Thông tin hoạt động
hidden
hidden
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, tiếp tục ngày làm việc thứ 7 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Tại phiên thảo luận đã có 14 đại biểu phát biểu, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều thống nhất với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Báo cáo kiểm toán quyết toán của Kiểm toán Nhà nước.
hidden
hidden
Trong phiên thảo luận về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Nghĩa tỉnh Tây Ninh quan tâm về xây dựng nông thôn mói, giảm nghèo cho các tỉnh miền Núi.
hidden
hidden
Trong phiên thảo luận tại Tổ thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đồng tình Báo cáo của Chính phủ, đại biểu cho rằng báo cáo thể hiện sự rất cố gắng của Chính phủ trong bối cảnh đặc biệt nhưng những năm qua luôn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
hidden
hidden
Ngày 23 tháng 7 năm 2021 (ngày làm việc thứ 4 của Quốc hội), buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
hidden
hidden
Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe: Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo của Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
hidden
hidden
Trong phiên thảo luận về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương – Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh nhắc lại tháng 6.2018, Quốc hội khóa XIV đã nhất trí đưa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, nhưng vì nhiều lý do, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 2 lần xin rút khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội (năm 2019 và 2020).
hidden
hidden
Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2021, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu - Nguyễn Thị Thanh báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.
hidden
hidden
Ngày 20-7-2021, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.
hidden
hidden
Chiều ngày 16/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm công chức. Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Thanh Phương - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng.
hidden
hidden
Chiều ngày 12/7/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 7/2021 để xem xét, cho ý kiến một số Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Phê chuẩn Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho ý kiến các nội dung do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.
 
 
THÔNG BÁO