Thông tin hoạt động - Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND
 
QUYẾT ĐỊNHChương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh______ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân  ngày 20 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây ...
 
1. Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2016 Nội dung văn bản: HoatDongAnh/Vanban/13_CTr_HDND.pdf 2. Chương trình hoạt động của Ban Kinh tế và ngân sách năm 2016 Nội dung văn bản: HoatDongAnh/Vanban/04_CTr_HDND.pdf 3. Chương trình hoạt động của Ban Pháp chế năm 2016 Nội dung văn bản: HoatDongAnh/Vanban/04_HDND_CTr_Ban Phap Che.pdf
 
               Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh gồm có 9 thành viên đều là lãnh đạo cấp trưởng, phó các ngành, đoàn thể, công tác ở nhiều cơ quan khác nhau như: Ban Tuyên giáo, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBMTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật và một Phó Trưởng Ban chuyên trách ...
 
           Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015, sáng ngày 21/1/2015, ông Võ Hùng Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên trong Đoàn công tác của HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, học sinh dân tộc nội trú... trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến tham Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Trại ...
 
               Cuối tháng 10 năm 2014, tại Trung tâm hội nghị Lucky Square, HĐND tỉnh Bình Dương đã đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2011-2016. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trích đăng bài tham luận của bà Phan Thị Điệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại ...
 
              Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2014, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động chương trình “Tiếng nói cử tri” tháng 8-9-10 và đề ra kế hoạch thực hiện 02 tháng cuối năm 2014. Tham dự cuộc họp có ông Lâm Tấn Đông, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp, đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh ...
 
              Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2014, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát cho thấy, công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực hơn so với thời gian trước; ...
 
              Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2014, sáng ngày 08/10/2014, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp báo cáo kết quả hoạt động quý III và đề ra phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2014; ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, chủ trì cuộc họp.   Quang cảnh buổi họp   Trong quý III, Ban Kinh tế và Ngân ...
 
1. Chương trình công tác năm 2014 của Đoàn ĐBQH Nội dung văn bản:  HoatDongAnh/Anhviettin2014/A_Vanban2014/09_CT_DDBQH_congtac.pdf   2. Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND Tỉnh Nội dung văn bản:  HoatDongAnh/Anhviettin2014/A_Vanban2014/14_CT_HDND_2014(TT.HDND).pdf   3. Chương trình hoạt động của Ban Kinh tế và ngân sách năm 2014 Nội dung văn ...
 
Thường trực HĐND tỉnh vừa thông qua chương trình hoạt động năm 2014. Trong năm 2014, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến sẽ triệu tập 04 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, 02 kỳ họp chuyên đề); tổ chức giám sát 02 chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, về tình hình triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính giai ...