Hoạt động tiếp xúc cử tri
hidden
hidden
Ngày 17 và 18/5/2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tiếp tục tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa 05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 với cử tri các xã, phường thuộc thị xã Trảng Bàng để thực hiện quyền vận động bầu cử.
hidden
hidden
Ngày 14 và 15/5/2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa 05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 với cử tri các xã Thái Bình, An Bình, Thanh Điền, Đồng Khởi An Cơ, Hảo Đước, Phước Vinh, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên giới (huyện Châu Thành), Đồn Biên phòng 839 và Sư đoàn Bộ Binh 5 để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử.
hidden
hidden
Ngày 14/5/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Suối Dây và tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Đông, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Suối Dây, Tân Thành, Tân Đông và Tân Hà huyện Tân Châu.
hidden
hidden
Ngày 13/5/2021, tại Hội trường Huyện ủy Tân Châu và tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Suối Ngô, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Thạnh Đông, thị trấn Tân Châu, Suối Ngô và Tân Hòa huyện Tân Châu.
hidden
hidden
Ngày 12/5/2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa 05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 với hơn 235 cử tri các xã Long Thuận, Long Phước, Long Khánh, Long Giang và Long Chữ (huyện Bến Cầu) để thực hiện quyền vận động bầu cử.
hidden
hidden
Ngày 12/5/2021, tại Hội trường Công ty cao su Tân Biên và tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã Tân Hưng, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Hưng và Tân Phú huyện Tân Châu.
hidden
hidden
Ngày 11/5/2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa 05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 với hơn 227 cử tri khối huyện và các xã Lợi Thuận, Tiên Thuận, An Thạnh và thị trấn Bến Cầu để thực hiện quyền vận động bầu cử.
hidden
hidden
Ngày 11/5/2021, tại Hội trường UBND xã Mỏ Công và tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã Tân Lập, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Mỏ Công, Trà Vong, Tân Phong, Hòa Hiệp, Tân Bình và Tân Lập huyện Tân Biên.
hidden
hidden
Ngày 10/5/2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa 05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 với hơn 265 cử tri các xã Thanh Phước, Phước Đông, Bàu Đồn, Phước Thạnh, thị trấn Gò Dầu và khối huyện (Gò Dầu) để thực hiện quyền vận động bầu cử.
hidden
hidden
Ngày 10/5/2021, tại Hội trường Huyện ủy Tân Biên và tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã Thạnh Bình, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri là cán bộ khối huyện và các cử tri Thị trấn và cử tri các xã Thạnh Tây, Thạnh Bình, Thạnh Bắc, huyện Tân Biên.
 
 
THÔNG BÁO