Hoạt động giám sát
 
​Sáng ngày 26/6, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tân Hiệp đã tiến hành giám sát công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn xã. Ông Nghiêm Đức Tài - Phó Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn giám sát..
hidden
hidden
Chiều ngày 22/6, Ban Pháp chế HĐND xã Đôn Thuận tổ chức giám sát hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Đôn Thuận. Tham dự buổi giám sát có ông Nguyễn Văn Trực - Phó Chủ tịch HĐND xã, 07/07 thành viên Ban Pháp chế HĐND xã, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN xã và Ban giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Đôn Thuận. Chủ trì buổi giám sát là ông Nguyễn Thành Đức - Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã.
hidden
hidden
Chiều ngày 15/6, Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện và các kiến nghị cử tri thực hiện chưa dứt điểm ở các kỳ tiếp xúc trước đối với UBND huyện và các ngành có liên quan. Ông Nguyễn Tiến Sử - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc giám sát.
hidden
hidden
Chiều ngày 29/5/2020, Thường trực HĐND xã tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh trước, sau kỳ họp thứ 10 HĐND xã. Bà Bùi Thị Trúc Giang - Phó Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn giám sát. Tham dự có ông Trương Văn Rưa - Chủ tịch UBND xã; bà Đỗ Thị Kim Quyên – Chủ tịch UBMTTQVN xã; Công chức Văn phòng thống kê xã và trưởng các ấp 07/07 ấp tham dự đầy đủ.
 
Ngày 01/6/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tiên Thuận đã tiến hành giám sát công tác xây dựng gia đình văn hoá năm 2019 trên địa bàn xã. Ông Lê Phú Sơn – Chủ tịch HĐND xã, Trưởng đoàn giám sát, thành phần tham dự đoàn có lãnh đạo UBMTTQVN xã và các thành viên đoàn giám sát.
hidden
hidden
Sáng ngày 29/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu do ông Trần Văn Tiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về “Công tác quản lý việc thu, chi các khoản đóng góp tự nguyện, nguồn vận động xã hội hóa ở một số trường học” trên địa bàn huyện Tân Châu. Tham dự buổi giám sát có đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn của huyện, Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện.
hidden
hidden
Chiều ngày 29.5.2020, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên do ông Hồ Hùng Dũng - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát UBND huyện về công tác sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.
hidden
hidden
Chiều ngày 11/6/2020, Ban Pháp chế HĐND xã Long Vĩnh tiến hành giám sát việc thực hiện việc giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đối với UBND xã Long Vĩnh. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thành viên Ban Pháp chế và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã.
hidden
hidden
Thời gian qua, HĐND thị xã Hòa Thành đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và coi đây là một trong những nội dung quan trọng khẳng định vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
hidden
hidden
Sáng ngày 08/6, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân do ông Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã đối với Ủy ban nhân dân xã Trường Đông.
 
 
THÔNG BÁO