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, có văn bản thông báo ngay cho Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dừng cấp hỗ trợ lãi suất cho chủ dự án. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định yêu cầu chủ dự án phải hoàn trả số tiền đã được ngân sách hỗ trợ lãi suất (trong trường hợp ngân sách địa phương đã hỗ trợ lãi suất) hoặc không cấp hỗ trợ lãi suất (trong trường hợp ngân sách địa phương chưa hỗ trợ lãi suất); đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương thực hiện việc thu hồi số tiền phải hoàn trả cho ngân sách địa phương.

Hy vọng với chính sách này được triển khai thực hiện sẽ hỗ trợ một phần chi phí , thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới phương tiện vận tải, mở mới các tuyến xe buýt, thúc đẩy phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

                                                                                       Huỳnh Thảo

Lượt người xem:  Views:   12
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động