Hoạt động tiếp xúc cử tri
hidden
hidden
Từ ngày 03/8 đến ngày 05/8/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Biên Giới phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn 4 ấp, có 163 lượt cử tri tham dự. Có 22 vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã và 4 vị đại biểu thuộc Tổ số 9 Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành cùng tham gia buổi tiếp xúc.
hidden
hidden
Tiếp xúc cử tri (TXCT) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của đại biểu HĐND được quy định tại điều 94, 95 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, hoạt động này thể hiện vai trò, hiệu quả hoạt động thực sự của đại biểu HĐND. TXCT cũng chính là diễn đàn dân chủ, công khai, đối thoại trực tiếp, tạo điều kiện để cử tri thể hiện tâm tư, ý chí, nguyện vọng đối với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương thông qua người đại diện của mình. Để hoạt động TXCT thực sự là một cầu nối, là diễn đàn để cử tri phát huy tốt nhất quyền làm chủ của mình thông qua người đại biểu nhân dân, đến với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương… đó luôn là câu hỏi được đặt ra, là tâm tư của cán bộ dân cử.
hidden
hidden
Ngày 15 đến ngày 20/7, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Truông Mít phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Truông Mít tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã Truông Mít tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã tại 05 ấp Thuận Tân, Thuận An, Thuận Bình, Thuận Hoà và Thuận Phước.
 
Ngày 16-22/7, HĐND thị trấn Tân Biên phối hợp với Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Tân Biên tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện và sau kỳ họp thứ 11 HĐND thị trấn, được 07 cuộc với 463 lượt cử tri tham dự.
hidden
hidden
Tối ngày 20/7, tại Văn phòng Ban quản lý khu phố Hiệp Hòa, đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hiệp Tân đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có bà Trần Thị Kim Nguyệt - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, bà Ngô Thị Thùy Dương - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, ông Lâm Tiến Thành - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, ông Võ Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường cùng đại biểu Hội đồng nhân dân phường và 45 cử tri đơn vị khu phố Hiệp Hòa.
hidden
hidden
Chiều 02 ngày 17,18/7, Thường trực HĐND xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND xã với cử tri tại 04 ấp Trường Thọ, Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân. Tham dự tiếp xúc cử tri tại các địa phương có 24/24 đại biểu tham dự, lãnh đạo UBND xã, đại diện TT.HĐND xã có bà Trần Thị Cẩm Linh - Phó Chủ tịch HĐND xã; mỗi điểm tiếp xúc có hơn 40 cử tri tham dự.
 
Từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020, Thường trực HĐND xã Hảo Đước phối hợp với Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam xã tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại các ấp gồm: Cầu Trường, Sân Lễ và Bàu Sen, có tổng số 186 lượt cử tri tham dự. Tham dự tại các điểm tiếp xúc còn có ông Nguyễn Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND xã và công chức chuyên môn.
hidden
hidden
​Trong 03 ngày, từ ngày 14 đến 16/7, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Bến Củi phối hợp cùng UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức các điểm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 giữa đại biểu Hội đồng nhân dân xã với cử tri, nhân dân của 04 ấp trên địa bàn. Tham dự các điểm tiếp xúc có 25/25 đại biểu HĐND xã.
hidden
hidden
Vào ngày 13,14,15/7, Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tân Bình cùng với đại biểu HĐND xã Tân Bình đã tiến hành TXCT sau kỳ họp thứ 9 HĐND xã Tân Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 4 điểm trên địa bàn ấp với 476 người tham dự.
hidden
hidden
Từ ngày 30/6 đến ngày 06/7, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Trí Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã tại 04 ấp trên địa bàn trên 170 lượt cử tri tham dự hội nghị. Có 24 đại biểu HĐND xã và 04 đại biểu HĐND huyện Châu Thành đơn vị xã Trí Bình tham gia.
 
 
THÔNG BÁO